Kultuur ja Elu 2/2009


Kultuur ja Elu 1/2009

 

 

 

 Robert-Rudolf Volk peale pidulikku pileti kättesaamist relvavendade keskel. Vasakult Leonhard Pumper, keskel Robert-Rudolf Volk, paremal Ilmar Koppel.

Pitkapoiss Robert–Rudolf Volk

Tekst: LEONHARD PUMPER

Kaitseliidu Tartu maleva käskkirjaga 10. oktoobrist 2008. a nr 112-p Kaitseliidu 90-nda aastapäeva pidulikul aktusel anti Robert-Rudolf Volkile kätte Kaitseliidu liikmepilet ja taastati tema liikmelisus kaitseliitlasena. Ta on Kaitseliidu vanim tegevliige staažiga 70 aastat.

ROBERT-RUDOLF VOLK sündis 8. veebruaril 1921. a Järvamaal Kareda vallas, Taavet-Hansu talus viienda lapsena. Isa oli põllumees ja ema koduperenaine. Vanem vend Arnold (sünd 1906) oli Eesti sõjaväe allohvitser, arreteeriti 1945. a ja viidi Siberisse ning suri Magadanis 1947. Teine vend Helmut (sünd 1912) oli Saksa sõjaväes lipnik ja 1944. a Tartu rindel sai raskel haavata ja venelased piinasid surnuks. Robert-Rudolf õppis Esna külakoolis ja Öötla 6-klassilises algkoolis, mille lõpetas 1934. a. Õpingud jätkusid Paide progümnaasiumis 1935. a. Õpingute ajal tegutses kirjandusringis ja oli ajakirja „AJATU“ toimetuses levitaja ja ristsõnade nurga koostaja. Temalt ilmus väga oluline kirjand „KOOLIPOISINA VABADUSSÕJAS“. Hiljem ilmus sama kirjand vabariiklikus ajakirjas „TULEVIKURAJAD“. Koolipoisina oli Robert-Rudolf 1934. aastast osalenud skautlikus organisatsioonis „NOORED KOTKAD“ kuni 1938. a, millal astus Kaitseliitu ja temast sai spordiühingi „JÄRVAPOJAD“ liige. Samal aastal lõpetas Paide progümnaasiumi ja astus Paide gümnaasiumi. Noorkaitseliitlasena 18. novembril 1938. a anti Robert-Rudolf Volkile esimene tulirelv.

Eesti anekteerimisega Nõukogude Liidu poolt 16. juunil 1940 saadeti Kaitseliit laiali. 18. juunil 1940. a andis Robert-Rudolf Volk vastavalt korraldusele oma relva tagasi. Oli toimunud riigipööre. Samal aastal lõpetas ta Paide gümnaasiumi.
1941. a juunis algas II Maailmasõda. Okupatsioonivõimud kuulutasid välja mobilisatsiooni vene sõjaväkke. Robert-Rudolf Volk oli saanud isamaalise kasvatuse ja andnud tõotuse olla truu Eesti riigile. Ta läks metsa varjule. Saksa sõjaväe saabudes tuli metsast välja. Osales OMAKAITSES. 1942. a astus õppima Tartu Ülikooli majandusteaduskonda. Õpingud katkesid sündmustega idarindel 1943. a. Aprillis 1943 mobiliseeriti ta Saksa sõjaväkke ja määrati politseipataljoni nr 36. Väljaõpe toimus Leedus Kaunase lähistel ja sealt ohvitseride kursustel Riia lähistel LIELUPES. Sealt saadeti ta itta NEVELI rindele. 1944. a uusaasta võtab Robert-Rudolf Volk vastu KLIASTITSU kalmistu sillapea punkris. 1944. a jaanuaris tuuakse politseipataljon nr 36 Eestisse.

Robert-Rudolf elab Tallinnas 9. märtsil üle ka linna suurpommitamise. Saksa väejuhatuse otsusega suunatakse pataljon VASKNARVA-SMOLNITSA rindelõiku Peipsi ääres. Sinimägedes käisid ägedad lahingud. Reeturlikult jättis Saksa väejuhatus 16. septembril Narva rinde maha ja taganes Eestist minema. Eestlased jäid oma positsioonidele pidama raskeid kaitselahinguid.
Pataljon taganes sisemaale ja teel tuli teade, et on moodustatud OTTO TIEFI valitsus. 19. septembril jõudis grupp mehi ja nendega koos ka Robert-Rudolf Volk KULLAMAA-MÄRJAMAA lähistele. Seal kohtusid igasuguses vormis Pitkapoisid ja Robert-Rudolf liitus nendega. Oli moodustatud PITKA LÖÖGIÜKSUS.

Robert-Rudolfi innustas rohkem veelgi see, et Pitkade pere ja Volkide pered elasid naabervallas. Pitkade pere oli pärit Võhmuta vallast Jalgsema külast ja Volkide pere Esna külast. Isad ja vanaisad olid koos võidelnud VABADUSSÕJAS 1918–1920. a. Esimest korda kohtus Robert-Rudolf admiral Pitkaga, kui oli 12-aastane poisike. Ta käis isaga koos Jalgsema külas Ansomardil Pitkade juures nende kodutalus.
Niisiis tuligi Pitka Löögiüksuses 1944. a septembris astuda võitlusse Eesti isamaa eest. Ta määrati leitnant TAMME kompaniisse, kus olid soomepoisid, piirikaitse, omakaitse ja teisi mehi, kokku umbes 200 meest.
„20. septembri varahommikul tuli admiral Pitka habetunud näoga kaaskonnaga meie juurde ja pidas lühikese kõne. Ta ütles, et Saksamaa on meid reetnud ja väeosad lahkuvad Eestist. Abi pole loota. Nüüd on ainus võimalus meil endil hakata vastu ja võidelda.“

Robert-Rudolf Volk koos kaasvõitlejatega määrati Tallinn-Pärnu mnt ja Harudevahelisele teele. Relvastuseks käsitulirelvad ja nii võeti positsioonid sisse. 22. septembri varahommikul oli kuulda lähenevad võimast müra. Saabusid suured vene väeosad tankidega. Andsime kuulipildujatest ja käsirelvadest tuld, kuid pidime ülejõu eest taanduma. Põgeneti metsa ja mindi laiali. Robert-Rudolf varjas end metsas 2 aastat. Õnnetul kombel ta tabati põõsa all magamise ajal septembris 1946. a. Punaväelased läksid mööda ja võtsid ta kinni. Õnneks ei olnud relva kaasas. Anti üle miilitsatele. Viljandis toimus kohus ja ta mõisteti süüdi varjamise eest. Veretööd ei tuvastatud. Istus Viljandi FILTERLAAGRIS nr 0316. 31. jaanuaril 1948. a oli vabanenud ja saabus koju. Ta leidis endale tööd Tartus prof. skulptor ANTON STARKOPFI ateljees, töötades seal kuni pensionile jäämiseni.

Robert-Rudolf Volk ei ole eemale jäänud ühiskondlikust tegevusest. Ta on ADMIRAL JOHAN PITKA RELVAVENDADE ÜHENDUSE aktiivne liige. Teda on autasustatud vabadusvõitleja Teeneteristiga ja Pitka teeneteristiga.


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv