Kultuur ja Elu 1/2009


Kultuur ja Elu 4/2008

 

 

 

 


 

ELSK – Eesti noored vanaisade eest väljas

21. detsembril 2008 asutati Pärnumaal Kablis MTÜ „Eesti Leegioni Sõprade Klubi“.

Klubi esimees Andri Ollema (pildil vasakult esimene) kogus noored, kellele on püha rahvuslik Eesti ja Teine Vabadussõda, klubisse ja foorumisse juba kaks aastat tagasi, organisatsiooni MTÜ-ks vormistamise vajaduses veenduti peale Harald Nugiseksi austamistseremooniat ja sellele tehtud eeltööd.
ELSK põhikirjalised eesmärgid on võidelda selle eest, et Teises Vabadussõjas vaba Eesti eest sõdinud mehi tunnistataks ka riiklikul tasandil vabadusvõitlejatena, osaleda aktiivselt leegionäride pärandi säilitamisel, uurida ja tutvustada noorte hulgas Teise Vabadussõja ajalugu, teha tihedat koostööd eesti leegionäride organisatsioonidega, osaleda vabadusvõitlejate üritustel, külastada ajaloolisi paiku ja vanu sõjasangareid, neid vajadusel toetada, samuti toetada Eesti ajalugu tutvustavaid ja rahvuslust propageerivaid teoseid, koostada ja anda välja Eesti Leegioni ajalugu ja võitlusteed käsitlevaid trükiseid, aidata eesti leegionäre nende ürituste läbiviimisel ja muude küsimuste lahendamisel ning aidata kaasa sellele, et Sinimägedesse tuleks korralik ja eesti meeste võitluste vääriline memoriaal.

ELSK juhatuse liige Tauno Rahnu: “ELSK kutsub rahvuslikult mõtlevaid ja õiglust kalliks pidavaid eestlasi koostööle, et anda Eesti ajaloos väärikas koht Teises Vabadussõjas sõdinud eesti meeste võitlusele. Teise maailmasõja ajalugu tuleb lõplikult lahti rääkida. Eesti mehed saksa mundris sõdisid vaba Eesti eest ja bolševistliku terrorirežiimi vastu! Pöördugem valijatena oma saadikute poole, nõudkem neilt selle tunnustamist seaduste järgimise läbi. 2004. aasta 1. jaanuaril jõustunud „Okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse“ § 4.1 järgi on tegemist „Eesti riikliku iseseisvuse taastamise eest peetud relvastatud võitluses“ osalenud isikutega ehk siis vabadusvõitlejatega. Sama seaduse § 5.2 aga kohustab Eesti Vabariigi valitsust selliste isikute mälestuse jäädvustamise eest hoolitsema! Jõudu, kindlat meelt ja sirget selga!”


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv