Kultuur ja Elu 4/2007


Kultuur ja Elu 3/2007

 

 

 

 


Majad täis mälestusi

tekst: Mare Kask
Tallinna Linnamuuseum

Jätkame sarja Tallinna majadest, mis peidavad endas koledaid mälestusi (vt ka KE nr 2/2007). Tallinna Linnamuuseumi töötaja Mare Kask kasutab kirjutises inimeste mälestusi, mida ta on ajaloolasena ja Eesti Muinsuskaitse Tallinna Ühenduse volikogu liikmena kogunud.

Nõukogude Venemaa eeskujul ja pikaajalisel kogemusel rajas NKVD Eestimaalegi oma asutuste võrgu. Teadaolevail andmeil hõlmas see 1940. a sügisest 1941. a varakevadeni 21 mitmesugust eriosakonda. Nende tegevuskohad ja tegevus olid rangelt salajased. Mõnda on siiski õnnestunud teada saada inimestelt, kes sellest ämblikuvõrgust pääsesid. Pisut aitab kaasa ka saksaaegne ajakirjandus.
Ma ei peatu siin NKVD peakorteril, mis paigutati EV Sõjaministeeriumi imposantsesse hoonesse Pagari t 1, ega ka Tallinna vanglatel, mis on inimestele üldtuntud. Kirjutan eelkõige majadest, mille süngest minevikust teatakse vähem või hoopiski mitte.


Wismari tänav 17 majas tegutses tribunal.

 

Wismari tänava tribunalihoones piinati 4. aug 1941. a surnuks Roman Kants („Linna Teataja” 5. nov 1941. a).
Tribunal tegutses ka Pikk t 11, nn Lloydi majas. Vangistatud viidi sisse Laia tänava poolt. Siin mõisteti kohut kindral Jaaksoni ja kolonel Tomanderi üle, mõisteti surmanuhtlus kolonel Triigile ja major Välmele, ohvitser R. Vellingule.
SARKi tribunal tegutses ka Toompea lossis. 1940. a kuulati seal üle 16-aastast Tallinna Reaalkooli õpilast E. R-i. Taheti teada inimeste nimesid, kes olid takistanud kooli juures asuva vabadussamba mahavõtmist. Ülekuulajaks oli kapten Veršinin. E. R. ei saanud vene keelest sõnagi aru ega rääkinud ka midagi. Selle eest tuli tal pea viisteistkümmend aastat Venemaa vangilaagrites viibida.

Hoones Nunne ja Suur-Kloostri t nurgal oli ENSV ajal Kalinini raj SAO. 1940–1941 ja sõjajärgseil aastail oli seal nn raudtee NKVD; 1940–1941 peeti selles majas kinni peamiselt raudteelasi, keda tol ajal massiliselt arreteeriti.
Eesti Korpusest äsja demobiliseeritud O. Piirsalu arreteeriti ja viidi sinna 1945. a detsembris. Pikad öised ülekuulamised ja piinamised, puupüsti täis kamber.
P. K. meenutab: „Raudtee julgeolek Nunne tänaval, sügavad trellitatud keldrid. Ülakorrusel eeluurimine. Midagi eriti metsikut ei tehtud 1948. aastal, natuke tõugati, oli külm, ülekuulaja lõi püssipäraga näkku, kui talle vastus ei meeldinud. Istusin umbes 2,5 kuud.” Nii Richard S. kui ka hr P. K. meenutavad Nunne tänaval töötanud „brünetti tumedasilmset meest nimega Jõhvikas”.
1945.–1947. a Pagari tänava vang hr L. Sipelgas kirjutab, et just Nunne tänava raudtee NKVD-st toodi „ täiendust „ teistesse vanglatesse. „Kuulsime õudusi sealsete mõrtsukate tööst eestlaste kallal, sealt käis läbi tuhandeid...”

Ka Kadrioru ilusad suured eramud olid vägivalla tunnistajaiks. Lisaks garnisonihooneile ja ohvitseride majale Tartu maanteel (kino „Eha” läheduses) paigutati punaarmeelasi ka ärimees Smirnovi eramusse Jakobsoni t 4. Ühest episoodist seoses selle hoonega kirjutab omaaegse Päevalehe graafikaosakonna töötaja hr Veikesauna tütar pr V. Veikesaun Moldovast Chisinãust.
1941. a elas Veikesaunade perekond Jakobsoni t 10. Nagu paljud ajakirjanikud, oli ka hr Veikesaun pärast Eesti okupeerimist tagaotsitav. Liiati oli ta seotud 1. detsembri 1924. a mässu mahasurumisega. Teda varjas oma korteris näitleja Ilmar Tammuri ema. Pr V. Veikesaun kirjutab: „ 28. augustil 1941. a jooksin (isa otsinguil – M. K.) nendest majadest (Jakobsoni t 4 ja 3) mööda. Mina nägin, kuidas majast Jakobsoni t 4 kanti välja laipu. Selle maja keldrikorrusele oli ehitatud mingisugune töökojaruum, uksega tänavale. Sealt neid välja kantigi. Nägin viit laipa: mehed ilma üleriieteta, aluspesus ja poolalasti, kaetud verelaikudega. Nad pandi veovankrile ja kaeti kinni.” Nende inimeste äraviimist nägi pr V. Veikesaun ilmselt seetõttu, et SARKilased kiirustasid, polnud aega varjata, sakslased olid tulekul.

Maja Poska t 10 seinal on mälestustahvel seal elanud näitlejannale Betty Kuuskemaale. Vähesed teavad aga maja sünget ajalugu. 1940. a võttis hoone oma valdusse Punalipulise Balti Laevastiku vastuluure osakond. Siin asus Tallinna CMEPØ (Surm spioonidele).
Kadriorgu on endisi elanikke vähe jäänud, ilusates majades elab palju muulasi, kuid nii mõnigi põliselanik teab selles kinnipidamis- ja mõrvapaigas öö varjul ja salajas toimunust.

Faehlmanni t 54. Selle ilusa halli terrassiitkrohviga hoone keldriaknad on praegugi seest kinni müüritud. Miks oli aknaile vaja kahekordset müüritist, selgub hr P. S. jutustusest. Tema mäletab 1946. a sõjaväevalvet hoone õuepoolsel uksel, nägi autotäit noori mehi hoonesse viidavat ja kuulis ühe noormehe ahastushüüet. Nooruk jutustas nähtust kodustele ja kuulis, et see ei olnud mitte ainus autotäis inimesi. Sinna majja viidi ka noori naisi, enamasti maalt. Öösel käivitati automootorid, et summutada hoonest kostvaid laske ja karjeid.

Sünge kuulsuse omandas ka maja Raua t 14 Fr. R. Kreutzwaldi t nurgal, kui sinna asus 1940. a PBLi vastuluure osakond. Ka sinna vurasid öösel kinnised veoautod inimestega, kellele algas sealt vangilaagri- või manalatee. 1941. a talvel nägi Kadrioru elanik hr H. G. viidavat sellesse hoonesse piklikke puukaste. Selliseid kaste kasutati mõrvatute matmisel kirstudena. 1941. a augusti lõpul toodi majast suur grupp kinnipeetuid, kes suleti lähedalolevasse laohoonesse. Ladu valati bensiiniga üle ja süüdati. Kuna see toimus vahetult enne sakslaste sissetulekut, ei hävitanud tuli kõike. Üks ohvreist oli lennuväemehaanik hr Alfred Saare. Ta maeti Liivale. Sündmustest jutustas mõrvatu poeg.
Pärast sõda sai Raua t 14 hoone omaaegse funktsiooni tagasi. Ülekuulamisel käinud õpetaja H. T. meenutab, et seal töötanud tõlgina tema õpilane A. R., kes jutustas talle piinamistest ja öistest ülekuulamistest. Taoline rääkimine oli ülirangelt keelatud. A. R-i karistati rängalt, lisaks oli ta aidanud ka üht arreteeritut.

Narva mnt ja Sadama t nurgal, umbes TPEdI uue õppehoone asukohal oli postkontorihoone. See oli sõjajärgsel ajal tuntud SARKi kinnipidamiskoht. Jutustaja H. U. järgi oli asutuse „eripära” selles, et sinna koondati väga palju kultuuri- ja sporditegelasi. Neilt kõigilt „sooviti” allkirja, nagu oleksid nad teeninud vabatahtlikuna Saksa sõjaväes. Ruumid olid pidevalt täis – üle saja inimese korraga sees ning ülekuulamisi sageli. H. U. sõbralt saadi „vabatahtliku” allkiri pärast revolvripäraga näkku peksmist. Siis läks teekond Siberisse – 10 aastat metsatööd vangilaagris.

Samal ajal tegutses Narva maanteel teinegi taoline „asutus”: hall terrassiitkrohviga hoone Narva mnt 18, mis oli Eesti ajal ohvitseride elamu. 1944. a täitusid hoone keldrid ja muudki ruumid arreteeritutega. Öösel toodi vangid üles kangialuse peal asuvasse ruumi ülekuulamisele. H L. istus seal poolteist kuud. Edasi viis tee Patareisse, Lasnamäe vanglasse ja siis Kolõma kullakaevandustesse, kust A.L-il õnnestus imekombel tagasi tulla.

Piritalt liigume Pirita-Kosele, kus asub Tallinna tuntuim massimõrvapaik – Scheeli krunt. Pankur Scheeli avar ja ilus suvilakrunt Pirita-Kosel muutus pärast SARKilaste sinna asumist 1940. aastal süngeks ja ohtlikuks. Seal mõrvatutest on teada 78 inimest. Kõik need hooned ja territooriumgi asukohaga Kose tee 9 on praeguseni Tallinna garnisoni kasutuses, ümbritsetud plangu ja okastraadiga.
1940. a elas Pirita-Kosel üks selle paiga esmaasustajaid 1912. aastal – kirjanik E. Peterson-Särgava oma lastega. Kirjaniku tütar Juta Särgava rääkis NKVDlastest episoodi, mis toimus 16. augustil 1941. a. Sel päeval korjas Juta koos Aino Kallase tütre Laine Määr-Kallasega oma koduaias marju. Laine tütred Õie ja Sirje viibisid ka aias. Kose teel hulkusid kaks SARKi sõdurit. Üks neist hakkas daamide läheduses olevat telefoniposti tulistama. Üks kuul, kas tahtlikult või tahtmata, tabas Laine Määr-Kallast otse meelekohta, ta suri pea silmapilkselt Juta silmade all.

SARK hõivas maju ka Tallinna vanalinnas. Hr R. Anton jutustas nn kummituste majast Lühike jalg 9, kus aastail 1940–1941 kummitas taas kõvasti. Aga mitte hall ega must munk, mitte ka daam rohelises koos peenejalgse koeraga, vaid SARK, kes oli selles majas osa ruume ja keldri hõivanud.
Jutustaja sõjakaaslane elas tol ajal Lühike jalg 9 oma onu juures. Ta ärkas sageli hoone allkorruselt kostvate karjete ja summutatud paukude peale. Ka märkas ta, et varahommikuti sõitis hoone otsaukse juurde Taani Kuninga aia poolt vana must „Ford”. Sellest uksest laaditi autole mustadesse kottidesse õmmeldud laibad. Sõit läks sadamasse, sealt kaatriga merele, kuhu laibad uputati. Võib-olla aitab see fakt seletada paljude inimeste salapärast kaduma jäämist.

Eesti rahva küüditamisega 14. juunil 1941. a on seotud mõnigi Tallinna maja.
Vabaduse platsil asuva Majaomanike Pangamaja (hoones on praegu kohvik „Moskva”) ruumidest sai 1940. a osa endale Kergetööstuse Rahvakomissariaat. Selle asutuse IV korrusel asunud salaosakonnas koostati küüditatavate nimekirju. Osakonna juhataja oli Stepanov, kaastöötaja Tšelkanov ja sekretär prl Tuulevald (1942. a 8. apr „Eesti Sõna”).

Küüditamise Vabariiklik Staap asus Mere puiesteel kinohoones „Grand Marina”. Sinna kogunesid 1941. a 13. juuni öösel küüditamise korraldajad eesotsas SARKi ülema Boriss Kummiga. „Grand Marina” (hiljem „Ars”) põles Teise maailmasõja ajal maha. Tema asemele ja asukohale ehitati stalinlikus stiilis Ohvitseride Maja.
See Tallinna-matk oli täis süngeid mälestusi. Hooned koos nende müüride vahel kannatanud inimestega on meile ajalugu, mida on vaja meenutada ja talletada.


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv