Kultuur ja Elu 1/2008


Kultuur ja Elu 4/2007

 

 

 

 Emakeelepäeval kohtusid Külli Eichenbaum Võru Insti­tuudist ja Kaja Toikka Lüganuse Küla Seltsist, nende vahele mahtus Lüganuse rahvariidest nukk.

Kõige ilusamb on ikke oma kodu kiel

tekst: Kaja Toikka

Emakeelepäeval 14. märtsil korraldasid Lüganuse Küla Selts ja Lüganuse Keskkool konverentsi teemal „Murdekogumisest Lüganuse kihelkonnas”. Kohal olid õpilased Lüganuse Keskkooli vanematest klassidest, Kohtla-Järve Ühisgümnaasiumist ja külalised.

Ürituse eesmärk oli tutvustada meie nooremale põlvkonnale kohalikku keelt ja teadvustada kirderanniku murret kui eesti kolmandat peamurret lootuses, et on juba olemas või ehk tekib juurde huvilisi, kes tahaksid oma kodumurdega tegelda ja seda elustada. Siinkohal ei ole jutt ainult lüganuse murrakust, vaid ka teistest kirderanniku murdesse kuuluvatest murrakutest Jõelähtmest kuni Vaivarani.
Konverentsil kõlasid lüganuse regilaulud, 12. klassi õpilased Kristiina Liinak ja Evelin Uudeküll lugesid ette lüganusekeelseid jutte. Kohapealt sai osta Lüganuse Keskkooli õpilaste ja õpetaja Riina Kohveri valmistatud rahvuslikus stiilis käsitööesemeid. Kuulutati välja Lüganuse Keskkooli murde- ja kodulooviktoriini võitjad. Üldvõitjad: 1. koht Siiri Saar 10. klassist, 2. koht Kristiina Liinak 12. klassist, 3. koht Hegne Rekkor ja Liivika Tamm 8. klassist. Esinema oli kutsutud kolm lektorit. Anu Haak Eesti Keele Instituudist rääkis Lüganuse murdekogudest ja -kogujatest. Ta tutvustas Lüganuse kihelkonna keelejuhte ja esitas rohkelt näiteid nende poolt üles kirjutatud ja lindistatud tekstidest. Lüganuse kihelkonna murdekogud 68 500 sõnasedeli jm materjaliga on Eesti Keele Instituudi kogudest üks suuremaid.

Lüganuse Keskkooli ajalooõpetaja Erika Rohumäe rääkis kohalikust murdekogujast Aino Källost (1909-1973), tema keerulisest eluteest ning viljakast tööst murdekeele uurijana ja kogujana. Alates 1957. aastast tegi Aino Källo kaastööd Emakeele Seltsile, Kirjandusmuuseumile ja Etnograafiamuuseumile. Ta võttis ka mitu korda osa Keele ja Kirjanduse Instituudi murdeekspeditsioonidest Lüganuse murrakualale.
Murdekeele elushoidmise võimalikkusest Võrumaa moodi rääkis Külli Eichenbaum Võru Instituudist ja tegi seda võru keeles. Mis eristab keelt murdest? Nimelt inimese jaoks, kes kohalikku keelt ei oska, on tegemist murdega ja ta murrab seda rääkides keelt. Kes räägib kohalikku kõnepruuki emakeelena, selle jaoks on see keel. Suurem osa võrukestest on tänapäeval kakskeelsed (räägivad nii võru keelt kui eesti kirjakeelt). Oma keele- ja kultuurikeskkonna püsimiseks kasutatakse võrukeelseid silte, reklaame, tunnuslauseid, meediavahendeid ja haridussüsteemi. Laste võru keele oskuse parandamisse panustatakse multikate, mängude, raamatute, keeleõppe kaudu ning pakutakse tuge lastevanematele.

Konverentsile saatis oma tervituse Aino Källo tütar Lii Lein ja konverentsil osales Aino Källo pojapoeg Ralf Nurk abikaasaga. Esinejad ja murdeuurija Aino Källo lapsed said meeneks kooliõpilaste valmistatud Lüganuse rahvariides nukud ja kohaliku käsitöömeistri Uno Põltsi pajuvitstest seinakaunistused.
Lüganuse Küla Selts kuulutab välja kirderanniku murdes juttude kogumise ja kirjutamise võistluse, mille tulemusena antakse välja nö virukeelne jutukogumik. Ootame, et kaastöid tuleks kõikjalt viru keele aladelt. Esimesed „murened” lugemiku jaoks on juba olemas. Kaastööd palume saata aadressil Kiviõli tee 8 Lüganuse, või elektronpostile lyganuseselts@hot.ee. Neile, kelle jaoks on segaseks jäänud keele ja murde vahekord, võib aga öelda, et tegelikult vahet ei ole. Keeleteadlased ütlevad, et tegemist on pelgalt poliitilise probleemiga. Nii et näiteks: eesti keel on soome keele murre ja soome keel on eesti keele murre.
Kokkuvõtteks võib öelda, et konverentsi eesmärk sai enam-vähem täidetud. Üritusel osalenud Rahvakultuuri Arendus- ja Koolituskeskuse Ida-Virumaa spetsialist Erika Kõllo avaldas mõtte, et ka Ida-Virumaa folklooripeol Kirde Killad tuleb kindlasti võtta teemaks kohalik murdekeel ja regilaul. Vaivarast pärit koduloohuviline Hilja Tartlan andis teada, et temal on olemas vaivarakeelne näidend „Väimehed” ja lootis, et mõni näitering hakkab seda ehk mängima.
Niisiis – puhelemma julgesti kodust viru kielt ja järgmisel aastal peame taas emakeelepäeva.


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv