Kultuur ja Elu 2/2015


Kultuur ja Elu 1/2015

 

 

 


Välgumärgiga eestlased – kes nad olid?

tekst: hanno Ojalo


Raamatust leiad vastused küsimustele:
• Kas SS-väed olid must ordu või võõrleegion?
• Kui palju oli Eesti leegionis vabatahtlikke?
• Miks on enamus vabatahtlikest maetud
Ukrainasse?
• Miks oli 20. eesti SS-diviisi sakslastest koosnevas staabis ainult üks eestlane?
• Kes olid diviisi veteranid, mopimehed,
läbijooksjad ja varumehed?
• Kas Paul Maitla sai augustis 1944 haavata
oma meeste lastud kuulist?
• Miks tuli diviis sügisel 1944 uuesti moodustada?
• Kui palju oli diviisis sakslasi ja venelasi?
• Kas „Tšehhi põrgu” läbimisele oli alternatiive?
• Millal vabastati leegionärid sõjavangistusest?

Hanno Ojalo. Leegion 1942–1945. Pikk teekond Heidelaagrist Prahani. Kriitiline ülevaade ühest tuntud eesti väeosast.
Eesti sõjaajaloos on üks teema, millest on mööda käidud nagu palavast kartulist. See puudutab mitte lihtsalt Saksa sõjaväes sõdinud eestlasi, vaid just SS-vägedes sõdinud eesti mehi. Seni on see teema leidnud käsitlemist vaid välisautorite sulest ja sedagi viimastel aastatel. Lühidalt sakslane Rolf Michaelis („Esten in der Waffen SS”, 2000), pikemalt ja põhjalikumalt rootslane Petter Kjellander („Estniska frontsoldater berättar: 20. Waffen-Grenadier-Division der SS (estnische Nr. 1) på östfronten”, 2011). Ainsaks erandiks võib pidada Mart Laari 2008. aastal ilmunud raamatut „Eesti Leegion pildis”, kus siiski 90% raamatu mahust moodustab pildimaterjal. Võib-olla on probleem tingitud sellest, et ükskõik milline käsitlus 20. eesti SS-diviisist (edaspidi tekstis lihtsalt Eesti Diviis) tekitaks Eestis rahulolematust ja konflikte.
Kui seni olen mitmes raamatus („Velikije Luki lahing 1942–1943”; „Kuramaa 1945”) pajatanud pigem eestlastest Punaarmee 8. laskurkorpuses, siis seekord liigume rindejoone vastaspoolele, Heinrich Himmleri vaimusünnitise SS- vägede juurde. Mida tegid meie mehed Saksa vormis? Lisaks eesti brigaadi ja diviisi tegemistele tuleb võrdluseks juttu ka teistest Euroopa rahvastest, kes SS-vägedes vabatahtlikult või mobiliseeritult sõdisid.

Kõnealune raamat jutustabki neist eesti meestest, kelle saatus Teises maailmasõjas kujunes kõige kibedamaks, kelle osaks langes vähe võite ja palju kaotusi ning keda vaenatakse peale suure sõja lõppu sisuliselt tänapäevani. Aastal 2015 on, tõsi küll, meie hulgas vaid imevähe diviisi veterane. Aastad on teinud oma töö ja ka neil, kes aastal 1945 olid 18-aastased, on nüüd täitunud juba 88 eluaastat.
Vabatahtlikena astus aastatel 1942–1943 Eesti Leegioni ainult tuhatkond hoolikalt väljavalitud meest (kriteeriumid olid siis veel väga karmid). 1943. aasta sügisel lisandus 5000 mobiliseeritut, 1928. aastal sündinud eestlast. 1944. aasta kevadel Eestis mobiliseeritud meestest suunati diviisi 13 000, lisaks veel idapataljonidest 500 meest. Suvel suunati sinna kaotuste katmiseks veel 1000 meest ja augustis 2000 Soomest tagasitulnud soomepoissi. Seega kuni septembrini võib arvestada 22 000 mehega.
Keerulisem on lugu hilisema ajaga. Eestist Saksamaale jõudis diviisist endast mõni tuhat sõjameest, lisaks veel muid mehi. Nendest muudest meestest lisatigi diviisile täiendust, tagavararügementi suunati ka enamik lennuväeabilisi. Kõik kokku ehk 4000.

Seega arvestatakse traditsiooniliselt, et alates augustist 1942 kuni maini 1945 käis diviisist läbi 25 000 eesti meest (loomulikult oli diviisis alati ka tuhatkond (sageli rohkemgi) sakslast ja mitusada venelast-abiteenistuslast ehk hiwi-t). Kõige rohkem mehi oli rivis suvel 1944. Rindel 15 000 ja tagavaraväeosades Kloogal ja Kehras 5000.
Neist 25 000 mehest sai lahingutes surma 5000, sõjavangis suri veel tuhatkond. Ülejäänutest pääses Läände umbes 4000, teised varjasid end kodumaal või viibisid Venemaal sõjavangis, kuni nad vabastati või viidi üle Punaarmee tööpataljonidesse.
Seega leidis mitu tuhat endist leegionäri end saatuse irooniana Punaarmee vormis, tuhatkond meest aga astus täiesti vabatahtlikuna peale sõja lõppu USA ja Inglismaa töö- ja vahipataljonidesse.
Loomulikult oli leegionäride hulgas väga erinevaid inimesi. Ühed võitlesid juba alates 1941. aasta Suvesõjast kuni sõja lõpuni aktiivselt Punaarmee vastu, teised aga mobiliseeriti 1944. aasta kevadel või suvel, veetsid mitu kuud Kloogal väljaõppel ja pagesid siis sama aasta sügisel koju tagasi, tegemata vaenlase pihta ainsatki lasku.

Tuleb märkida, et vaatamata üldkäsitluste nappusele on ilmunud väga palju elulookirjeldusi ja mälestusi 20. SS-diviisi veteranidelt. Enne Eesti taasiseseisvumist Vabas maailmas (Harald Riipalu, Valdur Jürissaar, Juhan Lindström, Heino Susi, Georg Iltal, Aavo Ürgsoo), aga tõeline buum vallandus peale vabanemist Eestis (Ago Loorpärg, Richard Säägi, Paul Maitla päevikud, Karl Gailit, Olaf Tammark, Eldor Traks, Hans Kargaja, Ants Kõverjalg, Harri Rent jt). Rääkimata juba lühematest artiklimõõtu lühikirjeldustest, mida on kogutud loendamatutesse kogumikesse.
Kuidas lahterdada seda väga erinevatest eestlaste seltskondadest koosnevat leegionäride hulka?
1) Veteranid – tuhat meest, kes astusid vabatahtlikult leegioni 1942–1943; ka need, kes mobiliseeriti 1943 ja kuulusid brigaadi. Nemad moodustasid diviisi tuumiku. Siia kuuluvad näiteks Paul Maitla, Harald Riipalu ja Harri Rent.
2) Mopimehed – need, kes mobiliseeriti 1944. aastal ja kellest suurem osa võitles kodumaal ega läinud Saksamaale. Näiteks Rein Randveer, Leo Reinsalu.
3) Soomepoisid – täiesti eripalgeline rühmitus, keda võib jagada kaheks a) läbijooksjad – nemad olid diviisis kõigest ühe kuu augustist septembrini 1944 ja lahkusid siis diviisi ridadest (Karl Pärnoja, Ilmar Talve, Ahto Talvi); b) paigalejääjad – nemad püsisid erinevatel põhjustel diviisis kuni 1945. aasta maini (Heino Susi, Heino Nassar).
4) Tagavaramehed – kõik teiste väeosade ja väeliikide mehed, kes saadeti 1944. aasta sügisel Saksamaal sundkorras diviisi koosseisu (Julius Made, Aavo Ürgsoo, Voldemar Madisso, Peeter Lindsaar). Siia kuuluvad omaette grupina ka lennuväeabilised, kes koguti Taanis asuvasse diviisi tagavaraväeossa (Arvi Tinits, Eerik Purje)

Eesti Diviis kandis läbi aegade eri nimesid, sest sõjaväes, nagu ka suurtes asutustes ja organisatsioonides, on heaks tavaks pidevalt reforme teha ja oma struktuure ümber nimetada. Sellega seoses on kahjuks levinud absurdne saksa-eesti toortõlge Relva­grenaderide diviis, mis muidugi seletab ajaloohuvilisele kohe, kellega on tegemist. Kuid tegelikult on tegemist absurdiga, mis pärineb juba Saksa okupatsiooni aegsete suleseppade toortõlkest. Relvadeta grenadere Saksa sõjaväes ei olnud, olid küll soomusgrenaderid (panzergrenadier – motoriseeritud jalavägi) ja hiljem ka rahvagrenaderid (volksgrena­dier – natsipropaganda leiutatud ilus uudissõna). Tegelikult on õigesti tõlkides tegemist SS-vägede 20. eesti grenaderidiviisiga. Nagu näeme, ei olnud Waffen ja grenadier nimetuses liitsõnaks kokku kirjutatud. 20. Waffen-Grenadier-Division der SS (estnische Nr. 1), Näiteks Nordlandi diviis oli aga 11. SS-Freiwilligen-Panzergrenadier-Division Nordland – 11. SS-vabatahtlike soomusgrenaderide diviis Nordland.

Ametlikult kandis eesti rahvuslik väeosa Saksa SS-vägedes erinevaidnimesid. Raamatus on kasutatud lihtsuse mõttes kolme varianti: Eesti Leegion, Eesti Brigaad ja Eesti Diviis.
Tegu ei ole ajaloolise uurimusega, vaid pigem ülevaatega ühe tuntud eesti väeosa sõjateest alates Eesti Leegioni asutamise väljakuulutamisest 28. augustil 1942 Tallinnas kuni leegionäride sõjavangistusest vabanemiseni peale maailmasõja lõppu. Raamat sisaldab palju autori isiklikke arvamusi ja hinnanguid.

Mul on Eesti Diviisiga ka isiklik seos, kuna minu vanaonu Uno Nilson kuulus lühikest aega selle väeosa koosseisu, oli hiljem Kloogal Tagavararügemendis väljaõppega tegelev allohvitser, võttis osa Keila lahingust ja jäi 1944. aasta sügisel Eestisse. Võib öelda, et Uno Nilsonil vedas: tal õnnestus end sõja lõpuni varjata, valenime all legaliseeruda ja elada üle Stalini aeg. Raamat ongi pühendatud temale.  

Ametlikult kandis eesti rahvuslik väeosa Saksa SS-vägedes järgmisi nimesid:

  • 01.10.1942 – 31.03.1943 Eesti SS-leegion (Estnische SS-Legion)
  • 31.03.1943 – 05.05.1943 Eesti SS-vabatahtlike leegion (Estnische SS-Freiwilligen Legion)
  • 05.05.1943 – 22.10.1943 Eesti SS-vabatahtlike brigaad (Estnische SS-Freiwilligen Brigade)
  • 22.10.1943 – 24.01.1944 Eesti 3. SS-vabatahtlike brigaad (3. Estnische SS-Freiwilligen Brigade)
  • 24.01.1944 – 26.05.1944 20. Eesti SS-vabatahtlike diviis (20. Estnische SS-Freiwilligen-Division)
  • 26.05.1944 – 08.05.1945 20. (1. eesti) SS-vägede diviis (20. Waffen-Grenadier-Division der SS (estnische Nr 1))


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv