Kultuur ja Elu 4/2014


Kultuur ja Elu 3/2014

 

 

 


Ivo Lillioja – leiutaja Läänemaalt

Tekst: Viljar Ansko,
koduloolane Ristilt


Ivo Lillioja (27.02.1895 – 05.06.1942)
Foto NKVD toimikust Kaitseliidu arvestuskaardilt.

27. veebruaril 2015 möödus 120 aastat ühe andeka leiduri ja aatekindla Eesti patrioodi Ivo Lillioja sünnist Tõrvas. Vana kalendri järgi 15. veebruaril 1895 vabrikutöölise Jaak Lillioja ja tema abikaasa Tiio peresse sündinud poisslaps sai ristimisel Helme kirikus nimeks Johannes Aleksander Voldemar. 1936. aastal eestistas ta Piirsalu vallas Läänemaal oma nime Ivo Lilliojaks.
Viljandist laia maailma

Peagi kolisid Lilliojad Viljandisse, kus perre sündis veel viis last – üks tütar ja neli poega. Pereisa pidas Viljandis limonaadivabrikut, mis läks pankrotti 1930-ndate alguses. Gümnaasiumihariduse omandas Johannes Lillioja Viljandi Linnakoolis ning jätkas seejärel õpinguid Tartu Ülikoolis, kust ta mobiliseeriti I maailmasõtta. Ta teenis tsaariarmees 1. jalaväepolgus reamehena aastatel 1915–1918. 23. detsembril 1919 sooritas J. Lillioja apteekriabilise kutseeksami Tartu Ülikooli arstiteaduskonna farmaatsia instituudi juures. 1920. jätkas sõjaväeteenistust Eesti kaitseväes – kuus kuud Kaitseväe keskapteegi laos ja Juhkentali sõjaväehospidali keemia-bakterioloogia laboratooriumi assistendina. Sõjaväest reservfarmatseudina vabanenud, töötas Ivo Lillioja aastatel 1920–1923 Tallinnas Opermanni ja Rae apteegis. Viimases tutvus ta oma tulevase abikaasa Anna Maria Rootsiga (sünd 1896), kes oli apteekriabilise eksami sooritanud juba 1916. aastal. Pärast abiellumist otsustasid nad avada oma apteegi Läänemaal.


Johannes ja Anna Lillioja apteek Ristil valmis 1924. aastal. Apteek asus selles majas kuni 2012. aastani.

Risti apteeker – maa sool ja aatevõitleja Läänemaal

12. juunil 1922 saidki Lilliojad loa apteegi avamiseks Noarootsis, kuid kuna seal ei leitud nõuetekohaseid ruume, taotlesid nad Lääne maavalitsuselt luba apteegi rajamiseks Ristile. 22. veebruaril 1923 avasid Rohuteadlaste Koja liikmed Johannes (Ivo) ja Anna Lillioja II järgu Risti raudteejaama juures apteegi ametliku nimetusega Ristijaama Apteek. Seejärel võtsid nad pangalaenu ning aastaga valmis Risti aleviku keskel, aadressil Lihula mnt 3 uus apteegi- ja elumaja, kus apteek töötas pidevalt kuni 2012. aastani. 1. märtsil 1930 registreeris Kaubandus-Tööstuskoda samas Lilliojade karastusjookide tehase ning 15. veebruaril 1937 ka õlitööstuse, kus Ivo Lillioja oma leiutustegevust rakendas. Tootmisel oli abiks kogu pere – ka Viljandist Ristile kolinud isa, ema ja vend Oskar.
Ristil võttis Johannes (Ivo) Lillioja aktiivselt osa kohalikust seltskonnaelust. Ehtsa „maa soolana” osales ta näiteringi tegevuses ja mängis muusikaringi orkestris viiulit. Juhatas isegi lühikest aega Haapsalu Kaitseliidu orkestrit. Juba 1927. aastal valiti Risti apteeker Piirsalu vallavolikogu liikmeks. Ta oli volikogu esindajaks ka kohaliku avaliku raamatukogu nõukogus. Palju energiat pühendas Ivo Lillioja organiseerimis- ja juhtimistegevusele kaitseliidus ja hiljem vabadussõjalaste liikumises. Ka tema naine oli seltskondlikult aktiivne. 1928. aastal valiti Anna Maria Lillioja vastasutatud Risti naiskodukaitse jaoskonna esimeseks esinaiseks ja esindajaks ringkonnakogusse. Perre sündisid lapsed: Maret (1925), Reet (1927) ja Ando (1933).
Tõelise aatemehena lülitus Johannes Lillioja Eesti Kaitseliidu tegevusse kohe peale selle uuestisündi. Asutajaliikmena osales ta 1925. aastal Kaitseliidu Lääne Maleva Haapsalu II malevkonna loomises, oli selle III (Piirsalu-Risti) kompanii organiseerija ja esimene pealik. Aastatel 1932–1935 ja 1939. aastast kuni kaitseliidu laialisaatmiseni oli J. Lillioja Risti malevkonna pealik. Samal ajal oli ta Kaitseliidu Lääne maleva loomisest saadik selle gaasikaitse pealik.
Johannes Lillioja oli ka ise suurepärane laskur, 1934. aasta detsembris omistati talle laskmistulemuste põhjal I klassi küti nimetus. Risti malevkonda juhtides pani ta erilist rõhku laskeasjanduse väljaarendamisele – malevlaste lasketaseme tõstmisele ja 100-protsendilisele osavõtule võistlustest. Tema juhtimise ajal soetati üksustele ka uusi laskeradu ja kohendati vanu. Piirsalu-Risti kompanii sai enesele rahvamaja. Malevkond tõusis laskmises viimaselt kohalt esimeseks ja võitis maleva karikavõistlustel korduvalt esikohti. 1938. aastast alates võisteldi Lääne malevas laskmises Ivo Lillioja nimelisele rändauhinnale.
Eesti Vabariigi suurimast poliitilisest rahvaüritusest – vabadussõjalaste liikumisest võttis Johannes Lillioja aktiivselt osa EVL-i­ Piirsalu-Risti osakonna asutaja ja juhina. Ta kuulus Eesti Vabadussõjalaste Liidu (EVL) Läänemaa maakonnaorganisatsiooni juhatusse, olles 10. jaanuarist 1934 ka selle laekuriks. Märtsis 1934 – Pätsu-Laidoneri riigipöörde aegu ta selle eest arreteeriti, kuid peeti vahi all vaid üks ööpäev. 1935. aasta detsembris sunniti
J. Lillioja kui aktiivne vaps „riigi ustavate kodanike” anonüümkaebuse põhjal kaitseliidust „omal soovil” välja astuma, ent juba 1937. aastal kutsuti ta tagasi ning kuulus Lääne maleva staabi koosseisu kuni selle likvideerimiseni 1940. aastal.

Väikese aleviku maailmakuulus leidur

Maailmakuulsaks sai Johannes Lillioja universaalsete püssiõlide ja uudsete tekstiiliõlide leiutamisega. Kaitseliidu tellimisel tegi ta alates 1927. aastast oma apteegi laboratooriumis katseid, loomaks relvaõlisid, mis püssitoru määrimis- ja kaitseomaduste kõrval eemaldaksid sellest ka tahma-, vase-, nikli- ja muud laskejäägid. Katsetuste tulemusena valmisid universaalsed püssiõlid ja -määrded „Junol”, „Kalitõl” (Kaitseliiduõli), hiljem veel „Ivol”, „Kotkaõli”, „Risto” jt, mille eksperdid tunnistasid peaaegu kõigi näitajate osas paremateks välismaistest õlidest.
Lääne Elu (17.01.1931) kirjeldab artiklis „Risti apteeker leidurina” J. Lillioja järjekordset leiutist: ... Risti apteegi juhataja Johannes Lillioja on leiutanud püssiõli “kalitoli”, mis oma heade omaduste poolest kõik seni tarwitatud püssiõlid warju jätab. Läinud suvel katsetati uue püssiõliga kaitseliidu peastaabis. Selgus, et “kalitol” kõrwaldas puhastamisel püssirauast wäga kiiresti igasuguse mustuse, nikli ja tinajätted ning neutraliseeris pooridesse tunginud gaasid. Rooste tekkimise hoidis “kalitol” ära.
Kuna “kalitol” peale oma suurepäraste omaduste on teistest odawamatest püssiõlidest weel neli korda odawam, tuntakse kaitseliidu ringkondades leiutise wastu suurt huwi. Leiduriga on astutud lähemasse ühendusse ja wõib arwata, et kogu kaitseliit “kalitoli” tarwitamisele üle läheb...
Peale kaitseliidu kasutasid tema universaalõlisid ka Eesti kaitsevägi ja politsei. Läti sõjaväe jaoks valmistas ta nende tellimusel relvaõli, mis sai nimeks „Latviol”.
Varsti hakkas Ivo Lillioja Eesti töösturite palvel tootma ka tekstiiliõlisid, mis tõotasid omaduste poolest teha selles vallas lausa revolutsiooni. Huvi nende vastu tunti Ameerikas, Austrias, Saksamaal... isegi Austraalias ja Uus-Meremaal. Ajaleht Uus Eesti (16.11.1937) kirjutab pealkirjade all „EESTLASE LEIUTIS ÄRATAB VÄLISMAAL TÄHELEPANU”, „Risti apteeker Ivo Lillioja leiutas uue õli tekstiilitööstusele” ja „Tema püssiõlid on võitnud poolehoidu terves maailmas”:
Risti alevikus elutseb mees, kes juba aastaid on teotsenud leiutistega ning kes on tuntud terve Eesti laskurite perele. See mees on Ivo Lillioja. Hiljuti on ta teinud oma järjekordse avastuse, mis annab kõneainet meie tööstusringidele, tõotades tuua täieliku uuenduse meie tekstiiltööstuse masinate hooldamise alal.
Leiutise inspireerijaks olnud Tallinnas elutsev insener Wieckmann, kes kevadel kurtnud Lilliojale, et praegu tarvitatavad tekstiilõlid ei ole kaugeltki nõuetele vastavad. Näiteks ei olnud kudumismasinate sugade õlitamiseks senini õli, mis oleks olnud kangalt väljapestav, mis ei jätaks rasvaplekke ning kaitseks suga roostetamise eest. Seni tuli kangalt esimesed meetrid ära lõigata kui tarvitamiskõlbmatud, sest õlid olid neid määrinud.
Kuna Lillioja on õlide koostamisel eriteadlane, siis mõnekuise töö järele õnnestus tal leiutada uut õli, mis vastab tekstiiltööstuse nõuetele. Kõik meie kodumaa suurtööstused on leidurile juba seda tõendanud. Kui välismaised õlid tekitasid sugadele kolosooniumikihi, mille all kergesti arenes rooste, siis Lillioja õli roostet ei tekita, samuti olles täiesti pestav. Vastavaid järelepärimisi olevat leidurile saabunud juba isegi Austraaliast, kus suured villatööstused...


Johannes ja Anna Lillioja apteek Ristil valmis 1924. aastal. Apteek asus selles majas kuni 2012. aastani.

Aated versus raha

1930-ndail tõid Eestile suurt kuulsust meie laskesportlased, kes tulid korduvalt maailmameistriks ning püstitasid maailmarekordeid. Tervelt kahel korral – 1937. ja 1939. aastal – toodi koju laskurite ihaldatuim meeskondlik trofee – Argentiina karikas. Asjatundjate arvates mängisid sealjuures rolli peale heade eesti meeste suurepärased Tallinnas „Arsenalis” valminud püssid ja kodumaine (Ivo Lillioja loodud) relvaõli.
Muidugi oli meie laskesportlaste edu heaks reklaamiks ka Ristil tegutsevale „õlide koostamise eriteadlasele”, nagu Ivo Lilliojat ajakirjanduses tituleeriti. Ristil väljatöötatud relvaõlide vastu tundsid huvi mitmed välisriigid, kes soovisid osta nende valmistamise saladust. Ajakirjanduse andmeil olevat pakkumised ulatunud miljonitesse kroonidesse. Tõelise patrioodina keeldus Ivo Lillioja aga kõigist pakkumistest ning oli valmis õlisid tootma vaid Eesti pinnal eesti õlide nime all. (Kujutan ette, kuidas suhtutakse sellisesse aatelisusse ja isamaalisusse meie praeguse kõigemüüdavuse ajastu Eestis…)
Siin – kodumaal – aga ei jõudnud ta oma kümneile leiutistele patentigi hankida – selleks oleks tulnud maha müüa nii maja kui ka apteek… Pealegi ei usaldanud „Risti Edison” patendiameti pidavust. Temale omistatud välismaised autasud jäid tolli seisma – Lillioja keeldus põhimõtteliselt luksusesemete pealt tolli maksmast.
Eesti Vabariik autasustas Johannes Lilli­ojat Kotkaristi V klassi teenetemärgiga (22.01.1931). Kaitseliidu Lääne maleva käsukirjas nr 16 (08.03.1935) on teatatud, et 18. veebruarist 1935 kuulub Johannes Lillioja KL keskjuhatuse otsusega Valgeristi III klassi ordeni kavaleride nimekirja. Hiljem pole seda fakti kusagil märgitud – kas see autasu kuulus Pätsu poolt vabadussõjalastelt äravõetud riiklike teenetemärkide hulka?
Alles 1940. aasta kevadel astus Ivo Lillioja läbirääkimistesse välismaiste firmadega oma püssiõlide saladuste müügiks. Ameeriklased olevat selleks Eesti Panka tema nimele suuri summasid kandnud. Muide – selleks ajaks oli Eesti leidurite igakülgseks abistamiseks loodud patentide realiseerimise ühing „Epre”, mille andmetel tuli tol ajal Eestis iga 300 kodaniku kohta üks leidur. Selle näitajaga oli meie vabariik maailma kultuurriikide seas vägagi kõrgel kohal. Arvatavasti jäid need müügitehingud siiski katki – oli ju mai lõpp 1940. Juunipöördeni oli jäänud vaid mõni nädal...

Traagiline lõppvaatus


Ivo Lillioja vangipilt 1941. aastast – NKVD toimikust.

1940. aastal Risti apteek natsionaliseeriti. Ivo Lillioja jätkas selles töötamist juhatajana, tema naine assistendina.
14. juunil 1941 küüditati Ristilt ka Lilliojade pere. Pereisa eraldati esimesse – meestevagunisse, mille teekond viis Gulagi surmalaagritesse. Juba 10. juunil (!) valmis kirjutatud (venekeelses) arreteerimismääruses süüdistatakse Ivo Lilliojat kuulumises Läänemaa Kaitseliitu selle õhutõrje ja gaasikaitse ülemana ning Risti rajooni vapside liikumise rajamises ja juhtimises. Lisatud on, et ta omab sõjaliste õlide valmistamise saladust.
Sama aasta 14. oktoobril Sverdlovski oblastis Sevurallagi 2. laagriosakonna NKVD vanglas toimunud ülekuulamisel relvaõlide saladus enam NKGB uurijat Filimonovit ei huvitanud. Ei huvitanud üldse ka ülekuulatava isiksus. Jutt käis vaid kuulumisest kontrrevolutsioonilisse organisatsiooni „Kaitseliit” ja fašistlikku organisatsiooni „Vabs”. Sellest piisas, et 5. jaanuaril 1942 koostatud süüdistuskokkuvõttes anda kaasa soovitus – Vene NFSV kriminaalkoodeksi § 58–13 alusel määrata karistuseks – mahalaskmine.
Otsuse kooskõlastas ENSV NKVD uurimisosakonna ülema asetäitja, meile hästi tuntud Idel ­Jakobson, kelle allkiri ehib enamikku eesti poliitvangide surmaotsuseid.
Musta huumorina mõjub toimikus NKVD arsti poolt samal ajal (15.01.1942) kinnipeetavale kaasa antud tõend, milles kinnitatakse, et vang Ivo Lillioja ei põe infektsioonhaigusi ning on momendil täiesti terve ning keskmiselt töövõimeline.
NKVD erinõupidamise otsus 21. märtsist 1942 oli lühike: „VMN (Võšaja Mera Naka­zanija – kõrgeim karistusmäär) – mahalaskmine”. NKVD 1. eriosakonna „Täiesti salajane” teade 30. juunist 1942 kinnitab, et NKVD erinõupidamise otsus Lillioja, I. J. kohta on täide viidud 5. juunil 1942.
Nõukogude võim vihkas ja kartis ennekõike uhkeid ja aatelisi vaba vaimuga isiksusi. Seepärast murtigi kõigepealt need, keda ei olnud lootust painutada.

Pärast sõda

Lilliojade pere – abikaasa ja tütred (poja tõid sugulased pärast sõda salaja Eestisse) – taotles hulk aastaid mitmesugustest instantsidest (kuni Nikita Hruštšovini välja) Kirovi oblasti küüdituspiirkonnast kodumaale tagasituleku luba. Pärast rohkeid äraütlemisi saabus piiratud vabanemine alles 30. jaanuaril 1958. Piirang seisnes elamiskeelus Tallinnas, piiritsoonis ja linnas või rajoonis, kust oldi eriasumisele välja saadetud.
ENSV prokuröri korduvad protestid 1956. aastal I. Lillioja süüasja lõpetamiseks lükati tagasi. Ebaseaduslikult represseeritud andekas Eesti leidur Ivo Lillioja rehabiliteeriti postuumselt alles novembris 1989.
Ivo Lillioja aateline tegevus ja ränk saatus vääriksid mälestusmärki Risti alevikus. Selleks oleks ideaalne koht Ivo ja Anna Lillioja rajatud apteegimaja paraadtrepi kõrval asuval lipuvarda alusel, mis võib olla isegi Ivo Lillioja enda kätega ehitatud. Lipuvarda tugipostide asemele paigaldatav paekivist (dolomiidist) plaat võiks olla apteegi signatuuri kujuline, mida ehiks Lilliojade otsesel kaastööl valminud Risti apteegi logo. Kahjuks takistab seda ennekõike 2002. aastal erakätesse müüdud maja uute omanike soovimatus.


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv