Kultuur ja Elu 2/2008


Kultuur ja Elu 1/2008

 

 

 

 


Aatomiseened taas maailma kohale?

tekst: Jüri liim

Venemaa on järjekordselt ähvardanud kogu maailma. Kõrgest kõnepuldist on välja öeldud terminid kaasmaalaste, sõbrariikide terviklikkuse kaitsest kasvõi tuumarelvaga.

Aatomirelvi on lubatud vajaduse korral kasutada isegi ennetavalt. Nende pagunimeeste tõekspidamiste järgi aga tähendab termin ennetav lihtsalt talitamist oma äranägemise järgi. Kui riigid ja rahvad on ennetava tuumalöögi teel hävitatud, küll siis jõuab pajatada ka eksitusest ja krokodillipisaraid valada. Ja kindlasti ei ole selle krokodilli nimeks Gena.
Maailma on järjekordselt hirmutatud, lootes sellest tulenevalt muuta riike, eriti Euroopa maid sõnakuulelikeks ja igale omale soovile järeleandlikuks.
Ülemaailmsest tuumaohust, riikide aatomirelvade arsenalidest ja valmisolekust pajataksingi. Need on valdkonnad, millest inimesed üpris vähe teavad või ei tea midagi.

Mälestused plahvatustest

Mälestused aatomirelvade otsesest kasutamisest ja ohvritest on karmid. Teatavasti viskasid palju aastakümneid tagasi jänkid oma esimesed tuumapommid Jaapani linnadele Hirošimale ja Nagasakile. 1945. aasta plahvatustest ellujäänud inimesed pagesid pealeveereva lööklaine ja tulelaviini eest. Jooksvaid ja komistavaid inimesi oli võimatu ära tunda. Nende nahk pudenes maha, ihud olid veripunased, meeletult paistes. Kes jäi kohe pimedaks, kellel kukkusid silmad pealuust välja. Väga paljudel olid tulipunased näod niivõrd paistes, et võimatu oli eristada, kus on silmad, kus on suu, kes on kes. See oli meeletult traagiline kogemus kogu maailmale ja muidugi ennekõige jaapanlastele.
Nende aatomipommide plahvatused ja tulemid suuresti ehmatasid ja teatud määral kainestasid suurriike ka “külma sõja” aastatel. Tuumarelva kardeti kasutada, eeldades ka endale hävitavat vastulööki. Selles osas olid olemas ka suurriikide vastavad kokkulepped. Kokkulepped olid olemas, kuid aatomirakette kardeti endiselt. Taoliste relvade täielikku hävitamist ju ette ei nähtud ei siis ega ka mitte kaasajal.
Gorbatšovi aegadel läks külm sõda justkui hingusele. Nüüd aga on venelased seda uuesti hakanud ellu äratama. Selline zombindus aga võib viia meeletule hävingule kogu maailmas, eriti kui arvestada seda, millisele ideoloogiale tuginedes valitsetakse oma riigi punast tuumanuppu või ka nuppe. Mingi hull jefreitor võib teatud oludes kas meelega või ka kogemata lihtsalt “istuda tuumanupule”.
Praeguses situatsioonis riigid aga vastastikku muudkui jagavad süüdistusi. Venelased karjuvad raketikilpide ohust Euroopas. Jänkid, tuginedes oma luureandmetele, pelgavad hiinlasi, kelle raketid olevat suunatud USA sõjabaaside pihta. Lisaks nutavad jänkid Põhja-Korea ohust, kus kõigele vaatamata ehitatavat ja täiustatavat üpris suure tegevusraadiusega tuumarelvade kohaletoimetamise rakette. Jänkidel on pidevalt hammaste vahel Iraan, kus tehtavat ettevalmistusi aatomirelvade loomiseks. Selles osas oli ja on Iraanil suureks otseseks toetajaks Venemaa, millist abi see suurriik nimetab “rahumeelseks”.
Aatomirelvi omavad Pakistan ja India treivad suure innukusega uusi pomme ja nende toimetamiseks vajalikke võimsaid rakette.
Selles aatomirivis on tugevaks tegijaks, kõvaks sõnaks ja oma piirkonna ohuks Iisrael. Pagunitega ja poliitilised juudipoisid lausa avalikult kiruvad jänkisid, et miks nood ei võta vastu konkreetseid meetmeid Iraani vastu? Nende leksikonis on ütelus: „Miks peame jälle meie ära tegema musta töö?” Kummaline on see, et Iisraeli militaarspetsialistid on võrdselt Venemaaga maailma avalikkusele öelnud: „Kui vaja, me anname Iraanile ennetava tavarelvade või ka tuumalöögi.” Seega on siis maailmas momendil suurimaks ohuks Venemaa ja Iisrael.

Tuumalöökide tagajärjed

Praeguse seisuga omavad maailmas ballistilisi, ühe või mitme tuumalõhkepeaga rakette üheksa riiki. Kõik need raketid on võimelised tabama kõiki maid maailmas. Milline riik neid ka ei kasutaks ükskõik millise maa vastu, toob see endaga kaasa globaalseid kahjustusi kogu inimkonnale. Tuumaarsenali võimsuse eesotsas on Venemaa, USA ja Hiina. Kaasajal on nende ja ka teiste riikide aatomirelva kandvad raketid määratult võimsamad neist, mis kukutati Jaapanile.
Mida need pommiraketid siis teeksid näiteks maailma suurimatele linnadele? Tasuks öelda, et nood on maailma teadjameeste poolt tehtud kõigest tagasihoidlikud arvutused. Kuigi arvud on suured, ei oska tavainimene kõike seda kas või visuaalseltki ette kujutada.
Londoni 7,5 miljonist elanikust pühitaks maapinnalt vähemalt 3 miljonit inimest.
New-Yorgis tabaks sama saatus vähemalt 4 miljonit või veelgi enamat elanikku.
Moskva kaotused rünnaku korral ei oleks väiksemad, vaid isegi suuremad. Õigeusklikult õndsa lõpu leiaks vähemalt 5-6 miljonit pealinlast.
Pekingi 15 miljonist elanikust lendaks taevariiki 5 miljonit.
Dehli 14 miljonist elanikust krilliks aatomituli silmapilkselt ära ligemale 9 miljonit hindut.
Miljonid ja miljonid häviksid ükskõik millistes Aasia, Euroopa, Ameerika suurlinnades. See oleks globaalne häving.
Ometi ei ole need hävingute arvud lõplikud. Need puudutasid ainult pea silmapilkset ja kohest hävingut lööklaine läbi. Tulelaviin ja tulekahjud suurendavad hukkunute arvukust. Seejärel asub tööle radioaktiivne vikatimees. Selle saagikus on kauaaegne ja väga arvukas. Lisaks tulevad muud hädad, mida ei ole teps vähe.
Tuumarelva on pidevalt täiustatud. 1945. aastal Hirošimale heidetud esimese aatomipommi võimsuseks oli 15 kilotonni (15 000 tonni trotüüli).
Kaasajal on ameeriklaste arsenalis aatomipommid võimsusega ligemale 500 kilotonni (500 000 tonni trotüüli). Tegelikult peaks jänkide arsenalis olema ka tublisti võimsamaid vahendeid. Siiski selles võidujooksus ei jõudnud nad omal ajal sellise meeletuseni nagu Moskva punavürstid.
Ivanid oma suuruse- ja suurustusehulluses läksid määratult kaugemale. 1961. aastal lõhkasid venelased Novaja Zemljal tuumarelva võimsusega 50 megatonni (50 miljonit tonni trotüüli). Kuna Moskva Kremlis asub “Tsar Puška” (Tsaar-Kahur), siis ilmselt just siit võeti eeskuju ja ristiti superpomm nimega “Tsar Pomba” (Tsaar- Pomm).
Kui taoline “tsaar” kukutataks näiteks keset Eestit, siis jääks kõikidest elusolenditest, rajatistest ja loodusest järele ainult tuhk. Plahvatusele järgnev aga kandub määratult kaugemale.
On alust arvata, et seda superpommi hullust püüti veelgi võimendada. Tööd selles osas käisid. Nikita Hruštšov hooples pärast superplahvatust maailma ees: “Varsti me lõhkame tuumarelva võimsusega 100 megatonni!!!”
Maisikasvataja aeg aga peatselt lõppes ja etteotsa asus pikaks ajaks Leonid Brezhnev, kes aga pensionile saadetud endist ülemust tugevalt pitsitas. Hruštsovi väntsutati omajagu ja põhjalikult. Kindlasti ei olnud see kättemaksuks superpommi katsetamise ja uute aatomilubamiste eest. “Aatomitsaari” täiustamisega tegeleti aga tõsiselt. Siis aga tulid mõningased rahvusvahelised kokkulepped tuumarelvade arvukuse osas. Teatud määral see puudutas ka võimsusi. Absoluutse kindlusega ei ole teada, kui lähedale sellele arvule 100 megatonni tegelikult jõuti. Kõige järgi ja teatud määral levinud info põhjal tuleks järeldada, et venelaste arsenalis võib olla veelgi võimsamaid aatomitapjaid kui see avalikult katsetatud 50 megatonnine.

Maailma tuumaarsenal

Selles osas on andmed kõikuvad, kuna kõik riigid püüavad oma tegelikke koguseid varjata, kõige paremaks näiteks on siin Iisrael.
Kaasajal tuleb vaadelda üheksat (esialgu) tuumariiki maailmas. Alljärgnevad arvud on seisuga 2007. aasta lõpust.

Venemaa
Tagavarades kokku 15 tuhat tuumaühikut. Lisaks sellele arvule on pidevas lahinguvalmiduses veel 5800-6000 ühikut. Kõik need ühikud on sätitatud üle maailma kindlatele sihtmärkidele. Seega on siis venelaste aatomirelvade arvukuseks kokku vähemalt 21 000 ühikut.

Ameerika
Pidevas lahinguvalmiduses on 5700-6000 ühikut. Tagavarades on 9900-10 000 ühikut. Tähendab, ameeriklaste aatomirelvade arvukuseks on ümmarguselt 16.000 ühikut. Seega on mõlemal suurel riigil lahinguvalmiduses võrdne arv ühikuid. Tagavarade osas aga edestavad venelased jänkisid 5000 ühiku võrra.

Prantsusmaa
Sellel riigil on tallele pandud 350-400 tuumaühikut. Midagi on gallialastel ka lahingpositsioonidel, kuid see arv on eelkäsitletud kahe riigiga võrreldes tühine, nagu ka järgnevatel riikidel.

Hiina
Tagavaras 200 ühikut või veidi rohkem. Kui suur arv sellest on sihitud Ameerikale, ei ole täpselt teada. Siiski on enamus arsenalist lahingpositsioonidel.

Inglismaa
Tagavarades samuti vähemalt 200 ühikut ja tubli tükk sellest arvukusest ka lahingpositsioonidel.

Pakistani tuumaarsenali arvukuseks on 60 ühikut. Indial on vastukaaluks 50 ühikut või veidi enam. Mõlemad mainitud riigid on vastastikku sihikutel. (India on midagi valmis läkitama ka Hiina poole. Sama soojad suhted hindude vastu on ka hiinlastel). Sellesse rivisse üritab USA panna ka Põhja-Koread. Läänemaailma info põhjal on sellel superpunasel riigil tallel vähemalt 10 ühikut. Selles osas valdab täpseimat infot muidugi Venemaa, kuna oli korealaste põhilisi toetajaid ja venelaste abil see arsenal rajatigi.

Iisrael
Tuumarelvade rajamisel on siin abiks olnud ennekõike USA, ühel või teisel viisil ka N Liit ja Venemaa. See bolševike riik müüs peamiselt vahendajate kaudu juutide riigile salaja tuumapommide valmistamiseks vajalikke komponente. Sahkerdamine käis eraviisiliselt ka Kremli-väliselt.

Kuigi jänkid püüavad oma lapsukese tuumaarsenali arvukuseks tagavarade osas näidata ühikuarvuks 80, ei vasta see tõele. Iisrael on aegade jooksul pidevalt täiustanud tuumarelvade arvukust. Selleks arvukuseks on vähemalt 250 ühikut ja selle numbriga on Iisrael maailmas kindlalt neljandal kohal. Vähemalt 112-120 ühikut on lõhkepäid, mida saab paigutada rakettidesse. Lisaks on ka lennukid, mis on võimelised pomme sihtmärgini toimetama.

Mainitud tuumariikide kõrval on veel vähemalt 21 riiki, mis omavad rakette, sealhulgas ka ballistilisi. Kui aga omatakse taolisi rakette, siis mitte ainult ilu pärast.
Erineva kaugusvõimsusega rakette omavate riikide nimistu oleks järgmine: Afganistan, Armeenia, Bahrein, Egiptus, Kreeka, Kasasthan, Liibüa, Lõuna-Korea, Põhja-Korea, Saudi-Araabia, Slovakkia, Süüria, Iraak, Iraan, Taivan, Türgi, Turkmeenia, Ühinenud Araabia Emiraadid, Valgevene, Ukraina.
Käsitleda tuleks Rahvusvahelist Strateegiliste Relvade Kokkulepet, mis sätestab: aastaks 2012 tohivad Venemaa ja USA omada lahinguvalmiduses olevaid tuumarelvi ühikus 2200. Siiski on alust arvata, et vaevalt sellest midagi välja tuleb. Venemaa on ju hakanud ülbitsema.

Uued lõhkepead tulekul

Kuigi maailma vägevad räägivad leppimustest ja tuumarelvade arvukuse vähendamisest, on see üks suur pettus. Aatomiarsenali arvukuse vähendamist korvatakse olemasolevate relvade täiustamisega. Siin marsivad inimkonna vastu käsikäes nii USA kui Venemaa.
Siia on maetud veel üks koeranipp. Teatavasti ka tuumarelvad aeguvad ja nende teovõime võib muutuda. Aegunud pomm võib mitte reageerida ettenähtud plahvatuskäsule. Selle aegumise ja “riknemise” katte varjus aga saab sooritada ka mainitud täiustamist.
Ameeriklased on asunud planeerima oma tuumalõhkepeade W76 asendamist. Nende 100 kilotonniste (100 tuhat tonni trotüüli) lõhkepeade 30 aastase garantii aeg täitub tänavu, aastal 2008. Esimesel etapil asutakse uuendama 2000 ühikut. Selles uuendamises asendatakse plutoonium südamik ja selle mitmed komponendid.
Kolm aastat tagasi töötasid jänkid välja programmi: Luua lõhkepea W76 baasil uus lõhkepea. Nende programmide läbiviijaks on välja valitud vastav laboratoorium.
Samuti on jälle asutud välja töötama uudset programmi nn “Räpase Pommi” väljatöötamiseks. See on tavalise lõhkeainega pomm, milline on täis topitud radioaktiivset rämpsu, jäätmeid. Plahvatades saastab taoline pomm ümbrust ja taolise plahvatava saastevahendi käikulaskmist kardetakse ennekõige terroristide poolt. Selline radioaktiivne saastamine võib teoks saada ükskõik millisel moel. Näiteks kasvõi autopommide lahendina või ka surmaminejate vöölaengutesse paigutatuna.
Samasuguseid töid oma rakettide ja lõhkepeade kallal sooritavad ka venelased.

Uued kartused

Ettevaatlikud spetsialistid tegelikult kardavad neid lõhkepeade uuendamisi ja täiesti põhjendatult. Külma sõja perioodil püüdsid rivaalitsevad pooled paigutada oma hiidrakettidesse võimalikult palju eralduvaid lõhkepäid. Ühtlasi püüti pommikeste kaalu vähendada ja rakettide lennukaugust suurendada. See õhemaks muutmise stiil lõi suure riskimomendi lõhkepeade ladustamisel ja hoidmisel.
Kõik need täiustamised, mahakandmised, ladustamised nõuavad meeletutes kogustes raha. Aastal 2008 kulutavad ameeriklased ainuüksi oma tuumarelvade ladustamise turvalisuse täiustamiseks ligemale 7 miljardit dollarit, tuumarelvade täiustamiseks aga 21 miljardit dollarit. Kogu uue tuumarelvade programmi elluviimiseks aga tervenisti 5,8 triljonit dollarit!
Jänkidest ei jää maha ka venelased, reeglina aga kulub venelastel jänkidega sammu pidamiseks määratult rohkem raha. Nende triljonid (dollari variandis) on tohutult vägevamad. Kuhu viis omal ajal Nõukogude Liidu ennekõike Ronald Reagini poolt pealesurutud relvastuse võidukäik, on hästi teada. Just tänu sellele vajus kokku punariik. Kuhu võib Venemaa viia see uus relvastuse võidujooks, on aimatav.
Samas võivad Moskva tsaarid kas vihast, meeleheitest või kättemaksuks vallandada (ühel või teisel viisil, ühel või teisel ajendil) ka tuumasõja.


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv