Kultuur ja Elu 2/2008


Kultuur ja Elu 1/2008

 

 

 

 Viitseadmiral Tarmo Kõuts võtab vastu Kaitseliidu Valgeristi I klassi teenetemärgi 17.11.2006.

TARMO KÕUTS:
Eesti oli, on ja peab jäämagi mereriigiks!

intervjuu: Velly Roots

Lugu poisist, kes oma kodusaarelt ihkas laia maailma. Meredel seilates, madruseametist kaptenisillale tõusnud, õnnestuski tal paljusid maid ja rahvaid tundma õppida. Eestile kriitilisel ajal aga kutsuti ta täitma meie rahva jaoks üliolulisi, suurt vastutust nõudvaid ülesandeid.

Tarmo Kõuts: Olen sündinud Saaremaal Pihtla vallas. Kui ma hakkasin lõpetama kohalikku 8-klassilist kooli, oli valida, kas lähen edasi õppima Kuressaare Keskkooli, mis oli tugev kool, või tahan siiski valida midagi muud. Minu mereäärses suguvõsas on olnud palju meremehi, kapteneid, kõiki on olnud. Arvestasin ka seda, et maailma pääsemiseks oli lihtsaim seaduspärane moodus hakata meremeheks.

Mere ääres kasvanud poisina arvasin, et suudan merekoolis õppida. Nii juhtus, et astusin Tallinna Riiklikku Merekooli.Sõjaväeliselt oli see kool hästi välja timmitud: hommikust õhtuni olid õppused, kord oli range, käisime rivis ekipaažist kooli ja tagasi – nõnda neli ja pool aastat järjest. Õppetöö oli algul rohkem eesti keeles, pärastpoole paraku vene keeles. See oli kesk-eri õppeasutus. Tahtsin küll minna edasi õppima, kuid pärast merekooli lõpetamist läksin merele. Juhtus see nii sellepärast, et kõik eesti poisid, kes me kooli lõpetasime, keeldusime in corpore minemast teenima Nõukogude mereväkke – okupatsiooniarmeesse. Sattusime siis erinevatesse organisatsioonidesse ja laevastikesse, mina mootorlaevale “Tallinn”. Aga siinne meri tundus minu jaoks olevat liiga väike, liiga madal ja palusin end üle viia kaubalaevastikku. Tol ajal kapten Leemet ei saanud minust aru ja püüdis mulle aru pähe panna teatades, et ma tegevat elus suure vea, nüüd ma kapteniks enam kunagi ei saa. Aga seikluste otsimise vaim noores eas on nii suur ja palju tähtsam kui karjääri tegemise peibutus.

Viitseadmiral Tarmo Kõuts
s. 27. nov. 1953 Saaremaal Pihtla vallas, lõpetanud Tallinna Riikliku Merekooli, Kaliningradi Tehnilise Instituudi, Soome Vabariigi Maakaitse Kõrgkool, 1973–1990 Eesti Merelaevanduse laevadel tõusnud madrusest juhenduskapteniks, 1990–1993 Tallinna Merekooli ülem ja Eesti Mereharidus-keskuse rektor, 1993–2000 Piirivalveameti peadirektor,
2000–2006 Eesti Kaitseväe juhataja, aastast 2002 viitseadmiral, 2006 erakonna IRL liige, 2007 Eesti Riigikogu, riigikaitse komisjoni liige,
Eesti Laskurliidu president

Tarmo Kõutsile on antud rohkesti autasusid, nende seas Riigivapi II klassi teenetemärk (2005), Kotkaristi II klassi teenetemärk (1998), Läti Vabariigi Viestursi risti I klass (2005), Kaitseväe teenetemärk (1998), Kaitseliidu I II klassi teenetemärgid, Soome Vabariigi Lõvi ordeni suurrist jt.

Niisiis võtsin selle riski vastu ja alustasin merel sõitmist teise klassi madrusena. Seda sammu enam hästi vastu ei võetud, ega see süsteem ei armastanud neid, kellel on elus oma seisukoht. Siiski oli mul tugev tahtmine edasi õppida ja valisin Kaliningradi Tehnilise Instituudi, mis oli päris soliidne teadusasutus. Tegelikult ma sõitsin merd siis juba teise tüürimehena, kui hakkasin instituudi kaugõppes edasi õppima. Kaadriosakond seda ei toetanud, pigem oleks nähtud, et oleksin astunud Makarovi nim Kõrgemasse Merekooli Leningradis. See oleks olnud jällegi Tallinna Riikliku Merekooli jätk, natuke kõrgem küll, aga teadusasutusena oli populaarsem Kaliningradi Tehniline Instituut. Õppisin seal töö kõrvalt mereteadust tervelt seitse aastat. 1985. aasta detsembris lõpetasin instituudi ja poole aasta pärast, kui olin sooritanud Moskvas seeria eksameid, sain kaptenipaberid. Eksami sooritamise päeva kutsusime omavahel veriseks teisipäevaks: eksameid vastu võtmas olid vanad mereässad ja läbipõrumise võimalus küllalt kõrge.

Merelaevanduses oli oma mereohutusosakond, kuhu oli informatsioon laekunud aastakümnete jooksul. Seal olid suured spetsialistid. Peeti arvestust kõikide tüürimeeste, nende võimekuse kohta. See informatsioon ei laekunud parteikomiteesse, vaid sinna, kus tegeldi erialaste küsimustega, kaadri kasvatamisega. Nõnda siis läks, et ma juba enne instituudi lõpetamist võtsin kaptenina laeva vastu. Aga kuigi mul oli kaitsmata ainult diplom, saadeti mind viimasel hetkel siiski vanemtüürimehena Aafrikasse. Samal ajal töötasid paljud kaptenid, kellel oli vaid keskharidus. Siin mängisid suhted parteikomitee ja julgeolekuga.

Laeva meeskonnad olid muidugi venekeelsed. Kuidas tuli mõte oma laeval eesti keele õpetamisega tegelda?

1987. aastal, kui reisid olid pikad, tundsin end juba suhteliselt tugeva kaptenina, kelle autoriteet võimaldab läbi viia oma programmi. Otsustasin siis hakata meeskonnale õpetama eesti keelt. Ega see kerge olnud. Sadamates sai maale minna gruppidena, mille panid kokku politrukid, aga kaptenil oli võimalus keelata. Niisiis oli maalemineku lubamine nagu tunnustus hea käitumise eest. Mäletan, et ühes Aafrika sadamas otsis mind üles üks mustanahaline kapten, kes minu üllatuseks rääkis päris puhtalt eesti keelt. Ta oli õppinud neli aastat Tallinna Kalatööstuskolledžis. Oli juba aastaid olnud Eestist ära ja teinud karjääri saades kapteniks. Minu küsimusele, kuidas ta nii vähese ajaga eesti keele selgeks oli saanud, vastas: “Tahtsin aru saada sellest rahvast, kelle hulgas ma elasin.” See oli nii hea näide, tõin selle mehe eeskujuks oma meeskonnale, kellest mõni oli juba kolmkümmend aastat Eestis elanud ega tahtnud nüüdki eesti keelt õppida.

See on Eesti riigis tõsine probleem praegugi.

Kui tahad Eestis elada ja aru saada rahvast, kelle seas sa elad, siis on ju iseenesest mõistetav, et omandad selle rahva keele. See on kultuuri või kultuurituse küsimus. Loomulikult tahaksime oma ümber näha solidaarseid, mõistvaid inimesi. Aga kui vaadatakse ainult Narva-tagust TVd, siis see propaganda, mis sealt tuleb, on suunatud meie riigi vastu.

Kas otsus kaptenisillalt maismaale tagasi tulla oli raske?

Kui ma 1989. aastal tulin järjekordselt Aafrika reisilt, kutsus Toivo Ninnas, kes tol ajal oli Merelaevanduse peadirektor, mind enda juurde ja tegi ettepaneku: ajad on muutunud, kas oleksin nõus võtma Tallinna Merekooli juhtimise oma õlule. Jäin sügavalt mõtlema, sest tegelikult oleks see olnud minu merelise karjääri lõpp. Küsisin nõu oma sõpradelt kaptenitelt ja mäletan, et Uno Laur oli see, kes mind tuliselt keelitas seda pakkumist vastu võtma. Nii ma siis lõpuks tegingi. Tallinna Riiklik Merekool allus Mereministeeriumile ja Moskvale. See oli tõsine üritus. Tuli sõita Moskvasse ja seal otsus kohe vastu võtta. Aasta oli siis 1989/90 ja mulle sai kiiresti selgeks, et olukord Tallinna Riiklikus Merekoolis ei saa sugugi rahuldada ei mind ega ka Eestit. Õppetöö toimus vene keeles ja oli venemeelne. Panime poliitökonoomia jt sarnased õppetoolid kinni ning suunasime õppetöö navigatsiooniteadmiste ja inglise keele omandamisele. Mäletan, et ministri asetäitja helistas mulle, ähvardades mind päevapealt ametist lahti lasta, mille peale vastasin, et saatke siis oma vahetus siia, kui teil on. Aeg oli juba niisugune, et seda vahetust ei tulnud ega tulnudki.
Vaadanud olukorra üle, sain aru, et tegelikult juhin kogu merehariduse ettevalmistamisega tegelevaid erinevaid süsteeme. Vajalik oleks need õppeasutused ühendada, et õppetöö toimuks eesti keeles ja et tulemuseks oleks kõrgkool. Vastasel juhul ei oleks tal tulevikku. Eesti riik ei suudaks üleval pidada mitut mereharidust andvat õppeasutust. Rein Loik, kes oli tollal haridusminister, oskas ja julges teha tõsiseid otsuseid. Sulgesime kõik senised mereharidusega seotud õppeasutused, vallandasime kõik eesotsas minu endaga ja palkasime uuesti uues koosseisus uude Eesti Merehariduskeskusesse, sest kõrghariduse seadus ei lubanud tol ajal ühes ja samas õppeasutuses anda erineval (kesk- ja kõrgharidus) tasemel haridust.

Võib arvata, kui palju vastutöötajaid niisugustele otsustele leidus.

Peab ütlema, et 1991. õppeaasta oli eriti kriitiline. Töötasime pingsalt selle nimel, et kool oleks eestikeelne ja -meelne ning tegutseks kõrgharidusele ettenähtud programmide mahus. Sel suvel meil päevatööl vahet polnud ja õppeala prorektor Toomas Saul ilmselt töötas üle. Süda ei pidanud vastu. Tema oli nende pingeliste muudatuste esimene ohver. Minu tõsine soov oli tollal viia mereharidus merele lähemale. 1993. aastal hakkasid merepiirid juba lahti minema ja seetõttu püüdsin veenda Tallinna linna, valitsust ja riigikogu selles, et Mereakadeemia peaks paiknema Pirita TOPis. Kahjuks ma seda programmi ei jõudnud lõpule viia. Oleks see tollal juhtunud, oleks Eesti merenduse saatus ilmselt olnud mõnevõrra teistsugune. See on minu arvamus.

Teile aga esitati uus tõsine väljakutse.

Sellest on palju kirjutatud, kuidas piirivalve juhtimise vahetus tollal toimus. Tollal oli piirivalve kõige paremini korrastatud kaitsega tegelev struktuur riigis, sest kaitseväge alles hakati looma ja ta ei saanudki vene sõjaväe kohaloleku tõttu midagi teha. Otsus, mida pidin tegema, oli raske ja ootamatu. See küll polnud minu unistuste tipp – hakata piirivalvet juhtima. Aga tuli ära teha. Tegelikult oli piirivalve organisatsioonina tollal küllalt tugev, seal tegutses väga palju entusiaste, kes olid sõna otseses mõttes valmis kohe oma maad kaitsma. Andrus Öövel oli teinud tublit tööd. Meil õnnestus tol ajal töötajaid motiveerida ühtse meeskonnana tegutsema. Personali valik ja karjääri suunamine lõi riigikaitselise hoiaku, meeleolu oli väga positiivne. Professionaalse piirivalve kujunemine on olnud pikkade aastate protsess. Väljaõpe, mida kaitseväe tasemel suutsid meile kiires korras anda soomlased, jätkus hiljem eri õppeasutustes üle maailma. Lõpuks suutsime ka ise Eesti Piirivalve Kolledžis nii kaugele jõuda. Meid toodi eeskujuks Euroopas ja piirivalvurite edetabelis olime soomlaste järel teisel kohal edestades Saksamaad. Teatud hetkel, kui hakkasime NATOsse jõudma, võeti vastu otsus arvata piirivalve kaitsejõudude koosseisust välja. Selle tagajärjel kaotas piirivalve oma esialgsest võitlusvaimust ja ideoloogiast – ei sammugi tagasi – väga palju.

Praegu, kui oleme piiririik kes valvab EL ja NATO välispiiri, on päevakorral piirivalve ühendamine politsei, kodakondsus- ja migratsiooniametiga. On see mõistlik otsus?

Ma tahan loota, et see ühendamine ei suurenda vaid töötajate arvu ministeeriumi aparaadis. Kahtlematult on niisuguse ühendatud organisatsiooni juhtimine väga keeruline. Kahjuks piirivalve motivatsiooni see kahjustab, siin pole mõtet vaieldagi. Seda näitavad kõik küsitlused piirivalves, kus valdav enamik seda ühendamist heaks ei kiida. NATO defineerib kriise majanduslikeks, sõjalisteks, ökoloogilisteks ja demograafilisteks, kusjuures tänapäeva kriisi haldamise organisatsioon ja mehaanika peab olema absoluutselt erinev varasemast. Teisiti öeldes tuleb tänapäeval kasutada kõiki riiklikke ressursse, et ühel või teisel viisil hakkama saada. Näiteks selles ökoloogilises kriisis, mis Eestit mõni aasta tagasi tabas, hukkusid tuhanded linnud. Selgus, et tegelikult polnud riik niisuguse kriisiga toimetulemiseks valmis. Aga kui oht ähvardab tuhandete inimeste elu ja tervist? Tallinna linnas paiknevad näiteks suured kogused mitmesugust kütust ja kemikaale, õnnetuse korral oleks vaja kiiresti evakueerida tuhandeid inimesi Säärase kriisiga toimetulekuks peab riik valmis olema.

Piirivalve toimis niisiis juba ühtse meeskonnana, kui teile tehti ettepanek asuda juhtima uut ja palju suuremat organisatsiooni – Eesti Kaitseväge.

Nõusolek minu poolt ei tulnud kergelt. Piirivalve oli jõudnud arvestatavale tasemele ja seepärast ma loomulikult tõsiselt vaagisin seda ettepanekut. Põhjus oli ka selles, et Tallinna Merekoolis olime küll kõik saanud ohvitseride ettevalmistuse ja võisime teenida mereväes nagu paljud ka tegid, aga tegelikult ma polnud professionaalne sõjamees. Kui ma ettepaneku Eesti kaitseväge juhtima hakata lõpuks otsustasin vastu võtta, küsis president Lennart Meri: “Kui kaua sa tahad seda ametit pidada?” Ma vastasin pikemalt mõtlemata: “Nii kaua kui vajalik ja nii vähe kui võimalik.” Ma võtsin seda kui missiooni: minu ülesanne on viia Eesti NATO liikmesmaaks ja anda siis teatepulk üle järgmisele kaitseväe juhatajale. Minu asi oli eesti rahva tulevikku suuresti mõjutav protsess kiiresti ja edukalt lõpule viia. Aastal 2000 polnud sugugi kindel, kas meid võetakse NATO liikmeks. Leeduga erilisi probleeme polnud, aga Eesti ja Läti puhul tekitas kõhklusi meie asukoht – kitsast riba Balti mere ääres on väga raske kaitsta ja teiseks oli meie armeede olukord liiga kaugel NATO standardist. Minu põhiline ülesanne oligi tookord Eesti kaitseväe viimine NATO-kõlbulikuks ja see protsess polnud lihtne. Majandusliku küljega tegeldes viisin peastaabi praegusesse asupaika ja suutsin ühendada ühte hoonesse ka kõikide väeliikide staabid. Vähendasin nende koosseise lähtuvalt kaadri ja ressursi nappusest. Hakkas ju kohe vaja minema ametikohtasid NATO struktuuridesse, kuhu pidime leidma ohvitsere, kes on võrreldavad vanade Euroopa riikide ohvitseridega. Õnneks saime selle ülesandega suurepäraselt hakkama. Siiani meenutan tänutundega neid, kes esimestena läksid päris rängale missioonile.

Peastaabis viisin läbi tõsise reformi, et luua uus edasipürgiv meeskond ja anda talle tugev energiasüst, mis aitaks meil muutuda NATO-kõlbulikuks. Tegelikult kõik need aastad ehitasin üles ja jätkasin sama tegevust, mida enne mind Aleksander Einseln ja Johannes Kert olid juba teinud just kaitsetahte kasvatamisel. Igal armeel on oma vaim, mida võib nimetada ka võitlustahteks. Kui seda pole, siis ei ole võimalik ka armeed edukalt kasutada. On kaalutud palgaarmee asutamist, kuid läbi sajandite on nähtud sellise armee sõltuvust palgarahast. Euroopa ajalugu teab küllalt juhtumeid, kus sõjavägi läks üle vastaspoolele, kuna ühel poolel sai raha lihtsalt otsa. Seepärast on riigi kaitsmise tahte kasvatamine mitte ainult sõjaväes, vaid terves rahvas väga oluline. Kui rahvas kasvatab oma järeltulijaid isamaalistena, kellel on tahe kaitsta oma maad ja rahvast, siis on ka armee koostamine juba kergem küsimus. Kui aga tulevad niisugused noorukid, kes ei usu ega tahagi uskuda riigi kaitstavusse, siis nende väljaõpetamine on küll tehniliselt võimalik ja sõjapidamise taktika ning viisid saab selgeks teha, aga tõelist võitlejat neist ikkagi ei saa. Peab olema tahe kaitsta oma riiki, võitlustahe.

Niisuguse tahte kasvatamine algab lapsepõlves – kodust, vanematest, koolist. Isamaalisusest kõnelda nagu peljatakse. See on sovetiaja järelmõju, mis kahjuks paljudes on veel praegugi küllalt tugev.

Minu kaitseväe juhtimise kogemuse juures on mul olnud tihti tõsiseid diskussioone teatud nägemuse kandjatega, kelle silmis isamaalisus on midagi arhailist, vanamoodsat, mis meie edasipürgimist nagu takistaks. Niisugune hoiak on olemas ja kahjuks on nende hulgas ka küllalt palju silmapaistvaid tegelasi. Kuid sellist suhtumist tuleks muuta. See on maailmavaateline küsimus

Kaitseväe juhatajana tegutsesite küllalt pikka aega – kuus aastat. Nüüdseks on lisaks võimekale sõjaväele riigi julgeoleku tagamiseks vaja välja ehitada hoopis uutlaadi struktuur, mida me kümme aastat tagasi ei osanud ettegi kujutada.

Möödunud aastal Eestit tabanud küberrünnakute tõttu hakati küberkaitsest tõepoolest avalikult rääkima. Tegelikult algasid läbirääkimised sellel teemal juba ammu. Kunagi nimetati seda ideed Kerdi-Kõutsi projektiks. Kindral Kert oli selle idee kindel propageerija NATOs ja mina selgitasin seda nii Eesti poliitikutele, Kaitseministeeriumi juhtkonnale kui ka NATO sõjalise komitee tasandil. Meenutan, et algselt oli siin sellele ideele vastuseis väga tugev, sellest räägiti põlglikult ja selline suhtumine tuli just Kaitseministeeriumi juhtkonnalt. Meid toetasid küll ka naaberriikide kaitseväe juhatajad, kes seda teemat NATO kohtumistel käsitlesid. NATO sõjalises komitees toimunud aruteludel selgus, et küberjulgeolekuga tegelevad tõsisemalt just USA ja Eesti, kes oli juba e-riigina tuntud. Läbimurre suhtumises tuli siiski nüüd juba paar aastat tagasi, kui saime kasutada teatud määral investeeringuid, et vajalik struktuur luua. Meie ühisest tööst, mis kestis aastaid, on sündinud Eesti arengu lugu NATOs. Võib arvata, et selle loo najal hoiab Eesti oma positsiooni seal päris kaua. Küberkaitsekeskuse asutamine Eestisse on suur väljakutse ja tunnustus, see on nagu olümpiavõit! Eestit tabanud küberrünnakute järgselt toimus Roomas Lääne-Euroopa Liidu /Western European Union WEU/ poliitilise komitee kohtumine, kus sain anda ülevaate olukorrast ja tegin ettepaneku võtta kasutusele määratlus: küberrünnak riigi vastu /cyberattack against the state/. Niisugusel kujul läks see Rooma otsusena WEU ametlikku juriidilisse kasutusse. Juuni algul Pariisis toimuval WEU aastakonverentsil määratakse kindlaks raportöör ja markeeritakse ka teema. Tegin ettepaneku WEU järgmise raporti teemaks võtta küberkaitse. Kuna see teema on nagu minu lapsuke, ei saa ma jätta teda hoolitsuseta.

Lääne-Euroopa Liidu (WEU) põhiülesanne on NATO Euroopa liikmesriikide sõjalis-poliitilise koostöö kavandamine. WEU Assamblee peamine töövorm on iga-aastased korralised istungjärgud juunis ja detsembris Pariisis. Eesti osaleb WEU Assamblee töös vastavalt Riigikogu otsusele alates 23.02.1994. Eesti delegatsioonile omistati liitunud liikme staatus 2004. aasta oktoobris.

Kuidas praegu areneb diskussioon kaitseväe juhataja alluvusvahekorrast?
Kui kaitseväe juhataja otseselt allub kaitseministrile, võib tekkida olukord, kus kaitseminister üksinda annab näiteks mingi eksliku korralduse lähtuvalt ükskõik millisest situatsioonist, kas teadmatusest, närvipingest või mis iganes. Kaitseväe juhatajal peab olema võimalus apelleerida laiemale poliitilisele tasandile. Minul kaitseväe juhatajana oli kohustus probleemide tekkimisel informeerida riigikogu komisjoni, presidenti ja oli ka kokkulepe teavitada peaministrit. President Lennart Meri oli seisukohal, et riigikaitse küsimuste üle peab otsustama kogu rahvas, ei saa seda jätta ainult kehtiva koalitsiooni siseasjaks, nii tähtsa küsimuse puhul on vajalik ka opositsiooni arvamus. Selle probleemi ümber praegu diskussioon toimubki: kuidas saavutada laiapõhjaline poliitiline osalus riigikaitseliste küsimuste otsustamisel. See ei ole teisteski riikides ühtmoodi lahendatud, igaühel on omad erisused.

Tegutsete praegu IRL liikmena riigikogus ja kuulute riigikaitse komisjoni. Kas vahel tuleb meelde meri ja kaptenisild?

Ega meri ei anna sind enam kunagi vabaks, kui oled temaga seotud olnud. Elan Keila-Joal ja olen päris aktiivne merelkäija. Tahan siinkohal väljendada muret Keila-Joa lossi saatuse pärast. Selle hoone vaimsus on nii kõrge, et pole sugugi ükskõik, kelle kätesse ta satub. Riigikogus olen ennast kõvasti rakendanud nii sõjalise kui ka merelise temaatika taha. Püüan riigikogu ja asjakohaseid ministeeriume merepoliitikaga seostada. On õnnestunud mõnedki merega seotud teemad meie erakonna uude programmi sisse viia. Praegu leidub küll arvamusi, et parem kui meil laevu polekski, reostavad keskkonda ja transiidiga on ka probleem. Kuid Eesti oli, on ja peab jäämagi mereriigiks!


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv