Kultuur ja Elu 1/2008


Kultuur ja Elu 4/2007

 

 

 

 


Tapiga tagasi Kutšino surmalaagrisse
Enn Tarto mälestusi aastast 1987


Enn Tarto koos Tartu raudteejaama tervitama tulnud kaaslastega 17. oktoobril 1988. a, tagapool lipuga Harri Henn.

tekst: ENN TARTO

Mihhail Gorbatšovi poolt algatatud perestroikapoliitika ilmingud olid jõudnud ka Kutšino (Perm-36) surmalaagrisse. 1987 sai kinnipeetav poliitvang Enn Tarto ootamatu korralduse asjad kokku panna ja pikk sõit esialgu teadmata suunas lõppes Tallinna Patarei vanglas, KGB ohvitseri poolt esitatud ettepanekuga end süüdi tunnistada ja okupatsioonivõimudele armuandmispalve kirjutada.

Reis Kutšino surmalaagrist Tallinna

13. juulil 1987 sain Kutšino surmalaagris ootamatult korralduse asjad kokku panna. Pärast ülipõhjalikku läbiotsimist viidi mind tavalise tapiga Permi suurde vanglasse. Algul oli sõit spetsiaalse vangide veoks mõeldud autoga (“rongaga”), siis raudteel reisirongi külge liidetud vagunite vedamiseks ehitatud vaguniga (“stolõpiniga”). Rong tuli Solikamskist. Permi raudteejaamast viidi osa vange “rongaga” Permi vanglasse.
Mind paigutati Permi vanglas sellisesse osakonda, kus polnud naaberkambrites vange. Ajalehti ei antud ja mis kõige naljakam, ka Moskva raadio lülitati välja. Oli ju aastaid meid kiusatud Moskva raadio esimese programmi sundkuulamisega. Ülemustest keegi minuga ei vestelnud, reavalvurid ütlesid, et nemad ei tea, miks mind Permi vanglasse toodi ja kuhu lähen. Ise oletasin, et kuna minu laagrikaaslane Mart Niklus oli varem viidud Eestisse ja toodud tagasi, et ju siis viiakse mind ka Eestisse. Kuna mul oli iga kuu õigus saata üks kiri lähedastele sugulastele, siis seda õigust ma ka kasutasin. Saatsin emale nii juuli- kui ka augustikuu kirja. Minu teada need kirjad emani ei jõudnud.
12. augustil avati kambri uks, sisse tuli neli siseministeeriumi mundris sõjaväelast kapteni juhtimisel. Kapten tutvustas, et nemad on erikonvoi ja mind viiakse sinna, kuhu vaja.

Kõik tookord kehtiva kriminaalkoodeksi järgi süüdimõistetud poliitilised vangid olid kuulutatud eriti ohtlikeks riiklikeks kurjategijateks. Mind oli Eesti NSV ülemkohus kuulutanud veel eriti ohtlikuks retsidivistiks. Mu käed pandi kohe raudu ja konvoi ülem luges ette oma tavalise teate, et pean tingimusteta täitma konvoi kõiki korraldusi, samm paremale või vasakule loetakse põgenemiskatseks ja konvoi kasutab relva ilma hoiatamata. Sellele tavalisele jutule tuli aga veel lisa, et kuna tegemist on eriti ohtliku retsidivistiga, on erikonvoile antud riiklikult eriti tähtis ülesanne ja siis võib erikonvoi relva kasutada ilma hoiatamata ka siis, kui neile tundub, et ma võin neid ohustada.
Viimast osa korrati mitu korda ja siis vormistati kogu lugu veel kirjalikult. Alles pärast seda topiti mulle triibuliste riiete peale selga minu vangikott, mis asub praegu Tartu muuseumis KGB kongis. Algul olid käed raudus ees, siis lasti üks käsi lahti, väänati käed selja taha ja pandi uuesti raudu. Kasutati nn ameerika käeraudu, mis hakkavad rabelemise korral kõvemini pigistama.
Rongaga sõitsime Permi lennuväljale. Mind tassiti autost välja ja “ronk” sõitis minema. Lennujaamani oli veel hulk maad, võib-olla oma pool kilomeetrit. Siis ütles konvoi ülem: “Laseks su, retsidivistilurjuse maha, saaks koju naise juurde. Mul täna just naise sünnipäev.” Ma vastasin: “Lase, kui tahad, aga naise juurde koju sa täna küll ei saa. Mina olen nii tähtis poliitvang, et olen isegi Londonis arvel. Kui mind maha lased, pead hakkama kõiksugu seletuskirju kirjutama. Kirjutada sa muidugi oskad, aga ega see kirjutamine sulle ju ei meeldi.” /--/
Istusime mitu tundi Permi lennujaamas miilitsatoas. Lõpuks saabus Permist Leningradi lendav suur reisilennuk. Enne reisijaid tassis konvoi mind lennuki juurde. Siis loeti veel kord ette hoiatused. Uut oli nii palju, et ma ei tohi lennukis rääkida ja karjuda. Konvoi võib relva kasutada ilma hoiatamata. Ütlesin neile, et kui nad hakkavad /--/ lennukis paugutama, kukume kõik koos lennukiga alla. Nüüd kraaksatas ootamatult konvoi ülema abi allohvitser (vist vanemseersant): “Teame ilma sinutagi, neetud lurjus, et lennukis ei tohi tulirelva kasutada. Oma käega tõmban sul kõri läbi.”

Kaks sõdurit olid vait ja ei teinud piiksugi. Erikonvoi eripäraks oli see, et kõik neli sõjaväelast olid relvastatud püstolitega. Muidu olid tol ajal püstolid ainult ohvitseridel (mõnikord ka allohvitseridel), sõdurid olid relvastatud automaatidega.
Mind talutati suure reisilennuki kõige lõppu ja suruti istuma viimasesse istmesse akna alla. Minu kõrvale istus allohvitser. Ta andis demonstratiivselt oma püstoli kaptenile. Sai vastu mingi väikese ballooni. Vaevalt seal oli lõhnaõli või deodorant. Kuna olin raudus, siis allohvitser kinnitas mu turvavöö. Kapten istus naaberreas. Kaks tumedates ülikondades pintsaklipslast hoolitsesid selle eest, et konvoi ja reisijate vahele jäi veel paar reisijatest tühja rida.
Maandusime Leningradis. Nüüd väljusid kõigepealt reisijad. Pärast mõningast vaheaega väljusin mina oma triibulistes riietes relvastatud konvoi saatel. Jälle ootasime mitu tundi lennujaama miilitsajaoskonnas. Konvoi ülem vandus, et keegi ei taha mind ööseks võtta. Lõpuks oli üks eeluurimisvangla nõus mind vastu võtma. Viidi jälle kambrisse ja alles siis võeti käerauad ära. Oli juba õhtu ja õnneks toodi mulle mitu liitrit keedetud vett. Joogijanu oli kohutav. Söögiisu polnud ja midagi süüa muidugi ka ei olnud, sest vangla õhtusöögiaeg oli möödas.
Järgmisel hommikul pärast hommikusööki tuli sama konvoi, pani käed raudu ja viis mind lennuväljale. Jälle sisenesime lennukisse esimestena. Istekohad olid samad lennuki lõpus.

Lendasime Tallinnasse. Väljusime viimastena lennukist ja mind viidi Tallinna lennuvälja miilitsatuppa. Siin olin päris kaua. Konvoi ülem helistas mitu tundi ja vandus Eesti NSV võime, et need pole mulle vastu tulnud. Ta oli ühe grusiinlasest poliitvangi Tbilisisse viinud ja kohe olid lennujaamas vastas olnud nii kohalikud KGB-lased, parteilased kui ka sugulased. Uus aeg – uued kombed! Eesti NSV võimuladvik ei olnud 1987. aasta augustiks aatemeeste loosungeid veel üle võtnud ja rahvuslasteks hakanud. Minule ei tulnud keegi vastu ja minu saabumist püüti salajas hoida. Erikonvoi pidi mind ise Patarei vanglasse viima. Kui dokumendid olid vormistatud, ütles konvoi ülem, et loodab, et ta ei pea mind tagasi viima, ja hakkas minema kõndima.
Ma hõikasin, et võtku kaasa oma nõmedad käerauad, muidu peab veel seletuskirja kirjutama. Kapten tormas sõbralikult ropendades tagasi, võttis mult käerauad maha ja ütles: “Aitäh, kallis kaasmaalane! Nüüd ei pea ma tõesti seletuskirja kirjutama!”
Mind paigutati Patarei vangla nn Leningradi korpuses II korrusel olevasse surmamõistetute tarbeks ümberehitatud kambrisse. Seal oli ees kolm triibulistes riietes kriminaalvangi. Nad olid mitmesuguste tegude eest korduvalt süüdi mõistetud ja sellepärast retsidivistideks tunnistatud, ootasid oma saatmist Lätti Daugavpilsi erirežiimiga vangilaagrisse.
Oli 1987. aasta 13. augusti õhtu. Kamber oli seestpoolt üleni kaetud raudplaatidega ja plekiga. Kamber on enam-vähem samal kujul tänaseni alles. Ainult akna eest on plekki vähemaks võetud. Mitmekordsed trellid on aga alles.

Patarei vanglas augustis-septembris 1987

Niisiis mind toodi Patareisse 13. augustil 1987. aastal. Varsti pärast saabumist viidi mind ülekuulamiste läbiviimiseks ehitatud tuppa. Seal oli ees KGB ohvitser Albert Hektor. Kuigi olin teda näinud juba varem, tutvustas sm Hektor end väga korrektselt. Ta esitas isikut tõendava dokumendi ja rõhutas, et esindab minuga kohtudes vabariigi juhtkonda. Hektor selgitas, et kogu Nõukogude Liidus on alanud uus ajajärk, enamik poliitvange (?!) on vabastatud. Lagle Parek olevat vabastatud juba jaanuaris 1987. Kui ma tunnistan end süüdi ja kirjutan armuandmispalve, siis mind vabastatakse järgmise päeva õhtuks.
Ma vastasin, et ei saa end süüdi tunnistada, sest ma pole süüdi. Ma ei tunnistanud end süüdi ENSV Ülemkohtu istungil 1984. aastal. Permis Kutšino laagris on kõik need aastad püütud mind kallutada olematu süü omaksvõtmisele, aga seda ma ei teinud. Albert Hektor palus ikka mõelda nii iseenda kui oma pere peale. Ta püüdis mind igati mõjutada. Ta arvas, et järeltulevad põlvkonnad nagunii ei mõista minu kangekaelsust, eestlased ei saa minu sellisest käitumisest aru jne. Hektor palus mul põhjalikult järele mõelda tema poolt edastatud ettepanekute üle ja lubas tagasi tulla.

Tallinnas Patarei vanglas sain lugeda ajalehti. Sain teada, et 23. augustil 1987 toimus esimene rahvakoosolek Hirvepargis. Seal tõstatati Molotovi-Ribbentropi 1939. aasta lepete salaprotokollide teema. See oli just see, eelkõige mille eest mind oli vangi mõistetud 15 aastaks. Kuidagi sain ka teada, et Hirvepargis oli nõutud Mart Nikluse ja minu vabastamist.
Peagi pärast Hirvepargi rahvakoosolekut tuli Patareisse uuesti seltsimees Albert Hektor. Ta küsis, kas ma nüüd usun, et kui kirjutan armuandmispalve, saan kohe vabaks. Pole vajagi selgesõnaliselt välja kirjutada, et tunnistan end süüdi, palugu ma ainult armu. Ma vastasin, et armu ma okupantide ja nende käsilaste käest ei palu. Armuandmine tähendaks ikkagi süüdi tunnistamist. Siis tegi sm Hektor uue ettepaneku, et kui ma olen nõus emigreeruma ja kinnitan seda ka kirjalikult, siis nemad korraldavad asja nii, et umbes kuu aja pärast olen Stockholmis. Eesti ei vajavat mõttetuid ohvreid, märtrite aeg olevat möödas. Enne Patareist lahkumist sain teada, et Tiit Madisson olevat sõitnud juba 1987. aasta septembri keskel koos naise ja tütrega Rootsi.

Lükkasin ka selle ettepaneku tagasi. Ütlesin, et Eesti on minu kodumaa ja vabatahtlikult ma Eestist ei lahku. Ja üldse, ajad on muutunud ja mida kauem ENSV võimuladvik mind kinni hoiab, seda halvem neile. Sm Albert Hektor jäi selle jutu peale viisakaks ja korrektseks. Ta ütles, et kannab minu seisukohad juhtkonnale ette. Tõenäoliselt tuleb mul tagasisõit Permimaale ja mitte enam lennukiga. Ja see reis ei saa lihtne olema ning kui ma siiski viimasel hetkel meelt muudan, siis palugu vanglaametnikke vahendada temaga kokkusaamist.
Minu Patareis viibimisest olid vabaduses olevad kaasvõitlejad teada saanud. Vist oli Eve Pärnaste Patareisse helistanud, et kas saab mulle pakki tuua. Oli vastatud, et Tarto on küll siin, aga tal pole paki saamise õigust. Igatahes minu ema Linda Tarto teadis augusti lõpus, et ma olen Patareis ja hakkas taotlema kokkusaamist minuga. Lühiajaliseks kokkusaamiseks oli mul formaal-juriidiliselt õigus olemas. Jüri Adams oli minu ema palju aidanud ja nii Adamsi kui teiste vabadusvõitlejate toel nõuti välja minu ja ema kokkusaamine. Ema aidati Tallinnasse Patareisse. Vahetult enne kokkusaamist oli keegi kommunistidest veel minu emaga vestelnud ja palunud mulle mõistus pähe panna – kirjutagu ometi armuandmispalve.


Enn Tarto Patarei vangla tapikambris 2002. aastal. Foto Andres Sööt.

Kokkusaamine toimus kas 31. augustil või 1. septembril 1987 Patarei vangla ametlikus kokkusaamiste ruumis. Läbi kahekordse klaasi nägime teineteist ja saime telefoni teel rääkida. Ema ütles, et ta on küll väga haige, aga saab hakkama, sest minu sõbrad aitavad teda. Eriti tänas Jürit (Adams), Peetrit (Einasto) ja Robertit (Hamburg). Siis hakkas telefon ägedalt krõbisema ja ema sai aru, et ootamatult võidakse telefon välja lülitada. Läbi pisarate hüüdis ta: “Enn, pea vastu! Ära kirjuta mingit armuandmispalvet! Kurjuse riigi ajad on varsti läbi!” Sellepeale lülitati telefon välja ja kokkusaamine oligi läbi. Minu ema selline soovitus oli suur vaprus paljukannatanud naisele. Ta oli pidanud elus väga palju läbi elama: põgenemine kodust 13. juunil 1940., hirm Saksa okupatsiooni ajal, mehe arreteerimine novembris 1944 ja surm Norilski vangilaagris veebruaris 1947, ainsa lapse kolmekordne arreteerimine (1956, 1962, 1983), 13 aastat poja vangistust. Need aastad tähendasid ema hirmutamist, mõnitamist ja tagakiusamist. Kaasatoodud paki pidi ema Tartusse (Kõrvekülla) tagasi viima. Pärast sellist “käitumist” pakki vastu ei võetud. Formaalselt polnud mul ka paki saamise õigust, aga tookord juba tehti erandeid.
Ema sõitis koos abilistega tagasi Kõrvekülla. Varsti, 13. novembril 1987 ta suri. Eks ta oli haige, aga ka kommunistide šantaaž tegi oma töö. Mind viidi tagasi Kutšino surmalaagrisse, aga mitte enam lennukiga, vaid tavalise tapiga.

Teekond Tallinnast Kutšinosse septembris-oktoobris 1987
Septembris algas sõit Tallinnast Permimaale. Tallinnast ärasõitu ei mäleta, aga midagi uut oli küll, kui reisirongi koosseisus olev tapivagun ületas Narva jõe raudteesilla. Täielik vaikus, keegi ainult ütles vene keeles: “Piir.” Varasematel aastatel oli ette tulnud, et Narva jõest lääne poole lasti häälekõvendajast laulu “Suur ja lai on maa, mis on mu kodu” Georg Otsa esituses eesti keeles. Narva jõest ida pool kordus sama, kuid vene keeles.
Leningradis viidi meid jaamast Krestõ vanglasse. Pärast läbiotsimist hakkasin nõudma, et mind kui poliitvangi paigutataks vastavalt kehtivatele seadustele teiste poliitvangidega kokku või siis täiesti eraldi. Läbiotsijad panid mind eraldi boksi ja ütlesid, et selliseid asju peavad otsustama ülemused.
Tõenäoliselt mitme tunni pärast tulid allohvitserist vangivalvur ja ka kaks ohvitseri ning viisid mind Krestõ vangla ühte kongi (vist kolmandale korrusele).
Astusin kambrisse ja tervitasin. Algul valitses vaikus, kuid siis tormas minu juurde kolm mustaverd üleni tätoveeritud noormeest, kes olid relvastatud suurte naeltega, millele oli kalts justkui käepidemeks ümber mässitud, ja karjusid, et kust ma üldse olen saanud triibulised riided, kui ei oska retsi moodi rääkida, ja kus on tätoveeringud. Vastasin rahulikult, et olen poliitvang ja ühtegi tätoveeringut mul pole. Siis tegi suu lahti alumisel koikul lamav blond venelane ja küsis, kust ma pärit olen. Vastasin, et Eestist. Ta hakkas kohe soome keelt purssima ja kamandas noormehed oma kohtadele tagasi.

Siis kostis ukse tagant umbes niisugust valvuri ja ohvitseride vestlust: “Vaat, kuidas läks. Mis me nüüd teeme, kas viime ta mõnda teise kambrisse?” Teine vastas: “Mis see meie asi, las Eesti KGB klaarib ise oma asju.”
Selgus, et kõik minu kambrikaaslased olid “triibulised” (s.t retsid). Nad väitsid, et on surma mõistetud, kuid surmaotsus on ära muudetud ja nüüd ootavad laagrisse saatmist. Eelnimetatud kolm noormeest olid Dagestanist, rumalad ja väga agressiivsed tüübid. Kambri pealik oli venelane Aleksejev. Ta oli Leningradi ärikas, kellele olevat süüks pandud konkurendi tapmist, ise küll väitis, et pole seda teinud. Väitis endal olevat kõrghariduse ja teadis ka üht-teist poliitikast. Soomlastega äri ajades oli õppinud ka soome keelt. Oli mitu korda käinud Tallinnas ja Riias. Minuga vesteldes sai teistele kambrikaaslastele näidata, kui tark ja tähtis ta on. Mul vedas, et just tema oli kambripealik. Dagestanlased polnud kuulnudki, et on olemas poliitvangid.
Krestõ vanglast viidi mind reisirongi külge haagitud “stolõpinisse”. Algas kolm ööpäeva kestav reis Leningradist Permi. Vagunis oli ainult kaks “triibulist”. Meile eraldati väike, s.t poolkupee. Stolõpinis on teatavasti kõik kupeed eestpoolt suletud võrgukujuliste trellidega ja lukustatud ustega. Üks “triibuline” oli nii haige, et kanti vagunisse ja seal ta ainult oigas ning rögises.
Kohe algas vastastikune karjumine, nn perelaika. Otsiti tuttavaid, sõpru, vaenlasi. Lõpuks jõuti minuni. Ma selgitasin, et olen poliitiline, mind viidi ajuloputuseks Permist Tallinnasse ja nüüd sõidan tagasi. Üks gruusia aktsendiga vang tahtis täpselt teada, kus meie Kutšino surmalaager asus ja mis oli selle aadress. Ütlesin aadressi ja selgitasin, et see oli meie naaberlaagri aadress. Seepeale hakkas ta hüsteeriliselt karjuma, et ma valetan. Tema olevat eelmise karistuse ajal olnud VS-389/36 naaberlaagris ja sellel range režiimiga poliitiliste laagril ei ole naabruses mingit erirežiimiga ilma aadressita poliitvangide laagrit. Sain aru, et tegemist on KGB poolt instrueeritud provokaatoriga. Minu õnneks hakkas üks vang kuskilt kaugemast kupeest mind kaitsma. Ta ütles, et oli vabakäiguvangina meie laagri ümbert isegi heina niitnud. Siis läks nende kahe vahel hirmsaks vaidluseks.

Permi raudteejaamas laaditi meid “ronkadesse”. Mind kui “triibulist” pandi üksiklahtrisse. Ootamatult suruti sinna mulle sülle ka provokaatorist kisakõri. Ta hakkas mind kohe ründama. Algul üritas ta pulkade vahele pandud žiletiteraga mu silmi läbi tõmmata. Pärast seda, kui olin žileti põrandale löönud ja saapaga peale astunud, üritas ta mind kägistada. Ta oli minust küll palju noorem, kuid siiski nõrgem. Pealegi oli minu positsioon parem – mina istusin pingil, tema oli surutud mulle sülle. Võitlus käis umbes poolteist tundi. Olin omakorda sunnitud talle jaopärast õhku andma ja selgitusi jagama. Lõpuks ta nõustus, et mul on õigus, lasku ma ainult tema kõri lahti, et ta saaks vabalt hingata.
Permi vangla tapiosakonnas pandi meid kõiki esialgu “lõvipuuri” – s.t suurde trellitatud puuri. Seal siis sorteeriti vange ja jagati kambritesse. Selgitasin soovijatele retsidele, et olen poliitvang ega sekku teiste vangide asjadesse. Ootamatult hakkas provokaator jälle karjuma ja mind ründama. Mitu vangi asusid mind kaitsma. “Lõvipuuris” oli ka mujalt toodud vange, kellest kolm tundsid ründajas ära “vana koputaja”. Nad hakkasid teda peksma – reetur sai kohutava keretäie. Püüdsin peksjaid rahustada, kuid nad said vihaseks ja nende pealik tuletas meelde, et ise ju ütlesin, et poliitvangina ei sekku teiste vangide asjadesse. Kui tulid valvurid ja ohvitserid, vaatasid nad maaslamavat provokaatorit, siis mind ning sõnasid: “Ah et nii kukkus välja.” Kontrollisid, kas provokaator on ikka elus, siis võeti tal jalust kinni ja lohistati lõvipuurist välja, vere- ja uriinijälg järel. Üks ohvitser näitas näpuga minu peale ja küsis: “Kas tema peksis?” Mitu vangi vastasid kooris, et intelligent selliseid asju ei tee. Ja üldse pole keegi maaslamajat peksnud, ise kukkus pikali. Ohvitser vaatas minu poole ja ütles, et mul ikka vedas küll.

Kutšino surmalaagris kahte minu omaaegset kambrikaaslast enam ei olnud. Vassili Stus oli surnud (hukkunud) 1985. aastal üksikkambris. Semjon Skalits oli vabastatud haiguse tõttu 1987. a (laagrikeeles “kanti maha”). Ta suri peagi.
1987. aasta detsembrikuus tuli minu kambrisse siseministeeriumi ohvitser. Ta oli küllaltki viisakas, sest 1985. a võimule saanud NLKP KK peasekretäri Mihhail Gorbatšovi poolt algatatud perestroikapoliitika ilmingud olid kahvatul kujul jõudnud ka Kutšino surmalaagrisse. Ohvitser ütles (muidugi vene keeles): “Teil on varsti tähtsad pühad, häid saabuvaid. Aga mul on teile ka kurb uudis – teie ema on surnud. Minu kaastunne. Meil on vaja teie käest allkirja dokumendile, mis puudutab teile pärandusena jäetud vara kasutamist. Ja siin on veel kirju.” Kirju lugedes sain teada, et minu ema Linda Tarto oli surnud juba 13. novembril 1987. Ta oli maetud Palamuse kalmistule. Siin olgu toodud veel üks vangilaagri omapära – olin veel novembri lõpus saanud emalt tema enne surma kirjutatud kirju.

Linda Tarto matused novembris 1987
Tänu rahva survele nii Eestis kui välismaal mind vabastati ja 17. oktoobril 1988. aastal jõudsin Eestisse. Siin sain täpsemalt teada oma ema matustest umbes 11 kuud tagasi.
Matuste üldkorraldajaks oli olnud minu ristiisa, endine poliitvang Arved Kull. Palamuse surnuaiale kaevasid haua Jüri Adams ja Jaanus Paal. Matusetalitust viis läbi pastor Illar Hallaste. Kohal olid meie sugulased ja tuttavad. Kohal olid paljud endised poliitvangid: Erik Udam, Endel Ratas, Lagle Parek, Arvo Pesti, Viktor Niitsoo, Valdur Raudvassar, Mati Kiirend ja nooremad vastupanuliikumises osalejad. Hauale asetatud lillekimpudel ja pärgadel olid sinised, mustad ja valged lindid. Lauldi Eesti Vabariigi hümni.
Pärast matuseid kogunes osa matuselisi Tartus Annelinnas Lehte Bertlova korteris. Algul peeti nõu, kuidas tähistada 1988. aastal 24. veebruari. Siis tegi Jaanus Paal ettepaneku, et peame tähistama juba 2. veebruari järgmisel aastal. Seda ettepanekut toetasid Mati Kiirend, Lagle Parek jt kohal olnud. Sellest minu ema matuse järgsest koosviibimisese Annelinnas saidki alguse 2. veebruari 1988 sündmused Tartus.
1987. aasta lõpus ja 1988. aasta alguses võeti okupantriigi NSV Liidu sõjaväkke Jüri Adams, Viktor Niitsoo, Urmas Imro, Andres Mäe, arreteeriti Heiki Ahonen. 2. veebruaril 1988 arreteeriti Tartus Erik Udam, Endel Ratas, Johannes Sirel, Rein Vanja jt. Paljusid eestimeelseid meeleavaldajaid puresid-näksisid verekoerad …
Aga jää oli hakanud liikuma!


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv