Kultuur ja Elu 1/2008


Kultuur ja Elu 4/2007

 

 

 

 Imbi Paju Törjutud mälestused esilinastusel Helsingis. Foto Toomas Dettenborn

Imbi Paju: Me ei tohi vaikida!

küsis: Velly Roots

Imbi Paju film “Tõrjutud mälestused” on võitnud mitmetel festivalidel diplomeid ja auhindu. 2006. aastal ilmus Soomes tema sulest ka samanimeline raamat, eesti ja rootsi keeles nägi see trükivalgust eelmisel aastal.
Enamik KE lugejaid on kindlasti sügavalt kaasa elanud 2005. aastal ekraanile tulnud Imbi Paju filmi “Tõrjutud mälestused” tegelastele. Film on saanud Pimedate Ööde Filmifestivalil, Eesti Filmi Päevadel, Pärnu, Lübecki, Taiwani dokumentaalfilmide festivalil, Toronto Estdoc festivalil jm mitmeid diplomeid ja auhindu. Paljud on lugenud ka Imbi Paju samanimelist raamatut, mis avaldati esiteks Soomes (2006) ja seejärel eesti ja rootsi keeles eelmisel aastal. Ka raamat on äratanud suurt tähelepanu ja mitte ainult Eestis. Läinud sügisel Rootsis Göteborgi raamatumessil, mis oli pühendatud Eestile, kujunes see bestselleriks. Oma raamatut on Imbi Paju tutvustanud sel aastal juba Saksamaal ja ees ootab sõit Norrasse. Soomes ilmus äsja pehmete kaantega kordustrükk. Stalinistliku süsteemi ohvrite isiklike mälestustega paralleelselt refereerib Imbi Paju oma raamatus samal ajal toimunud sündmusi, toob väljavõtteid arhiividokumentidest, viiteid ajalooallikatele ja -raamatutele. See on faktidel põhinev uurimus, aga ka emotsionaalne ja haarav kogu Eesti lugu, kuritegeliku sovetliku süsteemi süvaanalüüs.

Arutame nüüd Imbi Pajuga, kuidas nii juhtus, et raamat avaldati esmalt soome keeles ja Soomes?
I.P.: “Raamat sai alguse mu filmist “Tõrjutud mälestused”, kus peategelasteks on minu ema ja tema kaksikõde, kaks veetlevat vanemat prouat, kelle emotsionaalsed näoilmed räägivad rohkem kui sõnad. Filmi kaudu on võimalik kasutada ju niisugust keelt, kus sõnu sageli ei olegi vaja. Tunniajalise filmi jaoks oli kogunenud materjali rohkem kui neljakümne tunni tarvis: intervjuud, arhiividokumendid, märkmed ilmunud kirjandusest jne. Peale selle kirjutasin kogu aeg päevikut kõigist oma tähelepanekutest, emotsioonidest – kõike seda polnud võimalik filmis kasutada. Kui film sai valmis, oli mul tunne, et töö on siiski pooleli jäänud. Soomes võeti film väga hästi vastu ja üks kirjastus pakkus mulle kohe raamatu avaldamiseks lepingut. Samal ajal Eestis ei oldud niisuguse raamatu ilmumiseks veel valmis. Siin oli avaldatud küll palju ajalooteemalisi raamatuid ja ma suhtlesin ajaloolastega, aga ma pidin läbima mitu etappi, enne kui suutsin teadvustada vajadust faktide kõrval välja tuua sündmuse emotsionaalne külg, inimlikkus. Siinkohal olen tänulik ajaloolasele Aigi Rahi-Tammele, professor Tiina Kirsile, Viivi Luigele, Jaak Jõerüüdile, Heino Noorele jt. Arutelud, nägemuste ja kogemuste jagamise hetked aitavad kirjutamise protsessile palju kaasa. Kirjutades ma justkui sisenesin mineviku sündmustesse, mida ma ise pole kogenud. Raamatu kirjutamise ajal tundus mulle, et Soome oli emotsionaalselt rohkem valmis vastu võtma ja mõistma seda, mis toimus stalinismi ajal inimestega. Kuid kindlasti oli see eelkõige minu oma ebakindlus ja tahe kaitsta neid, kes mu raamatus oma lugu räägivad. Eestis põhjustas kaks aastat tagasi kannatustest rääkimine veel iroonilisi ja pilkavaid märkusi. Raamat tõlgiti eestikeelsest käsikirjast soome keelde, nüüd on ta muidugi ilmunud eesti keeles, rootsi keeles ning antakse välja ka vene ja inglise keeles.”

On avaldatud arvamust, et “Tõrjutud mälestused” pole tavaline ajaloosündmuste teaduslik uurimus ega ka mälestuste kogumik, vaid mõjub kui emotsionaalne ajalooõpik.
Mulle on öeldud, et see raamat ei ole traditsiooniliselt üles ehitatud, aga see oligi minu mõte. Olen võtnud ajaloost fakti ja läinud selle fakti või dokumendi taha, püüdes ette kujutada, mida tunneb inimene, kes võetakse kinni, viiakse kuhugi keldrisse, alandatakse, piinatakse, hirmutatakse ja ta seisab silmitsi surmaga. Mida tähendab seista silmitsi surmaga? Ma läksin sellele tundele väga lähedale. Nii filmi kui ka raamatuga tahtsin näidata, mida õigupoolest tegi inimestega stalinism, üks totalitarismi vorme. Filmigi puhul põrkusin Eestis algul tõrjuvale suhtumisele, seda isegi ei tahetud Pimedate Ööde Filmifestivalile võtta. Tiina Lokk siiski võitles selle eest, pidades seda väga heaks filmiks. Tänu temale pääses see siiski kavva ja hiljem andis ta mulle Eesti Filmipäevade preemia. Mõned Eesti kriitikud leidsid, et film on liiga aeglane, milleks näidata ekraanil nutvaid inimesi jne. Sain tunda mönede inimeste poolt varjatud viha.
2005. aasta oktoobris kirjutas Rein Veidemann “Postimehes” artikli “Valusate mälestuste pantvangid”, et Imbi Paju tädi räägib kaamera ees, kuidas ta pidi ülekuulajate ees alasti seisma – mida me nende kogemustega peale hakkame? Olen väga tänulik kirjanik Jürgen Roostele, kes kohe Veidemannile vastas ja põhjendas, et psühholoogiliselt on ilmselgelt parem ka inimest alandavad olukorrad ära rääkida, lahti harutada. Niiviisi saadakse hingelisest koormast lahti. Tõrjuv ja häbistav suhtumine paneb need inimesed, kes on midagi sellist kogenud ja rääkida julgevad, lukku. Niisugune külm lähenemine ei ole minu ega ka filmi kritiseerimine, see on emotsionaalse tundlikkuse puudumine, võimetus näha noort tüdrukut seismas kaitsetuna sadistide ees. Inimesi intervjueerides tuli sageli ette olukordi, kus intervjueeritav ütles äkki: pane mikrofon kinni, ma räägin ainult sulle. Väga raske oli taas läbi elada alandavaid olukordi. Mulle on paljud pagulaseestlased rääkinud, et alles nüüd, kui nad on näinud minu filmi, on nad aru saanud, mis Eestis tegelikult juhtus. Ka nende sugulased pole neile oma vangistamise või küüditamise lugu lõpuni rääkinud. Nende emotsioon mis ekraanilt vastu vaatab, räägib sõnadetagi enda eest, sellest kui raskesse olukorda inimesed terrori tõttu sattusid. Sageli räägivad ohvrid pigem anektoote ja muid lõbusaid lugusid oma küüditamise perioodist, sest taolised lood aitavad ja aitasid neil ebainimlikke olukordade üle valitseda. Need olukorrad olid just need kõige valusamad olukorrad siis, kui oldi surmale väga lähedal. Väga raske on avada nende kohutavate olukordade tõelisust ja muuta need filmiks või raamatuks.

Seda enam peaksime hindama nende inimeste abivalmidust jäädvustada tolle ajastu traagikat, mida praegu tahetakse unustada või isegi olematuks teha.
Muidugi on neid, kes ütlevad praegugi: ära räägi, meist ei saada aru, see oli nii ammu, sellest on juba palju kirjutatud jne. Ka see on tõrjumine. Me pole taasiseseisvumise ajal veel jõudnud oma riigi minevikku põhjalikult sotsiaalajaloo ja moraaliajaloo vaatenurgast uurida ega sellest kirjutada. Sellest, mis juutidega tehti, on pika aja jooksul vabas lääne demokraatias palju kirjutatud ning Hitleri kuritegelik süsteem on seal ammu hukka mõistetud. Aga ka see ei toimunud kohe, vaid tavaline inimene hakkas teadvustama toimunut alles kuuekümnendatel aastatel, kui kunstnikud, kirjanikud, filmirežissöörid tulid välja oma emotsionaalse loominguga. Ka meie oma Eesti juutide traagika avaneb pikkamööda, ajaloosündmuste uurimise kaudu. Mind isiklikult huvitab see valdkond väga ja minu hea sõber, Eesti juudi kultuuri uurija Elhonen Saks on mind palju nõustanud. Oma raamatus ei unusta ma siinseid juute, nad olid Eesti riigi kodanikud, keda Eesti Vabariik oma seadustega kaitses. Näiteks pole meil peaaegu üldse räägitud sellest, et president Päts kuulutas 1933. aasta lõpul rahvussotsialismi levitamise Eestis kriminaalseks ja viha õhutavaks ideoloogiaks. Kui vaadata, mis mujal Euroopas sel ajal toimus, siis meie võime Eesti üle väga uhked olla. Olen veendunud, et ajalugu on liiga tõsine asi, et seda ainult ajaloolaste ja poliitikute hooleks jätta. Kui nüüd lääneriikides elavad inimesed ikka veel ei taha uskuda, mis Nõukogude okupatsiooni ajal meil siin juhtus, siis mida nad saavadki uskuda, kui me pole sellest õieti rääkinudki. Me põeme kuidagimoodi alaväärsuskompleksi: ei ole vaja seda nõukogude aega nõnda palju kritiseerida, me ju ise elasime selles süsteemis ja võtsime sellest osa

Kas pole nii, et teie raamat paneb tõsiselt juurdlema: mida ma ise sel ajal tegin?
Mulle on olnud suureks üllatuseks, et minuga on tulnud rääkima paljud noored inimesed, kelle vanemad on olnud nn tegijad: töötanud kusagil juhtival kohal, olnud KGB-s, töötanud kohtunikuna vms. Neil on tekkinud süütunne: äkki ka nende vanemad tegid otseselt midagi kurja. Me ei pea alati minema isiklikuks – keegi ei pea kandma oma vanemate süüd. Aga me peame minevikus toimunust rääkima, abistama järgmisi põlvkondi kujundada mõistvamat, tundlikumat ühiskonda. Ma olen mõelnud, et need inimesed, kes on näiteks KGB-s töötanud või otsest vägivalda ka kõrvalt näinud, on vanaks saanud ja nüüd ise surmale väga lähedal. Kui tal on südametunnistus, peaks ta tundma kohustust anda oma rahvale lugu sellest, mille tunnistajaks ta on olnud. Näiteks Debora Vaarandi mälestusi lugedes märkad, et ta kasutab sündmuste meenutamisel nõukogulikke loosunglikke võtteid, jätab tõsised olukorrad kirjeldamata. Valusad lood, kus on surma lähedalolek tunda, neist ta libiseb mööda. Et midagi sünget tol ajal juhtus, kumab sealt läbi küll, aga ta pöörab sellele selja. Sellist sovetlikku mõtteviisi kujundati ja see toimib praegugi. Seepärast meil ongi väga vaja mälu instituuti, millest räägib president Toomas Hendrik Ilves. On tõsiselt vaja niisuguste probleemide üle arutada. Mulle vahel Soomes öeldakse, et teil oli Pätsi ajal vaikiv ajastu. Ma loen kolmekümnendate aastate ajakirjandust, „Loomingut“ näiteks ja ma ei saa aru, kus see vaikiv ajastu oli. Vaikiv ajastu oli see, mille elasime läbi Nõukogude ajal. Soomes oli see Kekkose ning Koivisto ajal ja praegugi ei taheta eriti omaenda vaikiva ajastu probleemidega tegelda. Selle aasta Nobeli preemia laureaat Doris Lessing on oma viimase aja loomingus käsitlenud kriitiliselt 1960.–1970. aastate Inglismaad, kuidas kogu intellektuaalide põlvkond läks kaasa nõukogude propagandaga, pidades Nõukogude Liitu peaaegu õigluse eeskujuks. Ta on kirjeldanud seda omaenese kogemuse kaudu, olles ise olnud selle propaganda ohver ja seda uskunud. Ma hakkasin ootama, et ka Soome ühiskond hakkab nüüd käsitlema oma soomestumise probleemi. See aga on tegelikult lahti harutamata ja osaliselt veelgi kestab.

Filmi „Tõrjutud mälestused“ on näidatud paljudele Lääne diplomaatidele ja ajakirjanikele. Eesti peakonsulaat New Yorgis korraldas filmi esitlemise Eesti Majas, Eesti Vabariigi suursaatkond Washingtonis näitas filmi Goethe Instituudis, Wilsoni Centeris ja USA seitsmes ülikoolis, Euroopa Parlemendis korraldas filmi demonstreerimise Euroopa Parlamendi Väliskomisjoni aseesimees Toomas Hendrik Ilves. Kuuldavasti olid inimesed pärast filmi vaatamist tõsiselt liigutatud ja toimus elav mõttevahetus. Rootsis olete esinenud oma raamatu ja filmiga mitmel seminaril.
Empaatiat meie ajaloo valu suhtes on olnud väga palju. Möödunud sügisel korraldasid psühhoanalüütikud Helsingis seminari “Film ja psüühika” alapealkirjaga “Armastus ja häving”. Psühhoanalüütik ja kirjanik Mikael Enckell selgitas seal minu filmi kaudu, mis on holokaust, terror, kommunismi kuriteod. Meil on Eestis kuritegeliku sovetliku süsteemi toimimisest oma spetsiifiline kogemus ja tähtis on see, kuidas me sellest räägime. Kas nende terminitega, mida kasutas Nõukogude Liit ja millega manipuleerib praegugi Venemaa propaganda, või me sõnastame selle ise. Kui me ei oska või ei tahagi sellega tegelda, siis peame süüdistama iseennast. Mälu taastamine pole alati ka lihtne, sest enamik mälukandjaid Eestis hävitati – surnud ei räägi ja elavaid ei taheta sageli kuulata, kuna mälu ei saavat usaldada. See on iganenud vaatenurk, et ainult mitmesuguste uurimisorganite kirjapandud arhiivimaterjali põhjal saame kirjutada objektiivse ajaloo. Kõige vähem võib usaldada KGB dokumente, NKVD ülekuulamisprotokolle või Gestapo poolt kirja pandut. Peame teadma nõukoguliku vägivaldse süsteemi käekirja. Oli ju spetsiifiline sõnavara, võtted, millega võltsiti tõde ja suruti peale enda oma. Lihtsam on toppida mehaaniliselt ajaloolisi fakte üksteise otsa, kuulamata ära neid, kes seda kõike veel mäletavad. Seepärast on viimane aeg rääkida veel elus olevate inimestega, et need kogemused kaotsi ei läheks, ja siis võrrelda, analüüsida. Nõnda me kummutame sovetliku vägivaldse süsteemi poolt loodud ajaloo. Kui ma oma raamatut kirjutasin, mõtlesin just noorema põlvkonna peale. Näiteks loominguga tegelevad inimesed peaksid kindlasti teadma ja tajuma oma rahva, oma pere, oma kultuuri lugu ja juuri, sest sealt saab film, raamat, kunstiteos alguse.

Poliitilise korrektsuse sildi all ei julgeta sageli tõsistest probleemidest, näiteks eestlaste kui rahvuse kaitsmisest, avameelselt rääkida. Kas teile pole liigset rahvusluse rõhutamist ette heidetud?
Mida tähendab sõna marurahvuslus, milles oma rahva kaitsmiseks sõnavõtjat vahel süüdistatakse? See sõna kuulub sovetlikku leksikoni. Mina ei häbene oma eestlust. Olen eestlane, eurooplane ja lihtsalt inimene. Keegi ei nimeta soomlast, sakslast, prantslast natsionalistiks, kui ta oma ajalugu jutustab. Kui sa väärtustad oma kultuuri, tahad oma minevikust rohkem teada saada ja räägid sellest – see on väärikuse küsimus. Iga väärikas Euroopa rahvas tunnetab oma juuri, oma lugu, oma narratiivi. Sovetisüsteemi eesmärk oligi inimese enda minevik minema pühkida, panna selle üle häbi tundma, muuta inimene primitiivseks, kellel pole oma maailmapilti, oma elulugu, oma perekonna lugu, oma ajalugu. Inimene pidi oskama üksnes enda peale mõelda, teistega arvestati ennekõike siis, kui sellest kasu saadi. Nõukogude kord on ka mõiste püha ära rikkunud: teise inimese elu ei ole enam püha. Sa ei pea olema just usklik, aga lääne kultuuriruumi väärtussüsteem, mis tuleb selle koodeksi kaudu, väärtustab inimelu. Ära tee teisele seda, mida sa ei taha sinule tehtavat, ära valeta, ära varasta, ära tunnista oma ligimese vastu – niisugused moraali põhialused pöörati nõukogude süsteemis vastupidiseks. Igas ühiskonnas on ekstreemsete kalduvustega inimesi ja kui kehtiv vägivaldne kord seda võimaldab, kerkivadki nad esile. Meie iseseisvus on habras. Praegu me jälgime, kuidas Venemaa kujundab oma suurriiklikku imagot, kuidas ta püüab lääneriike oma energiavarude abil mõjutada. Kust peab tavaline inimene seal teadma, mis toimub, ta ei mõistnud ohtusid ju ka Hitleri võimuletulekul. Seepärast me ei tohigi vait olla.


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv