Kultuur ja Elu 4/2007


Kultuur ja Elu 3/2007

 

 

 

 


Jüri Arrak: Halb tuleb iseenesest, headust peab õppima

tekst: Jüri arrakuga vestles velly roots
FOTO: MATI MÄND

Sellest on nüüd juba rohkem kui viisteist aastat tagasi, kui rääkisime Jüri Arrakuga tema ateljees Islandist. Riik, kelle rahvaarv on palju väiksem kui Eestil, oli esimesena meie taasiseseisvumist tunnustanud, samal ajal kui suured alles mõtlesid ja kahtlesid. Arutasime Eesti kui demokraatliku rahvusriigi ülesehitamise ees seisvatest raskustest ja väärikuse säilitamisest sellel teel. Kuidas saab kunstnik oma loominguga kaasa aidata. “Kunstis nagu eluski läheb veelahe läbi inimese hinge,” võttis Jüri Arrak kokku oma suhtumise. Sellest ajast on Eesti väga palju muutunud. Kas ka Jüri Arrak?

Jüri Arrak: “Minu seisukohad on peaaegu samaks jäänud. Kui iga tuule järgi muutuda, siis on väga raske püsti seista. Olen selle aja jooksul saanud teha religioosseid töid avalikult ja mõnuga. On olnud päris palju personaalnäitusi. Suurtel näitustel on keerulisem, kuraator koostab mingi suunitlusega näituse ja siis oma pildiga sinna vahele minnes kaod kuidagi ära. Minu 70. juubeli aastal oli mul kuus personaalnäitust, G-galeriis olid viimased pildid testamendi teemal, nende seas neli evangelisti. Praegu on see näitus Lissabonis Convento dos Cardeais` nimelises kloostris ja jõuludeks on maalid jälle kodus.”

Jüri Arraku töid on olnud paljudes Euroopa riikides, Moskvas, Kanadas, USA-s. Tema töid on omandanud mitmed muuseumid Euroopas ja Ameerikas. Pärast taasiseseisvumist ja piiride avanemist on Eesti kunstnikud õhinal püüdnud kaasa minna Lääne uusimate kunstivooludega. Publikult oodatakse tolerantsust, miski ei tohiks kedagi šokeerida.
Kunstiteooria seisukohad on segaseks läinud. Alates 1960. aastatest hakkas kõlama see kuulus loosung: “Kõik on kunst, igaüks võib olla kunstnik.” Kui seda nüüd võtta tõsiselt, siis kunst lahustub ja kunsniku elukutset polegi vaja, kõik, kes midagi oskavad, on kunstnikud. Haaratakse sellest mõttest seepärast kinni, et see on niivõrd sogane vesi, seal on hea sebida. Või kontseptualismi vool: kirjutatakse näiteks paar sõna “vasak-parem, parem-vasak” seinale ja kõik vaatavad targa näoga – kohutavalt tähtis teade! Ma ei ole veel kuulnud kriitikat kontseptualismi isa Beuys`i kohta. Sellist kunsti mõistetakse ja hinnatakse omavahel. Ülejäänute kohta, kes on teisel seisukohal, öeldakse, et nad ei saa kunstist aru, on lihtsalt asjatundmatud, olgugi neil kas või kõrgharidus. Kui on mingi grupp, kes üksteist kiidab, soosib ja toetab, siis võib ükskõik mida kõrgele tõsta ja vastupidi ka.

Kunstihuvilisel inimesel on siiski võime tajuda kunstiteose meisterlikkust. Igal kunstnikul on muidugi õigus ise oma tee valida, katsetada, uut otsida ja otsingutel ka ummikusse sattuda.
Inimene on ju uudishimulik, katsetaja, mingi lõpunimineku kalduvus on tal olemas. Näiteks teatud vormide lihtsustamine, mis lõppes Malevitši valge ruuduga valgel pinnal – geniaalne inimene, kes viis asja lõpuni. Ma uurisin 1966. aastal Ermitaažis kinnises fondis Malevitši kirjalikke töid. Ta kirjutas sõnaselgelt: “Kunsti pole mõtet enam teha, on mõtet kunstist ainult kirjutada.” Ta oli jõudnud lõpuni, aga kuna ta oli kunstniku hingega, siis ta ei saanud lõpetada, vaid jätkas pärast oma valget ruutu ikkagi maalimist ja lõpetas enne surma figuraalse maaliga. Inimkonna geniaalsed esindajad näitavad ummiktee kätte, aga paljud tormavad ikkagi sellele ummikteele ja arvavad, et see on ainuõige. See on kohutav needus, mis on kunsti peale pandud, et teinekord pime juhib nägijat. Need on karmid sõnad, ma ei saa midagi parata. See süsteem on hoopis keerulisem kui tavaliselt mõeldakse. See on kogu Lääne kultuuri, kogu valge rassi probleem. Millest tuli näiteks kubism? Valgel rassil lõppes energia ja saadi toetust aafrika kultuuridest, aafrika rituaalidest. Picasso sai sealt mõjutuse ja mõne aastaga oli kubiste üle maailma. Kuna ma olen kunstnik oma elukutselt, siis ma tunnetan teravamalt, instinktiivselt seda kultuuride nihkumise protsessi. Siin peab jälle Spengleri juurde tagasi tulema. Kõik see laialivalgumine, tõmblemine, pudenemine näitab Õhtumaa kultuuri langust. Aga see toimub aeglaselt, näiliste edusammudega ja siis taas tagasilangustega. Näiteks Egiptuse kultuur – see lihtsalt väsis ära, energia, mis selles kultuuris oli, lagunes. Muidugi, võimsad püramiidid seisavad, käime neid vaatamas ja sõidame kaameli seljas ümber nende. Aga egiptlased ise ei saanud midagi teha selle lagunemise peatamiseks. Rooma impeeriumi lagunemine toimus umbes samuti. Erinevad kultuurid tekivad, keerlevad siis ummikteedel ja surevad. Ka Õhtumaa kultuur on väsinud, kui kaua ta veel püsida jõuab?

Õhtumaa kultuuriruumis elab ka Eesti oma muutuste ja hirmudega kaduvikku vajuda. Nii tõsistesse teemadesse pole jõudu oma isiklike probleemide lahendamise kõrval süveneda.
Selle seitsme- või kaheksakümne aasta jooksul, mis inimesele on antud siin maa peal elada, me tavaliselt sulgeme suurte probleemide ees silmad. Tahetakse oma elu hästi ära elada, et oleks kena abikaasa, ilus maja, et lapsed oleksid terved, läheksid ülikooli ja saaksid hea hariduse. See on esmane. Aga mis toimub meie ümber, mis toimub inimkonnas, on teisejärguline. Tänapäeva suund on koguda raha. Kui raha on jumal ja pank katedraal, siis polegi mõtet arutada. Raha eest saab praktiliselt kõike. Kui ei tunnetata ka mingit kõrgemat jõudu, mis kontrolliks sind, kaotad südametunnistuse, kõik on lihtne, pole probleemi ja teed mis tahad.

Juba mitu põlvkonda on üles kasvanud ilma hingehariduseta. Mingi müstilise hirmu ja vastupanuga suhtutakse ettepanekutesse viia usuõpetus koolide õppekavadesse.
Usuõpetust ei ole, usku on vähe, kõike usuga seostatut pilgatakse. Kuid läbi kõikide sajandite on inimkonnal kogu aeg olemas olnud usk, eri kultuurides muidugi läbi erinevate religioonide. Aga inimolendite tuhandete aastate kogemus on meis mingil määral salvestatud. Minu jaoks on Jumal Mõtlev Algenergia. Kas inimene usub või mitte, see energeetiline süsteem, mis maailma loob ja liigutab, on nagunii olemas. Kui inimene rõhutabki oma ateistlikku suhtumist ellu, ta nagunii usub. Tõsimeelne ateist ei tohiks ju kasutada sõnu “vaimsus” ja “vaim”, neid mõisteid pole tema jaoks olemas. Mul on maaliseeria “Tolad”. Olen kirjutanud ühes oma artiklis “Katedraal ja laat” niiviisi: “Oli kord mäe peal katedraal ja orus oli laat. Nüüd on laat tulnud mäe peale ja katedraali tükid on üle värvitud ning veeretatud orgu ja sellest on korraldatud performance.” Laadal teatavasti esinevad inimestele tolad. Olen võtnud tola kui sümboli – inimene, kes ei mõtle oma tegude tagajärgedele, kellel ei ole vaimseid tõekspidamisi, on momendielu oma lõbudega.

Ühe oma eelmise intervjuu lõpetasite ettepanekuga Tõnismäe pronkssõdur rahulikult lahti monteerida ja surnuaeda viia. Praegu peab peaminister, kelle valitsemisajal Eesti riigi vastasteks meeleavaldusteks kasutatud monument on lõpuks Tallinna kesklinnast ära viidud, süüdistusi kuulama.
Suurepärane, paigutatigi see Tõnismäe monument surnuaeda. Ansipi vastane liikumine praegu on reaktsioon sellele, et ta muutus liiga populaarseks. Nüüd peab igaüks mõtlema, kes on selle kampaania taga. Ansipi kommunistlik minevik toodi lagedale, aga paljud parlamendiliikmed on ju kommunistliku minevikuga, mida veel rääkida tippkommunistidest, kes on samuti kõrgetel ametikohtadel. Praegu peab küll Ansipit toetama.

Samas intervjuus küsisite, miks me pole siiani suutnud Vabadussõja võidule monumenti püstitada, kui me ikka oleme iseseisev riik. Nüüd on Vabadussõja võitu tähistava monumendi konkurss lõppenud ja võidutöö selgunud.
Meie parlament kinnitas Vabadussõja Võidusamba nimetusega konkursi. Kõik võisid sellest osa võtta. Kui nüüd žürii kuulutas välja võidutöö, mille autoreiks on neli noort inimest, algasid suured protestid: miks ja kunas muudeti konkursi pealkirja, mis olevat algselt olnud Vabaduse sammas jne. Toodi välja absurdseid põhjendusi, et see töö ei kajasta kõiki eestlastele tehtud kannatusi, Vabadussõda olevat vaid väike osa neist, et Vabadusrist meenutavat haakristi ja et see sammas on liiga silmatorkav varjutades ümbritsevaid ehitisi – ja lõpuks, et autorid on asjatundmatud noored amatöörid. Minu arvates pole üldse tähtis, kes on autor, tähtis on tulemus. See sammas on iseenesest mõistetav ja suure enamuse poolt aktsepteeritav. Mina räägin siin praegu kui kodanik, mitte kui kunstnik. Kunstnikuna ma võin iga asja kiita või laita, mul on niisugust oskust küll. Kui mul on suhtumine mõnda kunstiobjekti hea, siis võin seda kiita taevani, kui mul on millegipärast samasse objekti suhtumine halb, võin selle täiesti maha teha. See on oskussõnavara, mida kasutada: rütm, vorm, värv, harmoonia, kompositsioon, suhe ümbrusega jne, võin nendega spekuleerida. Ma võin öelda, et see ei ole harmoonias antud teema sisemise tundekõlaga, tee sa kindlaks, mis asi see on. Toodi ettekäändeks, et see sammas ei sobi Vabaduse väljakule, varjavat vaate Kiek in de Kökile, Toompeale ja Õigeusu katedraalile!

Või nagu nüüd rahvas arvab, et sammas võeti kaks meetrit lühemaks, selleks et mitte varjata vene kiriku kupleid. Kas klaas on ikkagi kõige parem materjal, ta on ju habras, nagu tundub olevat ka meie iseseisvus.
Kuidas saab üks peenike sammas midagi varjata? See on demagoogia. Aga kui seda absurdset juttu räägivad professionaalid, siis tekib mingi muu nüanss juurde: miks seda räägitakse, mis on selle taga. Levivad igasugused arvamused. Mis materjalisse puutub – on olemas ju ka kuulikindlat klaasi, aga kui tõsiselt rääkida, siis tuuakse samba tarvis Soomest tugevdatud klaasist plokid. Praeguseks on võidutööd täiendatud ja parandatud, nüüd on sambal originaalne Vabadusrist

Meenutame siin KE lugejatele, et Vabadusrist asutati aastal 1919 Vabadussõja-aegsete teenete tunnustamiseks. See on sõjaline teenetemärk Eesti iseseisvuse kaitsmiseks peetava sõja puhul. Selle andmine lõpetati 1925. a 19. juuni seadusega. Vabadusristil on kolm liiki. I liik – sõjaliste teenete eest; II – isikliku vapruse eest ja III – tsiviilteenete eest. Igas liigis on kolm järku. Kunstilise kavandi tegi Nikolai Triik. Vabadussõja Võidusamba autorid on Rainer Sternfeld, Andri Laidre, Kadri Kiho ja Anto Savi.
Ka see on tähtis, et need poisid ja tüdrukud, kes Vabadussõtta läksid ja lahingutes surma said, olid kristlased, nad olid ristitud ja leeritatud. Miks see vabadusristi kujutis siis nüüd häirib ja seda nagu häbenetakse? Võib-olla pole enam ka austust Vabadussõja ja sellest osavõtjate vastu. Olen rõhutanud, et kui poleks olnud võitu Vabadussõjas, kas me siis üldse enam siin oleksime? Meenutame kas või maride ja teiste soome-ugri rahvaste olukorda, kes jäid Venemaa territooriumile. Võib-olla on solvumine taevani ka seepärast, et võitjaiks tulid nii noored inimesed. Pole ju ka avaldatud kõigi nende neljakümne ühe konkursist osavõtja nimesid.

Mind hämmastab siiski asjaolu, et võidutöö nii suure kriitika on esile kutsunud. Tallinna on viimasel ajal vist vaid kaks monumenti juurde tulnud: rahvasuus nimetuse saanud Savisaare kellatorud ja “Estonia” laevahukku leinav Katkenud liin. Kas neid võib siis pidada moodsa kunsti erilisteks saavutusteks?
Iseenesest on katkenud kaare motiiv hea, viga on ainult selles, et need kaks kaart on teineteisest liiga kaugel. See on elementaarne vormiõpetus – kui lähedale tuleks panna kaks objekti, et nende vahele tekiks pinge. Põhimõte on see, et kui teha abstraktne monument, peab ta olema nii hästi tehtud, et inimesel tekiks seos sellega, mida monumendi kaudu on tahetud edasi anda, et see poleks lihtsalt mingi kunstipärane vorm.

Samas on kriitilisi arvamusi Tallinna kerkivate klaasriiulite aadressil hoopis vähe. Linnapilti on tekkinud juba palju selliseid ehitisi, mis oma sobimatuse tõttu naaberehitistega Tallinna põliselanikke tugevasti häirivad. Viru Keskuse puhul näib, nagu oleks neli või viis arhitekti omavahel vägikaigast vedanud. On ju olemas Tallinna peaarhitekt, kelle kohuseks oleks hoida tasakaalu linnapildis. Missugune kolemaja võib kerkida Sakala keskuse asemele, mille territoorium ulatub nüüd juba Estonia puiesteeni?
Arhitekt peaks oma ego natukene alla suruma, alluma linnale kui tervikule, kui harmoonilisele elukeskkonnale. Mitte nii, et Mina ja vana Tallinn, vaid tuleks suhtuda, et vana Tallinn ja mina oma majaga. Eri sajanditel ehitatud majad peaksid moodustama harmoonilise terviku ja eriti vanalinnas ei tohiks uus maja mõjuda väljaupituva võõrkehana. On vaja lugupidamist eelnenud meistrite vastu. Siin on veel probleem, et objekti tellija hakkab arhitektile oma nõudmisi peale suruma. Viru keskus oli ka algul hoopis teistsugusena kavandatud. Seal pidid olema terrassid, puud, rohelust. Aga järjest rohkem oli vaja müügipinda jne. Surve järjest tugevneb. See toru, mis läheb vana kaubamaja sisse ja vaate Toompeale kinni on pannud, pidi algselt olema kitsas ja läbipaistev klaasist tunnel. Kui nüüd tulla Gonsiori tänava poolt, torkab silma Sex Shopi reklaamsilt. Mul on niisugune foto, kus justkui sellelt reklaamsildilt tungib tunnel nagu fallos vana kaubamaja sisse. Kaubamaja vägistamine!
Jõulupühade ajal on kirikud rahvast täis, vaadatakse tagasi mööduvale aastale ja ka enda sisse.
Et Eesti riik on olemas – see on peamine. Suures laastus on kõik ju hästi. Et siin oma riigi sees on probleeme, siis on neist enamik okupatsiooni järelkajad. Kõik me näeme neid ja teame. Et 30% Eesti elanikest ei räägi piisavalt eesti keelt, ka see laheneb pikkamööda. Kannatust on vaja, järjekindlust ja peab kokku hoidma. Kõige tähtsam on iseseisvuse säilitamine. Meie demokraatlik valitsemissüsteem on ühest küljest küll haavatav, nagu oleks kõik lubatav, aga ilmselt pole inimkond siiani leidnud paremat valitsemisvormi. See on nii, et halb tuleb iseenesest, headust peab õppima. Iseenesest ei tule austus kooli, õpetaja ega ka elu vastu.
Mulle ei meeldi nn vabakasvatus, kus õpetajal koolis on rohkem kohustusi ning vähem õigusi ja õpilastel vastupidi. Tänu palgasüsteemile on õpetajad enamikus naised ja olen kuulnud, et mõnigi noor naine on pidanud korralageduse tõttu koolis õpetaja elukutsest koobuma.
Ka õpetamises kehtib harmooniaprintsiip õiguste ja kohustuste, vabaduse ja sunduse vahel.


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv