Kultuur ja Elu 1/2010


Kultuur ja Elu 4/2009

 

 

 

 Eesti Ema monumendi maketi juures vasakult: skulptorid Riho ja Ilme Kuld, teisel pool kiviraidur Margus Kurvits ja idee autor Hans Sissas.
Foto: Eesti Elu, http://uuseesti.ee/16690

Eesti Ema monument

tekst: Peep Varju
Memento Tallinna Ühendus

Enam kui viis aastat tagasi algas Eestis korjandus eesti emale mälestusmärgi püstitamiseks. Rahva poolt omaalgatusena kavandatud monument väljendab meist igaühe üllaid tundeid ema vastu.

Mõte sai alguse Võrust ja sinna kauni Tamula järve kalda haljasalale oli asukoht ka valitud. Üks algatajaid oli Võrumaa Ühenduse Memento esimees Hans Sissas ja tema ongi olnud peamine eestvedaja ning kõigi raskustega võitleja.
Ema kujus leiab igaüks sügava mõtte, aga kõiki rahvana ühendavaks mõtteks on kindlasti ema kui igikestev elu. Ta sümboliseerib eesti rahva püsimajäämist läbi aegade ja liidab rahvast armastuses ühtseks. Ema kuju on üks paremaid sümboleid meie rahva saatuse kujutamisel. Paljudele pärastsõja-aja lastele oli ema ainus toitja ning elu alalhoidja, kes meesteta külades Eestis või sundasumisel kaugel kodumaast oma laste ellujäämise nimel tegi üksi vapralt kõiki töid. Sarnaseid seoseid ema kuju mõtestamiseks leiab palju igaüks meist olenevalt oma saatusest senisel eluteel.
Kui 2005. aasta võistlusel ei leitud võiduväärilist tööd, sest abstraktsed kujundid ei leia laia rahvahulga poolt poolehoidu ning äratundmist, siis nüüd on leitud sobiv variant ning sõlmitud leping. Autoriteks on Tallinna skulptorid Ilme ja Riho Kuld. Nende ideekavand näeb ette sümpaatse ja realistliku ema kuju kahe kõrgele tõstetud lapsega. Ei ole raske mõista, et selline lahendus pakub emaarmastuse mõistmiseks kõigile palju võimalusi. Monument tuleb hallist graniidist ja hõimurahva maalt Udmurtiast toodud kivitahukas mõõtmetega 3,6 x 1,4 x 1,4 meetrit on töös ning vähemalt 75% skulptorite tööst on hindamiskomisjoni andmetel juba tehtud.

Üritus on leidnud laialdast tunnustust ka väljaspool Eestit

Kõigi annetajate nimed jäädvustatakse auraamatusse, mis jääb hoiule Võrumaa Muuseumi. Annetuste kogumise käigus avaldab ajaleht Võrumaa Teataja regulaarselt toetajate nimesid. Tänaseks on üksikannetajaid üle maailma rohkem kui 3000 ja nende seas üle 200 isiku 15 välisriigist. Annetajaid on meie pagulaste seast Austraaliast, USA-st, Inglismaalt, Iirimaalt, Kanadast, Rootsist, Norrast, Venemaalt, Lätist, Tšehhist ja mujalt. Pöördumised omavalitsuste ja ühiskondlike organisatsioonide poole on leidnud vastukaja. Annetanud on 44 omavalitsust ja 86 mitmesugust ühendust või seltsi. Nende seas on loomulikult Memento ühendused ning sajad meie liikmed. Väärib märkimist, et suhteliselt suurimaks toetajaks omavalitsuste seast võib nimetada väikest Piirissaare valda, kus elab 85 inimest. Annetusi on kogutud küll aukartustäratav summa (umbes 1 500 000 krooni), aga see ei kindlusta töö valmimist emadepäevaks 2010.
On vaja teha tõsiseid jõupingutusi, et eesti rahvale väärilist monumenti toetaksid veelgi suuremad jõud. Rahva tugev toetus Eesti Ema Monumendile oleks samas ka surve valitsusele, kelle toetus on jäänud pisut tagasihoidlikuks. Meie, represseeritute organisatsioonide liikmed, julgeme arvata, et oma tähenduselt ei jää nimetatud monument palju alla eelmisel aastal püstitatud Vabadussõja Võidusambale. Seepärast kutsume üles kõiki rahvuslikult meelestatud eestlasi annetama eesti ema mälestussamba heaks! Tehkem veel üks annetamise voor, et kevadel saaks rõõmu tunda eesti rahva järjekordsest ühistööst! Eeskätt kutsume üles Riigikogu liikmeid ja rahvuslasi olema tegudega eeskujuks. Seni on kahjuks pilt selline, et vähemkindlustatud Eesti kodanikud on palju aktiivsemalt annetanud kui nende poolt valitud rahvaesindajad.

Monumendi vastu?

Eeltoodud faktide taustal tundub uskumatuna, et Eesti Vabariigis leidub inimesi, kes julgevad avalikult välja astuda Eesti Ema monumendi vastu. Aga selliseid on! Jahmatavalt mõjus omal ajal teade, et Võru linna juhid keeldusid lubamast mälestusmärki linnaparki. Olevat vastuvõetamatu looduskaitse alla kuuluva pargi jaoks! Samasse vaenusalka kuulub ka keegi ajakirjanik nimega Kiik, tuntud ajalehe Videvik autorina. Ta on mitmel korral ajalehe veergudel halvustanud meie ühist üritust, avaldanud väärinfot Võrumaa Memento eestvedaja Hans Sissase kohta ning rõõmustanud ajalehe veergudel, et Võru linna mälestusmärki ei tule. Meie aga tunneme kahetsust, et Eesti vabaduse eest peetavas võitluses alati silma paistnud Võru linn jääb kaunist mälestusmärgist ilma.
Aasta tagasi tuli välja veel üks laimaja, kelle paljastamiseks tuli appi võtta DNA analüüs. Tõukeks laimu levitamisele Eesti meedias sai fakt, et Eesti Ema monumendi eestvõitleja Hans Sissas valiti aasta isaks 2008. Selline siis ongi meie vaba ajakirjanduse eetiline pale 21. sajandil. Rumalaid väljamõeldisi usutakse kontrollimatult otsekohe ning serveeritakse massimeedias tõe pähe. Aga tõsised teod vaikitakse maha või siis mustatakse valimatult tõsiseid tegijaid, nende seas isegi märtrisurma läinud riigijuhte.

Avatseremoonia on emadepäeval 2010

Tänaseks on selgunud, et monument püstitatakse Rõugesse ja eramaale Braueri kinnistule, mille loovutas Vene okupatsiooni eest Eestist põgenenud pagulane. Asukoht on väga hea. Lähedal on mitme maantee ristmik, kaunis Ööbikuorg ja Rõuge Suurjärv.
Arhitektina on töösse lülitunud tuntud vanema põlvkonna kunstnik Peep Jänes ning kiviraiduriks on Margus Kurvits Võrumaalt. Loodame, et emadepäeval 2010 samba avamistseremoonial saame näha autoriteetse meeskonna ühisloomingu meeldejäävat teostust. Näeme sellist lahendust, mida peavad väärikaks ka kunstnikud ise. Eesti ema kui meie väikerahva püsimajäämise sümbol väärib sellist armastuses ning kannatustes teoks saanud mälestusmärki!

* * *

Elektroonilise või sularahamaksena on annetused arveldusarvele SEB Pangas 10220035996014 ja Swedbank on avanud arve 221025673851.
Mõlemas pangas on tunnuslauseks “Memento” Võrumaa Ühendus (arvehoidja), monument „Eesti Ema”. On avatud ka annetusliin. Telefoninumbril 900 5522 helistades annetab inimene 50 krooni.
Projektiga seonduva kohta saab infot Võru töögrupi juhilt Hans Sissasilt: tel 78 646 41 ja 56 693 730, e-post: ellusis@hot.ee. Aadress: Kose alevik 7–10, Võru vald 65522 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv