Kultuur ja Elu 2/2015


Kultuur ja Elu 1/2015

 

 

 Toivo Kurmet

Toivo Kurmeti popsümfoonia – kauni muusika ülidoos

tekst: Jüri Lina

Lõpuks ometi on pärast seitse aastat Göteborgis kestnud salvestamist kuulajani jõudnud heliplaat Toivo Kurmeti (1949–2003) „Fragmentaarse sümfooniaga”.

Sümfoonia öeldakse olevat hinge pihtimus. See vahendab sõnades väljendamatuid tundeid ja elamusi. Kurmeti geniaalses 40-minutilises meistriteoses kajastuvad õnneelamus ja luhtumine, saatuselöögid, unistuste ja tegelikkuse konflikt. Tema popsümfoonia ongi hinge pihtimus. Rohkesti on selles meeleolukontraste ja dramaatilisi ­figuratsioone, hämmastavaid modulatsioone ning jahmatavaid üleminekuid minoorselt helilaadilt mažoorsele, harmoonilise ja meloodilise minoori põimumisi. Tonaalses muusikas on tavaks, et teos algab ja lõpeb samas helilaadis. „Fragmentaarses sümfoonias” on seda eiratud, näiteks 6. osas („Lõksus”). Unelmad väljenduvad kaunite lüüriliste meloodiatena (näiteks 3. osa „Teostamatu unelm”). Leitmotiiv esimeses ja viimases osas („Jahmatav mosaiik”, „Labürint”) on keerulisema ülesehitusega meloodiakobar. Kõrvalteemad on dramaatilised. Karmim peateema väljendab saatuse keerdkäike. Hoolimata domineerivast minoorsest helilaadist, eooliast, leevendab see ometi ängistust.
See on kirjeldamatult kaunis, dramaatiline ning sügav looming. Muusikalist kudet on ungari päritolu rootsi klahvpillimängija Attila Publik filosoofiliselt toonitanud leidlike figuratsioonide abil. Erinevalt klassikalisest sümfooniast, mis koosneb neljast osast, on see popsümfoonia kaheteistkümneosaline.
„Fragmentaarse sümfoonia” arranžeerija ja esitaja Attila Publik on sündinud 1. novembril 1968 Göteborgis. Ta on viljelnud rahvamuusikat, džässi ja souli. Ta on varem salvestanud kolm plaati Kurmeti muusikaga, täiendanud mitut lugu, sealhulgas „Kadunud maailm” ja „Reekviem”. Prohvetlikult tuleb esile autori enda vastuoluline saatus ja esoteeriline mõttemaailm. Ilma Attila Publiku tohutu panuseta poleks see kunagi avalikkuse ette jõudnud.

Selles popsümfoonias on ühendatud beethovenlik dramaatilisus, schubertlik sügavus ja mozartlik elegantsus. See muusika on justkui kantud „Egmonti” vaimust, Beethoveni avamängust, mis oli Kurmeti lemmikteoseid. See oli Beethoveni ülistus headuse triumfile, lähtudes madalmaade vabaduskangelasest kindral Egmontist, kes elas XVI sajandil. Pärast selle pidevat kuulamist novembris 1969 valmisidki 20-aastasel noormehel „Fragmentaarse sümfoonia” peamised osad. Kui mõni päev hiljem teda külastasin, viibis ta ikka veel eksalteeritud seisundis. Helilooja täiendas sümfooniat Stockholmis kevadel 1983 („Armastusega Maa inimestele”) ja Hamburgis aastail 1987–1989. Paraku pole kõik fragmendid säilinud.
Kohati lööb Kurmeti loomingus, ka tema „Fragmentaarses sümfoonias”, välja ahastav kurbus, mis oli iseloomulik ka maestro Francesco Manfredinile (1684–1762), näiteks tema 10. sümfoonias.
Kaunis harmooniline muusika on nagu imeline õis, mis õilmitseb ränkpimedas talves. Kui kaoksid suured heliloojad, kivineks maailm, nagu muinasjuttudes kivistuvad need, kes tegutsevad vääralt.

Muusikas pole tundeid ega sõnumit võimalik võltsida ning sõnum esildub figuratsioonide abil vahenditult. Ega muidu poleks Tšaikovski ja Bachi looming pärast bolševike riigipööret Venemaal keelu alla pandud. Muusikal pole väliselt õieti mingit kokkupuudet reaalsusega. See ühendus toimub tunnetuslikul tasandil, assotsiatsioonide kaudu, vaimsetele seisunditele viitamise abil.
Poeetiliselt mõjuva kauni figuratiivse muusika rütm ja harmoonia jõuavad ka kõige varjatumate hingesoppideni. Seda teadis filosoof Platon. Säärane harmooniliselt korrapärastatud ja süstematiseeritud helijada võib pakkuda ülimat hingelist naudingut. See võib vapustada, rõõmustada või kurvastada hinge, avaldada tagasimõju kehale.

Alfalaineid tekitav muusika hoiab ühenduses vaimuilmaga, eksalteerib ja vallandab inspiratsiooni. Alfalained avavad positiivsete energiate vooluse. Sest maagiliste tämbrikujunditega figuratiivne muusika pärineb kõrgematest vaimsetest sfääridest, ergutades õilsust. Seepärast on muusika puhul tähtis vaimne alge. Helilooja Toivo Kurmet oli muusikahoovuse ülitundlik meedium. Säärane muusika ei vaja tõlget, olles universaalse mõjuga, tekitades emotsionaalseid vastukajasid ka loomades ja taimedes.
Mõne taktiga võib tema muusika meie hinge panna kaasa helisema, avada selle salasopid, kust tulvab kaastunnet, jõudu ja lohutust. See võib meid südamepõhjani kurvastada, nii et pisarad hakkavad tahtmatult voolama. Samas see kergendab meie maist teekonda raskuste ületamisel.
Muusika avaldab hingele vahenditut mõju. Muistsed hindud, kreeklased, egiptlased, hiinlased, indiaanlased ja ka eestlased tundsid muusika ees aukartust. Seda arvati olevat taevaliku päritolu. Mõistagi ei mängitud mis tahes lugusid, sest disharmooniline muusika võib inimesi kahjustada. Konfucius selgitas, et kui keegi soovib teada, kas mõnda kuningriiki hästi valitsetakse, kas selle moraal on kõrge või madal, peab ta kõigepealt uurima seal mängitava muusika taset. Kurmeti muusika moraal on ülikõrge, see sisaldab hingesoojust ja vaimuüllust, laiendades nõnda kaastunde dimensioone.

Enamik heliloojaid ei suuda luua meloodiaid. Nad ühendavad erinevate tämbritega harmoonilisi akorde (nn akordiline muusika), mis iseenesest võivad meile meelelist naudingut pakkuda. Seda tuntakse vertikaalse muusikana. Kui aga harmoonilistele käikudele lisandub meloodiline osa, horisontaalne dimensioon, on selle positiivset mõju raske üle hinnata. Meloodia on muusika hing, teadsid juba india muistsed targad. Ka Kurmeti meloodilistest kudedest kasvab välja harmoonia, laiendades tema sümfooniat kolmanda dimensiooni võrra.
Don Cambell väidab oma raamatus „Mozarti efekt”, et harmooniline ja meloodiline muusika mõjub justkui annus C-vitamiini. Sel juhul saame Kurmeti teost kuulates lisaks suurele naudingule ka kauni muusika ülidoosi. Ja see tegevat inimese õnnelikuks. Siin võib ilmneda eufooria ja eufoonia seos. Kuuleb ju eufoonilist muusikat üliharva, kusjuures kakofoonilist pole tänapäeval enam võimalik vältida, seda kuuleb kõikjal. Eufoonia tähendab heakõlalisust ja kakofoonia ebakõla.

16. ja 17. sajandil rakendati peamiselt meloodilist kudet. Hiljem sai keskseks harmoonia. 20. sajandi trendiks kujunes aga dissonantside kaudu disharmoonia ehk kakofoonia tekitamine. Toivo Kurmet on seda trendi vältinud. Tema popsümfoonia väljendabki otsinguid meloodilise eufoonia suunas.
Nagu ta ise ühes intervjuus raadiole Vaba Euroopa mainis, taotles ta oma sümfooniaga meloodia ja harmoonia seost. Selle on ta ka saavutanud. Eriti ilmneb Kurmeti loomingu kolmedimensioonilisus tema sümfoonia viiendas osas „Pettumused”.
Toivo Kurmetile antud aeg siinilmas jäi lühikeseks. Eestimaa aga ei ole senini suutnud tema ande küllust ja ilu avastada ja kanda.


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv