Kultuur ja Elu 1/2016


Kultuur ja Elu 4/2015

 

 

 

 

 

Julgeoleku ohust

Terviseameti epidemioloogianõunik Kuulo Kutsari jutust saab järeldada, et pagulaste Eestisse vastuvõtmisega tegelevad sise- ja sotsiaalministeerium on kahetsusväärselt vähe arvestanud pagulaste ennetava ­tervisekontrolli ja nakkushaiguste võima­liku kohaliku elanikkonna seas leviku ennetamise probleemiga.

Hinnangus võimalikele riskidele riigi sisejulgeolekule seoses pagulaste saabumisega tekkivad ohud on järgmised: keeruline isiku tuvastamine, lõimumise tahte puudumine, oht avalikule korrale ja kuritegevuse suurenemine, koorem sotsiaalsüsteemile, äärmusluse kasv, oht tööturule ja majandusele, oht riigi identiteedile ja kultuurile, terrorismi oht, äärmusrühmituste tekkimine, oht riigi poliitilisele stabiilsusele.

Kuid sisekaitseakadeemia migratsiooniuuringute keskuse koostatud uuringus pole tähelepanu pööratud sellele, millist ohtu võivad Eesti sisejulgeolekule ja eeskätt rahva tervisele kujutada pagulaste toodavad nakkushaigused, mis võivad siin kulutulena levima hakata, sest eksootiliste haigustekitajate vastu puudub meie elanikel immuunsus!

Nakkushaigusi toovad Euroopasse eeskätt Eritreast, Etioopiast, Somaaliast, Sudaanist, Iraagist, Afganistanist, Süüriast ja Lääne-Aafrikast pärit pagulased. Lisaks võivad nakkushaigusi Eestisse tuua ka Kagu- ja Lõuna-Aasiast saabunud pagulased. Seega on selge, et saabuvate pagulaste tervisekontroll peaks olema põhjalik, sest selle peaeesmärk on kaitsta meie põhielanikkonda.

Tervisekontrolli puudumine või selle pinnapealsus võib olla nõrk lüli pagulaste vastuvõtuahelas ka seetõttu, et paljud pagulastega kaasas käivad epideemilise potentsiaaliga nakkushaigused on sellised, mis pika lõimetusperioodi tõttu ei ilmne Kreekas, Itaalias või Maltal, kuid avalduvad Eestisse saabumisel. Või haigused, mida Eestis ei ole esinenud aastakümneid. Või troopilised haigused, mida siinmail ei ole kunagi esinenud ning meie arstid ei tunne nende varajasi haigusnähte. Nakkushaiguste hilise avastamise tõttu võivad vallanduda ohtlikud puhangud ja epideemiad. Ka puuduvad andmed pagulaste vaktsineerimise ja immuunseisundi kohta.

Nakkushaiguste kõrval on teiseks suureks terviseprobleemiks pagulastel esinevad psüühikahäired ja psüühilised haigused, mille diagnoosimine on keerukas eeskätt keele- ja tõlkeprobleemide tõttu.

Tea Kurvits,
Kultuur ja Elu peatoimetaja


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv