Kultuur ja Elu 1/2009


Kultuur ja Elu 4/2008

 

 

 

 16. märts 2008. Riias. Lubatud üritus. Leegionärid ja nende poolehoidjad koos lippude ja lilledega Vabadussamba juures, politsei on saanud lausa käsu neid turvata.

Läti rahvuslased valmistuvad Leegionipäevaks

tekst: jaanika kressa

Kohtume Edgars Skreijaga Riias, Vabadussamba lähedal kella all. Kuigi püüan saksa täpsusega minutipealt kokkulepitud ajal kohale jõuda, näen juba eemalt tuttavat sirget kuju – Läti leegionäride liidrit, kes möödunud suvel käis eestlasi tervitamas Märjamaa-kokkutulekul.

Edgars Skreija on Läti Rahvuslike Sõjameeste Ühenduse ja Kuramaa Vennaskalmistu fondi juhatuse esimees alates 2004. aastast, mil igavikku lahkus eelmine esimees Nikolajs Romanovskis.

Kaks sõjamehi ühendavat organisatsiooni

Läti Rahvuslike Sõjameeste Ühendus on taastatud peale riigi taasiseseisvumist ja peab ennast 1923. aastal asutatud organisatsiooni õigusjärglaseks. “Me jätkame samu traditsioone, mis olid neil, kes võitlesid Läti iseseisvuse eest,” kinnitab Skreija. Sellenimeline organisatsioon on olemas ainult Lätis ja moodustatud nendest meestest, kes Teise maailmasõja lõppedes kurjuseimpeeriumisse lõksu jäid.
Läände pääsenud relvavennad moodustasid sõjamehi ühendava organisatsiooni “Daugavas Vanagi” (Daugava Kullid) aga juba 1952. aastal põgenikelaagris Belgias. Praegu asub Daugava Vanagi keskjuhatus USA-s, liikmed on üle maailma laiali – Austraalias, Saksamaal, Inglismaal ja nüüd ka Lätis.
Daugava kullid erinevad Eesti vabadusvõitlejatest selle poolest, et nad on läbi aegade kasvatanud endale noorliikmeid ja suudavad tänagi veel hoida internetis arvukaid kodulehekülgi, igas riigis oma.
Kodu-Läti pinnal kuuluvad mitmed mehed nüüd mõlemasse sisuliselt paralleelsesse organisatsiooni. “Meie eesmärgid ja tegevus on sama. Paljud leegionärid kuuluvad mõlemasse organisatsiooni, tegevus Läti pinnal toimub koos või paralleelselt, meil on ühised projektid,” räägib Edgars Skreija.

Oodates õigluse ülestõusmist

Tänu DV annetustele on olnud võimalik rajada Lestenesse väärikas ja suurejooneline leegionäride vennaskalmistu, kus nüüd 8. mail tähistatakse Teise maailmasõja ohvrite mälestuspäeva.
“Meie olime selle sõja ohvrid, meie teda ei alustanud, vaid meid tõmmati sellesse sõtta ja kõik need sõjajärgsed aastad on meid peetud justkui teisejärgulisteks inimesteks,” räägib Edgars Skreija, kes võitles sõjas vaid Läti pinnal ja kelle jaoks isiklikult lõppes sõda just 8. mail 1945 Kuramaal.
Lestene nimi läks ajalukku Teise maailmasõja ajal, kui 1944. aasta jõululaupäeval algas 3. Kuramaa suurlahing ehk Jõululahing, kus 19. diviisi leegionärid Lestene lähedal ülekaaluka vastase vastu oma sünnimaad kaitsesid. Teistkordselt Lätit okupeeriv nõukogude armee ei suutnud ei selles ega ka järgnevates lahingutes Kuramaa kindlust vallutada.
8. mail 1945. aastal andis kindlus ise alla. Sadu Kuramaa kaitsjaid, läti leegionäre jäi lahinguväljadele maha ja nende hauad hävitas okupatsioonivõim.
Kui taastati Läti Rahvuslike Sõjameeste Ühendus, sai selle ühenduse üheks ülesandeks sõjameeste puhkepaiga teadvustamine ja korrastamine. Otsustati annetuste abil rajada Lestenesse Läti Leegionäride Vennaskalmistu. Sõjameeste initsiatiivi kodumaal toetasid otsekohe rahvuskaaslased Läänes. Tänu Inglismaal elava Emils Gailise annetustele alustas juba 1996. aastal tööd Edgars Skreija juhitud töögrupp, kes kaevas leegionäride matmispaiku lahti mitmes kohas Lätimaal, et need ümber matta Lestene õnnistatud mulda.
1998. aastal moodustati Kuramaa Vennaskalmistu fond. Kalmistu kujundamiseks kuulutati välja konkurss, mille võitis arhitekt Vecumnieksi büroo projekt, töö maksumus oli 650 000 latti. Kolmandiku vaja läinud summast annetasid Daugava Kullid, Lestene Vennaskalmistut toetati ka Läti riigieelarvest.
Kalmistu nurgakivi õnnistati 26. mail 2000, sama aasta 5. novembril avati ja õnnistati Lestenes skulptor Arta Dumpe skulptur “Sünnimaa Ema Lätimaa”. Vennaskalmistul on ka müür, kus on graniitplaadid langenute nimedega. Tundmatu sõduri plaadile on raiutud poeet Andrejs Eglitise värsiread: “Me ootame õigluse ülestõusmist”.
27. septembril 2003 avati ja õnnistati kogu kalmistu. Kohal oli üle 5000 inimese igast Lätimaa nurgast. Praegu puhkab Lestenes üle 1000 ümbermaetud leegionäri, müüril on aga 17 000 langenu nimed ja nimede graveerimine jätkub.

Leegioni päeva on vabas maailmas alati peetud

Kui 8. mai on lätlastele üsna kurb päev, mil tähistatakse sõjaohvrite päeva ning traditsioon ise on alles noor, siis 16. märts, Läti Leegioni päev, on palju pikema traditsiooniga ja oluliselt rõõmsam päev.
16. märts on Leegioni päevaks saanud seetõttu, et 16.–19. märtsini 1944 pidasid mõlemad Läti diviisid – 15. ja 19. koos Idarindel Velikaja jõe ääres rasket taplust punaarmeega. 16. märts kuulutati Leegioni päevaks Daugava Kullide keskjuhatuse poolt 12. aprillil 1952. aastal ja sealtpeale on seda vabas maailmas igal aastal tähistatud.
Lätis tähistati seda päeva esmakordselt 1990. aastal. “Alguses jah olid 16. märtsil meiega koos ka valitsuse liikmed, kui läksime esimest korda koos Vabadussamba juurde. Ma ei tea, mis surve neile hiljem selle eest peale pandi, et nad enam meiega koos ei julgenud tulla. Mingi surve tõttu nad igatahes hakkasid meist eemale hoidma,” meenutab Edgars Skreija.
On ette tulnud kummalisi vallandamisi, vaid üksikud parlamendiliikmed fraktsioonist “Läti Rahvusliku Sõltumatuse Liikumise ja Isamaale ja Vabadusele” julgevad veel ennast sõjameeste seltkonnas näidata. Skreija sõnul on küll tunda, et valitsus omal moel isegi toetab leegionäre, kuid väga vaikselt. Langenuid taga nutta lubatakse, kuid sangaritest rääkimise peale vaadatakse viltu.
Traditsiooniliselt kogunevad vanad mehed 16. märtsi hommikul Riia Toomkirikusse, kus toimub jumalateenistus. Seejärel jalutatakse lippude lehvides Vabadussamba juurde, kuhu asetatakse lilled. Loomulikult saadavad vanu võitlejaid noored patrioodid, aasta-aastalt jääb esimesi vähemaks ja teisi tuleb aina juurde. See on rongkäik, mida eestlased Tallinnas kordagi lubada pole julgenud.
Riias läks olukord tuliseks alles 2006. aastal, mil valitsus Vabadussambale tõkked ümber ehitas. Kuni viimase õhtuni ei uskunud inimesed, et neid ei lasta Vabadussamba juurde lilli panema. Riia Vabadussamba ümbrus oli riigi taasiseseisvumise perioodil olulisim rahvuslaste kogunemiskoht, kust ei raatsitud lahkuda ja kus lainetas pidev lillemeri, mis peatas isegi trolliliikluse.
Kolm aastat tagasi oli Vabadussambale võimatu ligi pääseda ja võimud tulid välja abitu hädavalega, nagu vajaks sammas remonti. Samal õhtul kogunesid inimesed, peamiselt endised leegionärid ja nende naised, aga ka mõned noorteorganisatsioonid, Okupatsioonimuuseumi ette ja panid lilled sinna, sest riik tundus olevat taasokupeeritud.

Partisanisõda käib, rindejoont pole näha

“Riik justkui pole okupeeritud, aga partisanisõda kogu aeg käib,” muigab Skreija. “Rindejoont pole näha. Õnneks ei karda uus president (Valdis Zatlers) meid, sõjamehi, sama palju kui eelmine (Vaira Vîíe-Freiberga).”
Edgars Skreija räägib. et sõjameeste organisatsioon on riigilt korduvalt küsinud rahvusliku vastupanuliikumise staatust, nagu see on juba omistatud metsavendadele. “Möödunud aastal lükati meie ettepanek tagasi solvava põhjendusega, et ei saa, kuna siis tuleks meie pensionile lisa maksta, aga raha pole. No see aasta pole enam mingitki raha,” naerab Skreija, jätkates irooniliselt: “Aga me ei küsinudki ju raha, see rahajutt on lihtsalt naeruväärne, pealegi – kui palju meid siis veel järgi on?”
Kui organisatsioon taastati, oli selles 5000 liiget, tänaseks on mehi jäänud 700. Lätis on küll 28 erinevat osakonda, kuid liikmeid väga vähe. Riias oli kunagi üle 200 liikme, tänaseks on alles jäänud alla 100. See aga, et metsavennad saavad 50 latti pensionile lisa, rindevõitlejad aga ole riigi jaoks keegi, paneb mõtlema, kas üldse on veel, keda valida.
“Täna küll ei oska ütelda, keda võiks valida. Meid on küll vähe, aga meil on ka perekonnad, tuttavad, täna ei saa me oma lastelastele soovitada, et valige neid, need on need õiged,” ütleb mees, kes elus palju näinud ja hiljuti edukalt südameoperatsiooni läbi teinud.
“Tänu headele arstidele ajan ma siin täna teiega juttu,” kinnitab Edgars Skreija, et vaatab huviga, mis Lätis edasi juhtub. “Meil on inimesi, kes ärkamisaja alguses polnud vabanemises veendunud ja siis ei saanud nad kolme sõnagi suust välja pigistada. Nüüd aga ei saa nende suud kuidagi sulgeda, nad lobisevad lakkamata, mida nad tookord olla korda saatanud,” muigab vana sõjamees.

Kas meie ei peaks rääkima oma Jõululahingust?

Eestlased ja lätlased on omavahel sarnased rohkem, kui nad seda tunnistada tahavad. Nagu meil uinutavalt räägitakse turvalisest Vabadussõjast, et mitte okupante ja nende lääneliitlasi pahandada, nii eelistatakse ka Lätis Teise maailmasõja sangarite asemel meenutada hoopis Esimese omi.
Läti ajalugu tunneb mitut Jõululahingut ja igal aastal korraldavad Läti Kaitseministeerium, Sõjamuuseum ja kohalikud omavalitsused 1916. aasta Jõululahingu mälestusüritusi.
„Ometi olid need ju, olgugi lätlased, Vene tsaariarmee sõjamehed, nad võitlesid samuti võõras mundris! Ja alati on neisse tseremooniatesse kaasatud ka noorkaitsjad, kes annavad pühalikke tõotusi Läti Vabariigile,” räägib Skreija.
Oma kooliaastaid meenutades tõdeb vana mees, et ka neid kutsuti poisikestena samadele üritustele, kuid neile seletasid tollal asju lahti needsamad mehed, kes ise olid kõnealustest lahingutest osa võtnud.
„Meie oleme ju nende lapselapsed, mida meie saame rääkida sellest lahingust? Kas meie ei peaks rääkima oma Jõululahingust, mida me pidasime Lestenes 1944. aastal, mis sest, et samamoodi võõras mundris?” küsib Skreija juba vaid retooriliselt.
Ta vastab ise: „Aeg peab mööduma, muutused ei tule nii kiiresti. Inimese elu on aga liiga lühike, meile pole nii palju aega antud, et me kõike näha jõuaksime.
Olen veendunud, et kuni meie naabruses asub see kurjuseimpeerium, pole midagi head oodata. Oleme igavesti võitlusse kistud. Mind lohutab see, et selle vale ja kurjuse impeeriumi tegevus pole kunagi päris lõplikult läbi läinud nii, nagu nemad seda on plaaninud. Alati on midagi läinud pisut teisiti. Ma loodan saatusele. Parem on nendel Euroopa rahvastel, kelle kõrval elavad normaalsed naabrid.
Igal juhul pole midagi enam meie, vanameeste käes. Meie elame, tänu Jumalale, päev päeva järel, kuni on määratud elada. Oleme isegi juba kestnud üle aja.”

 


Riigile ohtlikud: Eesti Rahvusliku Liikumise neljaliikmeline delegatsioon seikles pool päeva, enne kui Eesti-Läti piiriületuseks sobiva augu leidis. Kui palju eesti rahvuslasi kokku piirilt tagasi saadeti, pole “Kultuurile ja Elule” teada, Läti meediakanalid ei rääkinud eestlaste kojusaatmisest midagi. Pildil vasakult Martin Helme, Henn Põlluaas.

Läti ja eesti rahvuslased: koos oleme tugevad!

Osalejatele tundus tänavune 16. märts varasematest aastatest rahulikum. Korrakaitsjad olid sõbralikud, turvates leegionäre ja nende saatjaid. Sõimajad hoiti inimestest eemal, meeleolu oli pühalik ja lauldi palju isamaalisi laule.

Pilgeni täis Riia Toomkirikus kandis õpetaja looja ette kõik Läti vabaduse eest võidelnud, nii vaenuväljal langenud kui ka hiljem lahkunud. Üles, taeva poole, kõlasid koori- ja soololaulud ning ühiselt lauldud rahvushümn. Kirikupalvesse sai põimitud isegi sõnastamata soovid, nagu oleks ikka veel aeg, kus kõike välja ütelda ei saa. Kirikuseinad aga mõjusid kaitsvalt ja turvaliselt, oma massiivsusega justkui kinnitades: siia nad järgi ei tule, siin saame olla omaette.
Nii eesti kui läti rahvuslaste hulgas on olnud erimeelsusi, kas rahvuslikke asju, sõjameeste üritusi sealhulgas, tuleb tingimata toimetada just kirikus. Antud juhul õigustas see lahendus ennast kuhjaga: oli pidulik ja meeliülendav, samas kaitsesid müürid valdavalt vanu inimesi uudistavate ja ka vaenulike pilkude eest. Rahvuslikud noored moodustasid ukse juurde rahvuslippude allee, mis kirikust väljuvaid leegionäre ja nende pereliikmeid omakorda turvas – nii otseselt kui kaudselt.

Meedia võimendas olematut

Skandaaliotsijaid ja kiibitsejaid oli ukse taga küllaga. Vaenulikust meediast rääkimata, püüdsid isegi kohalikud kanalid tüli pildile saada. Tegelikult oli aga rahvuslaste päev ja ka korrakaitsjad olid tänavu sõbralikumalt häälestatud kui varasematel aastatel. Kuigi ametlik rongkäik polnud lubatud, kandsid politseinikud hoolt, et rahvas saaks kirikust Vabadussambani jalutada segamatult. Üks vanatädi mu kõrval kommenteeris, et okupandid on seekord aetud koerahaukumise kaugusele. Tõepoolest, liikudes leegionäridega koos, ei kostnud mu kõrvu, erinevalt varasematest aastatest, mingit arusaamatut sõimu.
Meedia otsis aga halvimat. Selle asemel, et näidata vabadussamba juurde kogunenud rahvast, kes koos ansambliga “Vilki” (Hundid) isamaalisi laule laulis, püüdis kaamerasilm üksikuid rahulolematuid. Miks oli neid vaja maailmale näidata, kui päeva tegelik sõnum oli hoopis teine: Läti rahvas on ühtne, vanad ja noored on koos, noored uurivad ja hindavad leegionäride tehtut ega unusta neid iialgi.

Jçkabpilsis lauldi hommikuni

Leegionipäev jätkus Lätimaa erinevates paikades, paljud sõitsid edasi Lestenesse. Jçkabpilsi rajooni rahvas oli Riiga tulnud suure bussiga ja nende tähistamine jätkus pärast paaritunnist kojusõitu juba kohaliku mälestussamba juures, kuhu jõudsid ka Eesti Rahvusliku Liikumise esindajad.
Kûku vallas Sûnu põhikoolis toimus pidulik leegionäride mälestusüritus, milles osalesid kohalikud omavalitsejad, noorkaitsjad ja maakaitsjate ansambel “Junda”. Jçkabpilsi linn toetas üritust 200, rajoon 150 latiga.
„Nad võitlesid nende lippude all, selle sama usuga, mis on meie noorte käes – punavalgepunase lipu värvides. Ka Kuramaa kindlus jäi viimase paigana Euroopas vallutamata seetõttu, et lätlane, jäädes Kuramaale, teadis, et ta kaitseb oma isade maad,” rääkis ürituse peakorraldaja Gundars Kalve.
Aktusele, kus austati leegionäre, mälestati lahkunuid, loeti referaate rüütliristikavaleridest ja vaadati dokumentaalfilme, järgnes lõke ja ilutulestik. Seejärel istuti kaetud laua taga ja lauldi isamaalisi laule hommikuni.

Gundars Kalve:

Tänane kohtumine on näidanud, kui lähedased me oleme. Ma usun ja tean, et võime alati loota vennasrahvaste toetusele. Ühised üritused eestlastega kinnitavad mu veendumust, et vaid koos oleme tugevad. Kindlasti osaleme ka meie Eesti Leegioni austamisel, me oleme iga hetk valmis olema koos teiega ja see käib ka raskete hetkede kohta. Lätlased tulevad, kui vaja, Eestisse talgutele ühise vaenlase vastu.

Martin Helme:

ERL delegatsioon on juba mitu aastat osalenud Läti rahvuslaste üritustel, muu hulgas leegionäride päeva tähistamisel. Lätlastel on meiega väga sarnane ajalugu ja samad ajaloolised traumad, samad vaenlased. Peame väga oluliseks rahvuslaste koostööd rohujuure tasandil ja solidaarsuse näitamist oma lõunanaabritega. Kas on veel paremat tõestust, et rahvuslased pole ksenofoobsed endasse tõmbunud tüübid, kes tahaks elada müüriga piiratud maal?
Väga nördimapanev oli avastus, et Läti võimud peavad meid endale ohtlikuks. Käisime üritusel, kus esines kohalik maavanem ja vallavanem, ei tea, kas nemad on ka Läti riigile ohtlikud äärmuslased? Aga eks kivi tuleb visata rohkem Eesti valitsuse kapsaaeda, sest meie võimud koostasid ju lätlaste palvel nimekirja, keda musta nimekirja panna. Eesti valitsus on sellega selgelt teada andnud, et peab patrioote endale ohtlikuks. Valitsuse käitumist vaadates on hirmul ilmselt põhjust.

Henn Põlluaas:

Läti Leegionäride päevast jäid meelde, nagu ka eelmistel kordadel, tavaliste lätlaste südamest tulevad tänusõnad, et tulime nende vabadusvõitlejaid austama ning nende soojad ja siirad sõpruseavaldused Eesti suhtes. Tänavu lisandusid sellele veel tunnustavad õlalepatsutused, sest saabusime võimude seatud takistustest hoolimata. Ametlik Eesti on meie lõunanaabrid Põhjalasse kippumise tuhinas justkui kõrvale lükanud, kuid mitmetes olulistes asjades on meil nendega rohkemgi ühist kui Soome hõimuvendadega. Rängad katsumused kommunistliku terrori all ja kustumatu vabadusepüüdlus ühendavad meid. 1939. aasta tõestas, kuivõrd tähtis on Balti koostöö ja kui saatuslikud on selle puudumise tagajärjed. Eesti kõrged riigijuhid näivad kahjuks selle õppetunni unustanud olevat. Meil  jäid aga hästi meelde sõnad, mida hallipäine läti leegionär meile naeratades ütles: “Igaunija un Latvija ir draugi!” (Eesti ja Läti on sõbrad!) See on hea, nii peabki olema!


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv