Kultuur ja Elu 2/2008


Kultuur ja Elu 1/2008

 

 

 

 Grupp eestlasi Norilskis mälestusmärgi juures.

Eesti poisid Arhangelski punases põrgus

tekst: Peeter Kaldur

Jõhvi Mihkli kiriku õpetaja Peeter Kalduri hiljutine reis viis ta Arhangelskisse, paika, kus suri üle 7000 sundkorras Nõukogude armeesse mobiliseeritud eestlase. Eestlaste orjatööd meenutab seal “Eesti tee”.

Palju aastaid tegin koostööd nendega, kes sõdisid II maailmasõjas saksa armee koosseisus ja kes olid 1944. a esimesel poolel läbi teinud kohutava Sinimägede lahingu, kus vennatapulahingus langes saksa armeest vähemalt 40 000 ja nõukogude armeest hinnanguliselt 120 000 sõdurit, kus aga rinnet hoiti kinni üle poole aasta ja kus eeskätt saksa allveelaevad said põlevkiviõli, mis oli nende edukaks tegevuseks hädavajalik.
Alates Eesti taasiseseisvumisest õnnistasin ligi 20 mälestuskivi või mälestusristi, osalesin kolme saksa sõdurite surnuaia, kahe osasurnuaia, kuhu olid maetud eestlased, ja veel kolme vangistatud saksa sõdurite surnuaia avamisel ning tegin tihedat koostööd Saksa Sõjahaudade Hooldeliiduga. Õnnistasin ka ühe mälestuskivi nendele metsavendadele, kes pidasid tõsist sõda nõukogude võimu vastu, aga kes selles sõjas pidid paratamatult alla jääma. Aastate jooksul olid väljakujunenud tihedad sõprussidemed elusolevate saksa sõjaväes sõdinud endiste sõduritega ning käisin mitmeid kordi nende kokkutulekutel Eestis ja Saksamaal.

Eesti sõdurite hüljatud kalm Kingissepas

Seetõttu kõlas see mulle hämmastavana, kui 2005. aastal tehti ettepanek sõita nõukogude võidupüha eel Venemaale Kingisseppa (tsaariaegne Jamburg), pühitseda Luuga jõe kaldal Eesti Laskurkorpuses sõdinud ja langenud sõdurite surnuaed ning õnnistada sellele surnuaiale maetud sõdurite haudu. Ometi ei mõtelnud ma kaua, sest sõduril polnud enamasti aega mõelda, kui ta oli juba mobiliseeritud ja talle munder selga pandud ning sõduri käest ei küsinud keegi, kas ta toetab seda ideoloogiat, mille eest sõdib. Pühitsesin täiesti teadlikult Luuga jõe kaldal asuva surnuaia ja õnnistasin sellel asuvad hauad, sest teadsin, et rõhuv enamik nendest langenud sõduritest olid lapsena ristitud, enamasti luteri kirikus, ja surm muudab Jumala ees kõik võrdseks. Samuti teadsin seda, et nõukogude ajal seda surnuaeda ei pühitsetud, nii et ma täitsin oma kohust ja tegin ära selle, mis oli senini tegemata jäänud.

Norilski räigel kuumaastikul

Loogiliseks jätkuks oli sama aasta suve lõpus terve grupiga sõit Norilskisse mälestamaks küüditatud eesti ohvitsere, kes vangistati 1940.– 1941. aastal, ja kellest tagasi tulid vaid üksikud. Tee peal püstitasime Igarkas Jenissei kõrgele kaldale mälestusristi, mis oli Eestis eesti puidust Kaitseliitu kuuluvate puutöömeeste poolt valmistatud, ning pidasin selle risti juures mälestuspalvuse kõigi eestlaste ja eestimaalaste eest, kes on Siberi avarustesse küüditatud ja seal hukkunud.
Laevareisi lõpp-peatuseks oli Dudinka. Dudinkas külastasime ka muuseumi, mis andis hea ülevaate paljurahvuseliste küüditatute orjatööst Siberi ebainimlikes tingimustes. Samuti puhastasime Dudinkas mälestuskivi küüditatuile ning süütasime selle juures küünlad. Dudinkast tuli sõita ligi 200 km kaugusele Norilskisse ning näha teel kuumaastikku, mis oli ka mulle, kes on näinud Kohtla-Järve kõige varjatumaid ja koledamaid kohti, tõeliselt hirmuäratavaks elamuseks. Õnneks ei puhunud tuul väävliküngaste, õigem oleks öelda väävlimägede poolt, meie peale, nii et vahetutest elamustest pääsesime. Ometi sünnib ka Norilskis lapsi ja keskmine eluiga ulatub 40 aastani, nii et inimene harjub kõigega.
Norilskis käisime ka muuseumis, kus Siberi põhjaosa ürgse ilu kõrval nägime dokumentaalselt jäädvustatuna küüditatute elu ja tööd. Küllap me ei osanud enam millestki kohkuda, kergesti muutub inimene tuimaks. Selle reisi kõrgpunktiks oli Norilski nn Kolgata, kuhu eestlaste poolt juba 15 aastat tagasi püstitatud mälestusmärgile on lisandunud lätlaste, leedukate, poolakate ja juutide mälestusmärgid. Ka selle mälestusmärgi jalamile süütasime küünlad ja pidasin lühikese mälestuspalvuse. Vene telejaamad ei olnud pidanud paljuks tulla sellele memoriaalile ja meilt võeti mitu pikka ja põhjalikku intervjuud, millest osa oli juba samal õhtul tele-eetris.

Rinde asemel Arhangelski punasesse põrgusse

Mõned aastad hiljem, veebruaris 2007, käisime suures osas samade inimestega Arhangelski oblastis, kus algas nii paljude eesti meeste Kolgata tee. Tegemist oli inimestega, kes sundmobiliseeriti 1941. a suvel pärast II maailmasõja lahingute kandumist itta ehk nn Suure Isamaasõja algul. Sundmobiliseerimine toimus suvel ja ilmselt oli kellelgi idee, et Eestist mobiliseeritud mehi võib panna nõukogude sõjaväkke. Õnneks või õnnetuseks seda ei tehtud ning kõik sundmobiliseeritud pandi tööle, ehitama teed Arhangelskist Arhangelski oblasti kirdeosas asuva Mezeni linnani läbi soode ja metsade. Seda teed nimetatakse veel tänapäevalgi „Eesti teeks“ ja alles praegu, peaaegu 70 aastat hiljem, hakkab see tee valmis saama. Seda sunnitööd võiks võrrelda Peterburi linna ehitamisega, mille kohta öeldakse, et Peterburi on rajatud inimeste kontidele, kuid... Peterburi on üle 1000 km lõunas ja tunduvalt soojem; Peterburi ehitavad inimesed olid korralikult riides; Peterburi ehitavatel inimestel olid korralikud tööriistad ja omajagu kogemusi selliseks tööks, kuid eestlaste näol oli tegu vägivaldselt kodunt võetud normaalses ühiskonnas üles kasvanud inimestega. Vähemalt süüa andsid pomoorid (Arhangelski oblasti põhjaosas elavad venelased, kelle kõik hoiakud on teistsugused) eestlastest sisuliselt vangidele korralikult, sedasama, mida nad ka ise sõid. Ka praegu on veel elus neid inimesi, kes mäletavad eestlasi, ja ei kuulnud me ühtegi halba sõna eestlaste kohta.
Nendes ebainimlikes tingimustes surid noored eesti mehed „nagu kärbsed“. Antagu mulle see väljend andeks, aga teisiti ei saa seda nimetada. Keegi ei oska täpselt hukkunute arvu nimetada, kuid erineva kirjanduse andmetel oli neid vähemalt 7000, tegelikult tõenäoliselt rohkem. Räägiti lugu, kuidas sügisel oli sinna kanti ära eksinud üks saksa luurelennuk, mis ilmselt tuli Põhja-Norras asuvast baasist. Loomulikult hakkasid eesti mehed seda lennukit tervitama, lehvitades ja karjudes. Lugu lõppes sellega, et kõik vähegi kahtluse alla sattunud eestlased lasti nõukogude julgeoleku poolt maha.

Kui hakati Eesti Laskurkorpust moodustama, toimetati kõik ellujäänud Lõuna-Uraalidesse. Nüüd said nad korralikult süüa, aga kui alguses olidki kellelgi illusioonid Nõukogude võimu suhtes, siis nüüd olid need jäägitult kadunud. Ega ilmaasjata tulnud Eesti Laskurkorpuse lahinguristsetelt Velikije Luki all väeosa tagasi alla poole meestest. Kellel vähegi oli võimalik, need jooksid üle saksa poolele, sest hullemat enam ei saanud olla.
Täpsete matmiskohtade määratlemine oli täiesti võimatu, nii asetasime küünlad kahte kohta, kus võis enam-vähem kindel olla, et sinna on eestlasi maetud, mõlemad neist vanas pomooride külas Kimža lähedal. Pidasin mõlemas kohas lühikese palvuse. Tuleb rõhutada, et lugupidamine eesti meeste vastu on sügavalt juurdunud kohalikesse elanikesse, ka nendesse, kes on liiga noored, et ise mäletada ligi 70 aastat tagasi toimunud sündmusi. Seda lugupidamist kogesime igal sammul. Meile näidati kõike, mida iganes soovisime. Tee ühe matmispaiga juurde oli lahti aetud, mis polnud lihtne töö, kui arvestada peaaegu kahemeetrise lumega rohkem kui 2 km ulatuses, kusjuures seda oli tehtud spetsiaalselt meie jaoks. Ühes teises „Eesti tee“ trassile jäänud külas korraldas külanõukogu esimees meie auks vastuvõtu, mis oli tänutäheks aastakümnete eest tehtud töö ja nende kannatuste eest, mida noored eesti mehed talusid Põhja-Venemaa tingimustes.

Külapoest võis osta vaid viina ja komme

Kimžas peatusime ka pikemalt, magasime tõelistes põhjamaistes talumajades, külastasime kohalikku elektrijaama, mis töötas diiselkütusel, vaatasime kohalikku koduloomuuseumi ja nautisime tantsu- ja laulukunsti etnograafilise ansambli esituses. See oli mitmete aastakümnete vältel esimene kord, mil sellesse külla sattusid eestlased või üldse keegi väljastpoolt kodurajooni. Kurb oli kahest asjast: sellest, et külapoest võis osta ainult viina ja komme, isegi leiba toodi vaid üks kord nädalas ning ilma oma majapidamiseta ähvardas kindel näljasurm; ning sellest, et vana ilus ja suur puukirik oli trööstitus, varisemisohtlikus olukorras, nii et sinna sisse ei pääsenudki. Kuid meid „lohutati“ sellega, et kiriku sees pole ka midagi vaadata, sest kõik vähegi väärtuslik oli nõukogude ajal minema viidud.
Teel Kimžasse ja Mezeni külastasime ka väga Rocca al Mare’t meenutavat vabaõhumuuseumi Malõje Karelõs, kuhu on kokku koondatud suur osa põhjamaisest puu-arhitektuurist ja mis oli tõeliseks vaatamisväärsuseks ning kus meile anti võimalus osaleda tõelisel rahvapeol; ja endist mungakloostrit Krasnõje Gorõs, mis andis aimduse revolutsioonieelsest kultuurist selles piirkonnas. Ka Mezenis külastasime kohalikku koduloomuuseumi ning see oli vist ainuke paik peale Arhangelski, kus oli tegutsev kirik. Tagasiteel Arhangelskisse külastasime töönduslikku rahvakunstiettevõtet, mis nõukogude ajal õitses, aga praegu vaevleb tõsistes turundusraskustes.

Kui jõudsime tagasi Arhangelskisse, siis ootas meid üllatuseks ees pressikonverents. Esindatud oli neli vene telejaama ning terve hulk kirjutavaid ajakirjanikke. Minule oli kõige suuremaks üllatuseks see, et kõigist ajakirjanikest vaid üks oli pahatahtlik ning esindas vana tüüpi ajakirjandust. Teiste suhtumine oli umbes niisugune, et seda, mida Moskva räägib ja näitab, kuuleme ja näeme niikuinii iga päev, rääkige teie meile sellest, mis tegelikult toimub ja ka sellest, mida meil nägite ja tegite. Pressikonverents kujunes pikaks ja ausaks. Kahte telesaadet me jõudsime näha ja ühte kirjutist lugeda. Need olid ausad, täpselt nii, nagu olime rääkinud.
Kaheldamatult oli oluline see, et Memento valmistas ette nimekirjad teadaolevatest Arhangelski oblastisse saadetud ja seal hukkunud eestimaalastest, mis me andsime üle Mezeni administratsioonile ja mis aitab vähemalt osaliselt kindlaks teha ka nende hukkumise ja matmise kohti. Oluline oli kaheldamatult seegi, et Peipsi-äärsed vanausulised palusid viia peotäie Peipsi-äärset mulda Mezeni ja puistata see vanakese Avvakumi hauale. Need ülesanded täitsime heameelega.
Kõikide nende sõitude jaoks ei saanud me kuskilt mingit toetust. Kui keegi sai seda eraviisiliselt, on see tema enda asi, aga mingit ühtset toetust ei olnud. Samas tegime tööd, mis oli vajalik, ma olen veendunud, et nooremale eestlaste põlvkonnale tuleb rääkida või meelde tuletada, millisest põrgust me pääsesime, kui Nõukogude Liit ajaloo prügikasti rändas.

* * *

Samal teemal: Norilsk, anno domini 2005, Kultuur & Elu nr 3/2005, lk 24–26.
Arhangelski oblastis represseeritud eestlaste nimekirjad on avaldatud ka Hilda Sabbo raamatusarja “Võimatu vaikida” kd 6-8..
1941. aastal Nõukogude armeesse sundmobiliseeritud eestlaste elust ja surmast tööpataljonis jutustab ka Marcus Kolga dokumentaalfilm “Gulag 113”

 


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv