Kultuur ja Elu 1/2015


Kultuur ja Elu 4/2014

 

 

 ELSK liikmed 2014. aasta lõpus Tori kirikus oma Auliikmele Harald Nugiseksile tervitusi viimas.

Eesti Leegioni Sõprade Klubi
Meie au on, oli ja jääb truuduseks!

tekst: Andri Ollema. ELSK juhatus
Fotod: Andri Ollema erakogust

Eesti Leegioni Sõprade Klubi ehk lühendatult
ELSK pole mingi tavaline klubi. Meie terase sepistamisel on läbi põimunud vanad rindemehed, kes teises vabadussõjas

Eesti riikliku iseseisvuse eest võidelnud,
ja noored, kellele on tähtis just sessamas sõjas võidelnud meeste pärand.
Selline kooslus muudab meie klubi kindlasti ainulaadseks, kuid samuti seab kohuse, et meiega liituja ei kipuks klubisse pelgalt meie nime pärast. Oleme kõik seda meelt, et oma aateid saab tõestada ainult tegudega ja järgime rahvussangar Paul Maitla öeldud motot: Tegusid, neid on rohkem vaja, vähem juttu ja rohkem teha!
ELSK idee hakkas väikese sädemena elama juba 1990-ndate lõpus, kui klubi „Wiking-Narva“ president, pataljon „Narva vabatahtlik Kalju-Johannes Jakobsoo (2.10.1924 – 15.9.2010) tegi mulle ühel kohtumisel ettepaneku, et nagu Eesti SS-leegion oli üksus, mis koosnes vabatahtlikest, nii võiksin ma mõelda noorte seas vabatahtlikest koosneva ning muudest ühendustest ja organisatsioonidest sõltumatu klubi loomisele, kes majandaks ennast ise ja kelle eesmärgiks oleks koguda teises vabadussõjas võidelnud meeste pärandit, seda talletada ja edasi viia – noorleegionärid ühiste eesmärkide nimel, ühise kilbi alla! Arutasin mõtet Rüütliristi kavaleri Harald Nugiseksi (22.10.1921 – 2.1.2014) ja pataljon „Narva vabatahtliku Helmut Karusooga (28.1.1919 – 3.7.2012), kes mõlemad ideed toetasid. Eesmärgi nimel oli soovitus tegutseda tasa ja targu, viia unistus täide siis, kui olukord on selleks küps. Siit sai alguse protsess, mis hakkas esimest ilmet võtma peale ärevaid märke meie kodus, kui riiklike valitsejate poolt võeti 2004. aasta septembris maha Lihulasse sama aasta 20. septembril püstitatud mälestusmärk Eesti riikliku iseseisvuse eest, teises vabadussõjas võidelnud meestele. Olgu öeldud, et nende ridade kirjutaja viibis sellel masendaval õhtupoolikul Lihula sündmuste keerises – olime samal õhtul saanud grupi Haapsalu noortega vihje, et muulastest mälestusmärgi vastased ründavad just saabuval ööl Lihula mälestusmärki ja läksime seda sinna valvama. Kõik, mis järgnes on masendav ja laias laastus Eesti rahvale teada. Edastasin sealtoimuvast info otse nii Kaljule kui ka Haraldile, liigsed on kommentaarid tunnetest, mis Eesti riikliku iseseisvuse eest oma elu ohvrilauale asetanud mehi tol ööl valdasid.
Esimene koostöökatse leidis aset 2006. aasta oktoobris kui Tori sõjameeste kirikus tähistas 85. juubelisünnipäeva sõjasangar Harald Nugiseks. Tekkis mõte, et tellime Haapsalus elavalt kunstnik Ülo Telgmaalt selleks tähtsaks päevaks Haraldile maali, millel oleks tema ise. Noorus tuli kaasa ja üheskoos tegime selle unistuse teoks ning andsime juubilarile 22. oktoobril 2006 ka Toris üle.
Kõik see, mis järgnes Lihula sündmustele, kivistas üha enam ELSK idee küpsemist, nagu ka pidev riiklik ülbe ja üleolev suhtumine oma sangaritesse ja viienda kolonni esindajate ülbe toon Eesti Vabariigis. Nii juhtuski, et 20. aprillil 2007 sündis vanade sõjameeste poolt kaua oodatud lapsuke – ELSK. Võib öelda, et lõpliku punkti sünnile pani kolme aatekaaslase: Kai Maitla, Leo Tammiksaare ja nende ridade kirjutaja mure, mis ulatus Eestimaalt välja – nimelt, just sel ajal sai Leo Tammiksaar endise Tšehhoslovakkia aladelt vihje, et on teada, kus on meie rahvussangar Paul Maitla säilmed, palvega kiirustada, et neid saaks veel päästa, täpsustusega et kohe-kohe pidavat seal paigas algama ehitus ja kaotatud aeg võib saada saatuslikuks. Algas töö peasihiga tuua koju Stubaf. Paul Maitla. Üheskoos paari Ida-Virumaa kamraadiga lõime Eesti Leegioni foorumi, et kiirendada ja mugavdada info liikumist. Ühised eesmärgid ja tahtmine hakkasidki kokku tooma inimesi, et anda oma mehine panus selle heaks, et meie lapsed ja lapselapsed ei peaks üles kasvama poliitkorrektses Eestis, kus ajaloost räägitakse tõde vaid valikuliselt, vaikides maha oma rahva teise vabadussõja sangarid. Klubiga liitunud mõistsid kõik üheselt, et selline riiklik käitumine on ohuks iseseisvale rahvale, see lagundab meie rahvast ning ongi viinud ta tõmbetuulte kätte, kus me tänasel päeval asume.


Auvere lahingu 68. aastapäevaks püstitas ELSK Sinimägede muuseumisse Teise Vabadussõja sangari Stubaf. Paul Maitla elusuuruses mannekeeni.

Stubaf. Paul Maitla säilmete otsinguist oleme põhjaliku ülevaate andnud ELSK poolt 2013. aasta 27. märtsil ehk teise vabadussõja sangari Paul Maitla 100. sünniaastapäevaks trükitud raamatu „Paul Maitla päevikud veergudel. See oli ELSK esimene ja tõenäoliselt mitte viimane raamat. Raamatut ilmus kaks trükki ja mõlemad on tänaseks läbi müüdud.
Minnes tagasi algusaastate juurde, on märksõnadeks ülihead suhted ja omavaheline usaldus vanade sõjameestega, mis andsid meile turvalise ja tugeva kasvamise. See on nii jäänud tänini, kuigi vanu sõjamehi pole meie keskel enam väga palju alles. Nad pidasid klubi sündides end kõhklematult koheselt ka ise ELSK liikmeiks ja meil tuli leida lahendus, kuidas oleks sõnastatud ja näeks välja nende liikmelisus – sündis Auliikme staatus. Nii ongi vanad leegionärid ELSK maasoolaks, kes on loonud meile otseühenduse toonaste aegade, valitsenud meeleolude ja võitlustega.­ Olime ja oleme neile selle eest alati väga tänulikud ja jätkuvalt igal võimalusel toeks nii nõus kui jõus ja nii see ka alatiseks jääb. Usaldust näitab seegi, et juba 2008. aasta suvel, üleilmsel vabadusvõitlejate kokkutulekul Märjamaal usaldasid paljud vabadusvõitlejate organisatsioonid meie poistele oma võitluslippude kandmise. Just sellest ajast sai tuntuks ka meie klubi must teenistussärk, mille paremal kraerevääril on meie tunnus – Eesti Vabadusristi tuumik, versioon, mida kandis oma lõkmeil Eesti 20. SS-diviis. Need särgid tõid toona ja on toonud veel ka hiljem paraja paanikalaine meie riigi juhtivkohtadele jõudnud poliitkorrektsete argpükste seas – nende särkide eest ristiti meid „mustsärklasteks.
Aastatel 2008–2010, kui abistasime vanu sõjamehi iga aasta juuli lõpus toimuva Eesti 20. SS-diviisi sõjameeste kokkutuleku korraldamisel, üritasid riiklikud instantsid meie särgi teemat kasutades survestada ka vanu sõjamehi, eesmärgiga, et me ei kannaks musti särke. See meenutavat SS-i ja idanaaber võivat seda kohe ära kasutada. Vana kaart, mida ikka taotakse, arusaamata, et selliste foobiate loomisel rakendume just ise idanaabri propagandaaparaadi käsutusse.
Asi oli seda naljakam, et riiklike instantside suurel toel marssisid Sinimägedesse igal aastal ka kindral J. Laidoneri Seltsi noored, kes kandsid samuti omapoolse sümboolikana musti särke! Nende puhul see loomulikult segavaks faktoriks ei osutunud.
ELSK sai kaasmaalaste seas laiemalt tuntuks, kui kandis ühte võtmerollidest Eesti Rahva Tänumedali tseremoonia õnnestumises. Meie abi palus Võrus tegutseva Noortekolonni juht Ain Saar, kelle ideena ka Tänumedal sündis. Loomulikult ei pidanud seda teist korda küsima ja tõttasime koheselt appi, sest meie üks tuleviku eesmärkidest oli riiklikul tasandil aktiivselt tõstatada Rüütliristi kavaleri Harald Nugiseksi kõrgeima Eesti riikliku autasuga autasustamise teema. Tänumedali idee oli meie silmis aga veelgi parem, sest selle taga seisis juba otse Eesti rahvas.
Me teame, mida tähendab sõdurile oma kallis isamaa ja rahvas, see on kooslus, kus üks ei saa olla teiseta. See on suur armastus, ohvrimeel. Eesti rahvas on Haraldit ja kõiki teises vabadussõjas võidelnud mehi ikka oma parimateks poegadeks pidanud. Nüüd, tagantjärele tarkusena, mida me toona ei teadnud, võib öelda, et meie liitumine selle eesmärgiga oli igati õige samm, sest Harald on mulle ise hiljem tunnistanud, et ilma meie osaluse ja eelnevate selgitusteta, ta poleks läinud seda autasu vastu võtma, kuna teda polnud keegi valgustanud, millega on täpselt tegu ja ta polnud noortekolonnist midagi kuulnud.
Meeles tuleb pidada ka seda, et riiklik soovitus vabadusvõitlejate organisatsioonidele oli mitte osaleda ja heaks kiita „mingit ei tea kuskohast alguse saanud projekti, mis polevat midagi väärt. Nii juhtuski, et sellel Haraldile tähtsal päeval ei olnud Tori kirikus esindatud just paljude vabadusvõitlejate organisatsioonide võitluslipud. Aga oli ka neid, kes tulid ja seisid oma relvavenna kõrval, eelnevalt toetades ka Tänumedali sündi. Oli nii palju osalejaid, et Tori kirik oli puupüsti rahvast täis. Tänaseks teame kõik, et Eesti Rahva Tänumedalist sai autasu, mis läks Haraldile kõige rohkem südamesse. See tekitab ülisooja ja positiivse tunde tänini.
28. novembril 2009 korraldasime Tallinnas Rahvusraamatukogu suures saalis oma esimese ajalookonverentsi „Teine Vabadussõda – saatuslik 1944, saal oli nii puupüsti täis, et kõigil huvilistel polnud ka lisatoole tuues võimalik saada istekohta. Suur huvi näitab ju tegelikult seda, et eesti inimene januneb info järele, mis räägiks selle ajastu ükskord lahti. Sellele mõeldes jääb ikka arusaamatuks, mida valitsejad kardavad, et seda ajalooetappi üritatakse justkui rahva mälust kustutada. Eesti Vabariigi riiklikku järjepidevust tunnustatakse, aga tema eest võidelnud mehi mitte – hullemat ebaõiglust ja silmakirjalikkust on raske ette kujutada.
30. juulil 2010 pühitsesime sisse ELSK võitluslipu. Esimene mees, kes sellele oma käepigistuse ja head sõnad kaasa andis, oli sõjasangar Harald Nugiseks, see toimus tema kodus Saugal, kust samal päeval liikusime lipuga Sinimägede külje all olevasse Toila kangelaskalmistule, kus puhkab Sinimägede sangar Ostuf. Oskar Ruut (24.4.1916 – 3.8.1944) ja kuussada meie väikese Eesti parimat poega, kes langesid sellel sõjasuvel Eestimaad punaste hordide eest kaitstes. Just seal andsime õhtuhämaruses vande ja pühitsesime lõplikult sisse oma võitluslipu. Juba järgmisel päeval lehvis ta Grenaderimäel!
22. oktoobril 2011 tähistas Pärnus Ammende Villas oma 90. juubelisünnipäeva Rüütliristi kavaler Harald Nugiseks ja loomulikult oli ta seda rõõmupäeva endaga jagama kutsunud ka meid. Kingituseks õnnestus meil Eesti Posti „Meie Mark“ kampaania abil välja anda väike tiraaž juubilari postmarki, millel on kujutatud Haraldit 1944. aasta detsembris Neuhammeris. Postmargist endast sai numismaatikute seas väga suurt huvi pakkuv eksemplar ja selle näol on tegu üleüldse esimese postmargiga, millel on kujutatud Teises Vabadussõjas võidelnud meest. Sellel teemal pole riik julgenud tänini välja anda mitte ühtegi postmarki.


ELSK poolt Harald Nugiseksi 90. juubeliks välja antud postmark.

2012. aasta veebruaris, kui kätte hakkas jõudma Ostubaf. Harald Riipalu 100. sünniaastapäev, plaanisime välja anda analoogse postmargi ka temale, kui selleks ajaks oli Eesti Post juba nii ära hirmutatud, et see plaan polnud määratud täituma. Paanikas Eesti Posti esindaja väitis, et temaga oldi peale Nugiseksi postmargi ilmumist käidud vestlemas ja juhtnööre andmas. Küsimusele, mis on siis lahti, saime vastuseks, et postmargil on sisuliselt nats! Ja selline jutt kõlas vahetult ka päevi pärast IRL-i poolt „vabadusvõitlejate tunnustamise seaduse vastuvõttu riigikogus, mis tähendab, et see seadus oli tühipaljas sõnakõlks juba sündides. Harald Riipalu postmargisaaga detailsem ülevaade on samuti ära toodud meie raamatu „Paul Maitla päevikud lisades.
Tänaseks võib ELSK tööde vilju näha mitmeis paigus üle isamaa, olgu see siis noorte rahvuslaste ansambli Minu Kamp teine kauamängiv, mille sündi finantsiliselt toetasime, kalmistutele püstitatud mälestuslaternad, Vaivaras asuvasse Sinimägede muuseumisse püstitatud Sinimägede lahingute sangari Stubaf. Paul Maitla elusuuruses mannekeen vms. Ikka oleme seisnud endale võetud kohustuste kõrgusel.
Meil on kamraadid lõunanaabrite hulgas ja neid külastame Läti Leegioni päeval, s.o iga aasta 16. märtsil. 2013. aastal olid meil kaasas ka vanad leegioni võitlejad ja nii kohtusid nad pidulikus miljöös oma läti aatekaaslastega, olles positiivselt üllatunud kui suursuguselt peetakse seal oma leegionäre meeles ja kui soe oli meie vastuvõtt seal.
Meie tegevusaastate jooksul on meie ridadesse eksinud ka inimesi, kes arvanud, et ELSK tähendab meeldivat äraolemist rahvusromantilise juturingina, klubi kulul peolaudu ja koosviibimisi, aga nende teekond meie seas on kiiresti lõppenud.
Me ei oota ka tulevikus oma sekka naljamehi ega muidu seiklejaid. Meid ühendab töötahe, Leegioni vaim, mille elluviimine muudab Eestimaad paremaks. Meil on oma põhikiri, eesmärgid, kohustused, mille iga vabatahtlik liitumisavalduse täitnuna allkirjaga omaks tunnistab.
Kui neid ridu satub lugema mõni kaasmaalane, kes tahab panna meie eesmärkidesse alla ka oma õla, kes ei pelga teha kätt mullaseks, rassida palehigis omast vabast ajast, siis võta meiega julgelt kontakti. Kes aga tahaksid meie tegemisi toetada, kuid näiteks oma töö tõttu ei saa meie liikmeks astuda, kuna see võib tuua tagakiusamist, siis on võimalik hakata ka meie toetajaliikmeks, garanteerime teie anonüümsuse.

Meie au on, oli ja jääb truuduseks!
Eesti Leegioni Sõprade Klubi
relvagrenader@gmail.com


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv