Kultuur ja Elu 4/2007


Kultuur ja Elu 3/2007

 

 

 

 Scheeli mõisa sulastemaja põranda all oli kümneid laipu kihiti üksteise peale heidetud.

Need teod süüdistavad –
Scheeli krundil toimunud massimõrv

Materjal pärineb Tuudor Tamme artiklite ja mälestuste kogumikust “Need teod süüdistavad II”, Toronto 1968.

Iseseisvusaastail ja ka varem oli Pirita-Kose looduslikult kaunis ümbrus Tallinna rahvale eelistatuimaks väljasõidupaigaks. Selle paiga valisid kommunistid 1941. a suvel oma nn sõjatribunali asukohaks.

Kes on Pirita-Kosel pikemalt ringi liikunud, mäletab kindlasti, et Kose tee ääres, enne Pirita silda, asus suure pargi sügavuses Eesti Ajakirjanike Liidu puhkekodu ning sealt edasi Pirita poole oli suur krunt, mis kuulus pankur Scheelile. Viimasel oli jõe lähikonnas ilus ja ruumikas suvila. Selle värava juures oli pikk ja madal maja, mis tuletas meelde vanaaegset kõrtsihoonet. Seal elas Scheeli sulane ning hoone teises otsas hoiti omal ajal hobuseid. Kohalike elanike poolt nimetati seda hoonet lihtsalt sulasemajaks.
Selle paiga valisid kommunistid 1941. a suvel oma nn sõjatribunali asukohaks, samas saatsid nad ka täide „kohtuotsuseid” ning ohvrid maeti osalt sama sulasemaja põranda alla, mis hiljem kaeti tsemendikorraga, kuna osa mõrvaohvreid maeti parki ja seal asuvate hoonete põrandate alla. Kuigi sealt sama aasta sügisel pärast kommunistide väljakihutamist kaevati välja ligi 80 laipa, on siiski küsitav, kas suudeti kõiki avastada. Sest mõrvatöö jälgede kaotamises on NKVD mehed omal viisil otse haruldased spetsialistid, mida võis korduvalt kogeda.
Pankur Scheeli krundil asunud hooned natsionaliseeriti peagi pärast Vene okupatsioonivägede saabumist ja kohalikele elanikele öeldi, et need lähevad mingi ettevõtte Spetstorgi kasutusse. Hiljem öeldi, et hooned kuuluvad kommunaalvalitsusele, kuna alates 1941. a maist oli hoonete omanikuks juba NKVD.

Mõrud mälestused

Mõningaid tähelepanekuid sulasemajast ja selle naabruses asunud Eesti Ajakirjanike Liidu puhkekodust teab jutustada Tallinna elanik, kes asus seal kogu punase okupatsiooniaasta kuni sõja puhkemiseni:
„Kui punaväed vallutasid Tallinna, algas kohe elanike väljakihutamine peamiselt uutest ja parematest majadest, sest Venest tulnud uus härrasrahvas tahtis kasutada ära kõiki võimalusi, mida pakkus neile relvade võim. See väljakihutamine sündis ka eht nõukogude kombel mõne tunni jooksul, kusjuures ei hoolitud sellest, kuhu pidid minema väikesed lapsed või haiged vanakesed. Öeldi ainult, et see pole nende asi. Tõhusalt pakkusid venelastele oma kaasabi meie omad kommunistid, kes olid juba aastaid esinenud Kremli palgalistena ja agentidena.
Ka meie perekond pidi lahkuma korterist kuue tunni jooksul. Kuna mu mees viibis parajasti raske haigusega haiglas, siis langes kogu väljakolimise mure minu õlgadele. Kui saime käsu kätte, ruttasin kohe suures ahastuses tuttavate juurde abi otsima. Kuid nendel endil oli sama häda ning mingit abi polnud leida. Kuid mul oli siiski õnne, sest keegi hea tuttav viis mind ühendusse inimestega, kes said mulle muretseda vähemalt ajutise ulualuse Pirital pankur Scheeli villas. See paistis sobiva paigana veel selle poolest, et Scheel ise oli asunud ümber Saksamaale ning jätnud kinnisvarad Saksa kultuuromavalitsuse korraldusse. Uskusime tol korral, et punase võimu hammas ei hakka nende kinnisvarade peale, sest Saksamaa ja N Liidu vahel oli sõlmitud koostööleping ja sakslased ei lase endiga nii kergesti mängida.

Suure hädaga leidsin ka abilised, kes aitasid mu kraami toimetada uude kohta, kus esimese õhinaga tundsin end juba pääsenuna edaspidistest vintsutustest. Sinna asus ka teisi perekondi ja peagi oli suur villa rahvast ning mööblit täis. Kuid meie rahulik elu ei kestnud kuigi kaua, sest peagi hakkas sinna voorima igasuguseid tüüpe „laialt kodumaalt”, nende hulgas Venemaa eestlasi, kes tahtsid ka seda maja endi valdusse saada. Üheks sagedaseks külaliseks oli Venemaa eestlane Veinmann, kes rääkis vaevaliselt eesti keelt. Paaril korral oli temaga kaasas keskealine mustaverd mees, silmapaistvalt kitsa näoga, kes rääkis ainult vene keelt. Nagu Veinmann oli öelnud, pidi see olema meie põrandaaluse terroristi Viktor Kingissepa poeg, kelle eesnimi oli vist Sergei. Tal oli seljas mustast kalevist karakullkraega palitu ja jalas säärikud. Ta oli üldse morni käitumisega ning kellegagi meist juttu ei teinud.
Surve Scheeli villast lahkumiseks muutus aja jooksul sedavõrd tugevaks, et inimesed hakkasid sealt lahkuma. Kuna mul polnud kuhugi minna, olin lõpuks koos pojaga ainukeseks majaelanikuks. Kunagi mais 1941 tuli Veinmann jällegi sinna. Ta oli tulivihane, et ma polnud ikka veel lahkunud. Meeleheites puhkesin nutma, see mõjus ometi paadunud kommunistile sedavõrd, et lubas mul asuda naabruses asuvasse endise Eesti Ajakirjanike Liidu puhkekodusse, kus ruumid olid tühjad. Kuna mööbli üleviimiseks polnud võimalusi, jätsin selle kõik villasse maha ja võtsin kaasa vaid riided ja kergemad esemed.

Ajakirjanike kodu koosnes kahest eramust. Neist suuremas asus saal kõrvalruumidega, köök ja mõed toad, kuna väiksemas hoones olid vaid üksiktoad puhkusel viibijate majutamiseks. Nende kahe ruumika hoone ainukesteks elanikeks olid punategelase Johannes Lauristini isa ja temaga vabaabielulev Marie Müller. Mõlemad olid juba nõukogude okupatsiooni algpäevil tulnud Leningradist. Mina koos pojaga asusin väiksemasse hoonesse, kuna punane härrasrahvas elas suuremas.
Sinna asudes pakuti mulle ka tööd ruumide koristajana, sest suvel pidi sinna saabuma rohkesti väsinud punategelasi puhkama. Sel ajal polnud neil veel aega puhkusele mõelda, sest oli alles käimas meie iseseisvuse põhjalik lammutamine. Puutudes nii tihedamini kokku Marie Mülleriga, sain temaga peagi ka päris usalduslikku vahekorda. Nii märkis ta mulle, et kuigi kommunistid on Eestis palju rüüstanud, on elu siin siiski palju parem kui punasel Venemaal. Leningradis käinud nad koos mehega tööl, suutes teenida vaid niipalju, et osta leiba. Hiljem näitas ta mulle ka kirju, mis saabunud tema tuttavailt Venemaalt, kes alatasa kordasid, et ta katsuks kuidagi kaasa aidata nende pääsemisele Eestisse. Nimelt lubati sel ajal Eestisse tulla ainult usaldusväärseid Kremli teenreid, kuna muu rahva jaoks olid piirid ikka veel suletud. Kuidagi teravalt jäi meelde märkus ühest kirjast, kus selle kirjutaja rõhutas, et kui ta ei pääse Eestisse, siis läheb ta hulluks.

Seal olles tuli mul kaasa teha ka suurem punategelaste pillerkaar, mis toimus juunis 1941, igal juhul vähe aega enne massküüditamist. Ühel päeval teatas Marie Müller mulle, et tulemas on pidu, ja küsis, kas ma ei saaks teda pidulaua korraldamisel abistada. Ma andsin oma nõusoleku ja nii algaski kibe tegevus. See polnud mitte tavaline pidu, vaid punatuusade pidulik kokkutulek. Esijoones koostasin ainete nimekirja, mida oli vaja toitude valmistamiseks. Kraami kohaletoojaks oli samuti Venemaalt tulnud kommunist Marie Saan. Igal juhul oli ta juhtnööre saanud ka mujalt, sest ta tõi kohale isegi sääraseid toiduaineid, missuguseid minutaoline polnud omariikluse ajal isegi maitsta saanud. Need toodi Tallinna paremaist äridest ja säärases koguses, et ta pidi kasutama veoautot mitmel korral. Jookide osa õiendas ta ise, milleks sai juhtnööre parteijuhtidelt, nagu võis aru saada.
Kuna Marie Müller pidi ise mõneks ajaks kuhugi minema, jäi lauakatmise töö minu hooleks. Tegin seda vanade kogemuste varal, nagu oskasin. Kui olin oma ülesandega peaaegu lõpule jõudmas, jõudis kohale ka Müller. Ta heitis ukselt vaid pilgu pidulauale ja tardus üllatusest. Kui ta oli end vähe kogunud, märkis ta, et sihukest asja näeb ta esimest korda oma elus. Neil Leningradis toimunud koosviibimised palju lihtsamalt. Seal kaetud pidulaud kas paberiga või paremal juhul mõne vana linaga ning iga külalise jaoks asetatud paberitükile peotäis präänikuid, mis olnud ka kõik. Ühele vaagnale präänikuid panna ei saanud, et igaüks oleks ise võtnud, sest sel juhul oleksid kärmemad need endi ette haaranud ja tagasihoidlikumad oleksid pidanud ilma jääma või vähemalt piskuga leppima.

Varsti hakkas Tallinnast saabuma „kõrgeid külalisi” uhketes ja kallites autodes, mis olid muidugi pärit meie iseseisvuse päevilt. Neist on meeles „professor” Sipsakas oma naisega, Johannes Lauristin oma naise Olgaga, kuid teisi pole enam meeles. Pealegi ei lastud mind pärast külaliste saabumist enam piduruumi ning punategelased olid mulle valdavas enamikus ka kõik võõrad. Samuti oli külaliste hulgas palju Venemaa eestlasi ja vahest isegi venelasi. Kuna aknad olid sooja suveõhtu tõttu avatud, siis võisin oma toast pealt kuulata, mis seal sündis. Algul läks vaiksemalt ja kui külalised olid oma esimese nälja kustutanud ning esimesed klaasid viina ära joonud, algasid kõned. Üksteise järel kiideti õhinal punast Venemaad ja tema juhti suurt Stalinit, kuna Eesti elu koos meie riigijuhtidega tehti põrmuni maha. Mida enam aeg keskööle lähenes, seda metsikumaks hääled muutusid, saavutades aeg-ajalt otse hullumeelse ekstaasi. Siis hakkas kostma klaaside klirinat ja oli kuulda, nagu purustataks mööblit. Ma ei saanud sel ööl metsiku kisa pärast üldse silmi kinni.

Trallimine jätkus kuni hommikuni ning siis hakkasid väsinud „töörahva pojad ja tütred” linna tagasi sõitma. Kui hääled olid juba täiesti vaikinud, tuli Marie Müller minu poole ja kutsus mind appi koristama. Kuna olin magamata olekust väsinud, siis panin vähe külma vett silmnäole ja läksin temaga kaasa. Kui astusin üle piduruumi läve, jäin soolasambana seisma. Säärast sealauta polnud ma oma elus veel näinud. Kogu laud oli segamini, toidunõud ja pudelid ümber aetud, kõikjal igasugused jäätmed. Põrandal vedelesid meie riigitegelaste pildid, mis olid väikesteks tükkideks rebitud ja klaasid purustatud koos raamidega. Need pildid olid endistest aegadest jäänud seintele, mis aga nüüd põhjalikkusega kõrvaldati. Kui jäin hetkeks piltide tükke vaatama, märkas Marie Müller mu uudishimu ja jutustas, et need olevat maha kiskunud Lauristin koos Veimeriga, need vastu põrandat puruks löönud ja nende otsas veel jalgadega trampinud. Müllerile paistis see tegevus loomulik olevat. Meilt mõlemalt nõudis hulga vaeva, et piduruumi jälle korda saada. See andis mulle ka põhjaliku pildi sellest, mis laadi inimesed on need, kes kogu aeg nimetasid end töörahva huvide kaitsjaiks. Nende iseloomustamiseks on raske mingit võrdlust tuua.

Elades Scheeli suvilas ja hiljem ajakirjanike puhkekodus, käisin vabal ajal ümbruskonnas koos pojaga jalutamas. Kord aprillis 1941 jälle sulasemajast möödudes märkasin, et seal käib ümberehitustöö. Avatud akendest ja uksest tuli tolmu välja ja seest oli kuulda kopsimist. Kuna teadsin, et Scheeli sulane oli sealt juba välja aetud, siis tekkis uudishimu, mida seal tehakse. Lähenedes aknale nägin, et kuuripoolsesse otsa oli muldpõrandasse kaevatud suur auk. Pole enam meeles, kas seal olid töölisteks vangid või sõdurid. Peatusin seal vaid mõne hetke. Lahkumisel kohtasin maja lähedal sama Veinmanni, kellega tegin juttu ja küsisin, mis seal majas peaks toimuma. Ta vastas lühidalt, et teostatakse ümberehitust, ja see oli ka kõik, mis temalt kuulsin.
Asudes mai algul ajakirjanike puhkekodusse, märkasin ühel oma jalutuskäigul, et sulasemajja oli siginenud NKVD mundris mehi. Kas nad seal elasid või käisid ajutiselt, seda ei tea. Umbes samal ajal toodi sinna ka kümmekond verekoera. Neid talutasid vahel sõdurid nööri otsas ümbruskonnas ringi, vahel lasti päris vabalt joosta. Koerte haukumist oli aga alaliselt kuulda.

Kord mais jälle sulasemaja ümbruses jalutades märkasin, et seal oli vaikne ja kedagi hingelist polnud näha liikumas. Võtsin siis julgust ja läksin jälle lähemale vaatama. Seekord astusin akna alla, kus olid asunud sulase eluruumid. Sisse vaadates nägin avarat tuba, mille seintele olid paigutatud punaste mõrvategelaste Lenini, Stalini ja teiste pildid. Keset ruumi asus aga pikk laud, mis oli kaetud punase riidega, ning selle ümber rida toole. Kuna samal ajal oli kuulda lähenevat automootori mürinat, ruttasin sealt minema. Hakkasin aga edaspidi lähemalt jälgima seda maja ning panin tähele, et sinna saabus linnast järjekindlalt autosid, mis peatusid mõni aeg ukse ees ja sõitsid siis linna poole tagasi. Kuigi ma ei osanud midagi erilist arvata, siis jäi ometi mulje, et selles majas toimub midagi salapärast.

Samal ajal oli vahel öösiti kuulda sulasemaja suunast summutatud pauke. Jäi mulje, et tulistamine toimus ruumides.
Siis aga algas 22. juunil sõda Saksamaaga. Sel päeval oli Marie Müller eriti ärevuses, samuti oli ärritatud tema vabaabielumehe Johannes Lauristini isa, kellest oli tehtud kohe ajakirjanik ja kes käis iga päev Tallinnas „Kommunisti” toimetuses tööl. Sel päeval jäi ta aga mingil põhjusel koju. Mulle aga tekkis lootusi, et sakslased peksavad selle röövlibande meie maalt minema.
Juba järgmisel varahommikul kella 7 paiku toodi mulle vali käsk kohe ajakirjanike kodust lahkuda. Selle toojaks oli üks NKVD sõdur sulasemajast. Polnud midagi parata, jätsin otsekohe kogu oma varanatukese sinnapaika ja, väike komps ühes käes ning teise käe otsas poeg, hakkasin kohe astuma Tallinna poole. Seal asusin rongile ja sõitsin Tartumaale omaste juurde, kus olin kuni Tallinna vabastamiseni punastest. Siis ruttasin kohe esimesel võimalusel tagasi ning läksin Kosele. Kohapeal selgus, et kogu mu sinna jäetud kraam oli kadunud. Nii jäin täitsa paljaks ning tuli hakata koos mehega, kes vahepeal oli olnud ka maal mobilisatsiooni eest varjul, vaatama, mismoodi elama hakata.”

Hobused aimasid halba

On tõenäoline, et punaste mõrvatöö Pirita-Kosel algas kohe pärast sõja puhkemist, kuid pole ka võimatu, et juba enne seda. Sel ajal nähti ümbruskonnas sageli liikumas Viktor Kingissepa peoga, kes oli ametlikult NKVD-s salaluure ülemaks. On andmeid, et ta oli ka Scheeli sulasemajas peetud nn sõjatribunali liikmeks või koguni esimeheks. Nagu teatakse kõnelda, oli ta võtnud osa ka ohvrite mõrvamisest ning hoobelnud vahel, et oli käinud „jälle kätt proovimas...”
Kuigi sakslaste saabumisel sai Tallinna politsei kohe andmeid tribunali istungeist Pirita-Kosel, ei suudetud ometi leida mõrvaohvreid. See sündis alles hilissügisel ja selle kohta teatakse kõnelda järgmist.
Nimelt asus kohe Scheeli suvilasse SS- ja politseiülem Möller, kes otsustas sulasemaja tühja ruumi kasutada oma hobuste tallina. Selle põrand oli punaste poolt korralikult kaetud tsemendiga ja sobis hästi hobuste paigutamiseks. Kui aga hobuseid hakati neisse ruumidesse viima, muutusid need rahutuks ja hakkasid närviliselt puristama. See äratas tähelepanu ning hakati ärevuse põhjust uurima. Kui hakati lõhkuma põranda tsementkatet, tungis sealt kohe teravat laibalehka, mida inimesed varem polnud märganud. Kaevamisel toodi sealt välja 16 laipa, mis olid heidetud risti-rästi üksteise peale. Seega olid metsistunud kohtunikud matnud ohvrid sama katuse alla, kus pidasid kohut töötava rahva nimel!

Kuna teada oli, et mõrvaohvreid peab olema rohkem, jätkati kaevamisi. Sama hoone teisest otsast, samuti põranda alt, kaevati välja veel üheksa laipa. Ka need olid risti-rästi auku pillutud. Kolmas massihaud avastati Scheeli suvila õuelt, kolme üksiku männi lähedalt, kus asus 15 laipa. Nende seas oli noor neiu suvekleidis ja paljajalu. Ohvreil olid käed peenikese nööriga selja taha seotud, suus olid riidekaltsudest tropid, mis olid nööriga seotud kukla taha, et neid ei saaks välja sülitada. Laipade ülevaatust sooritanud arstid sattusid raskustesse surma põhjuste kindlakstegemisel, kuna need olid juba tugevasti lagunenud. Iga laiba kohta, mis sellest hauast välja võesti, koostati järgmine protokoll:
„Mehe laip lagunemise järgus. Käed seotud randmest seljataha. Suus siidetopis, mis seotud üle kõrvade kukla taha kinni. Välised vägivalla tundemärgid laipade juures puuduvad. Laskehaavad laipadel puuduvad. Kui ohvrid oleksid mõrvatud lasuga kuklasse, nagu NKVD tavaliselt tegi, siis oleks laiba lagunemisest hoolimata saanud pealuu purunemise järgi surma põhjust kindlaks teha. Tõenäoline on seega, et need viisteist inimest aeti hauda elavatena ja kaeti mullaga. Seega surid nad elavalt maetuina lämbumissurma. See arvamine on seda enam põhjendatud, et ohvreil olid suud kõvasti kinni topitud, mida teiste sama sulasemaja ümbruses leitute juures ei avastatud.”
Mis põhjusel NKVD teostas elusalt matmist, jääb kindlasti nende igaveseks saladuseks. Kui arvestada, et mõrvamisel püüti laskeriista vältida paukude pärast, siis revolvripauku pole tegelikult kuigi kaugele kuulda. Et venelased kasutasid säärast ohvrite mõrvamist korduvalt, seda näitavad laipade üleskaevamised ka Saaremaal, kus need olid olnud mulla all lühemat aega ja seega paremini säilinud.

Kokku avastati 1941. a sügisel Pirita-Kose haudadest 40 punase terrori ohvri laipa. Mõrvaohvrite arv suurenes aga järgmisel kevadel, kui jätkati kaevamisi. Nimelt avastati sulasemaja kuuri põranda alt veel 38 laipa. Ka seal olid nad segi auku pillutud. Nüüd teostati ka hoolsat arstlikku ülevaatust, kusjuures selgus, et ohvreid oli enne mõrvamist metsikult piinatud. Nii oli ühel laibal pealuu purustatud mingi kõva esemega, arvatavasti püssipäraga, teisel juhul oli lõualuu puruks löödud ja nii edasi. Muidugi oli kõigil ohvreil käed seljataha seotud traadiga, mis oli mitmel juhul sügavasti käsivarde sooninud.

Näod ja nimed

Laipade identifitseerimisel tekkis suuri raskusi, sest välimuse järgi oli võimatu kedagi ära tunda. Esiteks olid kõik peksmisest moondunud ja teiseks olid laibad viibinud pikemat aega mulla all. Nii võeti laipadelt riideproove ja koguti nende juurest leitud esemeid. Sel kombel suudetigi kindlaks teha osa mõrvaohvreid. Nende hulgas oli Vabadussõja kangelane VR II/2 ja II/3 kavaler soomusrongi ülem Oskar Luiga. Omariikluse ajal oli ta pikemat aega metsaülemaks Virumaal, kus ta ka NKVD poolt arreteeriti juba talvel 1940/41. Sidepataljonis veeblina teeninud Teer, poliitilise politsei vanemassistent VR I/3 kavaler Helmut Veem, kaugesõidukapten VR II/3 kavaler Peeter Kask, 28-aastane tööline Karl Reimal Tartust, Tartu ülikooli majandusteaduskonna üliõpilane Georg Radetzky, pangaametnik Mihkel Joonson Viljandist, kes arreteeriti juba 1940. a sügisel, endise poliitilise politsei ametniku Hugo Tõnise poeg Pobol, Julius Jüssi, väikekohapidaja Johannes Riidu poeg Jalakas Saaremaalt Pihtla vallast Vanamõisa külast. Ta oli oma kodus arreteeritud 1. juulil ning toimetatud Tallinna Keskvanglasse 7. augustil.
Üheks mõrvatuks osutus Viljandi-Pärnu viimane prefekt Vares. Suurem osa leitud laipadest jäi aga identifitseerimata. Laipade juurest leiti ka mõningaid dokumente, millest selgus, et osa neist oli surma mõistetud juba veebruaris 1941, süüdistuseks kontrrevolutsiooniline tegevus. Ühe laiba juurest leitud kohtuotsusest selgus, et ta oli mõistetud kuueks aastaks töö-paranduslaagrisse. Kuid NKVD timukad olid ta siiski Kosel mõrvanud. 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv