Kultuur ja Elu 2/2008


Kultuur ja Elu 1/2008

 

 

 

 Rindele mineku ootel... Harri Rent paremalt esimene.

Mälestusi Alfons Rebasest meenutab Harri Rent

tekst: harri rent

Mina olin just rindelt tulnud puhkusele ja olin Kehras välitagavarapataljonis ümberformeerimisel. Samal ajal levis kuuldus, et ka Rebane on Kehras, teda tahetakse tuua diviisi. Rebasele pakutavat rügementi ja ühtlasi ka kolonelleitnandi auastet. Aga Rebane oli ju Wehrmachti major, diviis aga relva-SS üksus. Rebane olevat ära ütelnud, et tema ei taha poliitväeosadega mingit tegemist teha. Ühesõnaga andis mõista, et ta vilistab natside peale ega taha neist midagi teada. Tema sõdib sakslastega koos küll ainult sellepärast, et teist võimalust ei ole venelastega sõdida.

Siis hakkas levima jutt, et Rebane on pandud koduaresti. Sakslastest ülemustele muidugi tema seisukoht ei meeldinud. No eks Rebane ka tundis oma väärtust, ta oli pataljoni ülem majori auastmes, nüüd veel rüütlirist ka saadud. See oli ikkagi kõrge autasu. Muidugi ta mõtles, et võib enesele lubada rohkem kui mõni tavaline mees. Aga ta eksis. Fritsud olid selle koha pealt karmid, panid ta koduaresti. Sellest räägiti Kehras olevates väeosades palju. Kui siis tuldi formeerima uut rügementi, enam Rebase käest nõusolekut ei küsitud, vaid määrati ta uue formeeritava 47. rügemendi 2. pataljoni ülemaks. 1. pataljoni ülem oleks veel olnud rügemendi ülema asetäitja, aga 2. pataljoni ülem... Niisiis alandati teda ega antud ka aukraadi juurde.
Kui aga taas lahinguid oli vaja pidada, siis tema 47. rügemendi 2. pataljoni ülemana tegutses jälle nii arukalt, et see torkas kõigile silma. Raskest olukorrast tõi ta mehed terve nahaga välja. Nähti, et pole midagi teha. 46. rügemendi ülem võeti maha, tema asemele pandi Rebane ja anti talle kolonelleitnandi kupp juurde. Tema kohta on legend, et ta olevat oma poistega rohkem kui kahekümnest kotist välja tulnud.

Mille eest talle esimene rüütlirist anti? Kui 1944. aasta talvel jaanuari lõpus venelased rebisid Volhovi rindest järjekordselt läbi, anti saksa vägedele käsk taanduda. Oli selge, et venelastel on suur ülekaal ja sakslaste väeosad demoraliseerunud. Mõni väeosa oli juba 900 päeva olnud Leningradi rindel. Rebane sai oma pataljoniga ka käsu taanduda, aga temale väga omaselt ei täitnud ta seda käsku sõna-sõnalt. Sellelt positsioonilt, kus ta oli – asula ees – tõmbas oma väeosa asula taha ja jäi sinna pidama. Venelased muidugi andsid kõva tuld asulasse ja eelmiste positsioonide pihta. Kuna sealt ühtki pauku vastu ei tulnud, arvasid, et seal pole enam kedagi. Niipea kui kahurituli vaibus, viis Rebane oma mehed tagasi vanadele positsioonidele. Kui vanjad siis peaaegu rivikorras tulid, said nad niisuguse nahatäie, et maigutasid paar päeva. Sellega hoidis Rebane kotisuu lahti. Just need väeosad, mis hästi vastu panevad, jäävad tavaliselt kotti, kuna tiivad langevad ära ja kotisuu tõmmatakse kinni. See venelaste väeosa pidi just kotisuu kinni tõmbama. Nõnda pääses 18. armee, kes seal Volhovi-Leningradi rindel võitles, piiramisrõngast välja. Selle eest anti Rebasele esimene Rüütlirist.

Juuli keskel sai meie grupp Kehras käsu: “Pambud kokku ja Tallinna!” Tookord oli selline tore komme, et kõik, kes tulid rindelt, kas siis puhkusele või komandeeringusse, said Toompealt kindralinspektuurist pudeli “keelekastet” ja sigarette. Saime meiegi. Ühtlasi tehti ettepanek tulla Eesti Raadiosse vahendama rahvale otseseid rindemuljeid. Poiste üldine reageering sellele oli, et mingu nad õige poti laadale! Kui nii väga tahetakse teada, mis Narva all lahti on, eks siis mingu ja vaadaku ise!
Mõni päev hiljem istusime juba rongis ja algas sõit lõunasse. Reisil olles tutvusin lähemalt minust paar aastat vanema Ants Traksiga ja meist said hiljem suured sõbrad. Ants oli vana rindemees juba 1941. aastast. Volhovi rindel oli ta olnud isegi vist pataljoniülema major Rebase käskjalg. Rebane oli rindemeeste seas teada-tuntud ja hinnatud sõjamees, aga ka kui paras vembumees. Tema kohta räägiti nii tõestisündinud lugusid kui ka legende. Räägiti, et Eesti Kaitseväest oli ta sunnitud 1935. aastal lahkuma oma abikaasa mõneti sobimatu käitumise tõttu. Talle olevat antud valida: kas lahkub oma abikaasast või lahkub tegevarmeest. Aga ta armastanud oma naist nii väga, et kaitseväe leitnandist sai seetõttu Kaitseliidu Sakalamaa instruktor.

Mis nüüd napsitamisse puutub, siis selles suhtes olnud ta üpris aldis ja lõbusas tujus teinud ise ja lasknud teistelgi korda saata kaunis ekstravagantseid tegusid. Ants Traks rääkis, et kord oli pataljoni staap asunud ühe väikese vene asula või küla kahekorruselises majas. Pataljoni ülem asunud ülakorrusel. “Vana” olnud parajas jõminas ja avaldanud soovi saada sooja piima. Nõudnud aga, et lehm toodaks teisele korrusele tema voodi juurde ja lüpstaks sealsamas tema nähes, sest “ega teid, masuurikaid, muidu uskuda saa, mine tea, mida te mulle sisse joodate!” Mis teha, toodudki siis lehm teisele korrusele. Lehm lüpstud, piim joodud, tuli lehm uuesti alla toimetada. Siis see õige häda alles algas. Trepist üles oli vissi veel kuidagi nõus olnud tulema, aga allaminekust keeldus kindlalt. Lausa rist ja viletsus, ajanud sõrad vastu: ei tule ja kõik! Ants oli tol ajal olnud lihtne sõdur ja oma pataljoniülema käskjalg, tema pidigi lehma kohale toimetama.
Kuid Rebase kohta räägiti ka, et ta on hea ohvitser, eriti hea taktikalise vaistuga, kes on osanud palju lahinguid edukalt läbi viia ja võita. Aga kui on vaja mõni raske lahinguülesanne sooritada, siis ta eriti ei vaata, kui palju mehi hukka saab. Ometi olevat ta olnud juht, kes käskudest hoolimata ka oma peaga kippuvat mõtlema ja seetõttu riskantsetest olukordadest, näiteks mitmestki piiramisrõngast, võidukalt välja tuleb. Mina olin tema kõrval väike vend, leitnant ja rühmaülem, aga ka minul olid omad lahingud. Kui on ikka lahing ja käsk, siis sa ei saa niiviisi mõtelda, et ma ei tohi seda meest sinna saata, ma tean, et ta saab seal otsa.


Kindral Lindemann autasustab A. Rebast Rüütliristiga. 3.13.1944.

Isiklik mälestus Alfons Rebasest on mul pärit päris sõja lõpupäevilt. Rindesõdur istub oma punkris või seisab kaevikus postil ja see, mis väljaspool tema vaatluspiirkonda asub, jääb tal enamasti teadmata. Ei kuulata seal raadiot ega loeta ajalehtedest päevauudiseid. Niiviisi juhtuski, et kui meie väeosa 2. mail uuele positsioonile Sargbergi mäele (Kirstu- või Sargamägi) asusime, ei olnud meil aimugi, et Hitler, ikkagi kõikide saksa vägede kõrgem ülemjuhataja, oli juba 30. aprillil asunud Valhalla poole teele. Ei teadnud me ka seda, et 2. mail venelased olid juba vallutanud Berliini. Meie uus positsioon Sargbergi mäel oli tõepoolest oma kummalise nime vääriline. Keset lamedat lauskmaad kerkis umbes 50 meetri kõrgune mäehakatis, mis oma kujult meenutas kangesti kirstukaant. Sellel mäel olid kunagi kasvanud jämedad puud, nüüd aga näis, nagu oleks vene sõjaväepataljon siin metsa üles töötanud. Neil on nimelt kombeks puud rinna kõrguselt maha saagida. Vaid mäe laskuvatel nõlvadel kasvasid puud edasi. “Kaane” ülemine platoo oli vaid 30 meetri laiune ja selle mõlema serva taga kummalgi pool asusid vaenulikud väed. Nii lähedal vaenlasele ei olnud me kaevikuis varem veel olnud. 1. mail oli vastane teinud tõsise katse mäge, mis valitses kogu ümbrust, oma kätte saada. Katse oli ebaõnnestunud ja koristamata laibad vedelesid kõikjal meie kaevikute taga.

Kuni 7. maini kulgesid meie päevad Sargbergi mäel päris rahulikult, aga õhtu eel kutsus kompaniiülem rühmaülemad oma punkrisse ja tegi teatavaks, et on saanud käsu: täna õhtul, nii nagu pimedaks läheb, rinne maha jätta ja liikuda Hirschbergi linna suunas. “Aga sina, Rent, jääd oma rühmaga meie taandumist kaitsma. Kui vahepeal uut korraldust või käsku ei tule, võid positsioonilt tagasi tõmbuda täpselt 24 tundi hiljem. Täienduseks telefonisidele saad kaks raadiotelegrafisti lisaks. Kas küsimusi on?” – “On küll. Palju sa meile viina maha jätad? Kui madinaks läheb, ega ma nende mõne mehega jõua vaskasid niikuinii kinni pidada ja siis oleks viina täis peaga kergem igavikuteele asuda!” – “Jäta oma loll jutt!” oli kõik, mis ma vastuseks sain.
Niipea kui pimedaks läks, hiilisid kompanii ülejäänud rühmad nagu vaimud hiirvaikselt mäest alla ja kadusid öhe. Mina jagasin oma vennikesed terve kompanii lõigu peale laiali nii hästi või halvasti kui oskasin. Ei mäleta, et ma kunagi varem terve öö läbi nii erk oleksin olnud ja iga vähegi võõrast heli või krabinat tabada püüdnud. Kellaosutid näitasid neljandat hommikutundi. Tihe ja paks udu mattis kogu maastiku nagu vati sisse. Polnud midagi kuulda, veel vähem näha. Kusagilt tagantpoolt hakkas äkki kostma läheneva mootori mürinat. Tuli mootorrattur-käskjalg: “Ma tõin teie rühmale lõunasöögi” (hommikul kell neli!) Ühes kannus olid keedetud kartulid, länikus guljašš ja teises kannus mannakreem. Peale selle kästi edasi öelda, et hommikul kell kuus võime kaks kilomeetrit tagasi tõmbuda seljataga asuvasse külla. Juba enne kella kuut olime kõik oma relvade ja muu varustusega kaevikutest vaikselt välja roninud. Lõunaks olime oma kompaniile järele jõudnud.

Maantee oli taanduvaid vägesid täis. Meie rügement liikus maantee paremas servas, vasakul marssisid meiega paralleelselt Göringi WL /Wehrmacht-Luftwaffe/ välidiviisi üksused. Kuna need sellid polnud kunagi jalaväelastena oma kõrget võitlusmoraali demonstreerinud, siis olid naljahambad pannud neile nimeks “Wir Laufen” (me jookseme). Inimesed seisid heitunud nägudega teeservas. Kõiki valdas painajalik hirm idast läheneva vägivalla ja omavoli ees. Varasel pärastlõunal olimegi Hirschbergis. Kompaniis algas toitlustamine ja rännakupuhkus. Hirschbergis asuv likööritehas oli langenud meie poiste rünnaku ohvriks. See saigi meile saatuslikuks. Napsi oli igasugust ja piiramatus koguses. Pidu käis õhtuni välja, mil hakkas juba hämarduma. Tagantjärele mõeldes tuleb tunnistada, et pole midagi uut siin ilma peal. Seal kordus meiega sama situatsioon, mida Richard Roht oma raamatus “Sõjasõit” kirjeldab Esimese maailmasõja aegadest.
Kompanii rivistus edasimarsiks Tšehhoslovakkiasse. Mina oma väeosaga kuulusin nende kõige viimaste katteväeosade hulka, kes põhiväeosade taandumist pidid kaitsma. Minu vana semu Ants Traks ratsutas äkki 8. mai õhtul kella kuue paiku minu juurde, teine ratsahobune valjaid pidi kõrval, ja ütles: “Siin on sulle hobune, homme hommikul võib sul seda vaja minna.” Kui Ants oli sõjakooli läbi teinud, näinud Rebane teda noorte ohvitseride seas ja oli hüüdnud: “Ants, sina ka leitnant! Jääd minu juurde.” Küllap lehmalugu tulnud talle meelde. Nõnda sai Ants rügemendi staabiülema hea sooja koha. Mõistagi oli ta täiesti teadlik olukorrast.

Tänaval liikuvad inimesed hädaldasid ja olid mures homse päeva pärast: “Mis saab teist, vaesed poisid, ja mis saab meist, kui venelased tulevad?” Olin kõvasti purjus, kuid mäletan hästi, kuidas ma sadulastki veel üht nutvat prouakest lohutada püüdsin, soovitades tal koos meiega linnast lahkuda. Selle õhtu viimase matsu pani mulle lipnik Lennu, kes ulatas vaarikapunase joogi. See oli tõesti nii hea, et ärkasin järgmisel hommikul meie kompanii voorivankril. Mehed ütlesid mulle: “Rühmaülem, küll sul vedas. Kukkusid öösel hobuse seljast maha ja oleksid kraavi jäänudki, kui me poleks näinud”. Olin sõna otseses mõttes maha maganud maailma ajaloo ühe tähtsama öö. 8. mail 1945 öösel kell 24.00 kehtestati relvarahu. Teine maailmasõda Euroopas oli otsa saanud.
9. mai hommik seal Riesengebirge mäeaheliku pooleteisetuhande meetri kõrgusel jahedas ja uduses mäestikuõhus ei pakkunud algavaks päevaks midagi lohutavat. Tagant lähenes meile äkki beež kabriolett, katus alla lastud, autojuhi kõrval seisis püsti rügemendiülem Alfons Rebane. Mina nägin teda nii kolme meetri kauguselt. Hoides esiklaasist kinni, jälgis ta oma hallide silmade looritatud pilgul marssivaid mehi, oma tublisid poisse, keda ta läbi paljude lahingute oli juhtinud ja kellele ta nüüd tegi omamoodi lahkumisvisiidi. Neid poisse, kes 1941. aastal juba idapataljonis Wehrmachti koosseisus ja ka neid, kes hiljem tema rügemendis teenisid, teiste hulgas ka mina, kutsuti rebasekutsikateks. See oli tunnustus, see oli erilise väärtusega tiitel. Rebane peatas korraks auto ja ütles: “Poisid, sõda on läbi. Relvad maha, visake need kraavi. Meil on tšehhide sideohvitseridega kokkulepe, et meid lubatakse marssida vabalt inglaste juurde.” Kuigi asfalttee oli sile, kõikus “vana” märgatavalt ette- ja tahapoole. Ka pilk, millega ta meid vaatas, oli äraolev... See oli lühike viiv, mil ma teda viimast korda nägin.

Andsin kohe käsu: “Püssidest lukud välja, lukud osadeks, iga vedru ise nurka!” Tegime relvad kahjutuks ja hakkasime edasi marssima. Hall ja udune Tšehhimaa hommik hakkas taanduma läheneva keskpäevase päikese ees. Saime mõned kilomeetrid minna, kui näen – üks ülemleitnant on maanteekraavis, säärikud jalast tõmmatud, müts näole pandud. Läheme veel paarsada meetrit, seal lamab kapten täpselt samuti. No siis oli asi selge. Ohvitserimütsi viskasin põõsasse, pagunid maha, aurahad, mis olid taskus, neid ma ei raatsinud ära visata. Nad olid nii kalli hinnaga välja teenitud. Sõda oli küll lõppenud, kuid algas ajajärk, mil tapmine jätkus igasuguseid seadusi ja moraalireegleid eirates. Nüüd tapeti siin Tšehhoslovakkias ja mujalgi paljusid relvituid mehi vaid sellepärast, et neil olid liiga uhked õlakud või liiga palju lahingutes teenitud aumärke rinnas. Paari kilomeetri järel tulidki küla pätid, juua täis, aga relvad käes, käsutasid seina äärde. Väeosadel, kes sealt läbi läksid, relvi ju polnud. Minu sõber Ants on kaks korda seina ääres seisnud, joobnud mahalaskmiskomando sealsamas. Mehed olid küll näidanud oma käisel olevat märki, et me pole ju sakslased, oleme eestlased. Aga keelt keegi ei osanud. Siis olevat üks tšehhi ohvitser kohale tulnud: “Mis siin toimub? Mahalaskmine? Ära jätta! Sõda on läbi, see on vägivald ja mõrv, seda ei tehta.” Tšehhi ohvitserid olid paljusid päästnud. Seda arvu enam keegi täpselt ei tea, palju eesti poisse seal otsa sai, nende hulgas ka major Maitla.

Katkendeid on valitud ka Harri Renti raamatust “Ma jäin ellu”. O/Ü Ortwil, 1997 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv