Kultuur ja Elu 4/2007


Kultuur ja Elu 3/2007

 

 

 

 Enn Uibo (1912–1965)

Mälestuspärg vabaduslaulik Enn Uibole

tekst: enn tarto

Tänavu 25. aprillil möödus 50 aastat Enn Uibo teistkordsest arreteerimisest, 31. oktoobril aga 51 aastat luuletuse „Mälestuspärg Ungari langenud vabadusvõitlejaile“ kirjutamisest. Vabaduslaulikut meenutab saatusekaaslane Enn Tarto.

Enn Uibo kinnitas mulle Mordva vangilaagris, et tema teistkordse arreteerimise „ajendiks“ oli 1956. aasta Ungari ülestõusule kaasaelamine. See oli kui punkt „i“ tähele.
KGB fabritseeris süüdistuse Enn Uibo sõpradelt ja tuttavatelt läbiotsimisel äravõetud kirjavahetuse põhjal. Suur osa sellest kirjavahetusest oli varem tsensori pilgu alt läbi käinud!
Ma ei ole eesti filoloog ei paberite põhjal ega tegelikult, ma ei hakka analüüsima Enn Uibo luule kunstilist külge.Seda on juba teinud sellised auväärt isikud kui Merike Riives, Hando Runnel,Viljar Ansko, Ruth Hindrikus ja paljud teised.
Soovin peatuda Enn Uibol kui vabadusvõitlejal ja tema mõtete, luule ja isiksuse positiivsel mõjul Eesti vastupanuliikumisele.
Püüdsin ajalehte Sirp 2006. aasta sügisel kaasata vabaduslauliku Enn Uibo isiku ja luuletuste tutvustamisele. Andis ta ju luuletuste ja kirjade kirjutamise eest oma elu. Ta suri Mordvas Dubravlagis 31. augustil 1965. aastal. Sirbi peatoimetaja vastus oli kategooriliselt eitav: nemad ei tegele sellistega. Tänavu võttis ajalehe Postimees kultuuritoimetus minu palveid kuulda ja avaldas 27. oktoobril Enn Uibo foto, luuletuse ja lühiteateid 1956. aasta Ungari ülestõusust. Suur, suur tänu!

Enn Uibo väärib ja Eesti vajab, et sellest vaprast mehest pikemalt rääkida.
Enn Uibo (kuni 1938. aastani Ervin Uibo) sündis 25. oktoobril 1912. aastal Pärnumaal Halliste kihelkonnas Vana-Kariste vallas. Ta hakkas juba koolipõlves kirjutama luuletusi ja proosalugusid. Ilmselt Eesti Kaitseväes aega teenides ühines Enn Uibo taarausuliste liikumisega. 1935. aastal ilmus 22-aastase poeedi esimene luulekogu „Kuldkõrte igatsus“ (Ervin Uibo nime all). 1938. a ilmus juba Enn Uibo nime all teine kogumik „Homse nimel“.
1938. aastal abiellus ta Linda Raidmaaga. Nende abielu pühitseti Tallinna Hiies.1943. aasta oktoobris sündis Enn ja Linda Uibol tütar Halliki.
Esimese Nõukogude okupatsiooni (1940–1941) ajal varjas Enn Uibo end metsavennana. Mõningatel arhiiviandmetel olevat ta arreteeritud kuulumise eest kontrrevolutsioonilisse natsionalistlikku organisatsiooni „Taara Hiis“. Igatahes minule ta midagi sellest ei rääkinud.

Saksa okupatsiooni aastatel (1941–1944) töötas Enn Uibo endises sõjavägede staabi raamatukogus, hiljem Omakaitse ülema kolonel Arnold Sinka käsundusametnikuna. Ajakirjanduses ilmusid Enn Uibo sütitavad artiklid ja luuletused. Paraku läks ta kui Eesti patrioot tülli Saksa okupatsioonivõimudega ja arreteeriti 1944. aasta kevadel. Enn Uibot süüdistati eesti poiste Soome aitamises ja rahvusriikluse taastamist taotlevas tegevuses. Korra olevat teda isegi mahalaskmisega ähvardatud. Ta vabanes siiski üsna pea, nagu enamik 20. aprillil 1944. aastal arreteeritud üle 200 Eesti Vabariigi Rahvuskomiteega seotud või selles kahtlustatavaid isikuid.
Senini pole täpselt teada, miks sakslased nii kiiresti järele andsid. Mordva vangilaagrites igatahes räägiti, et major Friedrich Kurel (1898–1945) ja veel mõnel teisel eestlasest ohvitseril olevat õnnestunud kõrgetele Saksa ohvitseridele selgeks teha, et sakslaste selline käitumine võib mõjutada eesti soost ohvitseride ja sõdurite meelsust.
1944. aasta sügisel tegutses Enn Uibo aktiivselt Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamisel. Ta oli seotud Otto Tiefi (1889–1976) valitsusega ja kontradmiral Johan Pitkaga.

Enn Uibo tuttava Mare Raidma teada osales Enn Uibo Eesti sini-must-valge lipu heiskamisel Pika Hermanni tippu 20. septembril 1944. aastal.
Enn Uibo arreteeriti 20. novembril 1944 Leningradi rindel „SMERŠ“i poolt. Leningradi rinde sõjatribunal mõistis 5.–8. veebruarini 1945. aastal toimunud kinnisel istungil mahalaskmisele 9 inimest, nende hulgas ka luuletaja Enn Uibo. Hiljem muudeti surmaotsus seitsme inimese suhtes. 11. mail 1945 viidi surmaotsus täide Helmut Pedaniku (s 1917) ning Tarmo Meristu (s 1913) suhtes.
Enn Uibol asendati surmanuhtlus 21. märtsil 1945. aastal 10-aastase vabadusekaotusega ja õiguste kitsendamisega 5 aastaks. Karistust kandis Enn Uibo Norilski vangilaagrites. Ränkrasketes Norilski laagrioludes jäi Enn Uibo ellu, kuigi oli haige. 1953. aastal hakkas ta uuesti luuletama.
Tööpäevade koefitsientide alusel lõppes Enn Uibo vangistusaeg 9. septembril 1954. aastal. Järgnes tähtajatu asumine Norilskis. 20. aprillil 1956 loeti lõppenuks Enn Uibo asumine Norilskis. Kui Enn Uibo jõudis Eestise, keelati tal elamine Tallinnas. Ta elas ja töötas esmalt Paides, siis Viljandis. Tal oli suuri raskusi peavarju ja töö leidmisega. Oktoobris tekkis tal mõte sõita tagasi Norilskisse, kus vähemalt töökoha leidmine ei tekitanud probleeme. Kuid 23. oktoobril 1956 alanud Ungari ülestõusu tõukel muutis ta meelt ning jätkas Eestis oma luuletuste levitamist lähemate sõprade ringis. 25. aprillil 1957 Enn Uibo arreteeriti.
5. juulil 1957 toimunud ENSV Ülemkohtu kolleegiumi kinnisel istungil karistati Enn Uibot nn nõukogudevastase agitatsiooni ja propaganda läbiviimise eest (§ 58-10, p 1) 10-aastase vabadusekaotusega koos järgneva 3-aastase õiguste kitsendamisega. Enn Uibo kandis karistust Mordvas poliitvangide laagrites.

Ungari ülestõus tootis poliitvange


Vabadusaeg kodumaal ei kestnud aastatki – 25. aprillil 1957 arreteeriti Enn Uibo taas. Vangifoto 1957. a toimikust.

1956. aasta Ungari ülestõusu järgne arreteerimistelaine nii NSV Liidus üldiselt kui ka okupeeritud Eestis tõi Mordvas asuvatesse poliitvangide laagritesse hulgaliselt noorema põlve vastupanuliikujaid.
Ma olin ka ise 1957. aasta aprillis vangietapiga Mordvasse jõudnud. Olime 12. märtsil 1956. a Tartus Toomemäel asutanud noorteorganisatsiooni Eesti Noorte Malev ja ööl vastu 4. novembrit 1956 levitanud Tartus lendlehti Ungari ülestõusnute toetuseks. Minule ja mitmetele meie poistest oli probleemiks, kas mitterelvastatud vastupanul on mõtet. Paljud vanemad poliitvangid väitsid, et kui nemad, relvastatud Panzerfaust’ide ja Sturmgever’itega, ei saanud punase Venemaa vastu, siis mida loodavad poisikesed saavutada oma lendlehtedega, loosungitega, raamatutega... Mind toetasid ja mitterelvastatud vastupanu mõttekust kinnitasid mulle kaitseliitlane, metsavend ja poliitvang Armin Tammekand (1900–1965), poliitvang leitnant Ants Hanso (1912–1969), poliitvang Enn Uibo ning poliitvang Alfred Käärmann, kelle 85. sünnipäeval Valgamaal me hiljuti käisime.
1961. aastal saadeti Dubrovlagi 7. laagrist (p/k ÆÕ 385/7) ENSV Ülemkohtu esimehele Enn Uibo kohta negatiivne iseloomustus ettepanekuga kuulutada ta eriti ohtlikuks retsidivistiks.
13. septembril 1961. aastal tunnistaski ENSV Ülemkohtu kolleegium (eesistuja Uusküla, rahvakaasistujad Looman ja Kurg) prokurör Jakobsoni juuresolekul Enn Uibo eriti ohtlikuks retsidivistiks. See oli sisuliselt surmaotsus. Siseministeeriumi alluvuses olev laagrijuhtkond võis küll omakasupüüdlikel eesmärkidel sellise ettepaneku teha, aga lõplikult langetas otsuse kompartei juhtkond Eestis koos KGB-ga.

Ka mind kuulutas ENSV Ülemkohus minu kolmanda karistuse (1983–1988) ajal eriti ohtlikuks retsidivistiks. Selliseid vange hoiti eraldi kambrirežiimil, nad kandsid triibulisi riideid, toidunorm oli väiksem, kirjavahetus piiratud, pakkide saamine praktiliselt null jne.
Retsidivisti tiitel võimaldas Enn Uibot paigutada haiglas eraldi osakonda. Üldosakonnas hoolitseti tema kui lugupeetud vangi eest võimalikult hästi, eriosakonnas aga halvasti.
Mis siis oli võimurite erilise viha põhjuseks Enn Uibo vastu? Eks ikka Enn Uibo sõltumatu vabadusvaim. Ta ei laskunud võimudega koostööle, jätkas luuletuste kirjutamist. Enn Uibo luuletusi loeti, kirjutati ümber, õpiti pähe. Kaasvangid isegi viisistasid mõne luuletuse. Ta saatis kirju tõlkijale-esperantistile Hilda Dresenile, kokku 592 kirja.

1961. aasta sügiseks oli KGB-l teada, et üks osa noori poliitvange Eestist oli otsustanud vabadusvõitlust jätkata. Administratsioonil oli vaja leida süüdlast, kelle tõttu noored vangid “pole asunud paranemise teele”. Süüdlasi oli juba varemgi otsitud – keegi pidi ju noori rikkuma. Näiteks 1957. aastal, kui olime teistkordselt Patareis, pandi Eesti Noorte Maleva liige Lembit Soosaar (1938–2004) ühte kambrisse 19. juunil 1957. a unerohuga uimastamist kasutades arreteeritud metsavenna Heldur Abeliga (1927–1958). Kambrit muidugi kuulati pealt ja loodeti, et äkki saab meid temale või teda meile pähe määrida. See ei õnnestunud, meist keegi tõepoolest ei olnud kohtunud Heldur Abeliga. Kuulsin Patareis, kuidas poliitvang Abel karjus: “Olen Abel, olen Abel, ma ei anna alla! Ma näitan teile näidisprotsessi!” Siis kostsid koridorist mütsud, siis vaikus.
Okupantide poolt korraldatud näidisprotsessi ei tulnud. Heldur Abel mõisteti surma (§ 58-1a; 58-11) ja surmaotsus viidi täide 1. jaanuaril 1958. a.

28. novembrist kuni 1. detsembrini 1962 toimunud kohtuistungil mõistis ENSV Ülemkohus (eesistuja Uusküla, rahvakaasistujad Kask ja Trass, riiklik süüdistaja Patter) ENSV KrK §-de 68 (endine 58) lg 2 ja 70 alusel noorteorganisatsiooni Eesti Rahvuslaste Liit liikmetele järgmised karistused: Mordva-poistele 7. laagrist, kes kõik olid Enn Uibo head tuttavad: Taivo Uibo – kuus aastat, Enn Tarto viis ja pool aastat, Jarmo Kiik – neli ja pool aastat range režiimiga vangilaagrit ning meiega ühinenud noortest Erik Udamile viis ja pool aastat range režiimiga vangilaagrit. Valdo Reinart ja Priit Silla mõisteti vangi ENSV KrK § 68 lg 1 ja 70 alusel kolmeks aastaks tugevdatud režiimiga vangilaagrisse.
Varsti olime jälle Mordva vangilaagrites. Tuli jälle otsustada, kas jätkata aktiivset vastupanu või mitte. Üks osa noori poliitvange otsustas, et võitlust tuleb jätkata.
Olime väga kurvad, kui kuulsime vabaduslaulik Enn Uibo surmast 1965. aastal. Teade tema surmast mõjus kaheselt: ühed tema austajatest muutusid ettevaatlikumaks, teistele andis kangelase surm juurde enesekindlust. Süvenes veendumus, et võitlust Eesti eest tuleb jätkata.
Vabanedes saime uusi kaasvõitlejaid uute ja meist nooremate inimeste seast. Vastupanuliikumisse lülitusid Jaanus Paal, Kalle Eller, Tõnn Sarv, Jüri Adams, Peep Ilmet, Lagle Parek, Heiki Ahonen, Arvo Pesti, Viktor Niitsoo, Tiit Madisson, Jüri Kukk (1940–1981) jpt.
Põhjusi on muidugi palju, aga kindlasti on Enn Uibo andnud oma luuletustega ja isikuga panuse sellesse, et just Mordva vangilaagrid olid kohaks, kust võrsusid aktiivsed vastupanuliikujad kuni Eesti iseseisvuse taastamiseni välja.

Enn Uibo poliitiline seisukoht oli: Eesti eest! Nii Stalinile kui Hitlerile ei!
23. augustil 1979. aastal avalikustati 45 Eesti, Läti ja Leedu kodaniku avalik kiri (Balti Apell). 23. augustil 1939. aastal sõlmiti Moskvas Molotovi-Ribbentropi (Stalini-Hitleri) pakt, mille salaprotokollide järgi jäeti Eesti, Läti ja Leedu NSV Liidu mõjusfääri. Balti Apellis nõuti Stalini-Hitleri pakti ja selle salaprotokollide avalikustamist, õigustühiseks kuulutamist sõlmimise hetkest peale ning tagajärgede likvideerimist, s.t Eesti, Läti ja Leedu iseseisvuse taastamist. Balti Apellile allakirjutanud eestlased Mart Niklus, Endel Ratas (1938–2006), Enn Tarto ja Erik Udam (1938–1990) olid endised poliitvangid Mordva Dubravlagist.
Enn Uibo suri Mordvas Dubravlagi poliitvangide laagris 31. augustil 1965. aastal. Ta maeti nimetusse hauda Sosnovka kalmistul.
Enn Uibo 4. surma-aastapäeval, 31. augustil 1969. aastal, paigutasid sugulased ja sõbrad Metsakalmistule mälestuskivi Mordvamaale maetud vabaduslaulikule.
Tänapäeval on enamik Enn Uibo loomingust talletatud Tartusse Kirjandusmuuseumi.
1995. aastal ilmus Merike Riivese koostatud ja Viljar Ansko toimetatud “MEMENTO” luuleraamat nr 6 – Enn Uibo “Testament. Valik luulet 1930–1965”. Viljar Ansko hinnangul kuulub Enn Uibo mahukas loomepärand laagriluule klassika varasalve.
Ärgem unustagem Enn Uibot!

* * *

Punkt
Enn Uibo, Mordvas, (24.03.1958)

Surm paneb elule punkti.
Kas paneb?
Oled tugev, siis tõestad,
et ses valede maailmas
seegi “tõde” on vale!

Sõbrale vangilaagrist (6.04.1953)

Kui kord näed oma kohal sünnimaa taevast,
mõtle minule, kes säält vilkusin sull’
kuldse tähena laulude unenäos,
kes su külmunud hingele tegin tuld.

Kui kord näed koduväravat kallist,
naist ja suureks ju kasvanud poega ja tütrekest –
mõtle minule, kes su õnnest ma laulsin,
ise olles piiratud unistusest.

Kui kord kõrgele heiskad lipu sini-must-valge
ja oled sõnatu millegi üleva ees –
mõtle mulle, kes okastraatidest pärga
kandsin palju aastaid nende värvide eest.

Norilski portree (1.12.1953)

Külm. Tuul mägedel. Traadid.
See õnnis Nõukogudemaa.
Kõik käivad raskelt kui taadid –
vabaks sammuks ei hoogu saa.

Samm vaba siin traati satuks
ja rindu saaks – valvuri lask.
Nii igavest’ lumega kattuks
tühi elu kui kerjuse task.

Külm. Lumi. Mäed. Traadid.
Oled kunstnik – neist maali Norilsk.
Ja piinu veel kõrist saadik –
maali verega talle see hõlst!

Oled komponist – kirjuta noodiks
kokkusurutud huulte laul!
Nii saaks siis väärika oodi
SSSR-i haudade haud.

 


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv