Kultuur ja Elu 4/2009


Kultuur ja Elu 3/2009

 

 

 

 


Soome Talvesõjast ja sellega seonduvatest
stereotüüpidest

tekst: Tõnu Kalvet

Käesoleva aasta novembrikuu viimasel päeval möödus 70 aastat Soome Talvesõja algusest. See sõda puudutas ja puudutab praegugi eestlasi päris tugevalt. Seepärast ongi vajalik seda praegu käsitleda – ühe tavatu nurga alt.

Soome Talvesõda algas teatavasti vägagi omapärasel viisil. Nimelt nii, et Soome sõjaväelasteks maskeerunud punaarmeelased tulistasid Mainila asula lähedal omaenda piirivalvureid. Sel moel sai Nõukogude Liit väga hea ettekäände Soomele kallaletungimiseks.
Neljapäeval, 26. novembril 1939 väitis Nõukogude Liidu valitsus, et Soome suurtükkidest oli tehtud Karjala maakitsusel paikneva Mainila küla pihta seitse lasku. Nõukogude Liit ütles lahti Soomega sõlmitud mittekallaletungilepingust ja neli päeva hiljem, 30. novembril 1939 algaski Talvesõda.
Nõukogude Liidu juhtkond ja ka sõjavägi lootis, et Soome vastupanu murtakse väga ruttu. Väga paljud nõukogulased uskusid tõsimeeli, et võidukad punaväed jõuavad Helsingisse juba paari nädalaga.
Tegelikult läks aga hoopis teisiti. Sõda kestis oodatust märksa kauem, täpsemalt 105 päeva, ja lõppes alles 1940-nda aasta märtsikuus. 13. märtsil 1940 allkirjastati Moskvas rahuleping, millega Nõukogude Liit sai endale 13 protsenti Soome Vabariigi territooriumist, sealhulgas Soome suuruselt teise linna – Viiburi.
Puhtsõjalisest vaatepunktist aga kujunes Talvesõda nõukogulastele hulga ohvriterohkemaks kui soomlastele. Soome kaotas sõjas umbes 25 000 sõdurit, haavata sai ca 45 000 inimest. Nõukogude Liit teatas ligikaudu 220 000 hukkunust, kuid sõjaasjatundjate hinnangul on see arv tunduvalt suurem. Selle esimene põhjus oli soomlaste ülihea motiveeritus ja sellest tulenev äärmiselt sitke ja ka oskuslik vastupanu. Teine põhjus oli see, et 1939/1940 aasta talv oli väidetavalt 20. sajandi kõige külmem talv üldse. Nõukogulased polnud nii külmaks talveks valmis ja kaotasid seetõttu märkimisväärsel hulgal sõjaväelasi, kes lihtsalt külmusid surnuks.
Talvesõja sündmusi ja nende tähtsust meenutati sõja 70-nda aastapäeva puhul korraldatud üritustel Eestiski. Üks tuntumaid toimus 29. novembril 2009 Lagedil, sealasuvas Eesti Vabadusvõitluse Muuseumis.
Mainitud päeval avati Lagedil Eesti Vabadusvõitluse Muuseumi ja Soome Sõjamuuseumi ühistööna valminud näitus „70 aastat Talvesõja algusest”. Seal on näha Talvesõjas kasutatud relvi, mundreid, samuti Talvesõjaga seonduvaid ajalooliste dokumente ja fotosid.
Kõnealune näitus avati mälestustule süütamise ja lippude heiskamisega. Näitust tutvustas nii Eesti Vabadusvõitluse Muuseumi juhataja Johannes Tõrs kui ka Soome Sõjamuuseumi juhataja Markku Palokangas. Päevakohase ettekande tegi tuntud eesti sõjaajaloolane Mati Õun.
Aga mitte sellest ei tahtnud ma rääkida. Samuti pole mul kavas hakata ümber jutustama Talvesõja käiku. Otsustasin käsitleda hoopis kolme toonast stereotüüpi, mis on kandunud meiegi aega. See „kolmainsus“ mõjutab inimeste mõtlemist praegugi.

Kolm valel eeldusel rajanevat stereotüüpi

Esimene stereotüüp
pärineb soomlastelt ja käsitleb nende kindlat veendumust, et kui keegi peaks Soomele kallale tungima, siis tullakse Soomele kohe appi.
Seda stereotüüpi käsitleb teoses „Talvesõda“ üks soome tuntumaid kirjanikke, Antti Tuuri. Vastav katkend raamatu kolmandast peatükist:
„Meil kompaniis räägiti täiesti kindlalt, et venelane ei julge Soomele seepärast kallale tungida, et Rootsi on andnud meie valitsusele tagatised, et nad tulevad meile kohe appi, kui Venemaa ründab. Paljud uskusid seda kumu. Mina seda ei uskunud, mina arvasin, et venelased ei karda rootslasi mitte üks raas.“

Teine stereotüüp
pärineb nõukogulastelt ja käsitleb nende veendumust, et Soomes võetakse neid vastu kui vabastajaid ja et seetõttu kujuneb Soome-vastane sõjakäik väga kergeks.
Sedagi stereotüüpi iseloomustab ilmekalt üks Anti Tuuri raamatust „Talvesõda“ pärit katkend:
„Esimesel ja teisel detsembril püüdis venelane [Taipale] jõest tõemeeli üle tulla, aga teda ei lastud. Meile räägiti, et venelased olid hakanud üle jõe tulema nagu omale maale, sõudepaatidega üle jäävaba jõe, ja neid olnud palju. Nad ei varjanud end üldse ega teinud katsetki suurtükiväega Taipale ületamist toetada. Nad olid lükanud vened vette ja mehed olid istunud sisse ja hakanud üle jõe sõudma, nagu oldaks teel marjametsa. Meie omad olid istunud jõe kaldavalli taga ja kui jõgi venelastest mustas, olid nad tule avanud. See oli naabrile olnud suur üllatus. Neile oli antud selline käsitus, et Soomes võetakse neid vastu vabastajatena, meestena, kes kisuvad rahva kapitalisti ikke alt, ja kui siis soomlaste kuulipildujad alustasid jõe kaldavalli tagant karmi laulu, oli venelastele korralt selge, et saadud teade nende vastuvõtu kohta on vale. Neid jäi sinna jõkke palju.
Terijoe valitsuse ministrid ja teised mässu järel Venemaale siirdunud soomlased ja nende propagandamehed olid venelastele kinnitanud, et Soome poolel on neid enamasti tervitamas puhkpilliorkester ja väikesed patsidega tüdrukud lillekimpudega. Neid ei olnud näha. Poisid niitsid venelased jõkke, paadid läksid põhja, ja need, kes kuuli ei saanud, uppusid. Taipale jõgi viis laibad Laadogasse. Need, kes oma kaldale tagasi pääsesid, teadsid, mis ees ootab, ja nende juhid teadsid samuti /-/.“

Kolmas stereotüüp
käsitleb Talvesõja puhkemise põhjust ja väidab, et selleks oli Nõukogude Liidu soov nihutada Leningradile justkui liiga ligidal olev Soome piir kaugemale ning Soome valitsuse soovimatus Nõukogude Liidu sellele soovile vastu tulla.

Miks olid need stereotüübid valed?

Esimene stereotüüp oli vale seetõttu, et uskus liiga sinisilmselt teiste riikide kõlavaid lubadusi tulla appi, kui vaenlane peaks kallale tungima.
Nagu teame, ei tulnud Soomele Talvesõjas appi ei Rootsi ega ükski muu riik. Soome jäeti üksi. Sest ei saa ju ometi mingiks tõsiseks appitulekuks pidada lääneriikide algatusel Nõukogude Liidu väljaviskamist Rahvasteliidust. Selline nii-öelda appitulek ei muutnud soomlaste olukorda karvavõrdki kergemaks.
Siinkohal võime julgelt tõmmata võrdlusjooni ka meie ajaga. On ju Eestilegi korduvalt lubatud, et meile tullakse appi, kui vaenlane meid peaks ründama. Ja on ju eestlastegi hulgas väga palju neid, kes seda katteta lubadust siiamaani tõsimeeli usuvad. Sellistel eestlastel tasuks endale meelde tuletada, kuidas on käitunud „meie lääne sõbrad“ Eestiga varem. Tasuks meelde tuletada sedagi, kuidas need nii-öelda sõbrad on jätnud Eesti üksi isegi propagandasõjas. Enamgi veel, on sundinud Eestit oma surmavaenlasele järeleandmisi tegema. Miks peaks sellised „sõbrad“ julgema meile appi tulla siis, kui puhkeb tõeline sõda?

Teine stereotüüp oli vale seetõttu, et eeldas, justkui peaks vallutatava maa elanikud võtma vallutajaid vastu tänutundega, lausa avasüli.
Nagu teame, olid punaarmeelased Soomes täiesti kutsumata külalised, tõelised sissetungijad. Soome rahvas sõdis nende vastu kogu jõust.
Ka siin võime julgelt tõmmata võrdlusjooni meie ajaga. On ju ka suur osa eestlasi pandud ekslikult uskuma, justkui tegeleks Afganistanis ja Iraagis olevad Eesti väeüksused kohaliku rahva vabastamise ja kaitsega.
Tegelikult on ju eesti sõdurpoisid mõlemas riigis sama kutsumata külalised, kui olid Soome Talvesõja ajal Soomes punaarmeelased. Ja nagu tookord eelistasid tõesele olukorra kajastamisele propagandat nõukogude massiteabevahendid, nii eelistavad olukorra tõesele kajastamisele propagandalevitamist ka tänapäeva Eesti massiteabevahendid.

Kolmas stereotüüp oli vale seetõttu, et tegelikult polnud Talvesõja puhkemise ajendiks üldsegi Nõukogude Liidu soov riigipiir Leningradi juurest kaugemale nihutada. Talvesõja puhkemise tegelik põhjus oli Suurbritannia, Prantsusmaa ja Nõukogude Liidu salajase kokkuleppe alusel kavandatud kallaletung Saksamaale.

Kõnealune salakokkulepe kannab nime Kolmikpakt ja sõlmiti Moskvas 15. oktoobril 1939, seega peaaegu kaks kuud pärast Molotov-Ribbentropi pakti sõlmimist ja poolteist kuud enne Talvesõja puhkemist. Selle salakokkuleppe kohaselt lubasid lääneriigid Nõukogude Liidul vallutada mitte üksnes Soome, vaid ka Põhja-Rootsi, Põhja-Norra ja terve Baltikumi.
Kolmikpaktist oli teadlik ka Talvesõja-aegne Soome vägede ülemjuhataja, hilisem Soome president Mannerheim. Tema arhiivist seda sobingut käsitlev uudis avalikkuse ette jõudiski. Nii Suurbritannia, Prantsusmaa kui ka Venemaa juhtkond eitab Kolmikpakti olemasolu aga tänapäevalgi. Õnneks pole oodata tarvis enam kaua, sest näiteks Suurbritannia riiklikus arhiivis hoitavale Kolmikpakti eksemplarile kehtestatud ligipääsukeeld lõpeb juba 2017. aastal.
Mõtteainet pakub Talvesõda ja sellega seonduv niisiis tublisti veel kaasajalgi.


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv