Kultuur ja Elu 1/2010


Kultuur ja Elu 4/2009

 

 

 

 


Ando Leps “Kui Eestit valitsesid juristid”


Autor Ando Leps: „Kui Eestit valitsesid juristid. Sisaldab registrit, fotosid,159 lk.

12. oktoobril 2009 toimus Toompea Lossi Kunstisaalis Ando Lepsi raamatu „Kui Eestit valitsesid juristid” (Välismaise professuuri panus Eesti rahvusest juristide kasvatamisel Tartu ülikooli õigusteaduskonnas aastatel 1889–1938. Eesti juristid poliitikas 1917–1940 ja nende hilisem saatus) esitlus, mille avas Riigikogu esimees E. Ergma. Raamatut esitles õigusajaloo prof. P. Järvelaid. Esitlusest võttis osa umbes 150 inimest, nende hulgas president A. Rüütel, endised Riigikogu esimehed Ü. Nugis ja T. Varek, Riigikogu aseesimees J. Ratas, endised kaitseväe juhatajad A. Einseln ja T. Kõuts, EELK piiskop E. Soone, Eesti riigitegelaste järeletulijad M. Päts, A. Eenpalu, P. Hääl, S. Ronimois, A. Ahven ja V. Hansen, endised poliitvangid M.-O. Niklus ja K. Mätik, Okupatsioonide

Repressiivpoliitika Uurimise Komisjoni tegevesimees P. Varju ja sekretär A.-M. Kaber, õigusteadlased, kõrgkoolide rektorid ja professorid jt.
Raamatus käsitletakse neid akadeemilise kõrgharidusega juriste, kes olid ennesõjaaegses Eesti Vabariigis riigipead, valitavate kogude, nii parlamendi kui teiste esinduskogude esimehed ja liikmed, samuti valitsuste juhid ja liikmed. Ei ole liialdus väita, et ennesõjaaegset Eesti Vabariiki valitsesid akadeemilise kõrgharidusega juristid, kuid Nõukogude okupatsioon aastatel 1940–1941 sõna otseses mõttes hävitas juristiharidusega riigimehed.
Raamatu aktuaalsus seisneb esiteks selles, et teadvustada avalikkusele ja eriti just meie nooremale põlvkonnale Eesti juristide olemasolu ning et nemad valitsesid 1917–1940 Eestimaad, ja teiseks, et jäädvustada nende juristidest riigimeeste mälestust.


Autorit õnnitleb Riigikogu esimehe ja peaministri Kaarel Eenpalu tütretütar pr Anne Eenpalu.

Raamatu autor Ando Leps on sündinud Rakveres 6. novembril 1925 vandeadvokaadist poliitiku, Riigikogu IV ja V koosseisu liikme August Julius Lepsi ja muusikaõpetaja Julie Lepsi perekonnas. Lõpetas 1960 Tartu ülikooli õigusteaduskonna, õigusteaduse doktor, professor. Riigikogu VIII ja IX koosseisu liige. Okupatsioonide Repressiivpoliitika Uurimise Riikliku Komisjoni liige.


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv