Kultuur ja Elu 3/2009


Kultuur ja Elu 2/2009

 

 

 

 Endel tütretütardega: Anneliis vasakul ja Katrin paremal. Jõulud 2006.

Endel Lindaja: “Eesti rahvas loodab riigi peale,
nagu nõukogude ajal!“

Intervjuu: K&E

Ajalehe Võitleja tegevtoimetaja Endel Lindaja külastas ka tänavu imedemaad Eestit ja andis vahetult enne vabadusvõitlejate kokkutulekut Mustamäel Männi pargis intervjuu ka ajakirjale “Kultuur ja Elu”.

Olete nüüd olnud paar nädalat Eestis, elanud üle jaanipäeva, ajanud inimestega juttu. Mis mulje Teile jääb?
Eesti rahvas peaks rohkem oma tulevikule mõtlema. Kui sa ei pea lugu minevikust, siis ei saa sul ka tulevikku olla. Kui sa rahvuse esindajana ei tea, kes sa oled või mis on su kaaslased varem teinud, siis on vähe lootust, et ka tulevik loogiline tuleks.
Ma arvan, et rahvas ei tohiks loota nii palju riigi peale. See on nõukogude ajast järele jäänud arusaamine, et mulle antakse söök, jook ja korter kõik riigilt! Igaüks peaks ikka enda eest hoolitsema, et tal oleks kusagil elada, ja mõtlema ise ka sellele, kuidas ja millest elada ja olla vanemaks jäädes.
Noori peaks kasvatama isamaalises vaimus, õpetama neile, mis on juhtunud varem ja kuidas seda väikeriiki üldse peaks üles ehitama ja säilitama. See eelmine liit ei hävitanud Eestit veel päris ära, aga Euroopa Liit saab sellega hakkama, ma kardan.

Kas see pole mitte ajavaim? Kas Eesti saaks hakkama ilma Euroopa Liiduta?
Peaks saama, me olime vahepeal ka 20 aastat üksinda ja tegime edusamme.
Meie häda pole isegi mitte sotsiaalne probleem, vaid see ilmneb hoopis väikeste detailide juures. Näiteks väike kohvikarp tuleb praegu siia Saksamaalt, vanasti polnud sakslasel pekki ega võid ja see viidi Eestist.
Kas Te ei näe võimalust Euroopa Liitu seestpoolt üle võtta?
See on majandusliit ja inimesed, kellel on raha, kasutavad liitu ära oma huvides. Eesti riik on juba pidanud nendele maksma küllalt suuri summasid tagasi. Eestlane on muutunud nii palju, et ma ei tunne enam teda äragi. Inimestel võiks olla pea otsas, kui ta kasvab üles, ta peaks aru saama maailma asjadest… Euroopa Liidus ja üle ilma katsutakse kasvatada massiinimest, keda saab lükata ja tõmmata. Selle kõige taga on raha.

Kes saaks Eestis noori kasvatada, kui õpetajad pärinevad okupatsiooniajast?
Haridussüsteem on mäda. Paar aastat tagasi räägiti palju riigikaitseõpetusest, aga siis selgus, et see on nii ainult paberil ja kohalik kool võib selle oma programmist välja jätta. Suurem osa ei kasuta seda kunagi.
Ma olen ise sellest läbi käinud. Esiteks sa õpid, kummast otsast püssil pauk tuleb, aga teiseks kasvatati meile ka patriotismi ja selgitati, kuidas riiki üles ehitada. Minu kooliajal oli riigikaitseõpetus gümnaasiumis, õppused algasid aga juba progümnaasiumis ja tavaliselt andis neid tunde tegevväeohvitser.
Ma kardan, et praegustel poistel on vähem patriotismi ja mis põhiline – nad on välja õpetamata!

Ka praegused poisid vihkavad venelast.
Ega venelase vihkamine ei tee olukorda paremaks, peaks midagi tegema oma riigi jaoks, et kaitsevõime läheks paremaks. Praegu näiteks Kuperjanovi pataljonis kontrolliti mehi ja 30% neist, kes tahtsid sinna teenima tulla, olid kasutanud mõnuaineid. Tulevane kaitsejõudude liige ei saa selline olla.
Praegu on sama olukord ju igal pool. Ameerika sõdur olla pidevas pilves…
Ei tohi ajada oma probleeme teiste selga, et teised teevad ka ja see on ülemaailmne proleem…

Mis ikkagi toimub näiteks Iraagis ja Afganistanis ja mida teevad seal eestlased?
Muidugi on Talibani võitlejad oma maa patrioodid, nad on vabadusvõitlejad. Eestlane on seal loomulikult okupant, mingit muud seletust ei saagi olla. On rumalus ütelda, et me peame seal olema. Ameeriklased kasutavad meid ära, et maailmale näidata, et nad pole üksi. See sõda pole mingisugune maailma parandamine, seal on õli ja loomulikult kaitstakse juute.
Miks Eesti oma sõdureid Gruusiasse appi ei saatnud – see oleks olnud loogiline.
Ega Gruusiasse ei saanud ise minna, see on NATO asi. Muidugi nad oleks pidanud minema, aga nad ei läinud. NATO pole Venemaa vastu, nagu nad räägivad, see jutt ei pea paika. See on nagu Jaan Lattiku ütlus: “Käige minu sõnade ja mitte minu tegude järgi!”

Kas meile tuleks keegi appi?
Venelastel on Pihkva juures suured tankiüksused. Kui nad tulevad, siis küll ei ole karta, et ameeriklane tuleks ennast siia tapma.
Ameeriklased olid ebaausad ka II maailmasõjas. Kongress ei lubanud presidendil sõda alustada ja seetõttu lasi Roosevelt Pearl Harbori laevastiku puruks peksta, vaatamata sellele, et tal oli täpselt teada, millal ja kus need jaapanlased tulevad.
Jaapanlaste probleem oli see, et Ameerika laevastik takistas nende järelvedu Indo-Hiinast. Roosevelt aga lasi oma linna puruks peksta, et rahva meeleolu muuta ja siis kongress hääletas, et sai sõtta mina. Nad viisid isegi kolm emalaeva ära, enne kui rünnati, need andmed on hiljem kõik välja tulnud.

Kui need tornid septembris kukkusid, siis taheti ju ka rahva meeleolu tekitada?
Maailmapoliitika on kole. Ma kardan ka, et nad tegid selle ise. Juudid tõmbavad nööri ju igal pool, siin Eestis ka.
Ka Churchill lasi Inglismaal ühe vana ja kultuurse linna puruks peksta, kuigi teadis, mis on tulemas. Sakslastel oli trükimasin salateadete saatmiseks ja üks poola juut, kes oli olnud selle tegemise juures, oli põgenenud Inglismaale. Churchill lasi linna puruks peksta, sest muidu oleks aru saadud, et Sigma Code on avastatud…

No inglaste poolt pole kunagi midagi head tulnud…
See oli üsna idiootlik lootus, et valge laev tuleb ja aitab meid…
Molotovi-Ribbentropi pakt kirjutati alla 23. augustil ja 9. oktoobril kirjutasid Inglismaa ja Prantsusmaa juba alla teisele paktile, mis pidi Soome ja Põhja-Rootsi andma venelastele, aga soomlased ajasid asja nurja, nad hakkasid vastu. Nii on meie liitlaste ja sõpradega. Ka see, mis tehti Poolale, oli sigadus. Üteldakse, et sõda algas Poola pärast, aga pärast sõda anti Poola ometi venelastele ja Poola eksiilvalitsust ei tunnustatud. Nii mäda on see poliitika.
Mis meil Eestis õieti juhtus, kuidas me ikka N Liitu astusime? Mismoodi see välja nägi ja kuidas juriidiliselt oli?
See oli Pätsi ja Laidoneri süü, nad poleks tohtinud anda N Liidule baaside võimalust. Niipea kui lased võõrväed sisse, see tähendas tookord 100 000 sõdurit, ongi kõik.
Ma olin tookord laps, aga olukorda põhjendati nii, et venelasel vaja baase siin, muidu sakslane tuleb kallale.

Kuidas Vares-Barbarus pukki pandi?
Päts saatis valitsuse laiali, mul on sellest dokumendist koopia. Osa eestlastest oli vastu, et ta vastastikuse abistamise lepingule alla kirjutas ja vene väed sisse lasi. Aga ta saatis valitsuse laiali, nad korraldasid valimised, ilmselt olid need võltsitud, sest inimesed ei käinud üldse valimas.

1934 oli ju pretsedent loodud, et rahvaga võib teha ükskõik mida ja rahvas on nõus.
1934 ta mitte ei jätnud presidendivalimisi ära, vaid kasutas ära vabadussõjalaste põhiseadust, kus oli väike viga sees. See seadus andis riigipeale liiga suured õigused ja Päts kasutas seda ära. Laidoner aga toetas Pätsi ja kontrollis sõjaväge, ta pani oma inimesi ametisse ja vahetas teisi välja. See oli sigadus, aga suurem häda oli see, et Põhiseadus ise andis talle selle õiguse.
Eesti rahvas on harjunud automaatselt käsku täitma. Eesti sõjamees kuulab käsku, Eesti sõjaväes õpetati, et pead käsku kuulama, aga otsustama, kas see käsk ei ole vale. Mitte väga palju polnud sellest õpetusest hiljem kasu…

Kuidas sõda Sinule isiklikult pihta hakkas?
Ma polnud vabatahtlik, olin liiga noor – 1943. aastal alles 17. Lõpetasin kevadel gümnaasiumi, ülikooli minna ei saanud, oli sarnane seadus, et pidid olema aasta aega teeninud sõjaväes või tööteenistuses. Sellest pääsesin altkäemaksuga – isa andis pool siga kellelegi Tartu Ülikoolis ja mind võeti vastu masinaehituse teaduskonda. Vahepeal astusin igaks juhuks ka Masinaehituse Tehnikumi. Nii sain kolm mobilisatsioonikutset: üks tuli koju, üks tehnikumi ja üks ülikooli. See näitas vale arvu kutsealustest.

Mis olukord tollal Eestis oli? Päts oli riigi ära andnud, aga Uluots lootis veel taastada Eesti Vabariiki?
Omavalitsus meil oli ja Uluots, ja kaitsesüsteem oli üles ehitatud sellele loogikale, et teeme seda koos sakslastega ja sakslaste abiga. Paljud ütlevad, et see oli sakslaste mobilisatsioon, aga ega sakslased tahtnudki nii väga neid rahvuslikke üksusi luua. Saksa põhiseadus ütles, et relva võib ainult sakslane kanda.
1944. aasta alul muutus olukord halvaks, sest venelased tulid üle Narva jõe. Vägesid juhatas siin Steiner ja Uluots ütles talle, et juhul, kui venelased murravad läbi, lõikavad Saksa üksuste taganemise ära ja nad jäävad siia kotti, siis ei lase Uluots sakslasi interneerida, kui nad aitavad kaitsta meie piire.

Kuidas ta sai midagi garanteerida, tal polnud ju võimu?
Meil oli ju lootus! Muidugi oli see vale arusaamine, aga Steiner võttis selle vastu. Ma olin vahepeal Soodla peastaabis Tallinnas, kuulsin seal selliseid asju. Ukrainas jäin difteeriasse, ei olnud pärast väga võitlusvõimeline.
18. augustil saatis Steiner Hitlerile teate, et pole võimeline seda piirkonda enam kaitsma, kui ei saa lisajõudusid ja Soome kirjutab vaherahulepingule alla. Soomlased kirjutasid alla, selle tagajärjel jäi põhjapiir kaitsmata ja Vene laevastik pääses Leningradist välja.
Septembri algul hakati siis alles evakueerima. Steiner oli nii aus, et saatis oma kõrgema ohvitseri veel Uluotsa juurde, ütles, et ei saa enam oma lubadust pidada.
Igaüks, kellel veidigi mõtlemist on, peaks aru saama, et me peame sakslastele tänulikud olema. Kui nemad poleks Eestis olnud, oleks me juba jaanuaris venelase kätte läinud.

Mida te edasi tegite? Kus Teid mobiliseeriti ja kuhu sõitsite?
Mobiliseeriti Laial tänaval, viidi Teplizasse heidelaagrisse, enne jõulu jõudsin Wiking diviisi juurde Ukrainasse Narwa pataljoni täienduseks. Wiking diviisis oli ka pataljon soomlasi, aga Mannerheim tõi nad ära ja siis saadeti meie Narwa pataljon sinna. Venelane ründas ja pataljonil olid hirmus suured kaotused.
Õppelaagris oli meil 2000 noormeest, sorteeriti välja need, kellel oli gümnaasium lõpetatud ja kes olid riigikaitseõpetust saanud. Meid korjati kokku 500 ja ainult 58 meist tulid eluga välja…

Te ei jõudnudki õigesse lahingusee, jäite enne kõrgesse palavikku?
Palavik oli 40 ja rohkem, kaotasin teadvuse ja nad panid mind lennuki peale. Olime kotis Izjumi juures, ma ärkasin Riias.

Narwa pataljon oli eliitväeosa ja seal kehtis ka teistsugune moraal kui Wehrmachtis. Kas Te saate tuua mõned näited?
Meie hulgas oli noormees, ta oli Petserimaalt, setu, tal oli raadioaparaat kaasas ja ta saatis teateid venelastele. Sakslastel oli aga antennidega raadiojaam auto peal, nad püüdsid need lained kinni. Meid rivistati üles ja rivi ees lasti see setu – põmm – maha.
Teine juhtum oli niisugune, et Saksa sõjaväelastel, eriti SS-i kuuluvatel, oli keelataud venelannadega läbikäimine. See oleks lõppenud kurvalt ja igatahes mina ei mäleta, et keegi eestlastest oleks isegi ukrainlannadega läbi käinud.
Rügemendi peastaabis aga kasutati neid köögis abiks ja üks kolonel, sakslane, läks ilmselt lubatust kaugemale. Ka tema lasti meie rivi ees maha.

Paljud sõjaaegsed dokumendid on Inglismaal ikka veel kaitse all. Miks?
See olla riigikaitse. Põhjendati alul nii, et kedagi ei tohi diskrimineerida, et keegi elab veel ja on teinud selle ja selle otsuse. Minu meelest on niisugune põhjendamine väga lapsik, aga ega maailmas õiglust ei tule ka.

Missugune on Kanada poliitika, kas see on mingi neutraalne riik?
Ega ta nii neutraalne pole midagi. 1960-ndate keskpaigani oli Kanada veel Inglise kuningriigi osa. Meil on kakskeelne riik, iga moosipurgi peal on kõik nii inglise kui prantsuse keeles ja minu meelest on see raharaiskamine.

Sattusite vangi inglaste kätte, kas see oli vedamine?
Inglased võtsid vangilaagris ka vangidel sõrmused sõrmest ära, just nagu venelased. Saksa sõjaväekellad ka. Ma sattusin aga autojuhiks ühe kindralmajori juurde, kes oli tulnud Indiast ja kasutas esialgu sama taktikat. Pikapeale sai temagi aru, et sakslased pole indialased.
See kindral oli igavene joodik ja käis õhtu jooksul kõik ohvitseride kasiinod läbi. Ma olin kodus traktoriga sõitnud, nii olin nõus juhtima ka seda suurt 12-silindrilist Mercedest, mille ta ühelt Gruppi vabrikandilt Rheinimaalt ära oli võtnud, kelle perekond oli kodust välja löödud.
Sakslased ajasid lambakarja tee peal, ma ei tahtnud neile otsa sõita, kindralmajor aga väitis, et sakslase lammas ei maksa midagi. Aasta-pooleteise pärast avastasin, et see on ajaraiskamine, mis ma teen. Juba sõjaväes olin kaotanud aega. Aasta oli 1947 ja ma tahtsin minna Inglismaale õppima. See kindralmajor oli siiski nii aus, et andis mulle ühe aasta ülikooli stipendiumi. Ülikoolimaks oli Inglismaal kõrge nagu töölise aastapalk. Ma pesin ühes restoranis nõusid, et söögiraha saada, aga teist aastat ei jõudnud enam ülikoolimaksu maksta ja õppisin edasi kaugõppes.

Miks läksite edasi just Kanadasse?
Inglane arvas, et tema on kõrgem sugu ja teised on sead. Kanada võttis meid hästi vastu. Kui meie sinna läksime, oli Kanada juba väga segatud, aga ikka küllalt valge veel.

Kuidas valged saaksid aru, et nad ei tohi ennast teistega segada?
Suurem osa noorusest pole huvitatud poliitikast ega majandusest. Nad katsuvad nii kergelt kui võimalik ära elada, peaasi, et raha tuleb küllalt sisse. Lahendust ei ole, sest majandusega saab rahvast paremini kontrollida kui sõjaga. Rahvas kaotab identsuse ja on mass. Seda on tehtud aastaid.

Kui saaksite elu otsast alata, kas teeksite midagi teisti?
Mul on hea meel, et ma pole enam 18. Nende elu saab olema näruvõitu. Ma tegin ja elasin nii, nagu tahtsin, aga ma kardan, nemad enam niimoodi ei saa. Meid kontrollitakse majanduslikult. Kui sul pole õigust süüa, juua ja korterit osta, nagu sa ise tahad, siis selline elu on mulle vastuvõetamatu.

Paljud pole sellega rahul, aga see on jälle üleilmne olukord, mitte ainult Eesti probleem.
Inimene on tõrges. Mõned katsuvad isegi õigustada, et mõni asi oli nõukogude ajal parem. Nad ütlevad, et neil oli midagi prii, no mis neil oli, priius parteiajalugu võtta? Kui ma nii küsin, siis neil pole vastust…

Kas eestlased varem ei joonud nii palju?
Ma ei mäleta küll. Ma arvan, nad katsuvad nii oma muresid uputada.

Ajalehe Võitleja tegemine võtab Teilt palju aega ja energiat. Kaua Te jõuate?
Mõni turakas ütleb isegi, et mis ma siis teeksin kui mul ajalehte poleks. Käppapidi aeda mulla sisse läheks. Ma teen seda sellepärast, et olen jäänud siia, aga tuhanded on mulla all, nende mälestuseks peab seda tegema.


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv