Kultuur ja Elu 2/2008


Kultuur ja Elu 1/2008

 

 

 

 


Kommunism kestab

Kaks 20. sajandi kuritegelikumat moodustist – natsistlik ja kommunistlik partei – kandsid endas kahte isesugust suunda. Natsid vastandasid aaria rassi muudele rahvustele, rääkisid aarialastele vajaminevast geograafilisest ruumist. Tulemuseks II maailmasõda. Kommunistide idee oli kurjuse impeerium, mille eesmärgiks oli hävitada inimese hing ja mõistus. Kommunism ohvreid ei valinud. See süsteem tappis 20. sajandil rohkem inimesi kui kõik teised süsteemid kokku. Natslik Saksa eksisteeris 12 aastat, siis löödi ta puruks ning peeti Nürnbergi protsess. Kommunism kui süsteem alustas eksistentsi 1917. aastal ning jätkab visalt siiani – ilma hukkamõistuta.

“Kultuuri ja Elu” esimese, 1941. aasta küüditamist käsitleva erinumbriga 10 aastat tagasi soovis ajakirja toimetus juhtida inimeste tähelepanu tõigale: kommunistlik partei kui selle sajandi kuritegelik organisatsioon nr 1 on siiani kuritegelikuks kuulutamata. Küüditamine, millest räägivad dokumendid siin kaante vahel, pole ainus košmaar, vaid EKP kuritöödeahela üks lüli.
Juunikommunistide algatatud kuritegude jada leidis viljaka pinnase ka pärast 1940-ndaid. Kaks küüditamist on osa EKP genotsiidist eesti rahva vastu, ekapeelaste vaimne genotsiid kestis veel pool sajandit: partei piiramatu voli inimese vaimu ja teo üle oli jõhker ning väljavabandamatu.

EKP kuritegelikuks kuulutamisest on räägitud, ometi ei ole asi kümne aastaga sõnadest kaugemale jõudnud. Kiputakse unustama, et niikaua, kuni süsteemile pole hinnangut antud, tähendab see sisulist õigeksmõistmist: oli selline ebameeldiv ajalooline etapp, aga liialt talle tähelepanu pöörata ei maksa. Eesti ladvikus, Toompeal, valla- ja linnavalitsustes on kommuniste arvuliselt poole ümber. Neile tähendaks kommunistliku partei surkimine enesetappu ning sestap minnakse asjast vaikides mööda. Tegelik situatsioon nõuaks vastupidist: hinnangu andmine eesti rahvast kõige enam teise ilma saatnud süsteemile aitaks kaasa meie riigi ja rahva enesepuhastusele. Ka poliitilisele.

Iga kommunismi käes kannatanud maa ja rahva jaoks peaks see otsus olema tähtis eraldi. Niikaua kuni me pole pannud paika inimõiguste suurimat vaenlast, jääb õigusriik unistuseks. Oluline on anda EKP-le ametlik ning ka kohtulik hinnang, mõista see kuritegelik moodustis süsteemina totaalselt ja ilma reservatsioonideta hukka.

Toimetus loodab, et dokumendid, mida huviline saab originaalis näha ka arhiivis, osutavad piisavalt selgelt EKP rollile eestlaste mõrvamisel. Sellega tahaks omakorda meelde tuletada, et mõrvar on vabaduses, süsteem õigusliku plekita.

Tea Kurvits,
Kultuur ja Elu peatoimetaja


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv