Kultuur ja Elu 2/2008


Kultuur ja Elu 1/2008

 

 

 

 Meenutuste autor Ivar Künnapuu.

Ristid, haakristid, viisnurgad

tekst: IVAR KÜNNAPUU

Miks poiss joonistab haakriste? Kus on ta neid näinud? Aasta oli siis 1949, meenutab Ivar Künnapuu.

Olin oma eluteel jõudnud seitsmenda verstapostini, kui läksin Tallinnas Gustav Adolfi Gümnaasiumi (tookord Tallinna 1. Keskkool) esimesse klassi. Aasta oli siis 1949. See oli poistekool. Punavõimu ümberkorraldused, kus koos pidid õppima nii poisid kui tüdrukud, meie kooli veel jõudnud ei olnud.
Esimesi klasse oli kolm, A, B, C, igas ligikaudu 45 õpilast. Kooli direktor oli minu mäletamist mööda Merilo, õppealajuhataja eestimeelne ja isamaalise hoiakuga Richard Kress ning klassijuhataja õpetaja Lõhmus. Teises, või oli see kolmandas klassis tuli meile ka kaks tüdrukut – Kersti Uuesson ja Taimi Usar. See oli poiste jaoks suur üllatus. Püüdsime tüdrukutega hästi läbi saada ja suhtlesime härrasmehelikult, kui nii võib öelda.
Huvitav on meenutada, et koolis olid ka venekeelsed klassid. Ei oska enam öelda, kui palju neid tookord oli, kuid meelde on jäänud mõningad mälupildid. Nimelt kooli tulles olid uksel vastas vanemate klasside poistest korrapidajad, kelle ülesandeks oli ära hoida ustel trügimine ja jälgida, et kooli sisenemisel täidetaks viisakusnõudeid. Kehtis kord, et uksel tuli müts maha võtta, jalad lumest või porist puhastada. Pahatihti juhtus seal ka arusaamatusi, mis lõppes eksijatele nahatäiega. Kannatajateks osutusid enamasti vene poisid, kes olid „unustanud” mütsi peast võtta.

„Õpetaja, Künnapuu joonistas Saksa haakrise!”

Nüüd aga esimesest klassist aastal 1949. Märtsiküüditamine oli meil kõigil veel värskelt meeles. Paljudel meist oli see puudutanud lähedasi, sugulasi või tuttavaid. Sellest aga ei juletud rääkida, see oli n.ö tabuteema. Õpilasi oli ju erinevatest kodudest oma arusaamade ja tõekspidamistega. Siinkohal lugu, mis mulle ikka ja jälle on aastate möödudes meelde tulnud.
Oli joonistustund ja anti n.n vaba teema. Iga õpilane võis joonistada seda, mis talle kõige enam näis sobivat ja meeldivat. Mina valisin sõjateema. Joonistasin autosid, tanke, lennukeid. Et tegu oli sõjamasinatega, vajasid nad ka eraldusmärke. Minu valikuks said ristid ja haakristid, kuna joonistatud olid Saksa lahingumasinad. Nagu eespool öeldud, oli meie klassis lapsi, kelle kodus olid au sees ka viisnurgad.
Istusin klassis uksepoolses reas vasakus ääres. Üle minu pingirea keskmise rea paremal ääres aga istus poiss, kes tõstis äkki käe ja ütles: „Õpetaja, Künnapuu joonistas Saksa haakrise” (“haakrist” ei osanud see poiss välja öelda). Pahandust kui palju! Vanemad kooli! Miks poiss joonistab haakriste? Kus on ta neid näinud?, jne., jne. Korralikkus sai mul tunnistusel väärika hinde – 2. Tänu õpetaja Lõhmusele ja Richard Kressile, kes olid eestimeelsed inimesed, summutati asi ära, nii et suurema kella külge lugu ei läinud ja midagi hullu ei juhtunud.

Tuletõrjujast NKVDlane

Kuu või poolteist hiljem juhtus aga seik minu emaga, mis jäi nii minule kui ka temale alatiseks meelde. Ema töötas kaubanduses, oli ühes turukioskis müüja. Kollektiiv oli seal neljaliikmeline – juhataja Rommi ja kolm naist. See oli Kalinini-nimeline turg. Töölt oli võimalik mõnikord ka ära käia, kas lõunal või vaadata, on kodus kõik korras. Elasime Kalamajas väikeses kahekorruselises puumajas kus oli neli korterit. Meie elasime alumisel korrusel.
Ühel päeval, kui mina polnud veel koolist koju jõudnud, tuli ema lõunale. Aeg-ajalt ta ikka jälgis, et ma “nälga” ei jääks. Avanud välisukse, nägi ta meie korteri ukse taga seismas NKVD vormis meest. Märtsiküüditamine ja poisi „saksa haakrise” lugu oli veel värskelt meeles. NKVDlane küsinud: “Kodanik, kas teie olete siia korterisse?” osutades meie uksele. “Ei, ei” vastanud ema, “mul on siin üleval tuttav, ma lähen tema juurde,” ja hakanud trepist üles teisele korrusele minema. Jalad aga sõna ei kuulanud, üleni värisedes hakanud tal pisarad solinal jooksma. Nii ta mulle hiljem rääkis. NKVDlane aga ilmselt mõistis olukorda ja hõikas: “Kodanik, ärge kartke, ma olen tuletõrjest. Tulin teie küttekoldeid kontrollima ja üle vaatama.” Seepeale oli ema trepiastmele maha istunud ja kõva häälega nutma puhkenud. Lõpuks oli ta siiski meie ukseni jõudnud ja “NKVD”lase sisse lasknud. Tema oli siis küttekollete korrasoleku kohta akti kirjutanud, allkirja võtnud, vabandanud ja ära läinud. Sel päeval ema enam tööle tagasi ei jõudnudki. Kui mina koju tulin, haaras ta mul kõvasti ümbert kinni ja kallistas. Siis sain juhtunust teada. Kui isa töölt koju tuli, oli ema juba rahunenud, kuigi juhtunut veel kaua isaga arutati. Mulle loeti ka sõnad peale, et ma sellest kellelegi ei piiksataks.


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv