Kultuur ja Elu 1/2009


Kultuur ja Elu 4/2008

 

 

 

 


Tunnistus ORKAle
Okupatsioonide repressiivpoliitika uurimise riikliku komisjoni materjale

Tekst: Eerik Heine, Torontos 10. juunil 1996


Eerik Heine sai avalikkuse tähelepanu osaliseks ka seoses CIA kohtuprotsessiga 1960ndate USAs. Väljavõte ajalehest The Evening Star.

Tunnistus komisjonile

1940. aasta. Baasid olid juba sees — rahvas oli ärevil, masendatud ja hirmunud nõukogude vene nõudmiste pärast. Tartu Kaitseliidu Maleva juhtkond oli kokku kutsunud salakoosoleku oma kõige ustavamatest liikmetest — peamiselt õppurmalevkonna ja üliõpilaskonna ridadest. Salakoosolek toimus Emajõe luhal ja kuna ma olin üks kutsutuist, siis olin juba varakult kohal. Kuna olukord oli äärmiselt pinev kogu riigis, siis vastavalt konspiratiivsuse nõuetele teesklesime, et oleme suplejad ja päevitajad.
Kutseid oli saadetud paarikümnele inimesele, kuid kohale oli ilmunud ainult kümnekonna inimese ümber, nagu ma mäletan. Arutati võimalusi vastupanuks, nii passiivseks kui ka aktiivseks, ja milliseid meetmeid tuleks rakendada. Tuldi üksmeelsele otsusele, et meil tuleb minna „põranda alla” ja võitlust vaba Eesti eest tuleb jätkata iga hinna eest. Mindi laiali raske südamega ja tõotusega, et hoitagu sidet, juhtugu mis tahes.
Juba paari päeva pärast astus minuga ühendusse hr Jürisaar (pärastine kolonel Rebase adjutant) ja tegi ettepaneku organiseerida kooliõpilasi põrandaalustesse vastupanuüksustesse võitluseks Nõukogude Liidu vastu. Nõustusin ettepanekuga ja alustasin koheselt noorte värbamisega. Samal ajal korraldasin või aitasin alustada Tartus rahvuslikke meeleavaldusi (rahvusvärvides lindikeste jagamine Barclay platsil, punaste miitingute segamine, Vabadussõjas langenute haudade ilustamine lilledega jne, jne).
Samal ajal sõitsin Eestis linnast linna ja püüdsin värvata noori võitluseks Venemaa vastu.
Vahepeal hr Jürisaar avaldas mulle usalduslikult, et tema töötab Ratsarügemendi ülema kolonel Kurvitsa ülesandel vastupanuliikumise organiseerimisel, ja lisas, et kolonel Kurvitsa kaudu on võimalik ka relvi ja laskemoona saada.
Umbes samal ajal tuli venelaste nõudmisel Kaitseliidult relvad ära korjata — sättisime end äraantavaid relvi ja laskemoona pakkima ja korrastama ning nii õnnestus kenake hulk relvi ja laskemoona kõrvale sokutada. Tartus olid minu vandevendadeks Richard Jurss, Arvo Sütt, Joonas Sihver, Rondel, Raimond Tralla, Ahto Pae ja mitmed teised, kelle nimed olen kahjuks unustanud.

Lipu kaitseks

Senini olin tegutsenud avalikult, kuid siis tuli sündmus, milline sundis mind „põranda alla“. Olin parajasti tegevuses rahvusvärvides lindikeste jagamisega Barclay platsil, kui mu poisid tulid teatega, et Raekojal veel lehvivat Eesti lippu asutakse maha võtma ja punaplagu asetatakse asemele. Läksime Raekoja juurde ja teade osutus õigeks — Eesti lipp oli kõrvaldatud. Sisenesin Raekotta ja ühes toas nägin umbes kümmekond R.O. meest ja Tartu nn täitevkomitee tegelast, kelle käes oli mahavõetud Eesti lipp. Nõudsin neilt Eesti lipu tagasiasetamist ja punaplagu kõrvaldamist. Algas äge vaidlus kisa ja sõimuga ja umbes kümne minuti järel ma nägin ära, et siin asjatult oma aega raiskan — haarasin Eesti lipu nende käest ja tormasin Raekoja trepist üles, et heisata lipp Raekoja torni. R.O. mehed ja täitevkomitee tegelased tormasid mulle järele ja läks kakluseks, milline vältas peaaegu kümme minutit. Lipp kisti ribadeks ja mind lohistati trepist alla ja kuulutati arreteerituks. Kolm või neli R.O. meest talutasid mu välja Raekoja eesuksest, milline avaneb Raekoja väljakule.
Vaade oli fantastiline — Raekoja plats oli täidetud inimestest. Mu poisid olid aru saanud, et olen kriitilises olukorras — kisa ja kära oli kostnud välja ja neil oli õnnestunud inimesi alarmeerida, et üks koolipoiss on kimbus R.O. meeste käes Eesti lipu pärast. Kui R.O. mehed ja täitevkomitee tegelased tõid mu Raekoja uksest välja vangina, käed kistud seljataha, siis rahvas hakkas spontaanselt meie hümni laulma. Ja missugust hümni — valulist, südamest tulnud võimsat ja vägevat hümni. Nii kaua kuni ma elan, ei unusta ma seda kunagi. Mu vangistajad kivistusid — ma nägin, kuidas nad kahvatasid kas hirmust või ehmatusest ja kasutades seda momenti, kiskusin end R.O. meeste käest lahti ja kadusin rahva hulka nagu kivi vette.

Lindprii

Olin nüüd lindprii, aga mul olid kohustused täita. Mul olid Kavastus sugulased ja ma varjasin end nende juures ja rändasin kohast-kohta, organiseerides-julgustades ja toetades vastupanu Venemaa sopale ja pasale. Siis toodi mulle sõna, et mu vanemad on võetud NKVD poolt pantvangideks ja kui poiss end kätte ei anna, siis lähevad mu vanemad! Mu isamaa okupeerijad olid esitanud mulle väljakutse. Läksin Tartusse tagasi ja kõigepealt otsisin üles oma sõbrad ja vandevennad ja valmistasin nad ette oma vangistusele. Paistab, et olin juba teinud otsuse, ilma et ma seda ise oleks teadnud. Pärast istusin pool päeva Toomemäel Tähetorni lähistel pargipingil ja võitlesin rasket võitlust iseendaga — hirm ja kartus tundmatu tuleviku ees ja mure vanemate pärast vaevasid mu südant ja hinge.
Aga lõpuks saabus lahendus — mu südant täitis teadmine, et olen suuteline taluma kõike, mida venelased kavatsevad minuga teha, ja kui see nii peaks olema, siis olen nõus ennem surema, kui et reedaks oma rahva ja vandevennad. Praegusel hetkel peaks mu peamine ülesanne olema oma vanemate vabastamine NKVD küüsist. Rahuliku südamega lahkusin Toomemäelt ja läksin koju.

Trellide taga

Kodus Tähe tänaval ootasid mind NKVD ohvitserid — üks umbkeelne venelane ja teine Sõštšikovi nimeline Läti juut, kes valdas eesti keelt. Arreteerimisel öeldi mulle, et mind vangistatakse nõukogudevastase tegevuse pärast. Sõštšikovi saatel kõndisime läbi linna, tema tihedalt minu kannul. Sisenesime nn „Sõmermaa” majja, kus asus Tartu NKVD peakorter. Mind viidi kolmandale või neljandale korrusele ühte korterisse ja kästi vannitoas oodata, kuni mind kutsutakse. Vannitoa uksele pandi üks hiiglaslik mongoollasest NKVD sõdur tunnimeheks ja mind jäeti üksi. Oli 28. august 1940.
Sama päeva õhtupoolikul, kui päike oli juba loojunud, tuli Sõštšikov mulle järele, pani mul käed raudu ja viis „Sõmermaa” maja tagaõue, kus üks vene sõjaväe veoauto ootas, mehitatud kolme relvastatud sõduriga. Sõštšikov käskis mind veoautosse ronida ja seal pikali heita, ise aga istus juhikabiini ja sõit läks lahti all-linna. Tartu vangla ees veoauto peatus, Sõštšikov viis mind Tartu vanglasse sisse ja andis mu vahtkonna ülemale üle koos mõningate paberitega. Vahtkonna ülemaks osutus olema mu hea tuttav ja laskeasjanduse instruktor Kaitseliidust — laskurmeister Kübar. Tulenedes olukorrast me ei teinud väljagi, et tunneme teineteist, Kübar viis mind Sõštšikovi nõudel üksikkambrisse nr 3 ja lukustas ukse. Öösi saime kümmekond minutit teineteisega rääkida ja leppisime kokku, et „vend ei tunne venda”. Kübar mainis samuti, et Sõštšikov olevat öelnud, et olen hädaohtlik poliitiline kriminaal, ja olevat käskinud mind hoida täiesti isoleerituna teistest vahialustest.
Nii algas minu vangipõlv Tartus. Esialgu polnud vigagi, kuni valvuriteks olid eestlased. Esimene kuu mind keegi ei tülitanud, ainult pildistati vangla kontoris — rinnaplakati nr oli 217. Omastega kokkusaamist ei lubatud. Palusin Kübarat järele uurida, kas mu isa ja ema on vabad ja terved, ja seda ta ka tegi. Mõlemad olevat vabaduses ja terved. Vähemalt see tõik aitas mul end ette valmistada tulevasteks kannatusteks, millised olid kindlasti tulemas.

Peks ja piinamine

Septembris oli olukord Tartu vanglas drastiliselt halvenenud. Suurem osa eestlastest valvureid oli vallandatud või arreteeritud ja asemele olid tulnud Peipsi-äärsed venelased, kellest paljud ei osanud sõnagi eesti keelt. Vene kolmekordsed täitsid õhku ööd ja päevad läbi ja ma kuulsin oma kambrisse peksmiste ja piinamiste hääli ja karjeid. Valmistasin end ette kõige halvemaks. Ja siis see algas, esimese ülekuulamisega. Vahtkonna ruumi kõrval asuvas tühjas toas ootasid mind üks väike juut NKVD mundris, kes esitles end kui „tähtsamate asjade kohtu-uurija” Morošihhin, Sõštšikov ja uute venelastest valvurite seast Ivan Stepanov. Mind kästi istuda ja Morošihhin hakkas mind küsitlema. Kõigepealt küsiti, kas ma vene keelt oskan. Saades eitava vastuse, kutsus ta tõlgiks ühe Tartu juudi ühiskonna matrooni, kes oli nähtavasti vabatahtliku tõlgina vanglas ametis. Kõigepealt küsiti eluloolisi andmeid ja muud tühja-tähja. Kõik neli olid ametis minu ülekuulamisega — üks pilkega, teine ähvardustega, kolmas hoiatustega ainult tõtt rääkida ja neljas rusikatega. Eriti agar oli selles Sõštšikov.
Ja siis läks lahti. Morošihhin küsis, millisesse nõukogudevastasesse salaorganisatsiooni ma kuulun ja kes on selle salaorganisatsiooni juhid. Kuna ma teatud määral vene keelt oskasin, siis sain asjast kohe aru ja enne kui juudi matroona selle Morošihhini küsimuse eesti keelde tõlkis, oli mul juba vastus valmis — nii sain seda 5–10-sekundilist vahet ära kasutada oma huvides kõikidel ülekuulamistel. Vastasin, et ei tea sellest asjast midagi. Sõštšikov ja Stepanov kargasid mulle kallale ja hakkasid mind peksma nagu jõudsid. Kukkusin toolilt põrandale ja peks kestis edasi, nüüd juba rusikate ja jalgadega, Ka juudi proua „tegi oma käe seks”. Kui kaua see esimene ülekuulamine kestis, ei tea ma praegugi, sest kaotasin teadvuse ja ärkasin üles oma kambri põrandal, kui Stepanov kallas ämbrist külma vett kaela. Ja nii see läks — kaks-kolm korda nädalas kuni oktoobrini. Kogu aeg ähvardati, et küll me sind rääkima paneme. Oktoobris viidi mind vanglast välja, pandi käed raudu ja käsutati vene sõjaväe veoautole, kus kaks või kolm sõdurit juba ees olid. Kästi veokasti ronida ja seal pikali heita. Morošihhin ja Sõštšikov istusid juhikabiini ja sõit läks lahti endisele Tähtvere lasketiirule, kus ma õppurmalevkonna liikmena tihti lahinglaskmist treenimas olin käinud. Sõštšikov ja Morošihhin käsutasid mind autost maha ja saadetuna NKVD sõduritest, talutati mind ühe kraavi kaldale. Vaade oli masendav — kraavi põhjas lamasid kahe mehe laibad. Sõstšikov tõukas mind põlvili ja röögatas, et kui sa nüüd ei räägi, kes see juht on ja mis salaorganisatsioon see on, kuhu sa kuulud, siis laseme su maha nagu koera, kes sa ka oled. Mõlemad, nii Sõštšikov kui ka Morošihhin, võtsid püstolid kabuurist välja ja asusid mu selja taha. Pärast mitmekordset nõuet, et tunnistaksin üles, et olen salaorganisatsiooni liige, tulistas üks neist üle mu õla maasse. Nad kordasid seda protseduuri veel mitu korda, kuid nähes, et eitan endiselt kõiki süüdistusi, käskis Sõštšikov mul üles tõusta, kuid mu jalad ei võtnud vedu. Üks asi sai mulle selgeks: kui surm on tulemas iga sekund, siis on inimene ääretult üksi siin maailmas.
Morošihhin lasi kolmel NKVD sõduril mind auto juurde tassida ja ma ei häbene seda ütlemast, et värisesin üle terve keha veel mitmed tunnid pärast seda episoodi. Enne kui hakkasime vanglasse tagasi sõitma, ütles Sõštšikov ähvardavalt, et küll Moskva spetsialistid sind juba rääkima panevad, neetud tšuhnaa. Mida ta sellega mõtles, sai mulle valulikult selgeks alles paar nädalat hiljem. Vahepeal jäeti mind rahule. Nähtavasti anti mulle aega järele mõtelda möödunud sündmustest. Ja ma mõtlesin järele ja tulin otsusele hoopis vastupidises suunas, kui NKVD arvatavasti lootis.

Elu moto

Möödunud läbielamuste mõjul kristalliseerus mu hinges haruldase selgusega mu elu moto, mille kordamine ja kordamine rasketel momentidel andis mulle ülimat jõudu ja otsustavust vastu panna kõikidele katsumustele, millised olid mulle Saatuse poolt määratud. Kriipisin moto oma üksikkambri seinale ja need laused on jäänud mu elu ja võitluse aluseks ja inspiratsiooniks, kuni mulle elu on antud:

Usun oma Eesti isamaasse.
Usun Tema peatsesse ülestõusu.
Usun Tema igavesse püsimisse.

Oli juba november ja vangla oli ülerahvastatud, üksikkambrid olid kõik täis ja niisamuti suuremad kambrid. Ülekuulamised jätkusid nii päeval kui öösel. Eestiaegsed valvurid olid kadunud, peksmised ja piinamised kestsid rutiini kohaselt edasi. Toitlus oli üle läinud nõukogude liidu normidele — vesine supp ja paarsada grammi liha, õhtuks paar lusikatäit mingit putru ja soolakala. Kõige raskem olukord oli naisvangidel — nii valvurid kui ka ülekuulajad käisid neid regulaarselt vägistamas. Kutsuti kambrist välja ülekuulamise ettekäändel ja siis atakeeriti neid kas üksikult või kambaga. Valitses täielik anarhia ja ülekohus.
Ja siis tuli ka minul „eksamile“ minna. Olin olnud üksikkongi vangistuses juba üle kolme kuu, kuulnud ja näinud toorust ja jõledust venelastest vangivalvurite poolt ja oodanud Sõštšikovi ähvarduse täitumist. Mind kutsuti välja ülekuulamiseks ja selles ruumis, kuhu mind viidi, ootasid pool tosinat venelast minu saabumist: Stepanov, Sõštšikov, Morošihhin ja kaks NKVD mundrites kõrges auastmes vene ohvitseri ning jälle naistõlk juudi kogukonnast — seekord oli Kaplanite suguvõsa matroon. Ilma pikema jututa kästi mul riidest lahti võtta ja kui keeldusin ja nad „heasse kohta“ saatsin, siis kisti mind alasti ja seoti toasoleva tooli külge kinni. Morošihhin küsis tõlgi kaudu, kas ma tunnistan üles, et olen venevastase salaorganisatsiooni liige. Ma eitasin seda ja siis need kaks vene ohvitseri asetasid kõrvaloleva laua peale mingi aparaadi, mille küljes rippusid traadid koos näpitsklambritega. Kontaktid kinnitati minu suguelundite külge ja siis kordas Morošihhin oma küsimust. Nüüd ma juba teadsin, milles asi seisab ja mida oodata. Saatsin nad kõik põrgu ja siis tunnetasin sellist valu terves kehas, mida on võimatu kirjeldada. Olin otsustanud, et ma ei karju, kui mind piinatakse, aga see valu oli selliselt ürgne, et võimatu oli vaikida ja kannatada — karjusin ja möirgasin täiest kõrist nagu suutsin. Sõštšikov keeras laualoleva raadio täistuuridele ja viimane, mis ma mäletan, oli Kaplani proua, kes ilkus mu kõrval parastades ja sõimates.
Ärkasin oma kambris, kubemes oli tuim valu, milline kestis mitu päeva, suguelundid olid tugevasti paistes. Aga ma olin rõõmus, sest ma ei olnud reetnud kedagi. Vaatasin oma motot kambri seinal ja kordasin neid kolme lauset ikka ja jälle. Ja mul läks kergemaks. Need siis olidki Moskva spetsialistid, kellega Sõštšikov oli mind ähvardanud ja kes kasutasid elektrišokki ülekuulamistel. Paar-kolm korda nad kasutasid veel elektrit minu ülekuulamistel, kuid siis umbes kolme-nelja sentimeetri paksust ja umbes kümne sentimeetri pikkust metall- või mingist plastikust pulka, mille nad surusid mu pärakusse. Valu oli kohutav ja kõrbelõhna oli terve tuba täis, kuid ma eitasin kõike, milles nad mind süüdistasid. Ja mu moto kergendas mu vaeva.

Silm silma vastu

Paar nädalat enne Jõule kutsuti mind jälle välja, arvasin, et läheb jälle piinamiseks lahti, kuid seekord seati mind silm-silma vastu Sarve-nimelise noore poisiga, kes nägi veel viletsam välja kui mina. Morošihhin käskis Sarve korrata neid sõnu, mida ma olevat öelnud temale ja teistele poistele, kes olid kogunenud Barclay platsile — hoiame kokku poisid, meid võib veel tarvis minna. Mul langes kivi südamelt. See lause, mida ma tõepoolest olin öelnud oma poistele, oli NKVD poolt konstrueeritud tüüpiliselt nõukogude ajude produktina, inspireeritud mingi venevastase salaorganisatsiooni aktina. Ja see lause oli nähtavasti aluseks Sarve arreteerimisele ja minu vangistamisele. Taevale tänu, minu koostöö kolonel Kurvitsa poolt organiseeritud vastupanuorganisatsiooniga jäi saladuseks ja kui Teine ilmasõda algas, siis mu vandevennad tõusid üles kui üks mees ja andsid oma panuse Vene impeeriumi kahjustamiseks ja kui saatuse tahtel saabus uuesti surmaöö, siis mälestus sellest ülestõusust hoidis elavana tule tuha all, kuni saabus lunastus. Mul polnud mingit põhjust maha salata seda ütelust ja võtsin selle ka omaks. Ülekuulajate nägudest võisin näha, et nad arvasid, et olen oma surmaotsusele sellega alla kirjutanud. Isiklikult olin „seitsmendas taevas“, sest mu saladus oli päästetud ja võisin rahulikult surmale silma vaadata, kui see nii peab olema.

Jälle seltskonnas

Umbes nädal pärast vastandamist Sarvega viidi mind üksikvangistusest ära suuremasse kambrisse vangla teisel korrusel. Sattusin väga auväärsesse seltskonda: vallavanem Pruuli, noor Mustvee koolipoiss Ülo Pant, 1924. aastal Tartu kommude juhi Hans Heidemanni tabaja Pol Poli teenistuja (nime olen unustanud), kaks Eesti sõjaväe II osakonna luurajat, kes olid regulaarselt Venemaal käinud kuni Moskvani välja ja tagasi. Ka oli selles kambris Vene Loodearmee ohvitser Vabadussõja ajast, Beloussov, kes jäi Eestisse ja lõpetas ülikooli ning oli töötanud Tartus advokaadina. Oli hea olla jälle inimeste seas pärast kolmekuulist üksikvangistust ja raskeid ülekuulamisi ja peksmisi ning piinamisi. Kõik nad olid läbi käinud NKVD „peksupingist” ja ootasid kohtuotsust. See pani mind mõtlema, et võib-olla olen oma karika tühjaks joonud ja ootan, mis edasi saab.
Läbisaamine oli eeskujulik ja 100%-liselt isamaaline — ainult Beloussoviga oli meil kogu aeg ägedaid vaidlusi. Hoolimata sellest, et teda oli jõledalt piinatud, tervitas ta nõukogude vene okupatsiooni kõigest südamest ja käitus ka vastavalt. Vallavanem Pruuli oli raskelt südamehaige ja oli kindel, et ta ei ela enam kaua. Kõik mu kambrikaaslased — välja arvatud Beloussov — olid suurepärased inimesed ja ma veetsin nendega mitmed kuud suurimas sõpruses.

Tallinna kaudu vabadusse

Ühel päeval, vist jaanuaris, kutsuti mind välja ja talutati vahtkonna ruumi (elektrišokkide tõttu oli mul kõndimine veel vaevaline). Seal ootasid kaks NKVD ohvitseri, kes viisid mind sõiduautoga Tartu raudteejaama ja andsid mind kohaliku R.O. valve alla. Tallinna rong oli tulemas ning jaamahoone oli inimestest pungil. Pakkusin arvatavasti erisugust vaatepilti — südatalvel üks suveriietes olevus R.O. valve all ootab rongi. Tallinnasse jõudes viidi mind Patarei vanglasse üksikkambrisse, kus veetsin kaks kuud. Aprillis viidi mind ühte kambrisse, kus oli kuusteist meest ootamas otsust oma tuleviku suhtes. Nagu ilmnes, ootasid need mehed väljasaatmist Saksamaale. Neile olevat öeldud, et nad vahetatakse välja Saksa kommunistide ja juutide vastu. Ja nii ka sündis.
Aprilli lõpus sõidutati mind Tallinna raudteejaama, kus „vene saadik” Botškarjov andis meid isiklikult üle Saksa usaldusvalitsuse komisjonile ja sõit läks lahti vabaduse poole.

Elagu Eesti!


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv