Kultuur ja Elu 2/2008


Kultuur ja Elu 1/2008

 

 

 

 


Kolonel Alfons Rebane ja meie õigus oma ajaloole

tekst: einar laigna


Kolonel Alfons Rebane 24.06.1908–08.03.1976

24. juunil 2008 täitub 100 aastat meie legendaarse sõjakangelase ja Eesti musterohvitseri Alfons Rebase sünnist.

Valga on piirilinn, mis on ilmselt soodsalt mõjunud meie kaitsetahtele ja andnud olulise osa kaitseväe ja eriti piirivalve kujunemisel. Valgas on kõrge kaitsetahe. Valgas on sündinud ka meie rahvuskangelane kolonel Alfons Rebane. Tema isikus on meil oma ideaalkujul rahvusliku ohvitseri arhetüüp. Tänast auditooriumi arvesse võttes ei ole ilmselt vaja hakata selle sõjamehe eluteed ja võitlusi ette lugema. Te teate seda kõike isegi.

Kolonel Alfons Rebase fenomen

Milles seisneb siis koloneli erilisus või ainulaadsus, mis teeb ta nii tähtsaks? On sõjakangelasi, kes saavad kõrgeid autasusid ühekordse teo eest. Alfons Rebase isikus on jälgitav stabiilselt tegutsev juht, kes kriitilistes olukordades oli suuteline lahendama sõjalist ülesannet edukalt, sealjuures eriliselt osates säästa oma mehi. Iga inimene kujuneb ja pärineb oma rahva kultuurist ja mentaliteedist ja Alfons Rebase näol on meie rahvale antud niisugune eestlane, ohvitser, riigikodanik, kes suutis sõjaolukorras tugineda nimelt meie rahvusliku kultuuri alustele.
Me teame, et suurriigid, kel on käsutada suur inimressurss, ohverdavad lahingulisi eesmärke taotledes hoolimatult kümneid ja sadu tuhandeid inimelusid. Alfons Rebane teadis meie rahva inimressursi piiratust ja seetõttu iga mehe erilist väärtust. See tuleneb meie kultuuritaustast, mis näeb igas inimeses erilist ja ainulaadset. Just see joon ja oskus täita lahinguülesandeid edukalt, sealjuures eriliselt hoides oma mehi, on meie jaoks kõige olulisem. See arusaam kehtib jätkuvalt meie Eesti kaitseväes. Suurearvulistel stepirahvastel on väljend: „Üks ei ole sõjaväljal sõdur.” Meil on teistsugune kontseptsioon, mille kohaselt sõdur on isiksus, kes võib ka üksi sõjaväljal väga palju korda saata, muuta kogu olukorda. Tema oskus piiramisrõngast mehi välja viia on leidnud väljenduse rahvalikus keeles: „Vana rebane läks ees ja kutsikad reas järel.” Ja sõja ajal kutsus rahvas Rebase pataljoni mehi hellitlevalt rebasekutsikateks.

Psühholoogiline sõda

Teine maailmasõda on ametlikult lõppenud, kuid jätkub psühholoogilise sõjana, mille kaugem eesmärk on sõjas võidetud rahvaid hoida jätkuvalt moraalse ja psüühilise surve all, sisendades neile süükompleksi ja jättes nad ilma eneseväärikusest. Sellega kaasneb teatud psüühiline halvatus, paralüüsiseisund, julgusetus mõtelda.
Me teame, et Nõukogude Liidus nimetati ajalugu poliitiliseks teaduseks. Uurimistulemused olid etteantud ja ajaloolaste ülesanne oli tihti ainult tõestada juba etteantud seisukohta. Kehtisid ametlikud versioonid ja arhiivid olid suletud. See ei kehti ainult Nõukogude Liidu kohta, vaid puudutab avaramalt Teise maailmasõja võitjaid riike üldse. Just Läänest tuli uuesti meile mõiste „poliitiline korrektsus”, mis tähendab ju sisuliselt täpselt sedasama. Piisab ühest näitest: Inglismaa Teist maailmasõda puudutavad arhiivid lubatakse avada alles aastal 2017. Kui ametlikult esitatud versioonid on õiged, mida peab siis varjama ja salastama?

Ajalooline mälu

Ajalooteadus peab teenima ajaloolist mälu ja õige ajalooline mälu on iga rahva olemasolus vältimatu. Teise maailmasõja objektiivsel uurimisel ja uurimistulemust avaldamisel on Eesti Akadeemiline Sõjaajaloo Selts teinud oma 20 aasta jooksul ära suure töö. Tähtis on ainult üks – tõde ise, nii ei ole keelatud uurimisteemasid ega saa olla etteantud uurimistulemust. Nii nagu igal muul teadusalal, on ka ajaloolise tõe väljaselgitamisel vältimatuks töömeetodiks kahtlemine esitatud versioonides. Keskne teema uurimises on olnud „Eesti sõdur Teises maailmasõjas” ja kindlasti ei tohi maha vaikida avalikkuses Teise maailmasõja kangelaslikke heitlusi, milles eesti sõdur ja eesti ohvitser ilmutasid erilist kvaliteeti. Seega on võitlus ajaloolise mälu eest, mille üks osa on oma kangelaste austamine, meie edasises püsimises vältimatu. Psühholoogilises informatsioonisõjas on õigustava ja vabandava hoiaku võtmine juba iseenesest vältimatu kaotus. Psühholoogiline sõda on oma olemuselt sama julm ja karm nagu sõda relvadega, sest eesmärgid on samad. Süükompleksi omaksvõtmine on enesehävitamine. Selles plaanis on Saksamaa olukord haletsusväärne, sest seal on tänaseni Saksa ajaloo õpetamine sarnane ajaloole Nõukogude Liidus. Viimasel ajal on küll aga jõulise märke Jaapanist, kes soovib taastada oma eneseväärikust läbi õige ajalooteadmise.
Nii on lood ka meil seoses kolonel Alfons Rebasega. Selgub, et Eesti kaitseväes paljud pole kuulnud ega teagi, kes oli kolonel Alfons Rebane. Küsimusele, miks meie rahvuskangelane on avalikust elust välja lülitatud ja miks temast ei teata piisavalt, öeldakse, et jah, kõik on küll väga ilus, aga meie sõbrad Läänes ei saaks meist siis aru. Kas me peame oma ajaloo maha salgama? Ja niisuguste sõprade puhul tuleb tõsiselt kahelda nende intellektuaalses ja moraalses aususes.
Diplomaatia diplomaatiaks, aga õigust austada oma kangelasi ei lähe vaba rahvas teiste käest küsima. Kaitseväe ülesanne on põhiseaduses fikseeritut, rahvust ja kultuuri põlvest põlve säilitades kultiveerida truudust, vaprust ja julgust. Selles on olulised ajaloolised eeskujud – kangelased. Meil on oma kangelased ja nende austamisel ei pea me kellelegi midagi põhjendama, õigustama ega vabandama. Selle niinimetatud võõra mundri teemal ei laskuta isegi poleemikasse.

Mida peame tegema?

Aasta 2008 võiks seega vabalt olla vähemalt Eesti kaitseväes see aeg, mil me eriliselt teadvustame kolonel Rebase läbi ilmsiks saanud omadusi. Eeskuju kasvatab.
Kõige aluseks on kaitsetahe, isamaalis-patriootiline kasvatus, millega kujundatakse riigikodanikku. Vastavalt põhiseadusele on see riiklik ülesanne. Eruohvitseridena elame kaasa igale meie riigi hingetõmbele ja tunneme muret protsesside pärast, mis välistavad valvsuse ja noorsoo patriootilise kasvatuse. Aastal 2008 tuleks korraldada teaduslikke konverentse ja anda välja kogumik „Eesti sõdur Alfons Rebane”. Me ei pea häbenema ega maha salgama parimaid enda hulgast. Just see mees koos relvavendadega ilmutas omadusi, millega sõditi Vabadussõjas, Teises maailmasõjas ja tänu kellele me üldse oleme rahvana veel olemas. Tunneme kõik maali Vabadussõjast: „Kolm põlvkonda. Vanaisa, isa ja õppursõdur”. Selle pildi nägemine ise kujundab ja kasvatab. Kui õppursõdurit ei ilmu vanaisa ja isa järel, siis kes kaitseksid meie maad ja tulevikku? Missugust noorsugu me tahame? Missugust noorsugu me kujundame praegu? Missugused on need aated ja ideaalid, sellest sõltub meie allesjäämine rahvana omal maal.
Meil on õigus oma ajaloole. Me peame seda teadma ja seda edasi andma järgmistele põlvedele. Ainult tõel on väärtust ja ainult tõde teeb vabaks. Selleks soovin kõigile enamat julgust, enamat uhkust, enamat eneseväärikust. Küsimus pole kunagi ainult allesjäämises. Alles tuleb jääda auväärselt ja väärikalt.


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv