Kultuur ja Elu 3/2007


Kultuur ja Elu 2/2007

 

 

 

 27. oktoobril 1981sõitis Rootsi skäärides Karlskrona sõjaväebaasi esisel karile Balti laevastiku S-363 tüüpi allveelaev.
Foto: www.blekingemuseum.se

Läänemere veealune luure

tekst: Jüri Liim

Seoses Vene-Saksa gaasitrassiga on avaldatud arvamust, et venelased püstitavad veealuse gaasitoru turvamiseks ka veealused elektroonilised valvesüsteemid-fiksaatorid. Taolisi luureseadmeid on aga püstitatud pidevalt lääneriikide sõjalaevade liikumise jälgimiseks. Antud teema valguses lahkab Jüri Liim 1981. aastal juhtunud konflikti Rootsi rannikul karile sõitnud vene allveelaevaga.

Lahkaks veidi seda venelaste salajaste tegutsemiste valdkonda. Esitaksin teema näitena 1981. aasta juhtumit, kus venelaste allveelaev sõitis Rootsi rannikul karile, mida ma käsitlesin ajakirjanduses 1992. aasta juulis. Vahe on aga selles, et vahepeal on elektroonilist luuret tõhusalt täiustatud.

Luuresõda Rootsi vetes

Enne üheksakümnendaid aastaid kajastati mitmel korral Eesti ajakirjanduses Venemaal ilmunud lugusid USA ja N Liidu allveelaevade pikaaegsest luuresõjast maailma meredel. “Kontaktidest”, millised oleksid peaaegu viinud sõjaliste konfliktideni. Kajastused olid tavaliselt ikka stiilis: vaat-vaat, mida need neetud jänkid teevad.
1981. aastal aga juhtus konflik rootslastega, mida venelased häbenesid ja püüdsid end veidrate valedega päästa. N Liidus püüti seda sündmust igati varjata, kuid läbi lekkis kõik ikkagi. Seda tänu Soome televisioonile, mille saateid eriantennide abil võis Eestis jälgida.
Üheksakümnendatel aastatel tõstis Rootsis juhtumi veel kord üles tolleaegne selle riigi peaminister, Eesti suur sõber Carl Bild. Kindlalt sooviti teada saada, miks ja mis tegelikult juhtus venelaste allveelaevaga Rootsi rannikul. Rootslased moodustasid isegi erikomisjoni ja soovisid saladokumentidega tutvudes asjasse selgust saada. Situatsioonis üritati ära kasutatda nn Gorbatšovi uutmise ja avalikustamise poliitikat. Sedapuhku juleti või lubati tõde avaldada ka Eestis.
N Liidus süüdistati Rootsit sageli salajastes sidemetes NATO-ga. See tekitas N Liidu mereväelastes erilist huvi viikingite maa vastu, kuid mitte ainult sel põhjusel.
Venelaste seda vahelejäänud tüüpi diiselallveelaevu hakati vorpima natside 75 meetri pikkuse allveelaeva “V52” järgi. Välisriikide määrangu põhjal said seda tüüpi venelaste diiselallveelaevad kodeeringuks “Whickey”.
Selle kopeeritud haugi veeväljasurve on 1900 t vee peal ja 2200 t vee all. Süvis on 5,8 m, kiirus 18 sõlme (sõlm 1852 m/h) vee peal ja 15 sõlme vee all. Diiselmootori võimsus 7300 kw vee peal, 2600 kw vee all (kui viimane arv on õige, siis üllatav võimsuse langus).

1970. aastal laeva moderniseeriti ning relvastusse võeti torpeedod, mis on võimelised kandma nii tava- kui ka tuumalaenguga lõhkepead. Tavaliste diiselallveelaevade selline kummaline moderniseerimine üllatas läänemaailma.
1981. aastal ja ka hiljem küsisid rootslased ärevalt: “Mida tegi venelaste allveelaev U137 Rootsi rannikul tegelikult?”
U137 oli aluse pardanumber, tegelikult oli tegu Balti laevastiku allveelaevaga S363. See Whiskey-haug sisenes 27. oktoobril 1981. aastal pealveekäigul diislite mürinal (asjaosaliste kinnitusel) Rootsi vetesse. Laeva komandör Anatoli Guštsin õnnestus mul üles otsida. Mees nõustus jutustama ja tõde teatama ainult teatud tingimustel. Jutuajamine pidi aset leidma looduses, sest seintel pidavat olema kõrvad, ja temaga kohtumisest ei pajatata. Pidavat piisama ka antavast infost. Neid tingimusi ma täitsin ka seekord, nagu erinevates situatsioonides hoopis teiste inimeste ja juhtumitega edaspidigi.
Laeva komandöri Guštsini kõrval oli laevas sel korral eriti tähtsa ülesande täitmise kindlustamiseks määratud esimese järgu kapten Jossif Avrukevitš. See Valgevene külast Ozjorõst pärit mereväelane võttis erisituatsioonis kogu kamandamise enda peale. Mees oli laevas kõige tähtsam “nina” ja tegutsemise osas peastaabi täisvolitustega. Laeva politrukiks oli ka selle operatsiooni käigus Vassili Besedin.
Veidi aja möödudes põrutas S363 Rootsi sõjabaasi Karlskrona skäärides Torumskäri saare karidele, jäädes veealusele kaljuseljandikule kiikuma. Sealt oma jõududega juba pääsemist ei olnud.
Rootslastel muidugi üllatus missugune ja tegevust palju. Venelased keelasid rootslastel läheneda, laeva kontrollida, seda üle vaadata. Selleks oli ka põhjust küllaga. Nõukogude madrustest tunnimehed ähvardasid rootslasi automaatidega ja lubasid tule avada. Sellisele ohule vaatamata siiski paadiga ümber laeva tiirutati ja tolleaegse info põhjal avastasid aluselt tuleva radioaktiivse kiirguse. Selle päritolu ei osatud ära arvata. Tegu oli ju diiselallveelaeva, mitte aatomialusega.

Peatselt üritasid venelased end igati välja vabandada. Kõike põhjendasid eksitusega ja mootoririkkega(!). Radioaktiivsuse kohta aga ei antud mitte mingisugust selgitust, ei siis ega ka hiljem – sellest kategooriliselt keelduti.
6. novembril anti “seiklejatest gastrolöörid” üle nõukogude päästeteenistuse ülemale viitseadmiral Aleksei Kalininile. Hävitaja “Obrastsovõi” (eeskujulik) sikutas allveelaeva Rootsi vetest arvuka kohaliku eskordi saatel Liepaja baasi.
Seal oli juba kohal süngelt mossis komisjon Moskvast. Tähtsad seltsimehed tulid kibekähku järeldusele ja langetasid otsuse navigatsioonitehnilisest “õnnetusest”.
Samuti levitati teadet, et vahelejäänud laevas käis üleüldine joomapidu. Selle põhjal ristisid Rootsi ajalehed allveelaeva “Whisky on the rocks”. Joomingu toimumist kinnitas mulle ka Paldiski baasi kõige kõvem tegelane admiral Olhovikov.
Loomulikult pandi ja pannakse venelaste nii mere- kui ka maavägedes usinalt “tina”. Antud juhul vahelejäänud laeva kapten kinnitas, et “tina” ei pandud mitte ainult panemise enda pärast – sellest aga edaspidi.
1982. a suvel anti Avrukevitšile valida, kas pagunid maha või väike pension. Mees valis viimase variandi. Omad probleemid olid ka laeva ametlikul komandöril Anatoli Guštsinil. Kapten elas ülemuste süüdistused üle küllalti problemaatiliselt. Ta kõrvaldati laeva kamandamisest ja paigutati kaldal ametisse. Viimane töökoht oli tal Baltiiski baasi ühes laos. Kõrgematelt ülemustelt sai kõvad vitsad ka spionaažilaeva politruk Vassili Besedin, poliitkasvatajat aga vähemalt laomeheks ei suunatud. Loomulikult sakutati läbi ka terve hulk väiksemaid tegelasi, kes mitte milleski süüdi ei olnud ja millegi üle ei otsustanud. Kõike seda nimetati profülaktiliseks töötluseks tuleviku tarbeks.
Mis puudutab Avrukevitšit, siis see mees jäigi komisjoni versiooni juurde navigatsiooniveast. Ta ei proovinud ega saanudki midagi muud öelda, vastasel juhul jäänuks ka sellest pisikesest pensionist ilma. Siiski kinnitas hiljem mees: Rootslased teavad selle Paldiskist startinud laeva kohta vähem kui poolt kogu tõest.

Samas ta siiski ise tõtt ei rääkinud, vaid luuletas edasi komisjonile meelepärases stiilis. Tema kinnituste järgi olevat tüürimees teinud suure vea juba mõned päevad (!) enne mainitud sündmust karidel. Tüürimees sõitnud mööda III Decca merekaardi asukohamärgist. Avrukevitš seletas: Sturman oli valesti võtnud koordinaadid II ja kuna puudus asukoha määramise indikaator II, siis põrutasimegi valesti!!! Ka raadiopeilimisseadeldis oli nässus, gyrokompass ei funktsioneerinud jne... Viga, mis tehti “valesti võttes”, viis kõrvale ligemale 60 meremiili!!! Nii pajatas siis Avrukevitš.
Iga vähegi haridust saanud meremees võib öelda, et see kõik on absoluutselt jama. Mis siis ikka. Tuleb välja, et tolleaegne allveelaev oli mitte nõukogude oma, vaid lausa “Lendav Hollandlane”. Imeks võib ainult panna, kuidas see kurt ja pime laev napaka tüürimehega pardal nendes ülimalt keerulistes oludes Rootsi skääridel üldse jõudis Karlskrona baasi alla ja kuidas küll pauk ühel või teisel viisil juba enne ei käinud? Tundub, et lisaks kõigele oli ka pealveekäigul tornis vahti pidanud tunnimees kurt ja pime, kui ta rannatulesid ei märganud. Imestamist kui palju.
Tähelepanuväärne kogu loos oli veel ka see, et navigatsioonikaardile kantud kurss oli maha kustutatud, kiiruga sinna peale kantud uus kurss aga räpakalt tehtud. Selle “uue” kursi järgi pidanuks allveelaev asuma Gotlandi saare keskel!
Rootsi ärevust ja proteste nende vetes liikuvate tundmatute objektide osas, milliseid seostatakse venelastega, nende fikseerimist, tagaajamist ja isegi pommitamist aga on venelased pidevalt nimetanud meditsiiniliselt niivõrd peenelt nagu “Rootsi poliitikute periskoobihaigus”. Ometi oli ja on rootslastel tõsi taga ja “haigus” igati põhjendatud.

Bildi komisjoni liikmed kohtusid üheksakümnendate alul venelastega ekspertide tasemel Moskvas. Vene poole pealepressimisel lepiti kokku, et sedapuhku räägitakse ainult 1981. aasta juhtumist ja mitte ühestki teisest “tundmatust vene veealusest objektist”.
Venemaa poolt juhtis komisjoni 1. järgu kapten Vladimir Vazov. Ta selgitas: “Seoses mõningate dokumentide salastatusega (!) ei ole saadud juba 10 aastat ümber lükata rootslaste poolt esitatud süüdistusi nende kallaste lähedal käiva luuretegevuse kohta.”
Sellel kohtumisel siiski esitati Rootsi nõuandjale kapten Emil Svenssonile osa käsust, mille sai merele minnes Balti Laevastiku allveelaev S363. Selles ülesandes oli juttu piirkondadest, mis ei võimalda luurata kalda lähedal, kus juhtus navigatsiooniviga! Samuti toodi letti Liepaja uurimisakt, retke kaardid ja vahiraamatu sissekanded. Sellele vaatamata jäid rootsi eksperdid oma arvamuse juurde: “Meie territoriaalvetesse on sihilikult sisse tungitud.”
Loomulikult venisid kõrgeid paguneid kandvate venelaste näod sellest pikalt. Miks nad küll meid ei usu, pidi kahjatsedes tunnistama ka venelaste peamees Vazov.

Kahtlemata oli rootslaste arvamus ja väljaöeldu täiesti põhjendatud, kuna “dokumentide maalimise kunstnikud” olid vahepeal tublisti tööd teinud. See töö aga oli üpris läbipaistev. Loomulikult ei olnud idanaabri-poolne võltsimine esmakordne ja mitte ainult sel teemal. Taolistes asjades on venelastel suuri kogemusi.
Rootsi vetes seiklevad mitte ainult suuremad veealused laevad, vaid ka palju tillemad. Akvatooriumis fikseeritud miniallveelaevade liikumise kohta on venelased selgitusi andes väitnud, et need tulid käiku meil alles üheksakümnendatel aastatel. Kinnitati, et sellest lähtuvalt ei saanud rootslased pommitada meie minisid enne üheksakümnendaid aastaid. Iseenesest huvitav ütelus – kas pärast siiski sai pommitada?
Kinnitati ka: Need mitme funktsiooniga allveeaparaadid on peale pikaaegseid katsetusi ja ebaedu valmis. Rootslastele on neid saavutusi ka teatud määral näidatud. Ometi oli tegu ainult “prügikalaga”. Lõviosa tolleaegsetest, rääkimata praegustest leiutistest ja nende täiustamistöödest, on aga loomulikult ülimalt salastatud.

Venelaste huvi Rootsi vastu aga oli ja saab olema ka edaspidi. Ikka jätkuvalt ollakse NATO versioonide juures. Juba väga pikka aega tundis ja tunnevad venelased rootslaste elektrooniliste kaitsesüsteemide, miinivööde, tõkete jm vastu huvi. Rootsi rannikud olid neile oma võimete ja tehnika katsepolügooniks.
Kui aga rääkida miniallveelaevadest, siis neid meile kõige lähemal projekteeriti ja valmistati-valmistatakse Peterburgi Ždanovi nim laevatehases (kandis sellist nimetust), Baltiiskis ja detailide osas ka mujal. Oma jõukohase panuse on andnud ka Eesti paigad nagu Hara, Loksa piirkond ja Paldiski. Esimestena mainitud paikades, sealses militaarses instituudis üritati välja töötada miniallveelaevade energiasüsteemide ja ajamite helide looduslikeks kujundamist. Mootori heliväljund pidi matkima näiteks kalaparve-, saarma- , hülge- või mõne muu elusolendi tegevusest tekkivat kõla.
Tõsi on, et nii üks kui teine suurriik paigutab merepõhja oma luureaparatuuri ja mitte ainult kõnede pealtkuulamiseks, vaid ka all- ja pealveelaevade kindlakstegemisteks, liikumise ja tegevuse fikseerimiseks. Ka riikide, antud juhul Rootsi mereliste kaitsesüsteemide töö kompamiseks-tundmaõppimiseks. Kohal käidi ka iseenda tehnilistel vajadustel – vahetamas veealust aparatuuri või nende energiablokke.
Põhiliselt neil põhjustel sekeldasidki venelaste erinevad allveealused Rootsi vetes. Minide kallal aga töötati peamiselt sel põhjusel, et vähem silma paista. Nende kasutamist nähakse ette ka konfliktide korral näiteks vastaste sõjasadamates. Ei ole tõsi, et minimudelid said valmis alles üheksakümnendate aastate alul, siis said nad töökindlamateks. Katsetused selles osas aga käisid vahelduva eduga juba ammu. Seoses mini suhteliselt vähese kaasavõetava energiahulgaga, mis piirab tegevusraadiust, toimetatakse väike alus vajaliku tsooni lähedale suurema kukil või sees. Ülesande täitmiseks Rootsi rannas liigutakse juba omal jõul. Sellist kohalevedimist on võimeline tegema ka mainitud Whiskey. Täiuslikus katsetusjärgus oli üheksakümnendatel aastatel aga emalaevast väljalastavad laiema tegevusraadiusega minid ja hermeetiline allveetank.
Mis puudutab allveetanki – nii vees ujuvat kui ka roomikute abil põhjas liikuvat väikest allveelaeva –, siis on tema tegevust ülimalt raske avastada. Siin tuleb selle tehnika plusspoolde arvestada eriti vaiksete mootorite olemasolu, aeglast mööda põhja roomamist, tema veovõimet, töökindlust ja tegevusvõimalusi. Eks taolisi roomikujälgi oleks teadmiste korral võinud voolustekindlates põhjakihtides ka avastada. Loomulikult on selline roomikallveelaev oma eriliste töövahenditega võimeline paigutama kohale luureseadmeid, murdma avasid sadamate veealustesse kaitsetõketesse-kardinatesse jne... Vajaduse korral sooritama sadamates diversiooniakte, paigutama kodeeritud kaugkäsuga või ka ajamiine... ja mida kõike veel.
Kui aga rääkida allveelaevast S363, siis kasutasid siin punalaevastiklased ööpimeduses pealveekäigul laevatulede põledes seilates küll kavalat nippi. See nipp toimis täies mahus. Arvestati, et rootslased taolist häbematust ei oota ja aluse liikumist täheldades ei pööra sellele erilist tähelepanu – oma laev, mis muud. Pealegi hoiti tagataskus igaks juhuks veel ka “eksimise” varianti. Asja rikkus ära ainult see ootamatu kari. Tundub, et ülemerenaabrid olid ka lohakad, liialt loodeti oma elektroonikale. Oma silm on ikka vahel ka kuningas.

Karilesõidu peapõhjus

... oli aga hoopis muus. Nagu öeldud, fikseerisid rootslased laevast tuleva radioaktiivse kiirguse. Selle päritolu ära arvata ei osatud ja venelased seda mõistetavatel põhjustel ei avaldanud. Asi aga oli piisavalt riskantne nii venelastele kui ka rootslastele.
Moderniseeritud diiselallveelaevadele üritati paigutada täiustatud relvi. Torpeedode tavalõhkepead asendati taktikalise tuumarelva omadega. Nii oli ka karile sõitnud alusega ja sel põhjusel väljastas alus ka kiirgust. Kiirgus oli üpris proosaline. Laeva püüti kiirguse eest kaitsta, meeste tervist säästa. Paraku need kindlustamised muutsid aluse liialt raskeks ja sellest tulenevalt ei suutnud diiselmootor vajalikul tasemel toimida. Varjetest loobuti.
Meeskond aga oli kiirituse vallas. Vene aatomiallveelaevnike arusaamade järgi aitab radioaktiivse kiirguse vastu või selle toime vähendamiseks organismile vodka. Järgmised, kogemustest saadud tarkused panid paika ka selle, et vodkat tuleb juua joodiga segatult. Nii kaitsesid end radioaktiivse kiirguse vastu ka S363 allveelaevnikud. Joodiga segatud votkat mitte ei joodud, vaid lausa kulistati alla, suurtes kogustes ning pidevalt. Seetõttu oli kogu meeskond kaptenist madrusteni pidevalt purupurjus. Ometi osati isegi sellises purupurjus olekus läbi keeruliste Rootsi skääride jõuda ülesandes ette nähtud punkti sõjabaasi Karlskrona alla. Tüürimees ei saanud olla puruloll, kuigi oli purupurjus, vaid oma ala suur spetsialist. Vastasel juhul poleks jõutud sinna, kuhu jõuti. Katastroofi aga tekitas venelaste käsutuses olev puudulik merekaart, millele olid valesti märgitud kari kohal oleva veekihi meetrid.
Omapärane selles loos on see, et alusel, mille nimetus on Whickey, ei joodud mitte viskit, vaid haljast vene vodkat. Kõrged ülemused aga süüdistasid kogu meeskonda ja pragasid nendega joodivodka joomise pärast: “Kuidas te tohtisite seda teha, nõukogude mereväelased on kohustatud lahinguülesannet täitma alati kaine peaga. Nõukogude madrus peab alati vastuvaidlematult ja täpselt täitma kõiki Partei ja Valitsuse ülesandeid. Nõukogude inimene peab taluma kõiki raskusi, üle elama ka radioaktiivset kiirgust. Mis siis saab, kui meil kõik hakkavad reididel olles jooma (pjäntsvovat).” Selline oli siis ülemuste arusaamine oma alluvate võimetest...
Mis aga puudutab venelaste Moskva tasemel valetamisi, siis see on igati mõistetav. Kuidas sa hing tunnistad ja pealegi veel ametlikult, et täideti militaarset ülesannet neutraalse riigi vastu ja seda kogunisti tuumarelvaga pardal.


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv