Kultuur ja Elu 2/2014


Kultuur ja Elu 1/2014

 

 

 

 


Valel poolel – Ain Mere lugu

Küsis: K&E

K&E uuris kirjanik Rauno Võsastelt, raamatu „Ain mere. Valel poolel" autorilt uue uurimuse tagamaade kohta. Võsaste sulest on varem ilmunud raamatud „Harald Riipalu lugu" ja „Johannes Soodla".

Ain Mere pole just tuntumaid nimesid Eesti sõjaajaloos. Teie eelmiste raamatukangelaste Riipalu ja Soodlaga ilmselt pole sobilik võrrelda. Miks otsustasite tema elulugu uurida?
Igasugune selline võrdlus on ebaadekvaatne, kuid osaliselt peitub vastus ju küsimuses – Merest teatakse oluliselt vähem kui mõnest teisest. Üheltpoolt on Ain Mere kindlasti seda väärt, et tema elulugu enam-vähem korrektselt kirjas oleks. Teisalt on Mere uurimisobjektina väga põnev materjal. Legendid, mis teda juba eluajal saatsid, elavad osaliselt oma ebatõest elu tänaseni. Olgu selleks julgeolekuagenditeema või süüdistused sõjakuritegudes või tema surm salateenistuse käe läbi.

Kas Mere kohta materjali oli piisavalt ja selle kättesaamine lihtne?
Kunagi ei saa öelda, et materjali oleks liiga palju. Alati võiks rohkem olla, seda parem ja adekvaatsem tuleb tulemus. Usun, et Mere materjal oli üsna lihtsalt kättesaadav, kuid seni polnud seda võimalust ehk kasutatud. Näiteks Briti rahvusarhiivis olev materjal, mis oli kogutud seoses Nõukogude Liidu noodiga Tema Majesteedi valitsusele Mere kui sõjakurjategija välja anda.
Minu hinnangul vajas ka just nagu üsna põhjalikult ajaloolaste läbi uuritud julgeoleku formulaartoimik „Müller” jälitustemaatikat lähemalt tundva inimese hinnangut.

Mille poolest erineb teie kui endise kriminaalpolitsei juhi ja jälitusametniku hinnang julgeoleku­materjalidele ajaloolaste omast?
Oluline vahe on ettevalmistuses ehk siis taustas. Ma pole kunagi pidanud ennast ajaloolaseks ega ka oma kirjutistes akadeemilisusele pürginud. Julgeolekumaterjalide puhul on lisaks sisulisele dokumendis sisalduvale infole väga olulise tähtsusega nende vormistuslik külg: kuupäevad, registreerimine jne. Jälitustegevuse põhimõtted, ka töös salajaste kaastöötajate või koputajatega kui soovite, väga palju ajas ei muutu. Erinev on seadusandlik baas, õiguslikud raamid ja süsteem, milles neid rakendatakse ning eesmärk. Paljude dokumentide analüüsiks ja hindamiseks on vaja alustada üldse sellest, kes on selle dokumendi kirjutanud, kust pärineb info, mis asjaoludel on dokument vormistatud ja palju muud spetsiifilist. Lihtsalt võtta julgeolekutoimikust dokument ja seal sisalduv faktide pähe presenteerida, pole alati mõistlik.

Enamikus Mere elulugu käsitlevates kirjutistes seisab fakt, et Ain-Ervin Mere oli julgeolekuagent varjunimega Müller. Kas teie usute seda?
See pole ega saagi olla usuküsimus. Uskuda saab jumalat või jõuluvana. Sellise väite nagu kellegi julgeolekuga koostöö tegemises süüdistamine ei vaja mitte usku, vaid dokumentaalset või faktilist tõestust. Minu käsutuses pole ühtegi tõendit, mis lubaks absoluutse eksimatusega väita Mere koostööd julgeolekuga. Kahjuks ka mitte ühtegi 100% vastupidist väitmist võimaldavat. Ühte julgen aga küll väita: see, kes kasutab ainsa allikana formulaartoimikut Müller ja väidab selle põhjal, et Mere oli julgeolekuagent Müller, on kas pahatahtlik või rumal.
Nimetaksin vähetähtsa vahemärkusena, et inimest nimega Ain-Ervin Mere pole kunagi olemas olnud. 1903. aastal sündis poiss nimega Ervin Martson, kes võttis endale 1936. aastal peale eestistamist nimeks Ain Mere. Eesnime vahetamise põhjuseks oli just nime võõrapärane kuju, mille nüüd oleme meie talle jälle külge tagasi kleepinud!

Millega tegeles Mere Eesti Vabariigi päevil?
Tema sõjaväelise karjääri alguseks tuleks pidada tegelikult aega, mil ta 15-aastase poisikesena Vabadussõtta läks, soomusrongil granaadiplahvatuses haavata sai ja imekombel kirurg Von Manteuffeli poolt kokku lapiti. Edasi jätkusid õpingud sõjaväe tehnikakoolis ja kõrgemas sõjakoolis. Tehnikahuvi oli Mere puhul läbiv, muidu poleks ta võitnud esimesi lennuvõistlusi. Lendurikarjäärile seadis aga piirid just nimelt Vabadussõjas saadud vigastus. Enne venelaste tulekut 1940 jõuab ta teenida nii sõjavägede staabis kui ka sõjakooli õppejõuna.

Mis on teada Mere eraelust?
Teadlikult ei üritanud ma tema järeltulijatesse-sugulastesse väga sügavuti süveneda. Sellesama väidetava julgeolekuga seotuse teema pärast. Iseenesest on kõrgete vormikandjate eraelu alati põnev ja Mere puhul üllatas mind ehk enam tema spordiga seotus. Mitte niivõrd tema enda saavutused, kuivõrd just tegevus spordiametnikuna. Näiteks oli ta 1937. aastal Eesti korvpalli rahvusmeeskonna esindaja Euroopa meistrivõistlustel.
Kahest abielust oli Merel kaks tütart: Els ja Aino. Kahjuks pole neid kumbagi enam elavate kirjas.

Vanematele inimestele seostub Mere eelkõige 1961. aastal peetud sõjaroimarite kohtuprotsessiga Tallinnas, mis ajakirjanduses suurt kõlapinda leidnud. Kas kasutasite ka kohtutoimikute materjale?
Kasutasin valikuliselt ka kohtutoimikute materjale, kuid protsessi kohta sobiks paremini väljend farss-protsess või show-trial nagu välisajakirjandus on kasutanud.
Üsna põnev oli avastada, et kui võtame näiteks tunnistaja ülekuulamise kriminaaltoimikus, sellesama tunnistaja ülekuulamise raamatus „Inimesed olge valvsad”, mis on väidetavalt dokumentaalne uurimismaterjalide kogum, ning kuulame sama tunnistaja ütluste lindistusi, siis ilmnevad olulised erinevused. Sarnaseid moonutusi on paljudes kohtudokumentides. Tehakse järeldusi, milleks puudub igasugune alus või millele ei viita ükski tunnistaja ega tõend.
Selle protsessi eesmärk polnud kindlasti õigusemõistmine ega kellegi süü väljaselgitamine. Kõrgem pilotaaž on Ain Meret kaitsnud advokaat Ilmar Rebase kaitsekõne. Meret ennast ju protsessil polnud, Briti valitsus keeldus teda välja andmast, kuna igasugused tõendid tema poolt sõjakuritegude toimepanemise kohta puudusid.

Kas on teada, mida Mere ise kohtuprotsessist arvas?
Mõne viite selle kohta leiame välisajakirjandusest, kus on Mere abikaasat intervjueeritud. Väidetavalt oli Mere naerma hakanud, kui oma tagaselja surmamõistmisest kuulis. Otsesed mälestused selle kohta puuduvad, kuid usun, et surmamõistmine pole meeldiv teadasaamine üheski kohas ega olukorras. Loomulikult annab Mere teenistus Julgeolekupolitsei ülemana tänaseni võimaluse oletusteks ja kahtlusteks, et tema alluvuses olid koonduslaagrid ja tal võis olla puutumus ühe või teise sõjakuriteoga.

Kas oli siis?
Kahjuks pole sellele täna enam võimalik üheselt vastata. Nõukogude uurimisorganite kogutud materjalid pole erinevatel põhjustel hinnangu andmiseks kõlblikud. Muid aga peaaegu pole. Usun, et tähelepanu tasuks pöörata sellele, et Tema majesteedi valitsus andis Merele kodakondsuse ja Inglismaale saabudes uuriti tema tausta üsna põhjalikult. Nemad ei leidnud midagi etteheidetavat.

Mere surma kohta liigub erinevaid legende?
Olen kuulnud igasuguseid: tapmisest Mossadi agentide poolt kuni enesetapuni oma eramu garaažis. Mere elukohas Inglismaal polnud garaaži ja tema perearst isiklikult saatis ta 1969. aastal väga raske kopsupõletikuga Leicesteri haiglasse kus Mere 5. aprillil 1969 suri. Juba 1960 oli Merele tehtud kurguvähi operatsioon. Igasugused muud legendid Mere surmast võivad olla põnevad, kuid tegelikkusega pole neil midagi ühist.

Kas ja miks üldse peaksime Ain Meret teadma?
Ei peagi. Andrus Kivirähki sõnu parafraseerides ütleksin, et teadmine on privileeg. Olgu siis milline tahes. Minule pakkus erilist naudingut julgeolekumaterjalide läbitöötamine ning nende põhjal tehtud tõdemus, et ühe fakti allikast allikasse kordamine, ei muuda algallikat tõepärasemaks. Pean silmas formulaartoimik Mülleri põhjal väidetavat.
Ükski inimene ega aeg pole üdini halb ega hea. Polnud seda ei Mere ega ka kui soovite Eesti Julgeolekupolitsei või Mere tegevus Inglismaal Korp! Sakala seeniorina. Täna on see meie jaoks kõigest ajalugu.

Kas Mere oli siis ikkagi valel poolel nagu ütleb raamatu pealkiri?
Tiit Piibeleht ütles Ludvig Sanderile vist Pisuhänna kohta, et seda pealkirja tuleks mõistu võtta. Tahaksin väga, et lugeja leiaks raamatust piisavalt materjali oma arvamuse kujundamiseks. Mina lõpetasin raamatu sõnadega, et kas pool on vale või õige, oleneb ju kõigest ainult sellest, milliselt positsioonilt vaadata ning millisel poolel ise hinnangut andes asuda.


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv