Kultuur ja Elu 2/2008


Kultuur ja Elu 1/2008

 

 

 

 Ken-Marti Vaher.

Lenin vähemalt võrdseks Hitleriga

tekst: Ken-Marti Vaher
Riigikogu õiguskomisjoni esimees, Isamaa ja Res Publica Liit

Käsitlen eelkõige ühiste väärtuste kehtestamist euroopalikus kultuuriruumis. See tähendab muuhulgas hinnangut inimvaenulikele ideoloogiatele, mille suhtes on seni tegelikult kehtestatud nn kastisüsteem.

Madalamas kastis asub natsionaal-sotsialism ja fašism, mis on saanud hukkamõistva hinnnagu kõigilt, kõrgemas aga kommunistlik ideoloogia, millele on seni lubatud veel palju. 20. sajandil hävingut toonud kahest ideoloogiast on natsism löödud risti, kommunism aga pääsenud väga kergelt.
Euroopa väärtuskaart on seega jätkuvalt vildakas.

Ian Kershaw alustab oma mammuttööd "Hitler. Esimene köide" järgmiselt: "Kas 20. sajand on olnud Hitleri sajand? Kindlasti, sest ükski teine inimene pole sellesse jätnud nii sügavat jälge kui Adolf Hitler. /--/ Ühegi [teise diktaatori] valitsemine pole närtsitanud mitte ainult oma riigi, vaid kogu maailma rahvaste teadvust nii, nagu Adolf Hitleri valitsemine seda tegi./--/ Hitleri diktatuur 20. sajandil kujutab endast palju suuremat paradigmat kui Stalini ja Mao diktatuur."
See tunnustatud Briti ajaloolase hoiak, milles näiteks Leninit isegi ei nimetata, annab tabavalt edasi suhtumise 20. sajandil toimunusse. Selle põhjuseks on senine totalitaarrežiimide ühekülgne kajastamine maailmas, massiivne keskendumine natslikele kuritegudele ning algelise põhimõtte "võitjate üle kohut ei mõisteta" jätkuv kehtivus. Kapitalismi ja kommunismi ühisrinne seljatas viimases maailmasõjas natsionaal-sotsialismi, pannes nii paika ka süüdlase, millele keskenduda. Selle ühisrinde jälg avaldab siiani mõju, mistõttu ei ole kerge teha kapitalistlikule maailmale selgeks, et tantsiti kuradi endaga. Pigem kiputakse lääne pseudoharitlaste seas iga väidet kommunismi pärispalgest heal juhul pisendama, halvemal juhul aga üldse mitte uskuma. Tuletame kas või meelde, kuidas suhtuti Läänes omal ajal Solženitsõni paljastustesse. Üks levinumaid müüte on, et kommunism on süütu teooria, isegi positiivne utoopia, mida ei tohiks kuidagi siduda selle sildi all tegutsenud isikutega. Aga iga vähegi kriitilise mõtlemisega inimene teab selle müüdi valelikkust. Tegelikult ei ole Teine maailmasõda siiani lõppenud.

Lenini sajand

Ma julgeks Ian Kershaw'le tugevalt vastu vaielda ja nimetada 20. sajandit pigem Lenini sajandiks. Just tema viis praktilise teostuseni selle klassivõitlusele ässitava hävinguideoloogia, mille tõid kommunismi nime all 19. sajandi keskel avalikkuse ette Karl Marx ja Friedrich Engels. Ajaloolane Richard Pipes osundab oma teoses "Kommunism", et Lenin ei tundnud mingit sisetundepiina armutu despotismi kehtestamisel. Ta defineeris mistahes "diktatuuri" kui "võimu, mida ei piira miski, ei ükski seadus, mida ei takista absoluutselt mingid reeglid ja mis toetub otseselt sunnivõimule." Ta viis ellu piiramatut terrorit, et oma vastased hävitada ja hoida ülejäänud elanikkonda hirmu all. Proletariaadi diktatuuri kehtestamiseks ei kõhelnud Lenin kasutamast ühtegi vahendit, oluline oli vaid hävitada võimalikult lühikese ajaga võimalikult palju isiklikke ja klassivaenlasi. See oli persoon, kes lõi käitumistandardi talle järgnevatele rõhujatele ja diktaatoritele, nii punastele kui pruunidele.
Kommunism on kahtlemata inimajaloo võikaim ideoloogia, kui arvestada ainult kahjusid inimohvrites või rahanumbrites. Rääkimata traditsiooniliste ühiskondade ja kultuuride purustamisest, mida see kaasa tõi. Ainuüksi Nõukogude Liidus suudeti ajaloo prügikasti pühkida pea sada rahvust. See on paradigma, mida ületada on üliraske. Kuid ärgem unustagem ka professor Pipes'i osundust selle kohta, et ei ole võimalik teha selget vahet "sotsialismi" ja "kommunismi" vahel.

Kes olid Lenini taga?

Alles viimasel ajal on hakanud ajaloolased sõlmima sügavamalt lahti kommunismi mõistatust ja seda, kes võisid olla kommunismi ja selle revolutsionääride taga. Silmapaistva Austrias elava ajaloolase Elisabeth Hereschi teos "Parvuse toimikud: ostetud revolutsioon", mis on ilmunud ka eesti keeles, avab meile põneva maailma. Tuleb välja, et üheks võtmeisikuks Lenini selja taga oli Izrail Lazarevitš Helphand ehk Aleksander Parvus, kes visandas 1914. a. plaani, mille eesmärgiks oli tsaaririigi purustamine ja võimu ülevõtmine Venemaal kommunistide poolt, kes alustasid sealt oma võidukäiku üle poole maailma. Tema plaani hakkas ellu viima Saksamaa valitsus ja see läks maksma ca miljon marka. See kava sisaldas kõiki vajalikke koostisosi, et panna sobival hetkel Venemaad kokku varisema. Ilma Parvuseta poleks Lenin Petrogradi jõudnud, ilma Parvuseta poleks punastel olnud vajalikke rahalisi vahendeid. Aga Parvuse selja taga olid prof Hereschi kinnitusel veel teisigi jõude, näiteks määrasid tema tegevuse ameeriklase Jacob Schiffi taoliste relvakaupmeeste kaudu maksvusele pääsevad huvid ja sõlmitised. Need on hirmutavad faktid, mis näitavad, et kommunistide selja taga oli jõude, kelle huviks oli hävinguideoloogia levik ja efektiivne toime.

Kommunism vohab endiselt

Millal siis saab Lenini kommunism maailmas vähemalt sama võrdseks Hitleri natsismiga? Alguses tsiteeritud Ian Kershaw hoiak on seni omane paljudele lääne arvajatele, isegi mõnedele, kes pigem tsentristliku või parempoolse ilmavaatega. Natsistlikku režiimi on edukalt paljastatud pea kuuekümne aasta jooksul, alates Nürnbergi tribunalist kuni paljude üleilmse levikuga raamatute, linateoste ja muuseumiteni. Kommunismi kordasaadetu on aga maailmas enamjaolt käsitlemata ja teadvustamata. Prantsuse ajaloolase Stéphane Courtois' hinnangul ulatub kommunismiohvrite arv aga vähemalt 100 miljonini, sealhulgas Hiinas 65 miljonit ja Nõukogu Liidus 20 miljonit. Kuid need arvud on mitmete ajaloolaste meelest tagasihoidlikud, üha tugevamalt räägitakse pigem 200 miljonist hukkunust. Samas on Hiina arhiivid siiani veel suletud.
Kuigi Nõukogude Liit ja tema satelliidid varisesid kokku, läheb läänemaailmal terrorismivastase sõja varjus tihti meelest, et siiani valitsevad Põhja-Koreas, Valgevenes, Hiinas ja Kuubal kommunistlikud võimurid. Äsja tulid Nepalis võimul maoistid, õigemini maoistlikud mässulised, kes võitsid sealsed parlamendivalimised. Euroopa Liidu liikmesriigi Küprose presidendiks valiti alles hiljuti kommunistist Dimitris Christofias, kes on saanud hariduse Brežnevi-aegses parteikoolis Moskvas. Kuuba punarežiim asub Ameerika Ühendriikidest sama kaugel kui Helsingi Tallinnast. Venetsueela presidendi Hugo Chavezi eeskujuks on punamõrtsukas Che Guevara ja tema sooviks on luua oma riigist teine Kuuba. Kõneka nüansina on Chavezi põhikriitikuks vasakpoolne üliõpilasjuht Stalin (tema õdede-vendade nimedeks aga Engels ja Marx), kes peab oma nimekaimu suurmeheks. Kreeka, Prantsusmaa, Rootsi ja teiste Euroopa riikide parlamentides on uhkelt esindatud ka kommunistlikud parteid, mitmetes Euroopa riikides on kommunistid aastaid olnud valitsuses. Rootsis, kus tihti on kommunistid olnud valitsuses sotside liitlasteks, nimetab kompartei juht ennast jälle kommunistiks, kuigi veel hiljuti peitus vasakpartei nime taha. Rootsis levivat tugevat kommunistlikku hõngu saime viimati tunda aprilli alguses, kui paarsada Rootsi nn õpetlast saatsid avaliku kirja, milles kritiseeritakse Elava Ajaloo Foorumit, mis parempoolse valitsuse võimu ajal on hakanud keskenduma kommunismikuritegude paljustamisele. Elava Ajaloo Foorum on riigiagentuur, mis asutati sotsialistide valitsemisajal ja mis keskendus esmalt holokaustile. Paremvalitsuse ajal sai aga agentuur ülesandeks tutvustada õpilastele inimsusevastaseid kuritegusid, mille on toime pannud kommunistlikud režiimid NSV Liidus, Hiinas ja Kambodžas. Allakirjutanute hulgas on mitmeid aktiivseid kommuniste. Ja paljudele rootslastele tundub eriti võõrastav, et need nn õpetlased reageerivad vaid siis, kui töövaldkonda on laiendatud kommunistlikele massimõrvadele.

Maailmamuuseum Pagarisse

On selge, et läänemaailma senine suhtumine kommunismi on olnud võimalik teadmatuse või sügava asjatundmatuse tõttu. Selle kõrvaldamiseks tuleb näha vaeva, sest juba sirguvad uued Leninid, Stalinid, Che'd ja Maod.
Küsimus on selles, et mida saab selle kõrval ära teha Eesti.
Tooksin välja kolm sammu: esiteks, algatada kommunismitegude uurimine; teiseks, luua nn Pagari keldritesse Maailma Kommunismikuritegude Muuseum, ja kolmandaks - minna lähiajaloo käsitlemisel konkreetseks ehk avalikustada põhjalik andmebaas okupatsiooniaja kommunistide nomenklatuurist.
Jüri Luik kordas hiljuti oma põhjalikus käsitluses ideed kommunismitegude uurimiskomisjoni loomiseks Euroopas ja seda tuleb kahe käega toetada. Rahvusvahelise õiguse seisukohast oleks tegu suure lünga täitmisega rahvaste õigusteadvuses. Paljudes riikides algataks see ka sisemiselt vajaliku debati mineviku selgeksrääkimiseks, ilma selleta kasvavad järeltulevad põlved viltuse väärtuspildiga. Eesti peaks olema selle algatuse üheks eestvedajaks, mis tähendab kindlat poliitilist tahet, selle seadmist üheks välispoliitiliseks eesmärgiks ja rahaliste vahendite eraldamist. Samas on selge, et saame teha samme kommunismitegude uurimiskomisjoni loomiseks koos teiste riikidega ja selleks vajaliku tahte koondamine võtab oma aja.

Teiseks praktiliseks sammuks oleks Maailma Kommunismikuritegude Muuseumi asutamine nn KGB majja Tallinnas Pagari tänaval, see saaks olema unikaalne kogu kontinendil. Mõnede lähiriikide pealinnades on küll loodud konkreetsele riigile keskendunud genotsiidimuuseume, näiteks Leedus jm. Kuid kusagil ei käsitleta ülevaatlikult kommunismi kordasaadetut kogu maailmas. Maailmamuuseumi rajamisega annaksime olulise panuse kommunismi ohtlikkuse ja inimvaenulikkuse teadvustamisele ning selle ohvrite mälestamiseks. Lisaks saab Eesti riik ajaloolisele tõele rahvusvahelise tähelepanu koondamisega astuda vastu idanaabri propagandale, mille sihiks on jõhkralt moonutada 20. sajandi ajalugu ja pisendada õiguseellase genotsiidikuritegusid.
President Lennart Meri kunagine idee nägi Maailmamuuseumi just Pagari tänaval, kus asus totalitaarrežiimi tähtsaim piinamisasutus. Just seal on võimalik eksponeerida kommunismi toimepandut kõige ehedamalt. 21. sajandi tehniliste vahendite ja lähenemisega saaksime muuta Maailmamuuseumi Tallinna üheks köitvamaks külastusobjektiks ja ühendada sellega ka kommunismitegude uurimise keskuse. Nimetatud üleskutse esitasid eile ka represseeritute organisatsioonide esindajad ja loodame, et valitsusel jätkub kärpimistuhinas oidu, et Pagari tn säilitada.

Ja kolmandaks, Eesti lähimineviku käsitlemisel on ammu aeg minna konkreetseks. Okupatsiooniaja hindamisel on oluline, et avalikustatakse Eestimaa Kommunistliku Partei ja NLKP liikmeskonnad. Kõigile peaks olema kättesaadav teave peamiste okupatsioonile kaasaaitajate kohta, samuti nende kohta, kes olid astunud kompartei lihtliikmeks. Ajaloolaste ja ekspertide poolt on arutatud elektroonilise andmebaasi loomist, kus oleks kirjas isiku kunagine liikmelisus komparteis, tema positsioon, tööülesanded ja ametiga seotud kohustused. Andmebaasi juurde kuuluks ka põhjalikud selgitused selle kohta, kuidas EKP kommunistlik hierarhia toimis, kuidas langetati otsuseid, kuidas anti juhiseid julgeolekustruktuuridele ehk KGB-le jms.


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv