Kultuur ja Elu 4/2007


Kultuur ja Elu 3/2007

 

 

 

 


1932–1933 näljahäda Ukrainas.
Stalinliku režiimi kuritegu


Okupatsioonimuuseumis toimunud näitusel oli välja pandud Ukraina ja ukraina diasporaa kunstnike plakatid, pühendatud 1932–1933. a Näljahädale Ukrainas.

tekst: KE

1932–1933. a oli Ukrainas nälg, mis oma mastaapsuse tõttu läks ajalukku kui Suur Näljahäda.

Erinevate hinnangute põhjal sai nälja tõttu, mis haaras Ida-, Kesk- ja Lõuna-Ukraina oblasteid (Zaporižžja, Dnipropetrovski, Hersoni, Harkivi jt) surma 7 kuni 10 miljonit inimest (umbes neljandik Ukraina elanikkonnast).
Spetsialistid on tõestanud, et Ukrainas, mis on kuulus oma viljakate maade poolest, tekkis nälg mitte looduslike tegurite tulemusel, vaid oli kunstlikult tekitatud stalinliku režiimi poolt. Selle tekkimise eelduseks sai 1930. aastate algul viljasaagi järsk vähenemine stalinliku režiimi poolt teostatava sundkollektiviseerimise tagajärjel. Näljaterror oli eelkõige suunatud maaelanike vastu, kellest 85% moodustasid etnilised ukrainlased, ja teostatud kõigi toiduainete jõuga äravõtmise ja nälja all kannatavate territooriumide blokaadi läbi. 1932. aastal seadis nõukogude juhtkond teadlikult ebareaalsed viljasaagi plaanid, mistõttu Ukrainast oli välja veetud kogu vili; sellal nähti ette 300 grammi leiba iga elaniku kohta päevas. Muud toidukaupade liigid, nagu lihatooted, veeti välja NSVL tööstuskeskustesse. Ukrainasse saadetud Stalini emissarid V. Molotov ja L. Kaganovitš kuulutasid, et „viljasaagi plaanidele Ukrainas ei saa olema mingeid järeleandmisi“.

Vastavalt 1932. a augustis vastuvõetud sotsialistliku omandi kaitse seadusele viidi sisse surmanuhtlus „igasuguse kolhoosiomandi varguse eest“. 1932. a detsembris koostas Nõukogude Ukraina juhtkond „musta nimekirja“ rajoonidest, mis ei täitnud viljasaagi plaane; nende vastu võeti kasutusele veel julmemad repressioonid: keelati igasugune kaubandus, täielikult peatati igasugune tarnimine. „Musta nimekirja“ oli kantud 86 Ukraina rajooni. Oli sisse seatud ka ühtne passisüsteem, mis kinnistas maaelanikud elukohtadele; neil keelati töötada vabrikutes, tehastes ja kaevandustes, ei antud võimalust kolida linnadesse, kus olukord oli natuke kergem. Administratiivpiir Venemaaga oli NKVD vägede poolt suletud.

Selliste ja muude karistusmeetmete tagajärjel hukkus ainuüksi 1932–1933. a talvel kuni pool nende Ukraina alade elanikkonnast; tollal suri iga päev kuni 25 tuhat inimest. Julm nälg tekitas inimestes psüühilisi hälbeid, mille põhjal esines tihti laibasöömise ja kannibalismi juhtumeid. Nagu näitavad arhiividokumendid, oli Harkivi oblastis vaid 10 päeva jooksul registreeritud enam kui 240 inimsöömise juhtumit; peamiselt sõid vanemad oma lapsi…
Näljahäda ja muude repressioonidega oli suuremas osas hävitatud ukraina rahva geenifond, mille järelkaja annab end siiamaani tunda.

NSV Liidus oli 1932–1933. a Ukraina Näljahäda teema rangelt salastatud; rahvusvaheline üldsus sai sellest teada tänu ukraina diasporaa pingutustele. 1988. a USA Kongressi komisjon, ja 1989. a Rahvusvaheline juristide komisjon kvalifitseeris 1932–1933. a Ukraina Näljahäda genotsiidiks. Järgnevate aastate jooksul tegid seda enam kui kümme riiki, 20. novembril 1993. a kiitis vastava avalduse heaks ka Eesti Vabariigi Riigikogu. 2003. aastal allkirjastasid ÜRO 58. Peaassambleel 36 riiki ühise avalduse, milles mõisteti hukka totalitaarne režiim, mis tekitas Ukrainas 1932–1933. a näljahäda.
 
Igal aastal tähistatakse Ukrainas ja igal pool maailmas, kus elavad ukrainlased, novembri viimast laupäeva kui Ukraina Näljahäda ja poliitiliste repressioonide ohvrite mälestamise päeva.
 
Käesoleval näitusel on esitatud Ukraina ja ukraina diasporaa kunstnike plakatid, mis on pühendatud 1932–1933. aastate Näljahädale Ukrainas, ning mõnede arhiividokumentide koopiad.

 


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv