Kultuur ja Elu 3/2007


Kultuur ja Elu 2/2007

 

 

 

 Delegaadid Eestist, Kalju Mätik ja Mart Niklus, kongressi istungil 23. juulil 2007. Foto www.kpv-cz.cz

Antikommunistid tulid kokku Prahas

tekst: MART NIKLUS

Lähiajalugu ei ole sugugi vaid Eesti siseasi. 22.–25. juunil toimus Prahas endiste poliitvangide ja kommunismiohvrite rahvusvahelise assotsiatsiooni (INTER–ASSO) 15. kongress. Eestit esindasid foorumil Kalju Mätik ja Mart Niklus.

Tundub, et endises Tšehhoslovakkias ja praeguses Tšehhi Vabariigis on vabadusearmastus, patriotism ja vastupanu mis tahes totalitarismile juba vähemalt Jan Hus`i aegadest olnud enesestmõistetavad väärtused.
Käesoleva aasta veebruaris toimus Prahas interdistsiplinaarne totalitarismivastane kultuurifestival Mene Tekel 2007, millega tähistati kommunistide võimuhaaramist endises Tšehhoslovakkias aastal 1948 ning mille kollokviumid, diskussioonid ja seminarid äratasid laialdast tähelepanu.
Kohe kongressi alguses kingiti igale delegaadile Bedrich Smetana helisalvestis “Minu kodumaa”. Julius Fuèiku, Reinhard Heydrichi ja Lidice nimed ei vaja erilisi kommentaare. Tšehhi Vabariigi endine president Václav Havel veetis pärast 1968. a “Praha kevadet” aastaid poliitvangistuses. Ka praegusele (alates aastast 2003) presidendile Václav Klausile said tema õpinguaastatel dissidentliku tegevuse pärast osaks poliitilised repressioonid.

Seekordse juubelihõngulise kongressi juhatas sisse Praha Hrad´i Hispaania saalis korraldatud pidulik koosolek, kus avalikkusele tutvustasid Tšehhi Poliitvangide Konföderatsiooni ja INTER–ASSO eesmärke ja tegevust nende organisatsioonide presidendid dr med Nadežda Kavalirová ja Jure Knesoviæ (Horvaatia). Koosolekutel võtsid sõna valitsuse liikmed ja Praha linnavalitsuse esindajad, delegaate tervitasid Tšehhi Vabariiki akrediteeritud suursaadikud, teiste hulgas hr Mati Vaarmann (kõne teksti tõlge avaldatud näiteks “Rahvuslik Koguja” k.a juulinumbris ja ajalehes “Vaba Eesti Sõna” 19.07.2007). Laulukoor Gaudium andis kõrgetasemelise kontserdi, järgmisel päeval kohtus delegaatidega oma residentsis Tšehhi Vabariigi president Václav Klaus.
Kongressi istungid korraldati kesklinna hotellis Legie (Leegion). Keskenduti orja- ja sunnitööle kommunistlike rezhiimide tingimustes, kuid esitati ka ülevaateid praegusest poliitilisest olukorrast INTER–ASSO liikmesriikides.

Poliitiline olukord, territoriaalsus või riiklus on neist mõneski vahepeal muutunud. Näiteks on Saksa riigid alates 1990. aastast taasühinenud, Tšehhi ja Slovakkia alates 1993. aastast teineteisest rahumeelselt eraldunud, N Liit ja Jugoslaavia lagunenud, Balti riigid alates 1991. aastast iseseisvuse taastanud. Nimetatud asjaolud on endaga kaasa toonud riigiõiguslikke ja muid probleeme õigusjärglaste kindlaksmääramisel ning totalitaarrežiimide läbi kannatanutele kompensatsioonide nõudmisel – erinevalt näiteks Ungarist, Rumeeniast või Bulgaariast, kus režiimid on küll vahetunud, kuid riiklik järjepidevus üldjoontes säilinud. Nendel teemadel peatusid Jure Knesoviæ (Horvaatia), Marijan Buconjiæ (Horvaatia), Anton Malacki (Sloveenia), Skender Qendro (Albaania) jt. Pçteris Simsons´i (Läti) ettekande pealkiri oli “Kas kommunismiohvritele tuleb kompensatsiooni nõuda või mitte?”, Kalju Mätiku (Eesti) oma “Okupantide kuritegude kompenseerimisest”. Allakirjutanu käsitles massiteabe valguses ja illustratsioonide esitamisega Putin-jugend´i võitlust “inimõiguste eest ja fašismi vastu” käesoleva aasta kevadel postsovetlikus, krüptokommunistlikus Eestis.
23. juunil võtsid Albaania, Bosnia & Hertsegoviina, Bulgaaria, Eesti, Horvaatia, Leedu, Läti, Saksamaa, Tšehhi, Slovakkia, Sloveenia ja Ungari esindajad vastu kongressi resolutsiooni, mille sisu (vabas tõlkes, kuna hiljem saabunud inglise- ja saksakeelsed versioonid teineteisest pisut erinevad) on järgmine:

Teades,
- et kommunistlik ideoloogia on kuritegelik ja
- et kommunistlikud režiimid oma poliitiliste ja majanduslike eesmärkide saavutamiseks on inimvihkajalikul kombel kasutanud oma kodanike orja- või sunnitööd,

nõuavad
- Endiste Poliitvangide ja Kommunismiohvrite Rahvusvahelise Assotsiatsiooni liikmesorganisatsioonid selle eest vastutavate riikide õigusjärglastelt eespool mainitud sunnitöö eest õiglast hüvitust,
- mitte ainult nende omaaegsetelt kodanikelt või nende järglastelt, vaid ka teiste riikide (näiteks Saksamaa ja Austria eeskujul) kodanikelt
- sooritatud tööle ja selle majanduslikule tulemile vastaval määral,

arvestades
- omaaegseid raskeid elamis – ja töötingimusi,
- füüsilisi ja psüühilisi kannatusi ning seeläbi tekitatud tervisekahjustusi.

Esitatud pöördumisest jäid kõrvale Moldova, Poola, Rumeenia ja Ukraina, mille delegaadid kongressilt puudusid (avatseremoonial esindas mõnda nendest vastava riigi suursaadik Prahas).


Jachymovis tegutses 1948-1960 poliitvangide nn “ümberkasvatuslaager”. Foto www.kpv-cz.cz

Põhja-eurooplaste jaanipäevast olid Praha elanikud küll teadlikud, kuid riigipühana 24. juunit Tšehhi Vabariigis ei tähistata. Kongressist osavõtjatele korraldati sel päeval väljasõit Saksamaaga külgnevasse endisele Böömimaale (Bohemia), kus Erzgebirge jätkumäestikus ja Karlovy Vary ümbruses külastati veel aastatel 1948–1961 tegutsenud kohaliku GULAGi kinnipidamiskohta nimetusega Jachymov (Joachimsthal).
Nendesse vangilaagritesse hakati Tšehhoslovakkias pärast 1948. aasta veebruaris toimunud kommunistlikku riigipööret koondama poliitvange, keda sunniti töötama kaevandustes ja uraanimaagi rikastamisel ning mille toodang tervikuna suunati N Liitu. Aastatel 1948–1960 käis siinsetest “ümberkasvatuslaagritest” läbi rohkem kui 40 000 poliitvangi, kes ilma igasuguse kaitseta radioaktiivse ja ioniseeriva kiirguse vastu ning meditsiinilise kontrollita pidid sovetlikul eeskujul “oma süüst aru saama, kodumaa ees ausa töö ja eeskujuliku käitumisega süüd lunastama”. Kommunismivangidest paljud olid seetõttu määratud enneaegsele surmale. Praegu käivad eeltööd nimetatud kohta rahvusvahelise kommunistliku režiimi orjatöö muuseumi asutamiseks.

Kongressi lõpetas optimistlikumas meeleolus toimunud koosviibimine looduslikus kaunis mägikuurortis Bellevue.
Prahast, kus meile sai osaks erakordne külalislahkus ning mille kesklinnas peaaegu iga hoone meenutab kunstiteost, lahkusime 25. juuni hommikul. INTER–ASSO järgmine kongress kutsutakse kokku tuleval aastal Bosnia Hertsegoviinas. 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv