Kultuur ja Elu 2/2008


Kultuur ja Elu 1/2008

 

 

 

 


Alternatiividest Eesti 20. sajandi ajaloos

tekst: MATI ÕUN, sõjaajaloolane

Alternatiiv on võõrsõna ja tähendab valikut. Sõjaajaloolane Mati Õun vaatleb, millised oleksid olnud valikud Eestile XX sajandil. Hakkame peale sajandi algusest või natukene pärast algust.


1. ilmasõda, Ypres, 1917.

Mis oleks olnud, kui I maailmasõda ei oleks olnud?

Vene tsaaririik oleks kestnud edasi. Saksamaa Euroopa keskmes oleks kestnud kaugelt suuremana kui praegune, Balkanil oleks mõnusalt laiutanud Austria-Ungari.
Aga mis olukord oleks meil Eestis? Teatavasti aastal 1917 oli kogu riiklik kooliharidus alates algklassidest venekeelne. See tähendab seda, et kui tsaaririik oleks kestnud, oleksime selles armsas tsaaririigis kaunis kõvasti ära venestunud. Umbes selliselt, nagu on meie sugulased seal Uuralite lähedal.
Teatavasti algas aastal 1917 Petrogradis veebruarirevolutsioon, Venemaast sai vabariik. Aga ega Vene vabariigist ei tekkinud veel Eesti vabariiki. Eesti poliitikud olid ettevaatlikud. Nad arvasid, et tuleb piirduda poliitautonoomiaga.
Eesti õpetajad tulid kokku ja pidasid maha kaks kongressi, asutasid õpetajate liidu ja otsustasid, et eesti koolides hakatakse õpetama eesti keeles. Eesti keel oli selle momendiga päästetud, Eesti vabariik esialgu veel mitte.

Eesti Vabariigi tekkeks oli vaja oktoobrirevolutsiooni

Sedasama punaste pättide oktoobrirevolutsiooni, punast terrorit Venemaal. See oli viimane piisk, mis pani Eesti Vabariigi poliitikud ka tegutsema ja tõepooolest Eesti Vabariiki välja kuulutama, et sellest terrorilainest välja rabeleda. Teatavasti tuli selleks hea moment siis, kui keiserliku Saksamaa väed tulid pealetungile, veebruaris 1918 Eesti okupeeriti. Brest-Litovskis tehti ära Saksamaa ja Venemaa vaheline rahuleping. Eestimaa kohta on seal lepingus tore lugu: Saaremaa, Hiiumaa ja Muhumaa lähevad koos laidudega Saksa Kaiserreichile, ülejäänud Eesti kohta on sõnastus väga umbmäärane, umbes nii, et vaatame, mis sellest saab. Teatavasti oli siin kohalike sakslaste üritus teha Eestimaast, Liivimaast ja Kuramaast hertsogiriiki ja Eesti jäigi okupeerituks kuni 1918. a. novembrikuuni. Reichi jäämisest päästis meid ära Saksamaa novembrirevolutsioon. Eesti sai iseseisvaks.

Kui Eesti Vabariik oleks Vabadussõja kaotanud?

Minu prognoosi kohaselt umbes sama variant, nagu tsaaririigi jätkumisel, aga veel kaugelt hullemgi. Jällegi tõenäoliselt venekeelne Eestimaa ja kõik muu siia juurde kuuluv. Ka meie oleksime praegu kaunis juhmistunud. Ei teaks, kes me õieti oleme. Vene sõjaväes sain kokku meie sugulasrahvaste maride ja udmurtidega, kes arvasid, et nad on ikka venelased, aga et nad on metsas elanud ja sellepärast õige vene keele ära unustanud ja räägivad mingisugust segamurret. Nii et Jumal tänatud, Vabadussõja me võitsime.
Muideks, Eestimaal on rängalt vedanud. Jumala juhuslikult sattus siia inglise laevastik. Lihtsalt Eesti ja Suurbritannia huvid Läänemerel langesid tookord kokku. Inglise laevastik ajas siin omi asju, Eesti Vabariik omi asju. Aga inglise laevastiku juhatajad juhtusid olema lahtise peaga mehed. Nad said aru, mis on siin toimumas, ja võtsid suuna meie toetamisele.

Rahvademokraatia oleks olnud etem kui ENSV

1939–1940 oli Eesti Vabariigi valitsejatel võimalik kas vastu hakata või mitte. Trivimi Velliste ütles, et Päts ja Laidoner tegid väga hästi, et nad vastu ei hakanud. Et see oli ainuvõimalik ja ainuõige variant. Minu andmed ja reitingud siiski näitavad, et ainuõiges ja ainutargas otsuses võib kahelda. Olen kokku rehkendanud Euroopa riikide inimkaotusi, just neid väikeriike, kes hakkasid II maailmasõjas vastu Nõukogude Liidule. Eesti inimkaotused aastatel 1940–1945 on hinnanguliselt 65 000–85 000 surnut. Teatavasti oli Eesti kodanikkond II maailmasõja alguses miljon ja ükssada tuhat. Inimkaotuste hulk on 7% meie rahvaarvust. Juhiksin tähelepanu, et Soome, kes hakkas vastu, tema elanikkond oli tookord neli miljonit. Ja tema kaotused olid 85000, tähendab riik kaotas rahvaarvust 2,2%. Ungari, Rumeenia, Slovakkia, Horvaatia inimkaotused on väiksemad. Kõige suuremad inimkaotused on just Eestil ja ka Lätil. Milles asi? Meie mehed sõdisid mitmel pool, inimesi veeti Siberisse surema ja lisaks muud segadused, selle tõttu ongi meie kaotused nii palju suuremad. Ma ei taha panna siin süüd Pätsile ja Laidonerile, aga ütleksin, et see valik, mille nad tegid, ei olnud õige. Aga loomulikult on see tagantjärele tarkus.
1939.–1940. aastatel me oleksime Nõukogude Liiduga sõdides sõja kaotanud kindlasti. Aga me oleksime saanud teise staatuse. Meid ei oleks saanud teha Eesti NSV-ks, meid oleks tehtud Eesti Rahvademokraatlikuks Vabariigiks. Arvan, et Eesti Rahvademokraatlik Vabariik oleks olnud igatahes etem variant kui Eesti NSV.

Kui atendaat Hitlerile oleks õnnestunud?

20. juulil 1944 tehakse Adolf Hitlerile atentaat. Oletame, et see oleks õnnestunud, mis siis? Uus Saksa valitsus oleks kuulutanud, et nemad pole üldse fašistid, nad on demokraadid, on natsionaalsotsialistide vastu ja nüüd nad teevad kõigi liitlastega rahu, venelasega kaasa arvatud. Vaherahu piir oleks kulgenud mööda Narva jõge ja kuskile Võru ja Pihkva vahele.

Kui oleks võitnud Rahvarinne?

Jõuame aastatesse 1988–1991, mil teatavasti käis suur ideoloogiline võitlus ühelt poolt Rahvarinde, teisalt Eesti rahvuslike jõudude vahel. Rahvarinde idee oli teha ära Nõukogude Liiduga liiduleping. Õnneks Rahvarinne tookord ei võitnud ja tänu sellele oleme me praegu selles Eesti Vabariigis, nagu see praegu on.

Kui kaua tuleks kaitsta Eesti riiki?

1991 – Eesti Vabariik oli juba välja kuulutatud. Eesti Vabariigi Kaitseministeeriumis, kus ka minul oli au töötada, kutsutakse mind ühel päeval hr kantsleri juurde nõupidamisele. Nõu peeti selle üle, kui kaua peaks Eesti Vabariiki kaitsma? Hr kantsler ja teised kõrgemad ametnikud arvasid, et Eesti Vabariiki peaks kaitsma umbes kaks päeva. Miks kaks päeva? Aga sellepärast, et kahe päevaga saab Eesti eliit (Eesti jaguneb eliidiks ja pööbliks, ka mina olen pööbli esindaja) põgeneda. Muidugi oli hr kantsleri ajalooteadmine natukene vähene selles mõttes, et aastal 1940 algas agressioon peale õhublokaadiga, just sellepärast, et eliit ei saaks põgeneda. Tõepoolest, kahepäevane tärmin pandi seal paika, mida ülejäänud seltskond pärast seda teeb, polnud nende asi.

Kui meil oleks palgaarmee?

Teatavasti tuli viimaste valimiste eel Reformierakonna esindaja kaitseminister Jürgen Ligi välja ideega, et Eestil peaks olema palgaarmee. Oletame, et Eestil on palgaarmee. Selle blokeerib idanaaber ära paari õhudessandiga. Juhul kui meil on palgaarmee, ei ole meil välja õpetatud reserve, reservohvitsere. NATO reageerimisaeg on 6 nädalat ehk poolteist kuud. Kõigepealt vaadatakse, kas Eesti hakkab vastu? Juhul kui Eesti ei hakka vastu, siis NATO laiutab käsi, et kui te ise ennast ei kaitse, mis see meie asi teid kaitsta on? Jutt jumala õige, ega ei olegi. Muideks, palgaarmeega on veel üks niisugune salanipp, mida ma olen kuulnud. Palgaarmeelastel on omavahel suuline kokkulepe, et kui kaotused lähevad liiga suureks, siis palgaarmee jookseb üle võitja poolele. Pole ju mõtet palga eest sõdida, kui sa oma raha kätte ei saa.
Loodame, et 21. sajandil läheb meil paremini kui 20-ndal, et 1940. aasta ei kordu.

Autor pidas samal teemal ettekande isamaalise kasvatuse püsiekspositsiooni Lõuna-Eesti ühistöö 7. ja Eesti Piirivalve 85. ning Valga maakonna 87. aastapäevale pühendatud ajalookonverentsil 03.10.2007.


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv