Kultuur ja Elu 4/2014


Kultuur ja Elu 3/2014

 

 

 


Aino Tamm – 150
Eesti Lauluema meenutuseks

Tekst: Alo Põldmäe
Fotod: Eesti Kirjandusmuuseum

2014. aastal tähistame kolme eesti kultuurile väga olulise kange naise 150. sünniaastapäeva. Need naised on helilooja, dirigent ja organist Miina Härma, luuletaja Anna Haava ja laulja Aino Tamm. Härma ja Haava tähtpäevad on möödas, Aino Tamme oma seisab veel ees, 23. detsembril.

Aino Tamme peetakse eesti laulukultuuri emaks. Kellelgi tema eelkäijaist polnud nii ambitsioonikat tegevusvälja kontserdilauljana ja eesti rahvalaulu tutvustajana. Aino Tamme elukäik on kui unistus, kus külatänavast sirgunud tahtekindlast tütarlapsest saab rahvusvahelise haardega laulja. Mulgi talutarest sai ta kaasa talupoegliku visaduse, töökuse ja vastupidavuse.
Aino Tamm sündis 23. detsembril 1864. aastal Mulgimaal Tarvastus Kitsi talus. Tema kaksikõde Epp suri varakult. Aino enda tegelikuks ristinimeks oli hoopis Anu. Eesnime Aino võttis ta Peterburis õppimise ajal, tuntud soome lauljatari Aino Acté-Jalanderi eeskujul.
Esimesed noorusmaa muusikalised läbielamised pärinesid – nagu tolle aja lastel ikka – karjakoplist. Umbpalu metsaveere „kõlakoda” meelitas lapsi viise veeretama, huikama ja „alletama”. Talvistel õhtutel sai aga vokivurina saatel kuulda ema rahvaviise laulmas ja isa viiulimängu.
Tarvastu tütarlaste kihelkonnakooli päevil sai Ainost koolikoori eeslaulja, põhjuseks kaunikõlaline hääl. Koolipäevilt pärinevat soovi lauljaks saada õhutasid takka isa ja onu jutustused kuulsast itaalia lauljannast Adelina Patti’st.
Esimene kontserdielamuse sai väike Aino 1871. aastal, kui Viljandi Põllumeeste Seltsimaja avamise kontserdil laulis Carl Robert Jakobsoni õde Ida Thomson, helilooja Aleksander Thomsoni abikaasa. Mulje oli vapustav ja väike tüdruk hüüdnud nuttes isale: „Nii laulda tahan ma!”
Pärast kooli tulid vanema peretütre põllu- ja kodutööde rasked kohustused. Kudumise ja ketramisega valmistuti ühtlasi täitma veimevakka. Käsitöös oli Aino eriti osav, see oskus kulus tal hiljem marjaks Peterburis, päästes ära näguripäevadest.
Kui Aino oli üheksateistkümnene, vallutas ta meeled noorusarmastus. Väljavalituks oli jõuka talu perepoeg Jaak. Sidet peeti vargsi, kirja teel. Aino kirjad olid täis siirast kiindumust ja õnnetunnet. Kahjuks lõpetas ilusa suhte noormehe isa, kes pidas noorte seisusevahet liialt suureks.
Armastuse kokkuvarisemist trotsides asus neiu just nüüd otsustavalt tegutsema.

Iseseisev elu

Eriti nakatus ta kirjanik Lilli Suburgi ideest anda eesti tütarlastele eestikeelne haridus. Suburg kolis Pärnus asutatud era-tütarlastekooliga Viljandisse ja siis otsustas Aino kodust lahkuda ja astus Suburgi kooli. Oli aasta 1886.
Vaimustudes Karl August Hermanni kirjutistest „Laulu ja mängu lehes”, jätkus Ainol julgust kirjutada Hermannile kiri, et küsida nõu, mida selle laulukiindumisega teha. Hermanni vastus oli osavõtlik, ta soovitas kooli kõrvalt kohe muusikat õppima hakata. Seda Aino tegigi. Klaveriõpetajaks sai Reinhold Becker, laulmist õpetas aga Beckeri abikaasa, endine Moskva ooperikoori laulja.
Järjest süvenes soov minna õppima Peterburisse. Saatus viis Aino Tartus kokku Miina Hermanniga (hilisem Miina Härma), kes just õppis Peterburi konservatooriumis. Miina Hermann pooldas väga Aino püüdlusi ja aitas teda igati. Tartu ülikooli muusikadirektori Hans Harthani soovitus avas ka Viljandi kaupmehe Rosenbergi rahakoti ja õpingute alustuseks vajalik stardiraha – 250 rubla, oli käes.


Aino Tamm õdede ja vennaga: ees Ann, Mari, Liina-Linda, taga Aino, Liis, Jaan

Peterburis

Miina Hermanni eestkostel sai Aino koha Vene keisri tütre Ksenia Aleksandrovna asutatud pansionis. Seal elas mitu eesti kultuuriloo tuntud nime nagu Miina Härma, Anna Haava, Elisabeth Aspe.
Lauluõpinguid alustas Aino Agnes Veljaminova juures, kelle õpilaseks oli ka Hollandi peakonsuli abikaasa, proua van der Pals. Perekond Pals’ist ja Ainost said head sõbrad ning edaspidi oli see pere Ainole mitmel korral suureks toeks.
Kuna vanematelt polnud majanduslikku abi loota, teenis Aino elatusraha saksa keele tundide ja käsitööga. Nõudmine tema imeilusate käsitööde järele oli vahel päris suur.
1889. aastal sai Aino Tamm stipendiaadina Borovka muusikakooli tunnustatud pedagoogi E. Grening-Wilde klassi. Õpingud olid kurnavad, eriti ajapuuduse tõttu. Pansionist oli Aino ära tulnud ja korterikulude katteks pidi teenima koduabilisena erinevates peredes. Kool sai siiski lõpetatud.
1891. aastal toimus Kroonlinna Nikolai kirikus Aino Tamme lauljadebüüt. Kaasa tegid orelil solisti ja saatjana Miina Hermann, keegi tšellist R. ja kirikukoor. Sama aasta suvel võttis laulja ette suure kontsertturnee Eestimaa kirikutes: Põltsamaa, Paide, Paistu, Vändra, Laiuse jne. Esinemised äratasid laiemat tähelepanu.
Täitus üks Aino Tamme salasoov – Miina Hermann sai Aino karjapõlvehelletustest–alletustest valmis ammuoodatud soololaulu „Lauliku lapsepõli”. Laulja kirjast kodustele: Minu lunimise pääle saab ehk see laul pia valmis, kui kokku saame, mängib ikka tõist mulle ette, ja mina kisun vahel maha ka mis ta on ehitauud.
Laulust kujunes kontsertide „leivanumber”. Veelgi süvenes Aino Tamme huvi ja enesekindlus eesti rahvalaulude suhtes. Tal tuli ka välja astuda oma „autoriõiguste” kaitseks, sest „Lauliku lapsepõlve” motiivid levisid tema laulduna rahva hulka, sattusid siis laulude üleskirjutajate kätte, kes märkisid juurde – „rahvasuust”. Samas oli Aino Tamm leelotuste algmotiivid saanudki rahvamuusikast ja neid edasi arendanud. Tekkis nagu vee looduslik ringkäik, mis merest aurub ja vihma näol taas merre sajab.
Järgnesid vastutusrikkad kontserdid – 1894. aastal Tartu üldlaulupeol, Tallinnas Börsi saalis solistina Verdi „Reekviemis”, kahel korral 1896. aastal VI üldlaulupeol Tallinnas. Kavad olid mitmekesised, alates ooperiaariatest eesti ja soome heliloojate lauludeni välja. Järjest suurenes eesti rahvalaulude osakaal.
Arutades kodustega kirja teel tulevikuväljavaateid, jõuti ühisele arvamusele, et suurem kontserttegevus kodumaal on võimalik vaid siis, kui on saadud piisavalt tunnustust välismaal.

Välismaa-aastad

1897. aastal võttis Aino Tamm sihikule tähtsad Euroopa vokaalmuusika keskused: Berliin, Milano, Pariis, London, Moskva. Ta külastas paljusid kontserte ja ooperietendusi, võttis eratunde, külastas meistrikursusi, tutvus laulustiilidega, imes ahnelt endasse kultuurikeskuste õhustikku. Reisiks sai ta tugevat rahalist abi von Pals’ide perekonnalt, kelle soe suhtumine ja usk tema võimetesse oli üks olulisemaid momente lauljanna tõusuteel. Ilma Pals’ide toeta poleks võimalik rääkida Aino Tammest sellisena nagu teda tunneme täna.
Värvikamad esinemised toimusid Pariisis. Üks neist oli 1900. aasta suvel maailmanäituse puhul korraldatud prantsuse vokaalloomingu kontserdil. Seda esinemist saatis suur edu – lauljale omistati suur hõbeauraha. Sama aasta 13. oktoobril oli Trocadero saalis suurejooneline „Rahvastepidu” – etnograafiline kontsert paljude maade tuntud lauljatega, kes esitasid oma maa rahvalaule.
Need kontserdid andsid Aino Tammele julgust ja 1901. aasta märtsis sai Pariisis teoks iseseisev kontsert – „Põhjamaa luule ja muusikaõhtu”.

Kodumaal kuulsust võitmas

1902. aasta detsembrist oli Aino Tamm taas sünnimaal. Kodumaa ajalehtede kõmulised teated esinemistest Euroopa suurlinnades kütsid huvi tema vastu nii üles, et kontsertidele kogunes alati palju rahvast. Esinemisi oli üle terve Eesti ja vahel kasvas vastuvõtt üle rahvuslikuks ekstaasiks. Tallinna kontserdi kohta kirjutas Eesti Postimees: Kõige suuremaks tõusis aga kiidutorm eeskava lõpul Eesti rahvalaulude juures, mis luu Eesti luust ja liha Eesti lihast on. Kallis Mari – Üles, üles hellad velled – Lauliku lapsepõlv ja Pulma laul sütitasivad kuulajaid nii, et lauljanna lõpul suure vaimustusemaru tungival nõudel neid kõiki kordama pidi.
Tähelepanu kasvas nii üldiseks, et paljud luuletajad pühendasid Aino Tammele südamlikke luuletusi. Katke Anna Haava luuletusest „Kunstile”:

Nüüd hoovab kui kohisev läte
Su hingest Eesti viis
Ta särab päikse paistel
Ja mühab kui muistne hiis.

Aino Tamme ilmumine kontsertidele oma maa lauludega puhus lõkkele rahvustunde. Rahvas vajas inimesi, kelle üle uhkust tunda. Aino Tamm täitiski selle rolli. Publikut võlus ka rahvalaulude esitusmaneer: sirge, rahulik, forsseerimata hääletoon, ilus piano, loomupärane liikuvus esitusel.
Muusikateadlane Anton Kasemets kirjutas ajalehes Vaba Maa: Nii rahvapärast, stiilipuhast ning sooja ettekannet ei ole meie rahvalaulule ühegi laulukunstniku suust osaks saanud, ./.../. Rahvalaul on tema õige shanr, siin on ta ehtsalt veetlev ja selle juure peaks ta ka jääma.

Eesti rahvalaulude kogu – Aino Tamme teine elutöö

Mõte anda välja eesti rahvalaulude kogu tekkis A. Tammel juba 1910. aastal, pärast rahvalaulu-ainelise soololaulu „Karjase kaebtus” ilmumist. Laulust teatasid kõik ajalehed.
Kogumiku eeltöö nõudis tohutut energiat, mahukat eeltööd ja suuri kulutusi. See oli misjonitöö eesti rahvalaulu heaks.
Laulukogu ettevalmistuste käigus külastas Aino Tamm paruness Margarethe Loëd Segenhausi lossis Saksamaal. Katke parunessi artiklist koguteosele „Anna Haava - Miina Hermann - Aino Tamm” (Tallinn, 1934. aastal): 1922. a. suvel veetis Aino Tamm. mitu nädalat minu juures Segenhausi lossis. Ta tuli siia, et minu sõbratariga, tuntud komponisti ja rahvalaulude uurija E. Adajevskiga läbi arutada rahvalaulude väljaandmist.
Ella Adajevsky imetles väga peent muusikalist arusaamist ja põhjalikkust, mis Aino Tamm ilmutas selles töös ja ta oli rõõmus, et võis teda abistada raskes tõlkimises ja laulude harmoniseerimises.
/.../ Mind liigutas sügavasti tema eesti rahvalaulude laulmine, milles ta oskas väljendada oma armastust kodumaa vastu. Õigusega nimetati Aino Tamme „põhjamaa ööbikuks“.
Laulud ilmusid 1923. aastal. Väljaande haare oli võimas: kahes albumis oli 30 laulu ja need ilmusid kahes väljaandes – eesti-soome-ungari ja eesti-saksa-rootsi keele tõlkega. Iga laul ilmus ka üksikuna. Kolmas kogu sisaldas samu laule itaalia-, inglis- ja prantsuskeelsete tõlgetega.
Rahvalaulude väljaande üldpealkirjaks sai „Aino Tamme Eesti rahvalaulude kava”. Värvilise „ema viis hälli heinamaale”-teemalise kujunduse tegi kunstnik Axel Rossmann.
Tabavalt võttis kokku väljaande tähenduse itaalia keskne muusikateaduslik ajakiri Rivista musicale ühes 1923. aasta numbris: Aino Tamm toob meile kahes albumis hästi hoolitsetult 30 valitud viisi. 30 laulu, see on vähe – ja see on palju. Vähe – võrreldes tuhandete viisidega, mis folkloristide poolt kogutud /.../. Palju, kui mõtelda neid raskusi, mis ühenduses praegustel aegadel kunstiteoste väljaandmisega. Missugust energiat, julgust ja isamaalust pidi olema prl. Tammel, et neid raskusi võita ja selleks koondada kaastöölisi nii laulude harmoniseerimiseks kui tõlkimiseks!
/.../ Kiita tuleb prl. Tamme võtet, harmoniseerimise ülesannet mitme oma kodumaa muusikakunstniku hoolde usaldada ja see ainult suurendab huvi, sest et tutvustab meid nende talentidega; me näeme siin tegevuses nimesid: Juhan Aavik, Heino Eller, Miina Hermann, K. A. Hermann, A. Kapp, A. Lemba, A. Läte, M. Saar, Hans Schmidt, Rudolf Tobias, Konst. Türnpu, A. Vedro, E. Adajevsky; vana ja uus kool on siin esitatud.
/.../Laulude seadmine, täiendamine, nõudis väga õrnatundelist tööd, mis võis ette võetud olla isiku poolt, kes eneses ühendab rahvusliku laulja, toidetud isamaa traditsioonidest ja bel-canto’s koolitatud laulukunstniku. /.../ Prl. Tamm on iga laulu, mis ta seadnud, hoolega ja otstarbekohaselt läbi töötanud.
/.../ See kogu on tunnistuseks, et eesti rahval on oma rahvamuusikas rikkalik muusikavara ja muusikaline ilm, mis ühegi teise rahva omast taha ei jää, vaid aukoha väärib teiste rahvaste rahvalaulude kõrval.“
Aino Tamme rahvalaulude väljaandel on olnud hindamatu väärtus ja seda kasutavad lauljad kontsertrepertuaaris tänaseni.

Laulupedagoogina Tallinna konservatooriumis


Sageli korraldas Aino Tamm oma õpilastega kontserte ja esines nendel ka ise. Nii said esinemised sisse uue hoo. Kuulutustelt võis ikka lugeda: „Aino Tamme ja tema õpilaste kontsert”.

Kui 1919. aastal avati Tallinna Kõrgem Muusikakool, „ei meenunud” ei haridusministeeriumil ega asutaval komisjonil, et siinsamas on unistamas pedagoogikohast „Euroopa kuulsus” ja nii sattusidki õppejõududeks paljud täiesti võõrad nimed. Alles 1923. aastal, kui konservatooriumi direktoriks sai Aino Tamme vend Jaan Tamm, kutsuti ka tema sinna lauluõppejõuks. Paradoksaalne, aga alles 60. eluaastal leidis eesti populaarseim laulja väärilise ja kindla sissetulekuga ametikoha!
Pedagoogina oli Aino Tamm väga nõudlik. Tema õpilaste, tunnustatud lauljate Tooni Krooni ja Jenni Siimoni ning ooperilavastajaks läinud Eino Uuli meenutuste põhjal on Aino Tamme pedagoogilised põhimeetodid sellised:
- kõik õpilased pidid üheaegselt tunnis olema, nad jälgisid iga lauljaga tehtavat tööd, analüüsisid kõiki märkusi
- kuna õpetajal oli väga hea kuulmine, jälgis ta rangelt intonatsiooni puhtust
- harjutuste printsiip – lihtsamast keerukamale
- põhinõue – ei mingit survet ega kramplikkust kaelas ega mujal lihastes
- pedagoog laulis ise õpilastele ette põhimõttel: tehke järele
- õpilase ilme pidi olema kooskõlas lauldava sisuga
- sisuline ja tehniline töö oli laulude õppimisel ühendatud
Aino Tamme väljapaistvaim õpilane oli Tooni Kroon, kelle suurim saavutus oli 1933. aastal Viinis toimunud ülemaailmsel lauljate võistluse hõbemedal ja seda 200 laulja hulgas.
Sageli korraldas Aino Tamm oma õpilastega kontserte ja esines nendel ka ise. Nii said esinemised sisse uue hoo. Kuulutustelt võis ikka lugeda: „Aino Tamme ja tema õpilaste kontsert”.
Kahjuks ei olnud armastatud tööd kuigi kauaks. 1935. aastal Päevalehe intervjuus ütles ta: Olen üle 70 aasta vana ning pean ruumi tegema noorematele. Seadus ei luba enam tegutseda, ehkki süda on veel noor ning enesetunne aastatele vaatamata kõigiti hea.
Tahtejõulise inimesena tahtis lauljanna Eesti Vabariigile tõestada, et suudab töötada ja avas veel samal aastal eralaulustuudio, kuid loobus sellest peagi. Ometi jätkas ta elu lõpuni eratundide andmist oma Tina tänava korteris.
Eesti Lauluema viimasel elukümnendil omasid suuremat kaalu tema juubelitähtpäevad. 75. juubelisünnipäeva puhul nimetati ta Tallinna konservatooriumi auprofessoriks. Pidulikul kontserdil Estonia kontserdisaalis esines oma õpilaste kõrval ka juubilar. Ta laulis kolm oma lemmikpala: Schuberti „Muusikale” ja kaks eesti rahvalaulu – „Tütre tänu” ning „Lauliku lapsepõli”. Need jäidki eesti esimese kutselise kontsertlaulja luigelauluks.
Aino Tamm leiti surnuna oma korterist 7. detsembril 1945. aastal. Ta oli langenud uue riigikorraga kaasnenud murdvarguste laine ohvriks. Aino Tamme põrm on sängitatud Tallinna Metsakalmistule.


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv