Kultuur ja Elu 3/2007


Kultuur ja Elu 2/2007

 

 

 

 


Priiuse paradoksid

tekst: anton kuhlap

Tulilinnust ja õnnepõlvest

Kolmeteistkümnenda sajandi vabadusvõitlusega võrreldes tekkis 1918. aasta Eesti Vabariik masendusttekitava hilinemisega, sest läks mööda tervelt seitse (!) sajandit, enne kui riik lõpuks sündis, nagu föönikslind tuhast. Selle kujundi juurde jäädes võikski Eesti vabadust võrrelda müütilise tulilinnuga, kes pärast põlema lahvatamist sealsamas omaenese tuhast uuesti noorena ja kaunina taas virgub, et siis järjekordse millenniumi kestel elumõnusid täie eest maitsta. Ka Vabadussõda võib tuhaks põlemisega võrrelda, sest selle lahingutes hukkus teatavasti 2236 ning sai haavata 13 775 inimest. Seetõttu Tartu rahuleping allkirjastati 2. veebruaril 1920. a mitte ainult sule ja tindiga, vaid see kinnitati ka hukkunud ja haavatud sõdalaste nähtamatu verepitseriga. Kahjuks tõi aga tookordne ohver priiuse altarile kaasa Vabadusjumalanna soosingu vaid 17. juuni 1940. a varahommikuni, mil hambuni relvastatud Vene hordid taas meie isamaale ei tea juba mitmendat korda enne ja pärast Põhjasõda kutsumata sisse marssisid. Naissaar okupeeriti aga juba 12. juunil ja mere ning õhublokaad algas 14. juunil. Kahjuks anti eestlastele teistkordselt vaid napilt 20 rahuaastat. See on vähem kui piisake selles ajameres, mis pärast viimase jääaja lõppu siinkandis esivanemate ja meie jaoks juba rohkem kui kümme tuhat aastat nähtavalt ja kuuldavalt oma laineid loksutab. Eelnevaid mõtteid kokku võttes küsiksin, kas ehk praegune Vabadus kestab siis vähemalt veel 980 aastat takkapihta, et tuhat ikka täis saaks? Meie õnnepõlveks ja kõigi eestlaste hüvanguks...

Kelle jaoks hilja?

Kuid priiuse paradoksid elik näilised vastuolud sellega alles algavad. Esimene neist seisneb selles, et Eesti Vabariigi taastamine väidetavalt õigusliku järjepidevuse alusel 20. augustil 1991 toimus paljude jaoks lootusetult hilja ja paljude jaoks vastupidi, üleliia vara. Lootusetult hilja kindlasti nende jaoks, kes 20. augustit oma silmaga ei näinudki, kuna pidid enne selle saabumist manalatee ette võtma. Ja see oli samasugune lugu, kui paljude emad ja isad oleksid surnud kevade esimesi märke küll ära tundes, kuid päris kevadet ometigi enam kunagi nägemata. Nii juhtus ka minu ema ja isaga ning kui see mulle tookord Lauluväljakul all voogavate ja esimest korda avalikult nähtud sini-must-valgete kohal pähe turgatas, hakkasid üle mu selja “sipelgad jooksma” ning mu kurku pitsitas meeleliigutuskramp. See elamus oli ootamatul kombel isegi müstiline, sest kõige selle ja sinitaeva taustal libises tõepoolest samal ajal eemal Tallinna lahel sadama poole kauguse tõttu hääletuna tunduv täiesti reaalne valge reisilaev...
Nõnda saabus 1991. a. 20. august lootusetult hilja ka neile, kes endiste põgenikena kodumaale eluõhtul tagasi saabusid, lootes taastada seda, mis kadus jäädavalt eelmise sajandi neljakümnenda aasta ühe juunikuu varahommikust alates, mil kahe ööpäeva kestel marssisid Eestisse kutsumata üle saja tuhande hambuni relvastatud võõrsõduri Sarmaatiast. Elavjõult oli vaenlase ülekaal masendav, sest tookordses Eesti Vabariigi kaitseväes teenis samal ajal vaid umbkaudu 16 000 meest.
Lootusetult hilja ka nende jaoks, kes küll Siberi vangilaagritest või mujalt väheasustatud Venemaa aladelt küüditamistelt tagasi saabusid pärast viiekümne kolmandat aastat ja timukas-Stalini surma ning mõni aasta hiljem Hruštšovi “sula” aegu ja selle tulemusena. Sest nende elud olid muserdatud ja nende piinade pigistused liiga valusad, et sellest veel võitlusvõimelise hinge ja vaimuga välja tulla. Hea, et nad ellugi jäid, sest kümned tuhanded ei jäänud ega tulnudki tagasi...
Ning lootusetult hilja veel ka nende jaoks, kes küll vangistustest ja küüditamistest pääsesid, kuid pidid kasvama, elama ja töötama oma parimad aastad hiiglaslikus kommunismivanglas näiliselt sõbralikus ja vennalikus “rahvaste peres”, mida ühendas “suur Venemaa hõim”, tegelikult aga olid nad ilma jäetud mitmetest inimõigustest, sõna ja isegi mõttevabadusest, rääkimata priist eneseväljendamise võimalusest, mida keelati kriminaalkaristuse ähvardusel.

Kelle jaoks kuratlikult vara?

Ja nüüd siis ka sellest paradoksist, mille kohaselt niinimetatud iseseisvuse taastamine toimus paraku liiga vara. Ja nendest inimestest (eelkõige eestlastest), keda see puudutab. Nende arv ulatub kindlasti kümnetesse tuhandetesse ja poleks ime, kui neid oleks veelgi rohkem. Sest teatavasti oli enne 20. augustit 1991 ja ehk aastake-paar isegi varem EKP (NLKP) liikmeid Eestis üle saja tuhande isiku (1. jaanuari 1989. a seisuga 111 799, neist eestlasi 55 858). Ja kuigi neid oli kümneid kordi vähem kui nn “halli” parteitut “massi”, olid nad ometi kollaborantidena saanud enda kätte Vene poolt vangistatud sootsiumi juhtohjad. Seda aga mitte rahva tahte, vaid okupantide suva ja valiku alusel, mistõttu nad ülejäänud rahva jaoks olid pigem valvurid kui juhid. Kui suur oli õieti nende enesepettus, sellest kõneleb ilmekalt järgmine katkend endise mitmendat põlve juhtkommunisti Jaak Alliku kõnest 1989.a suvel Käärikul: “Küsimus on selles, et kujutada ette eriti efektiivselt tegutsevat mitmeparteisüsteemi Eestis kõrvuti olemasoleva komparteiga on momendil üsna raske... Mitmeparteisüsteem on kahtlemata vajalik, see on teoreetiliselt kindlasti õige. Samal ajal julgen ma aga väita, et lähema 2–3 aasta jooksul oleks selline areng Eestile ohtlik.”
Tema valeprohvetluse lükkas teatavasti ümber proosaline tõsiasi, et just nimetatud 2-3 aasta jooksul kadus kompartei senisel kujul Eesti avalikust elust peaaegu täielikult.
Juba viidatud Jaak Alliku kõnest leiab teisigi tähelepanuväärseid argumente, mille abil ta püüdis tookord kaitsta ja õigustada kommunistliku partei osa “rahvaste vanglas” elik NSV Liidus, sealhulgas ka ENSV-s. Järgminegi neist väärib uuesti tsiteerimist:
“Tegelikult on nende arvude taga see, et EKP-sse kuulub praegu absoluutne enamik Eesti kesk-ja tippjuhte, peaaegu kõigi majandite ja ettevõtete juhid, koolidirektorid, absoluutne enamus eesti rahvusest ohvitsere, ühiskonnateadlasi, kohtunikke, prokuröre, miilitsatöötajaid, riigiasutuste töötajaid, kogu Eesti valitsus välja arvatud üks minister, kes on parteitu – kultuurikomitee esimehe esimene asetäitja Lepo Sumera.”
Aga veel üks argument oli tõeline “pärl” ja selle kohaselt väitis Jaak Allik, et kompartei on täitnud seda ülesannet, mis on olnud kirikul ja kommunistlik ideoloogia täidab riigiusu rolli, mistõttu ühinemine parteiga on tähendanud teataval määral ka riigiusu tunnistamist või mittetunnistamist. Kompartei kui „religiooniõpetuse“ kandja rollile lisas Jaak Allik tookord veel, et EKP tegutseb kui stabiliseeriv jõud ühiskonnas ning on ainus dialoogi jätkaja Moskvaga, kes sealse ainuparteisüsteemiga ja kommunistliku valitsusega ei taluks oma piiril antikommunistliku Eesti iseseisvumist.
Neid ja teisigi Jaak Alliku seisukohti võib iga huviline lugeda 1990. aastal Tallinnas Kultuuri ja Elu väljaandena ilmunud raamatust “Metroo 89”. Ja kuigi tema „ettekuulutused“ ning hinnangud osutusid tervikuna ekslikeks, saab nende abil ometigi aimu sellest, mis tegelikult toimus Eesti Vabariigi taastamisel formaalselt õigusliku järjepidevuse käigus, kus näiliselt demokraatlike valimiste sirmi all mängiti tegelikult Vene okupatsiooniarmee kohalolekut ära kasutades võimuohjad nendesamade endiste kompartei juhtfiguuride kätte, kelle positsioonide loetelu esitas Jaak Allik oma 1989. a kõnes Käärikul.
Just nende kümnete tuhandete EKP liikmete jaoks saabus taasiseseisvumine kuratlikult enneaegsena, sest oma praeguse elu peab enamus neist ära elama selle teadmisega, et ligi miljoni ülejäänud eestlase jaoks on nad olnud pigem reeturid ja rahvavaenlased, kui ausalt valitud riigijuhid. Rahvaesindajate asemel said neist silmakirjalikud kratid ja müügimehed, kellele omakasu on igal juhul tähtsam kui mingi idealistlik aatemeel.

Kuhu lähevad endised kommunistid?

Eelneva taustal avaneb lõpetuseks võimalus hinnata veidi laiemalt ja sügavamalt Juku-Kalle Raidi mõni aeg tagasi valmistatud skandaalset punast T-särki rinnaosal küsimusega „Kaua võib?“ ja seljatagusel üleskutsega „KOMMARID AHJU!“. Ning sealsamas väikeste algustähtedega kirjutatud isikunimede loeteluga kõigist neist rüütlitest, savisaartest, allikutest, ansipitest, reiljanitest, kallastest, palmarudest, jõerüütidest, leivodest, lenkidest, mändidest jpt, jne. Tegelikult pidanuks see nimekiri sisaldama vähemalt viiekümne viie tuhande kaheksasaja viiekümne kaheksa eestlase nime. Kellest vaid mõni üksik on senini kahetsenud oma varasemat kuulumist EKP-sse kui endisesse kuritegelikku organisatsiooni.
Kuid minu arvates tänase arutelu viimane paradoks seisneb hoopis selles, et ahi, kuhu kommarid kunagi sattuvad, on kõigele vaatamata siiski olemas. Aga see pole mitte mingi krematoorium, kuhu SS surmakomandod II maailmasõja käigus massiliselt süütuid juute saatsid ega ka mitte mingi muu maine küttekolle. Koht, kus see asub, on rahva poolt ammuilma välja öeldud mõistusalmis: „Kilter, kubjas, aidamees, need on Põrgus kõige ees!“ Olen kindel, et nende rahvamuistendite põlatud tegelastega tuleb edaspidi põrguleekides ühineda ka kõigil endistel kommunistidel...

Jaak Alliku eri...

Mis puutub aga Arnold Rüütli ja Arnold Meri kõrval veel elus olevasse „rahvuskommunistide“ ühte „eredamasse ja koloriitsemasse“ persooni, Jaak Allikusse, siis tema jätkab fataalse järjekindlusega ning ilma igasuguse süümetundeta Vanatühja lepingujärgset teenimist. Sealjuures üles näidates harjumuspärast künismi, nahaalsust ja kõlvatust. Tema tiraad 10. augusti 2007. a kultuurilehes Sirp pealkirjaga „Põlvili või püsti“ on silmakirjalikkuse ja variserlikkuse musternäidiseks. Samas ei maksa selle üle ka eriti imestada, sest on ta ju mitmenda põlve kommunistlik kultuurizombi, keda hoiab jätkuvalt virgena vaid põrguvürstilt endalt kolme veretilga eest kunagi saadud elueliksiir. Tema nimetet „kultuuriartiklit“ võib vabalt klassifitseerida rahva kannatushaavadele soola raputamiseks. Kommunismiõpetuse ja dialektilise marksismi jäänukina kordab ta nürimeelse järjekindlusega arvatavasti kuni surmani seda kõigi proletaarse internatsionalismi esindajate käibeviga, et räägib eestlasena Eestist ja eesti rahvast nii, nagu ta ise ei kuulukski Eestisse ja eestlaste hulka. Kuid ei maksa unustada ka seda, et just tema oli üks neist figuuridest „varjus“, keda pärast 1991. aasta augustiputši Moskva võimumehed oleks võidu korral arvatavasti Eestimaa kui säiliva okupatsiooniprovintsi etteotsa uueks ülemkupjaks sättinud...


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv