Kultuur ja Elu 3/2007


Kultuur ja Elu 2/2007

 

 

 

 1956. a kevadel eestlased Vorkuta laagri nr 10, kaevanduse nr 29 kalmistul, hukkunute mälestussamba rajamisel. Vasakul: Richard Aavisto, Enno Rattas ja Albert Maripuu. Paremal: Bernhard Mark, Johannes Marleen, Arno Kukk ja Rein Aru.

Kui miljonid lõid lõkkele –
veriselt mahasurutud vangide ülestõus Vorkuta laagris

tekst: JÜRI KINDEL

1. augustil 1953 toimus Komi ANSV-s Vorkuta vangilaagris vangide ülestõus, mis suruti veriselt maha. Veretöö käigus langes 56 inimest, nende seas neli eestlast. Läänemaalt Lihula vallast Petaaluse külast Andruse-Jaani talust pärit Jüri Kindel (1928) oli üks poliitvang, kes tapatalgu üle elas.

Tänavu märtsis möödus 54 aastat suurima inimkonna ajaloo massimõrvari Jossif Stalini surmast. Stalini lõpuaastail oli N Liidu vangilaagreis üle 22 miljoni inimese, enamus olid poliitvangid, karistusmääraks 10 kuni 25+5 aastat.
Enne Stalini surma oli poliitvangide tulevik väga sünge. Oli kadumas peale II maailmasõda tekkinud lootus võimalikust sõjast N Liidu ja USA vahel. Nii tunduski Stalini surm poliitvangidele vabanemise algusena. Ootuspinge oli nii suur, et vangide kannatusekarikas oli saanud täis. Moskvas aga olid endise rangusega võimul Stalini GPU loodud inimvihkajalik verejanuline orjapidajate süsteem.
Juunis-juulis 1953 algasid paljudes N Liidu orjalaagrites üsna üheaegselt tööstreigid. Keelduti tööle minemast, nõuti Stalini-aegsete karistusmäärade tühistamist. GULAG oli Stalini terrori ajastul maailmas enneolematu suurusega orjadekauplemise ettevõte.
Olin sellel ajal poliitvang Vorkuta orjalaagris nr 10/29 kaevanduse juures. Juuli esimesel poolel toodi meie laagrisse Karagandast poliitvange, kes rääkisid, et sealseis laagreis on toimunud suured poliitvangide streigid. See teade levis üle Vorkuta orjalaagrite kulutulena. Sel ajal võis olla Vorkuta piirkonnas vangilaagreis umbes 1,5–2 miljonit vangi.
Meie laagri vangid arutasid salaja kuuldud uudist omavahel. Juuli keskel saabus laagrisse veel suur ešelon sakslasi ja ungarlasi. Nende saabumine andis meile hoogu, et Moskva orjapidajad ei mõtlegi poliitvangide heaks midagi teha. Üle laagri levis teade, et Karagandas Kengiiri Dzezkzgani laagris oli poliitvangide kallal pandud toime ränk veresaun. Tankide abil olid orjapidajad vangid maha surunud. See traagiline uudis tugevdas vangide viha Moskva orjapidajate vastu veelgi.

“Vabadus ja inimväärne elu meile!”

26. juulil kell 11.00 haaras kogu laagrit üldstreik hüüdlause all “Vabadus ja inimväärne elu meile!” Laagris oli sel ajal üle 2200 poliitvangi. Peamiselt ukrainlased, leedulased, ungarlased, sakslased ja paljude teiste maade kodanikke. Kokku võis olla erirežiimilaagris üle 30 rahvuse, eestlasi oli 378.
26. juuli õhtul moodustatud paljude rahvuste streigikomitee lõi laagri ametkonna kihama. Streigikomitee esitas laagrivõimudele nõudmise: tulgu kohale Moskva ametlik valitsuskomisjon. “Kui kaua me veel oleme nende orjad?”.
28. juulil ilmus mingisugune Moskva-Vorkuta komisjon, viimane kuulas ära vangide nõudmised, kuid ei andnud mingisuguseid lubadusi, vaid leivanorm võeti 400 grammilt 250 grammile. Ja 150 gr pudru asemel sai päevas 100 gr mingisugust körti. Kolm päeva oli laagris salapärane vaikus. Laagrivõimud vange enam tööle ei sundinud, korda hoidsid alal vangidest loodud valvemeeskonnad. Valitses väga hea üksmeel ja kord. Laagritsooni välisvalve aga tugevnes kolmekordselt. Sõdurid vahitornides kõõnutasid automaatide ja kuulipildujate taga. Lagedal tundramaastikul võis aga näha laagri poole suunatud kuulipildujaid. Barakkide katustel olid suured valged kirjad: “Vabadus meile, maha stalinlik orjapidamine!”

Ja vastuseks kõmatasid lasud…

Vangide üksmeel ei saanud kesta üle kolme päeva ja öö. 1. augustil kell 10.00 jõudsid 28 autoga kohale Moskva MVD eriväeosa sõdurid. Vahitornidesse pandi võõrsõdurid. Kogu laager jäi MVD väeosade kuulipildujate haardesse. Valjuhääldajate kaudu kostis metsik muusikalärm, kell 11.00 hakati valjuhääldajate kaudu vange laagri väravasse olevale platsile Moskva kõrge komisjoni ette kutsuma. Laagriväravasse tuli sadu vange. Väravast astus sisse salkkond julgeoleku ohvitsere, neile järgnes N Liidu peaprokurör Rudenko, MVD vägede kindral Maslenikov, Vorkuta laagrite ülem kindral Derevenko. Rudenko püüdis algul vangidele rääkida, et minge tööle, edaspidi leitakse poliitvangidele kindlasti lahendusi. Aga kohe astusid Rudenko ette endised ohvitserid ja teised suuremad tegelased, kes olid saanud isakeselt Stalinilt 25+5. Keegi valjult kõnelev venekeelne sõnavõtja hüüdis üle vangide: “Teiesugune Ukraina ja Poola rahva timukas oleks pidanud Nürnbergi kohtus istuma süüaluste esireas, aga mitte olema süüdistaja.” Samas kõlas jälle üle laagri käsk: “Alluda, kohe laagrist välja tulla!” Selline otsene käsk oli vangidele otsene õli tulle valamine. Üksikud vangid hakkasidki jalgvärava poole minema, kuid nad haarati kaasvangide poolt kinni. Tekkis suur rüselemine. Rudenko, Maslenikov ja teised vormikandjad jooksid laagritsoonist välja. MVD tuletõrjesalk jooksis kohale voolikuga. Üks vang haaras noa ja lõikas vooliku pooleks. Siis kõlas pauk, mis oli ühtlasi märguanne sõdurite vangide pihta tule avamiseks. Hakkasid ragisema kuulipildujad ja automaadid, kogu laager oli tiheda risttule all. Viskusin maha baraki nr 40 trepi varju. Mõni samm kaugemal sai pihta Austria Viini ülikooli dr Smith. Veri paiskus tugeval mehel suust ja ninast. Mõned vangid tõusid püsti ja hakkasid jooksma barakkide poole, ka mina panin jooksma, jõudsin üle haavatute ja surnute baraki nr 19 juurde, kui avati laagrile jälle marutuli. Baraki nr 20 uksest püüdis sisse joosta Pintitšuki nimeline ukrainlane, kuid sai automaadivalangu ja langes trepi kõrvale maha. Pärast teist marutuld, mis võis kesta u 4–5 minutit, kõlasid valjuhääldajast uued käsklused laagrist väljumiseks. Veresaunast pääsenuil polnud kellelgi võimalust terrorivõimude korraldusi mitte täita. Käed peade kohal, läksid tuhanded poliitvangid läbi tsooni tulnud MVD sõdurite peksu ja sõimu saatel laagri peavärava poole. Üle maa-ala lebas surnuid ja haavatuid. Selle võika massimõrva õigustamiseks olid mõned surnud poliitvangid lohistatud laagri kahe värava vahele. Rudenko ja Maslenikov lasid surnuid fotografeerida. Et teised Moskva orjapidajad näeks, et vangid tunglesid väravast välja. Laagri värava taga laua ääres istusid veresauna läbiviijad. Peamõrvarid Rudenko, Maslenikov, Derevenko ja laagri ülem Dunalkin. Nende selja taga aga seisis rida tumedanahalisi MVD sõdureid. Pärast 3-4-tunnist tundras kuulipildujate vahel istumist viidi poliitvangid 25 mehe kaupa laagrisse tagasi. Surnud olid viidud laagri kõrvale saekaatriruumi, suured vereloigud oli MVD tuletõrjemeeskond ära uhanud. MVD sõdurid olid haavatuid enne laagrihaiglasse viimist peksnud. Haavatuid, nii kergemaid kui raskemaid, oli laagrihaiglas üle 200. Sama päeva õhtul oli vangidel juba teada langenud poliitvangide arv, 56. Kõige rohkem oli langenute hulgas ukrainlasi, leedulasi ja venelasi. Ungarlasi oli langenud 12, poolakaid 10, sakslasi 6, eestlasi 4.

Veretöö ohvrid maeti jäisele asemele

Massimõrva ohvrite matmine toimus ööl vastu 6. augusti suure saladuskatte all. Algul kaevati surnutele suur ühishaud, kuid üks päev enne matmist tehti kiiruga igale mõrvatule tundra igikeltsa madal hauakääbas ja klopiti kokku puidujäätmetest kastid. Et olin sel ajal laagri sisebrigaadis, siis viidi meie brigaad 5. augusti hilisõhtul vange matma. Kaevandusse viivad teed ja laagrikalmistu ümbrus oli sadade sõdurite valve all. Kalmistul käisid ringi MVD ohvitserid. Keegi ei tohtinud midagi rääkida.
Sel öösel sadas õrna vihma. Väljakaevatud igikelts ja jää oli haudade ümbruses sulanud. Mitmed surnute kastid olid nii kokku löödud, et need autodelt mahavõtmisel lagunesid, tulid välja jalad ja käed. Haudadele pandi teibad, kuhu löödi külge poliitvangi toimiku number. Vange oli sel ööl matmas mitmed leedulased, kes lootsid teada saada, kuhu maetakse leedu sõjaväekapten Alfontas Kasaukas. Alfontas Kasaukas maeti mõrvatute esimesse ritta, kalmistu äärde tundra piirile. Peale massimõrva ohvrite matmist jäid laagri kalmistule valvesse MVD sõdurid.
Kui palju tuhandeid neil tapatalguil Vorkutas ja mujal sadades poliitvangide laagreis 1953. a suvel süütuid poliitvange hukati, teavad rääkida ainult salastatud MGB ja MVD arhiivid. Peale Teist maailmasõda oli 1953. a N. Liidu poliitvangide ülestõus väga suure tähtsusega sündmus, see pani aluse inimkonna ajaloo hirmsama terrori- ja orjariigi kokkuvarisemisele. Kindlasti elab veel Lätimaal, Leedus, Ukrainas ja mujal neid poliitvange, kes elasid üle Vorkutas, Karagandas ja mujal N. Liidu orjalaagreis ajastu, kui miljonid poliitvangid nõudsid õigusi.
Eestimaal elab veel neid üksikuid poliitvange, kes elasid üle 29. kaevanduse juures oleva nr 10 laagri tapatalgu. Selles tapatalgus langes 50 inimest, nende hulgas 4 eestlast: Klassen, Jüri; Linnuk, Lembit; Kukk, Karl; Ohakas Jüri. Punase terrori ohvriks langenud eestlastele on Vorkutas 29. kaevanduse kalmistul rajatud mälestussammas.

Saatusekaaslane Guido-Arved Palm (1916–1986) on selle veretöö meenutuseks 9.08.1953 Vorkutas kirja pannud järgmised luuleread:

Päikest ja vabadust palusid mehed,
isegi mitte ei nõudnud…
langesid järsku kui sügisel lehed,
sedagi mõista ei jõudnud,
aimata, kuis see nii juhtus.
Relvata rahvale suunati lasud,
käsu seks sõjamees andis,
saatus, sa temale kunagi tasud,
kes seda veretööd mõtetes kandis,
inimese ellu nii suhtus.

Puhake laiuval tundral siin rahus,
laulgu und tuisud ja tormid,
meiega olete, olgugi lahus,
muuta et sunnitöö vormid.
Eestlased, koju ei antud teil sõuda,
paljuile lisaks te jäite.
Annab meil taevas kodusse jõuda,
mõtetes meiega käite.


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv