Kultuur ja Elu 2/2010


Kultuur ja Elu 1/2010

 

 

 

 Lätimaal on 8. mai kurb päev. Lestenes mälestatakse langenuid, kelle teened rahvuse ja riigi ees pole saanud õiglast hinnangut.

65 aastat tagasi vaikisid Kuramaal relvad

tekst: Jaanika Kressa
Fotod: Peteris Udris

Teine maailmasõda lõppes Euroopa pinnal 65 aastat tagasi. Läti 19. SS-diviisi mehed said 8. mail 1945 kell 15 Kuramaal käsu relvad maha panna. Ometi pole sõda bolševismi ja liitlaste vastu ikka veel lõppenud, me kaotame seda kogu aeg uuesti.

Oleme oma lõunanaabrite lätlastega aastasadu jaganud sama saatust ja oleme samas olukorras ka täna. Oleme rahvad, kel argusest puudub austus iseenda vastu: me julgeme avalikult tunnustada vaid võitjaid ja poliitiliselt korrektsed on meil vaid üritused, kus ülistatakse aastatel 1918–1920 võidelnud mehi. Nemad olid võitjad, nende mälestuseks julgevad pärgi panna ja sõna võtta poliitikud, sellistele üritustele aetakse ka koolilapsi. Leegionärid, nii Eestis kui Lätis, põlvkond, kes vanuse poolest täna on haua äärel, ei jõua ära oodata, et riigid, kelle vabaduse eest nad võitlesid, neid tunnustaksid. Nemad ei võitnud ju sõda ja neile on saanud osaks vaid alandused ja solvangud. Nii koheldakse neid tänagi poisikestena, kes peavad viisakalt valvel seisma, kui ülistatakse nende isade võitu.

Elavad ja surnud ootavad õiglast hinnangut

Eestlaste võitlus elu ja surma peale Sinimägedes lõppes pool aastat varem. Läti leegionärid panid Kuramaal relvad maha alles 8. mail 1945. aastal kell 15.
Tänavu 8. mail mälestati Lätis, leegionäride vennaskalmistul Lestenes, taas lahkunuid, kuid erinevalt näiteks kümne või isegi viie aasta tagustest sõjameeste kokktulekutest, kus veel julgeti meestele tunnustavaid sõnu ütelda, et „te võitlesite õigel poolel“ või „teie võitlus polnud asjata“, räägiti seekord vaid Teise maailmasõja ohvritest ja üks vaimulik arvas kogunisti, et parem, kui poisid oleksid tookord jäänud hoopis koju. Justkui oleks olnud mingisugust valikut!
Õnneks ei näi samamoodi arvavat ja tundvat läti noored rahvuslased, kes mälestasid sõjamehi ja viisid mälestusmärkide juurde lilli pea kõigis Läti linnades. Lestenesse oli samuti kohale tulnud suur rahvahulk.
„Ükskõik, mida ei räägita või kuidas ei tõlgendata läti meeste võitlust Teises maailmasõjas Saksa poolel, ümberlükkamatu on fakt, et nad tegid seda armastusest oma rahva vastu. Ka siis, kui Teise maailmasõja saatus oli juba otsustatud ja punavägi jõudnud Kuramaale, sõdisid leegionärid edasi, sest see oli võitlus oma maa ja rahva eest. See võitlus oli väga oluline põgenikele, kes ootasid Kuramaa kaldal paati, et pääseda Gotlandile. Läti sõjamehed seisid ülekaaluka vaenlase vastu kuni kapitulatsioonipäevani. Teist niisugust olukorda kui Kura kindluse kaitsmine, Teise maailmasõja ajalugu ei tunne,“ lausus aga teine vaimulik sõnad, mis teeksid au riigijuhile.
Nagu Eestis, on ka Lätis paar üksikut poliitikut, kes julgevad sõjameeste kokkutulekutele tulla. Seimi liige Inguna Ribena on üks nendest. Ta on leegionäri tütar ja ootab õigluse jaluleseadmist.
„Õiglust, tõde, au ja austust oma riigi ja ajaloo ning eelmiste põlvede vastu pole me pannud oma taastatud riigi alustaladeks. Kuni tõde ja õigus üles ei tõuse, ei õnnestu meil midagi. Sadu tuhandeid elavaid ja surnud hingi ootab õiglast hinnangut ja kuni nemad pole andnud meile oma õnnistust, ei saa me ka Jumala õnnistust,“ rääkis endine kultuuriminister, tänades surnuid ja elavaid särava õppetunni eest isamaaarmastuses, patriotismis ja isiklikus sangarluses, mille leegionärid on andnud oma rahvuse ajaloos kõikide põlvkondade ees.
Aleksandrs Kiršteins rõhutas oma sõnavõtus, et kuigi 8. mail tähistatakse Teise maailmasõja lõppu, ei lõppenud 8. mail lätlaste jaoks midagi. Sõda kestis metsades edasi üle kümne aasta, koos võideldi leedu partisanidega Seelimaal ja umbes 1950. keskpaigani tegutsesid ka läti-eesti metsavendade ühendused.


Et Lestenes on tegemist mitte ainult lahingupaigaga, vaid otseselt ka kalmistuga, jätkus leegionäride koosviibimine metsavendi kombel paar kilomeetrit eemal. “Siin on isegi mugavam kui Sinimägedes, sest paljudel meestel on juba raske mäkke ronida,” muigas Edgars Skreija.

Lootsime ja uskusime ning maksime selle eest

Mälestusürituse peakorraldaja, Läti Rahvuslike Sõjameeste Ühingu ja Lestene Vennaskalmistu Komitee esimees Edgars Skreija oli ise nende meeste hulgas, kes seisid 19. Läti SS-diviisi koosseisus Kura katlas kuni sõja lõpuni ja Saksamaa kapituleerumiseni.
„Me lootsime, et Lääs pöörab meile tähelepanu ja mõistab, et Läti ei alistu iialgi vabatahtlikult nõukogude okupatsioonile. Lootsime ja uskusime ja maksime selle eest,“ tõdes sõjameeste juht.
Kuigi Skreija sugused mehed on alati sirged ja rõõmsad, muutuvad leegionäride read halastamatu kiirusega aasta-aastalt hõredamateks. Tõsistest rindevõitlejatest sai Lestene kokkutulekul seekord sõna 93-aastane ehitusinsener, Läti armee reservohvitser erukapten Atis Homka, kes pärast kaotatud sõda oma elu välisvõitlusele pühendas ja Läti iseseisvumisele kaasa aitas, selgitades aastakümneid maailmale, et Läti on okupeeritud. Ta leidis sõpru ja mõttekaaslasi, viies oma sõnumit läbi Paneuroopa Liidu ja Kristlik-Demokraatliku Liidu (CDU) ka Euroopa Parlamenti. Pärast Läti iseseisvuse taastamist 1991. aastal moodustati Lätis Paneuroopa Liidu Läti osakond, kus Atis Homka tegutses viitsepresidendina. 1997. aastal esindas ta Lätit Genfi konverentsil.
Praegu elab Atis Homka Riias, on Läti maakaitse ja Riia lätlaste seltsi liige. Tema sõjalisi teeneid Teises maailmasõjas hindas Saksamaa, andes talle 1944. aasta märtsis II järgu Raudristi, mais I järgu Raudristi, augustis hõbedase lähivõitluse märgi ja oktoobris hõbedase haavatasaanu märgi.
Raskelt haavatuna viidi ta laevaga Saksamaale, kus ta sai ravi mitmetes laatsarettides kuni kapitulatsioonipäevani. Järgnes pool aastat vangilaagrit. Pärast vabanemist jätkas Saksamaal Lätis pooleli jäänud õpinguid, oli läti üliõpilaste ja noorte esindaja Läti Rahvusnõukogus Saksamaal. Homka valiti kolmel korral Frankfurti linnavalitsusse, kus ta osales sõjas hävitatud linna ehituses ja planeerimises. Autasustati eriteenete eest Frankfurti medaliga, 1972. aastal sai auametniku tiitli. 10 aastat tegutses ta Frankfurti linna vandekohtus, paralleelselt aga ka lätlaste organisatsioonides, võideldes Läti vabaduse ja inimõiguste eest, tehes seda ka Saksamaa ja rahvusvahelistes organisatsioonides.

Mõrtsukaid, vägistajaid ja vargaid õnnitlemas

Kuigi Lestenes oli tegemist sõjas langenute mälestamisega, toimus kõik ikkagi liiga vaikselt. Läti meedia vaikis, nagu oleks sellest sündmusest kirjutamine ära keelatud. Seevastu pasundati nii Lätis ku meil järgneva päeva ehk siis 9. mai üritustest.
On alatu, et ka meie ise teeme suurt vahet võitjate ja kaotajate vahel. Teine maailmasõda oli võitlus bolševismi vastu ja kuigi see kaotati, tuleb au anda vapratele sõduritele, kes võitlesid elu kaalule pannes kurjuseimpeeriumi vastu. Ilma võitluseta oleks punakoletis jõudnud palju kaugemale ja muutnud Euroopat veelgi rohkem. On aga üsna õudne, et kuigi tõde Katõni massimõrva kohta jõudis maailmani lennukitäie hukkunute elu hinnaga, tõtati sellele vaatamata Moskvasse mõrtsukaid, vägistajaid ja vargaid võidu puhul õnnitlema. Seda tegid ka Eesti president Toomas Hendrik Ilves ja Läti president Valdis Zatlers. Selle kohta sobib tsiteerida leegionäri, kes oli Läti rahvusliku sõjameeste ühingu kontoris Riias valves, kui sealt läbi astusin, et mälestusürituse päevakava küsida.
„Ma annaksin neile seebi kaasa, et parem pugeda oleks. Meil polegi presidente, ainult Leedul on praegu õige president,“ ütles vana mees. Teine maailmasõda pole lõppenud. Me kaotame teda korduvalt. Iga kord, kui lubame okupantidel ja nende järeltulijatel ennast tunda maa peremeestena.


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv