Kultuur ja Elu 2/2014


Kultuur ja Elu 1/2014

 

 

 

 


Vello Salo sõjatee Tallinna all 1944

tekst: Aarne Ruben


Vello Salo. Foto: commons.wikimedia.org

Aeg läheb kiiresti ning teoloog ja vabadusvõitleja Vello Salo on saanud juba 88-aastaseks. Kohtun temaga Pirita kloostri külalistemajas, et kuulata möödunud aegade ärevaid rütme ja uurida tema sõjatee vähem tuntud aspekte. Minu kaasvestlejal on kaks magistrikraadi ja doktorikraad Rooma erinevatest katoliiklikest ülikoolidest ning pärast sõduriaja ja teise maailmasõja lõppu on ta kokku õppinud seitsmes ülikoolis. Professorinagi on ta toimetanud mitmes kõrgkoolis – Iraagis, Kanadas ja Eestis.

Soomepoiste lugu juhtus keerulisel ajal, ühel neist ajaloolistest hetkedest, mil rahvaste ellujäämine balansseeris noateral. Tähtsaim oli siis sõjamehevaprus ja noored mehed ohverdasid end selleks, et tulevased põlved saaksid elada.

Saabumine kodumaale

Vello Salo sõdis soomepoisina 200. jalaväerügemendi teises pataljonis. Kui Soome Jätkusõda lõppes, mahtus kogu JR 200 üheainsa laeva pardale, mis viis Paldiski sadamasse. Paldiskis laeti 1800 sõdurpoissi kauba­vagunitesse ja algas sõit Tallinna poole. Nõmme raudteejaamas oli vaimustav vastuvõtt ja hõiskamine sini-must-valgete lippude ja loosungite all, neiud tõid lilli. Teiste hulgas sai Vello Salo ka ühe tüdruku käest musi. Ta püüdis veel järele vaadata, kes see oli, aga ei – tütarlaps oli juba rahvahulka kadunud.
Õhtuks jõuti Männikule, vanadesse Eesti sõjaväe kasarmutesse, mis vahepeal olid rüvetatud vaenlase kohalolekuga. Heino Susi on seda oma raamatus „Kojutulek” (1989) kirjeldanud nii: „Valkjaist naridest, põrandast, katusetaladest õhkus vaiguhõngu. Aknad olid lahti. Säält kandis tuul tuppa sügisese nõmme õhtusi lõhnu ja õige kaugelt öösorri häälitsusi. /---/ Toavanemaks oli kapral, rohekashallis mundris leegionär, hõbevinkliga varrukal.”
Sõdurpoisid magasid paberist põhukottidel. Meie kangelane oli omale Soomest bajaani ostnud ja Paldiskist Männikule läks, see õlal. „Enne aga, kui meid Männiku barakkidesse magama saadeti, jätsime oma asjad vaksalisse hoiule,” meenutab Salo. „Seal panin ka oma bajaani hoiuruumi, aga järgmisel hommikul seda enam polnud.”
Tallinnast pärit soomepoisid kibelesid koduseid külastama. Kuna Vello Salo oli maalt pärit poiss ja tal pealinnas tutvusi ei olnud, jäigi tal seekord linna peal käimata. See õnnestus tal alles 1977. aastal, 51-aastasena.
Männikul peeti paraade ja lasti füürerile truudusvanne anda. Suur osa Saksa väest juba plagas, aga Rebane oli saadetud Tartu alla rinnet hoidma, ühes temaga välismaalaste pataljonid ja Saksa eriväeosad. Isekeskis arutasid soomepoisid ­Männikul, et ehk saab Rebane Tartu all korra majja. „Teadsime, et sakslased on sõja kaotanud, ja et sellest ei muutu midagi, kui ka meie Saksa mundri selga paneme. Aga sakslaste raskekuulipildujat MG-d polnud me siis veel näinudki, sellega tuli alles tutvuda, nagu kämbude muudegi relvadega. Me tundsime Soome kaitseväe raske- ja püstolkuulipildujat – maksimka’t ja kone’t – ja saagikssaadud „vene viisnurki”, kust sai hästi liiva välja koputada. Nüüd siis tutvustati meile „maailma parimat kuulipildujat MG, mis ragistavat tuhat pauku minutis.”
Torisedes aeti selga Saksa sõdurikuub – et uued relvavennad äratuntavad oleksid –, aga Soome püksid ja säärikud üritasid poisid siiski jalga jätta. Nii 1. kui ka 2. pataljon oli juba saanud täieliku väljaõppe, aga sakslased tahtsid neid veelgi õppustele kamandada. Salo oli küll Soomeski olnud rindel-tulejoonel, aga mitte tulevahetuses, s.t polnud veel vaenlast näha ega kirbule saanud, olgugi et tahtnuks kätte maksta oma isa eest, kes langes punaste parašütistide vastu korraldatud haarangul. Ent sakslased teda Eestis rindele ei lasknudki.

Rinde asemel vangi

Õppused toimusid Kehras: tehti saksakeelset rividrilli ja harjutati tule all liikumist. Kõik ülemused ei olnud küll sakslased, oli ka leegionäridest eestlasi. Kehras oli mehi kerge majutada – seal olid mingid kartulikoopa sarnased ulualused, kaetud mättakatustega, uks ees ja narid sees. Sisemust valgustati küünaldega. Just niisuguses barakis saigi Vello Salo teada, et admiral Pitka on tagasi Eestis ja kuulutanud välja II vabadussõja. Ta on nüüd uus Eesti kaitseväe ülemjuhataja, väe, mis on valmis sõdima kõikidega, kes ründavad Eesti Vabariiki. Pitka sõnutsi võidab elu see, kes ei ürita seda iga hinna eest säilitada, kaotab aga see, kes taandub. Kuid sakslased ei tahtnud Pitka-poistele relvi kätte anda – tulid igasuguste ettekäänetega. Ei usaldatud.
Nii juhtus, et 20.–21. septembril oli üks 2. pataljoni rühm Maardu silla ja fosforiiditööstuse juures positsioonil (Vello Salo leiab nüüd, et nende kaevik võis seal silla juures olla juba varemgi) ning konfiskeeris taganevatelt sakslastelt relvi. „Olime kõik oma kaeviku juures, mis aga tankide vastu ei oleks saanud. Rühma peale oli meil – kui õigesti mäletan – ainult üks raskekuulipilduja, „Maksimka”. Äkki saabusid linna poolt, meie selja tagant, sakslased ja piirasid meid sisse. Ilmselt oli linna peal jutt lahti, et Maardus toimub mingi vastuhakk. Relvastatud ümberpiirajatele vastu hakata ei jõudnud ja nii olimegi ühtäkki vangid,” kõneleb Vello Salo. Alles pärast sõda sai ta kuulda, et vangivõtmise põhjuseks oli olnud pärislahing ühe teise pitkapoiste salgakese ja Saksa SD-üksuse vahel.
„Sakslased andsid meile labidad pihku ja käskisid teeäärsesse kruusaauku haua kaevata. Minule oli relvade ärakorjamisel püksitaskusse jäänud üks sigarist veidi suurem püssigranaat ja korraks käis mõte peast läbi, et mis oleks, kui tõmbaks selle lahti. Siis oleks aga meile kindlasti kohe tuli peale tõmmatud. Juba toodigi aga sakslaste veokilt langenud sõdur, keda tuli meie kaevatud hauda matta. Kuna natuke aega tagasi olin näinud, kuidas koolivend Aleksander Aru veoauto kastis püsti ida poole sõitis, välgatas nüüd peas seegi mõte, et äkki tuli tema kokkupõrkelt sakslastega. Ent juba oligi sõdur maetud, meid kamandati veoautole ja viidi sadamasse,” meenutab Salo. „Ainult nii palju, veoauto kastist, sain ma pealinna vilksamisi näha, sest kohe olime sadamas ja meile peeti lühike loeng: kas näitate oma meelsust ja tulete meiega Saksamaale või jääte siia – surnult, lisati. No me siis näitasime oma meelsust.”
Sadamas pandi värsked vangid, püstolkuulipildujaga valvur juures, pappkaste laeva laadima. „Õhtul tulid aga pommilennukid ja valvur kadus kuskile ära. Tegime siis ühe pappkarbi lahti – sees olid väga maitsvad ploomikonservid. Vaenlase valgustusrakettide, pommiplahvatuste ja õhutõrje saatel nautisime lõbusasti ploomikonserve ja muigasime valve­sõdurile vastu, kui ta lõpuks välja ilmus, kuuliprits õieli ees,” mäletab Salo. „Nägi aga, et me kenasti koos istusime, langetas relva ja rahunes maha. Ja viis meid ühte väiksesse tuppa, kuhu paarikümne mehega põrandale heitsime, väsinud töömehe und magama.”

22. september 1944

„Hommikul kamandati meid laevale,” lisab Salo veel. „Päike paistis, sadamas kerkisid õhkimiste suitsusambad. Kahjuks ei märganud vaadata, kas Pika Hermanni tipus lehvis mõni lipp. Siis sõitis laev välja.”
Mujal lõid aga pitkapoisid venelastega veel selgi päevalgi lahingut. Soomepoisist kirjanik Heino Susi kirjutab oma romaani „Sarviku sulased” alguses nii:
„Oli reedene päev, 22. september 1944. Vantsisime vaikides Tallinna suunas. Viimne lahing oli löödud, viimsed padrunid kulutatud. Päike oli juba jupikese maad üle silmapiiri, aga hommikune rõskus ja jahedus polnud veel lahkunud. Rohi sõdurisaabaste all oli kastest märg ja lõhnas meeldivalt. Eest, vasemalt kostis laskmist. Üksikud püssipaugud ja sekka lühikesed valangud kuulipildujast.
Kes tulistas keda? Ei me teadnud ega osanud arvatagi. Sakslased tulevahetuses venelastega? Eestlased venelastega?
Kadrioru kohal jõudsime välja Narva maanteele. Seegi oli vaikne ja tühi, nagu välja surnud. Ei ühtegi sõidukit, ei inimhinge. Laskusime paekaldalt alla Kadriorgu ja jätkasime vaikselt teed linna poole.”

Heino Susi kirjutas veel, et kogu linnas konfiskeeriti sakslastelt relvi ja seda tegid „Admiral Pitka” võitlejad. Seda hoolimata isegi kolonel Riipalu sõnadest Männiku kogunemislaagris, et soomepoisid Eestis pole üldse võitlusvõimelised ja tuleb üksusena kohe laiali saata. Ometi võitlesid 22. septembril Vaskjala silla juures venelastega paarkümmend Eesti Vabariigi sõdurit-pitkapoissi, kellest vähemalt 12 olid soomepoisid. Jüri kiriku lähedal hoiti tankirusikate ja käsirelvadega küll ainult väikest kaldajupikest, aga ikkagi. Ilma ohvitseride ja väljaehitatud positsioonideta – heideti pikali ja tulevahetus algas. Tankidele ei saadud pihta, aga kolme soomepoissi tabasid kuulid. Vastaspoolelt on teada ainult üks langenu.
(1
Eestlaste ja sakslaste vahel tekkis ütlemisi ja löömisi mitmes kohas Tallinnas ja selle ümber. Wehrmachti tahteks oli eesti sõdureid nende maad kaitsma saada, sest viimased püüdsid peatada Nõukogude armeed. Heino Susi mainib oma „Kojutulekus” juhtumit Männiku uue kasarmu juures, kus sakslased ei lasknud eestlasi Tallinna viiva rongi peale ja soovisid, et need taganeksid koos nendega. Kohapeal läks kähmluseks, aga mitte tulevahetuseks.

Pitka löögiüksus

Admiral Pitkast teati, et ta on juba vana, aga võitlusindu täis. Ta on kuulutanud välja teise Eesti Vabadussõja, mille eesmärgiks on küüditajad maalt välja lüüa. Sellepärast pandi Pitka poistele väga suuri lootusi. „Mitte mingi natsimundris Führer der Esten, vaid Eesti vabariik ja selle valitsus,” on Heino Susi sõnastanud toonase unistuse.
Suurem osa löögiüksusse kuulujatest olid noored, kes tundsid vana admirali ka kui kirjanikku. Tema mereraamatud olid laialt tuntud kui tüüpiline noorte lektüür.
Väga paljud Vello Salo toonased võitluskaaslased on juba ammu maamullas, mõni langes õige noore poisina. Nende elu jäi lühikeseks. Meil tuleb mineviku sündmustest väga palju õppida, sest me ei tea, milline on meie endi saatus. Ja on meie õnn, et saame küsida seesugustelt ausatelt ja leebetelt vanahärradelt nagu Vello Salo.


1) Vello Salo, „Vaskjala silla lahing”. Löögiüksus Admiral Pitka. Eesti Sõja-
muuseumi aastaraamat 2006, lk 113–120. 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv