Kultuur ja Elu 2/2007


Kultuur ja Elu 1/2007

 

 

 

 


Sofi Oksanen:
Valimiskabiinis olen ma eestlane

tekst: Sofi Oksanen
foto: Toni Härkönen

Soome kirjanik Sofi Oksanen (s. 1977), kes on ema poolt eestlane, on veendunud, et kunsti väel on võimalik murda vaikimise terror ja kommunismi võluvõim.

Soomlaste teadmised Eesti ajaloost on auklikud

Oma lapsepõlves ei kuulnud ma kunagi sõna ”küüditamine”, ei Soomes ega Eestis. Sõna ”okupatsioon” samuti ei puudutanud Eestit. Neid sõnu hakati Eestiga seotult kasutama alles üheksakümnendatel aastatel. Ega sõnad ”Nõukogude okupatsioon” veelgi sobi korralikult soomlaste keelele. Räägitakse Eestist ja Eestist siis, kui see oli Nõukogude Liit, või osa Nõukogude Liidust. Ei oleks lapsena ka ise osanud ühendada neid sõnu Eestiga. Minu lapsepõlves kasutati küüditamise kohta nii Soomes kui Eestis sõnu ”viidi Siberisse”. Nõukogude koonduslaagritest kasutati vaid väljendeid ”laagrid” või ”Siber”. Sõna ”metsavend” ei kuulnud ma samuti, vaid väljendit ”läks metsa”.
Kui mu esikromaan ”Stalini lehmad”, milles käsitlen söömishäireid ja Nõukogude Eestit, Soomes 2003. aastal ilmus, esitleti mind ühes raadio kultuurisaate tutvustuses kirjanikuna, kes kasutab Eesti ajaloost ägedaid sõnu nagu ”küüditamine” ja ”okupatsioon”.
Teine toimetaja kutsus metsavendi visalt ”bandiitideks”, kuigi ütlesin, et mina ei soostu kasutama nõukogude propaganda nimetust metsavendade kohta. Toimetaja ei saanud minu põhjendustest aru, vaid jätkas vestlust stiilis: juujuu, aga need ”bandiidid”. See toimetaja oli inimõigustele spetsialiseerunud ja kui rääkisin okupatsiooniaja inimõiguste rikkumistest, küsis sama toimetaja: ”Kuid kas Nõukogude ajalehed ei kirjutanud neist asjadest?” Küsimus oli minu meelest nii arusaamatu, et ei suutnud vastata. Toimetaja esitas lisaküsimusi: ”Kes olid nende ajalehtede omanikud? Kuidas peatoimetajad reageerisid?” See inimõigustele spetsiali­seerunud ja Venemaa asjadest eriti huvitunud toimetaja ei teadnud, et Nõukogude Liidus ajalehed ei olnud eraomanduses. Ta ei mõistnud, et Nõukogude Liit on propaganda tõotatud maa. Tegelikult ta ei seostanud sõna ”propaganda” mingil kombel Nõukogude Liiduga.
Juhtusin kokku veel toimetajaga, kes kustutas minu intervjuust kommentaarid, mis olid tema meelest nõukogudevastased. Just seda sõna ”nõukogudevastane” kasutas ta 2003. aastal. Ta oli õnneks erandjuhtum. Need toimetajad on muidugi vaid üksikud juhtumid sealt halvemalt poolelt, kuid peegeldavad ehk seda, et teadmised Eesti ajaloost on eriti auklikud juba selliste inimeste hulgas, kellest võiks ehk nende ameti poolest oletada, et teavad vähemalt põhiteadmiste jagu.
Vähe aega tagasi kohtasin ameti poolest eriti hinnatud arhitekti, kes oli põhjalikult tutvunud muuseas Balti arhitektuuriga, kuid kui vestlus kandus neljakümnendate aastate kollektiviseerimisele, oli ta arvamusel, et eestlased said loovutatud maade eest rikkalikud hüvitused ja sellepärast ei olnud asjas midagi ülekohtust.
Parandasin tema arusaamist ja ütlesin, et meie perekond vähemalt ei saanud mingeid hüvitusi. Arhitekti ilme oli äärmiselt hämmastunud ja kahtlev. Soomlastel on väga palju ekslikke teadmisi Eestist ja Eesti ajaloost.
Kõigi nende üksikjuhtumite korral võis inimeste ilmete järgi öelda, et nad ei uskunud minu parandusi oma teadmiste kohta. Vanu arusaamisi ja uskumusi on väga raske muuta.

Natsid sümboliseerivad absoluutset paha, aga Nõukogude Liit läks vaid vähe viltu…

Kirjutasin soome kirjandusajakirja ”Parnasso” veebruarikuu numbrisse essee, mille põhiküsimus käsitles seda, miks läänes üks totalitaarsüsteemi sümbolitest, üks massimõrva sümbolitest, haakrist, äratab hirmu, aga teise totalitaarsüsteemi sümbolid, sirp ja vasar, toovad esile naeru? Artikkel tekitas Soomes väikese lumetormi. Refereerin lühidalt artiklit:
Võrdlesin oma artiklis seda, kuidas on Läänes käsitletud natsionaalsotsialismi kuritegusid ja kuidas kommunismi kuritegusid. Holokausti selgitamise protsessi alustamisele olid head lähtekohad neljakümnendate aastate järel. Juutidel oli olemasolev viis väljendada massimõrvade ja rõhumiste toodud piina. Juudi ohvrid olid juba osa laiast traditsioonist, millel oli oma kaanon, kaasa arvatud piibel. Juutide massimõrval on olnud piibliga seotud nimi, shoa, neljakümnendatest aastatest alates. Tänapäeval on holokaust üldiselt teada ja sellest kirjutavad juba holokausti läbielanute lapselapsed.
Vangilaagrikirjandus on märgatavalt noorem. Viimastel aastatel on ostalgia olnud soositud, kuid nüüd on seda juba ka kritiseeritud. Aga miks ostalgia tuli Läänes moodi? Miks see oli paeluvam ja meediaköitvam? Miks see, mitte vangilaagrikirjandus? Kuigi filmid koonduslaagritest ei paista kaotavat oma soosingut Hollywoodis.
Viitasin artiklis ka vestlusele eelnimetatud teemal, mille pidasin hiljuti ühe 60-ndate aastate taistolasega. Tema ütles, et alati, kui ta meenutab kaunist noorust poliitiliselt aktiivsetel kuuekümnendatel aastatel, hakkab tema meeles päike paistma. Küsisin, kas ta on lugenud ”Gulagi arhipelaagi”? Oli, kohe kui see oli ilmunud inglise keeles. Kas see siis ei mõjunud ? Seda oli kole lugeda, oli vastus. Seda vestlust ei olnud ta valmis avalikult esitama. Avalikult tahtis tema rääkida vaid kuuekümnendate aastate hingelisest päikesest. Vestlus avas siiski minu silmad: olen kuulnud lõputult väiteid, kuidas Läänes ei teatud Nõukogude Liidu sündmustest, mis kindlasti vastab mõne inimese puhul tõele. Lääne haritlaskond on siiski teadnud kogu aeg. ”Gulagi arhipelaag” ilmus juba kuuekümnendatel aastatel paljudes lääneriikide keeltes.
Kindlasti paistis mõne natsionaalsotsialisti meeles päike, kui meenutas noorust Hitleri Saksas, kuid see mõttepilt tundub eurooplasele grotesksena. Miks siis sama asja tuntakse teisiti, kui kõne all on nõukogude kommunism? Miks kommunismi retrostamine on Soomes moodne? Miks Soome punapropaganda laulude kontserdile seistakse järjekorras, kuigi lauludes toetatakse totalitarismi? Antisemiitlike, kunagi soositud laulude avalik esitamine ei õnnestuks Soomes.
Läänemaade inimesed ostavad meelsasti endise idabloki maades müüdavaid nõukogude meeneid ja kannavad trikoosärke, millel sõna Nõukogude Liit või pilt Lenini peaga. See on nende meelest naljakas. Kuid miks siis on moraalselt küsitav kanda haakristisärki? Miks punaideede romantiseerimine on lubatud, natsismi mitte? Miks Hitleri vuntse ei ole tänavapildis? Miks koopia Warholin Maost on heakskiidetud seinapilt, aga Hitleri portree mitte?
Toimetaja Anne Applebaumi sõnul on üks põhjusi see, et külm sõda tootis populaarseid pildiraamatuid; filme, kus seiklevad Bondid ja Rambod ja nende kõrval naljakad nõukogude inimesed. Lääne Hollywoodi-mõjuga popkultuur on huvitatud jaapanlaste ja sakslaste koonduslaagritest, kuid mitte Nõukogude Liidu koonduslaagritest. Neist ei ole autentset filmimaterjali, erinevalt Auschwitzist. Informatsiooni puudus ja suletud arhiivid tähendavad, et akadeemilist uurimust ei saadud teha aastakümneid, ja nüüd on arhiivid taas suletud.
Applebaum süüdistab ka Lääneriikide kõrgkultuuri pahempoolseid juhtivaid tegelasi selles, et nad ei ole võtnud vastutust kanda neis asjades, mida nad varem on pooldanud.
Need kõik on ise väikesed asjad. Sirp ja vasar – reisimälestus. Suurte filosoofide, kirjanike kõned. Endiste taistolaste vaikimine oma ideoloogia ebameeldivatest pooltest. Eemalolek Hollywoodi-filmidest. Kuid koos esitavad nad tervikliku loo.
Applebaumi hinnangul on üks peamisi põhjusi, miks Läänes ei mõistetud hukka kommunismi kuritegusid samal kombel kui natsismi kuritegusid, selles, et kommunistlikku ideoloogiasse kuulub asju, mis on positiivsemad kui natside rassimõtlemine. Kommunistid pasundasid sotsiaalse õiguse ja võrdõiguslikkuse poolt ja sellepärast süsteem vähemalt kõlas samatüübiliselt kui see, mida Ameerika ja Prantsuse revolutsioonide järglased tahtsid. Kuna see KÕLAS samatüübiliselt, peeti selle kuritegusid väikesteks ja peetakse veelgi. Natsid sümboliseerivad absoluutset paha, aga Nõukogude Liit läks vaid vähe viltu.
Selle asemel, et mõista nõukogude kommunismi kuriteod otsustavalt hukka nagu holokaust, suhtutakse nõukogude ajaloo kuritegudega seotud küsimustesse põhimõttega, et minevikku ei tasu takerduda, vaid pilgud tuleb suunata tuleviku poole.
Kui lääneriikides mõistetakse otse hukka holokaustis kahtlevad, siis nõukogude kuritegudes kahtlejaid mitte. Siiski ei saa tulevikku ehitada minevikust keeldumisele. See põhimõte on süüdanud mõnedki sõjad.
Tänapäeva Venemaal tahetakse patriootliku kultuse kaudu saavutada riiklikku stabiilsust, ega kujutlused terrorist ja vägivallast sobi Vene ideedesse. Sellepärast jäi glasnosti ja perestroika järel alustatud nõukogude terrorismi hukkamõistmine Venemaal rängalt pooleli. Maa nüüdne kaootiline olukord on viinud ka selleni, et mälestustes võib terror tunduda nii öelda rahvavaenlastele suunatud legitiimsena poliitikana. Sellepärast on Läänemaade kriitiline seisukoht veelgi tähtsam, kuid ka raskem, sest terrorimehhanismi kodumaa tahab tehtud kuritööd unustusse pühkida.

Kui vägi peab murdma vaikimise terrori

Kirjanduse roll rahva mäluna kirgastub maailmas, kus vaikitakse asjadest, millest ei saa rääkida majanduslikel põhjustel ja mille juhtivatel võimuorganitel ning poliitikutel puudub mälu. Sellepärast on vaikimise terrori ja nõukogude-narratiivi värvitud ajaloo lahtimurdmine kunstnike kätes. Neil on ka võimalus purustada väide, mis sünnib, kui võrrelda, kuidas nõukogude-kommunismi ja natside teooriat on Lääneriikides käsitletud: ühtede inimeste tapmine on rohkem heaks kiidetud kui teiste.
Kirjutasin artikli, sest kommunisti retrospektiivsus on minu meelest burleskne ja kuna soomlaste venelaste- ja eestlaste-anekdoodid on alati mulle vastukarva olnud. Ja kuigi olen sündinud Soomes, elan Soomes ja mu emakeel on soome keel ning kirjutan soome keeles, alati kuuldes eelpool nimetatud nii-öelda huumorit, tunnen end selgelt mitte-soomlasena – inimesena, kes on Soomes see teine, väljaspoolne. Kirjutasin selle artikli, sest see, kuidas Soome selgitab oma soomendumist, on ebamugav.
Minu artikkel tekitas Soomes talvepuhkuse nädalal lumesõja, nagu ”Helsinkin Sanomat” kriitik kirjutas. Olin eriti üllatunud. ”Parnasso” üksiknumbrite müük tegi rekordi ja teemat arutleti laialt internetis ja ajalehtedes. Olin veel üllatunud sellest, et arutelu oli tundepõhine ja subjektiivne, katseline ja süüdistav. Osa oli seda meelt, et Soomes ei teatud midagi Eestis toimunust, ja osa oli arvamusel, et Soomes on kogu aeg teatud, mis Eestis toimus. Osa oli arvamusel, et neist asjadest on saanud rääkida avalikult kogu aeg; osa arvamusel, et neist on hoitud suu kinni. Osa arvas, et arutelu avamine oli hea ja essee hiilgav; osa seda meelt, et mina ei tea millestki midagi ja peaksin kirjutama väikestest vampiiridest ja muudest sellistest asjadest, millest gootid kindlasti teavad palju. Imelik küll, minu teadmisi ja teemasse süvenemist ei kahtlustatud kunagi, kui kirjutasin söömishäiretest ja paanikahäirest ning seksuaalsest vähemusest. Need on küll ametlikult lubatud noorte naiste teemad. Aga kui puudutasin soome poliitikat ja taistolasi, hakkas leiduma neid, kes pidasid vajalikuks seada küsitavaks minu pädevus selliseid teemasid käsitleda.
Üks soome kirjanik-kriitik rääkis oma paari aasta tagusest kommunismikriitika üritusest nii:
”Aga mis juhtub kirjanikuga, kes Soomes julgeb meelde tuletada kommunismi koledusi? Vähemalt ”Kiiltomados” (soome kirjandusajakiri internetis ) mind pilgati ja netipommitati ja ”Kiiltomado” selleaegne (osalt nüüdne) toimetus kiitis kõik heaks. Seda ei oleks uskunud, kui ei oleks ise läbi elanud. Vahel tuleb isegi vaadata mappe, kuhu jätsin need vestlused. Ja midagi ei ole muutunud. Ajakirjandus kirjutab jätkuvalt vaimustavaid kirjutusi kuuekümnendate-seitsmekümnendate aastate noortest ja nende peredest. Neid kanoniseeritakse kiiruga ja toetatakse igati. Soome on selles suhtes imelik maa. Nõukogude Liidu rublad ei läinud tõepoolest hukka soome haritlaskonna ajupesus, sest see tõrjub veelgi karmi tõe.”
Mina ei kogenud asja päris sel kombel, aga näiteks nimetatud ”Kiiltomados” käis laialt arutelu ja see muutus kummaliselt mingisuguseks kurjuse iludusvõistluseks ja siis arutleti, kummad on hullemad, natsid või kommunistid?

Helsinkin Sanomates ilmus sellel teemal keeleteadlase Jaakko Anhava artikkel pealkirjaga ”Punane hävitus” oli lääne intelligentsi tabu. Anhava kirjutas:
”Maod ihales kuuekümnendatel-seitsmekümnendatel aastatel kogu pahempoolne tiib, kuid väga harvad on avalikult kahetsenud selle türanni ülistamist, veel vähem selle eest vastutusele võetud. Ainus vasakpoolne osa, kelle kohta võiks öelda, et on usutavalt kritiseerinud Maod, on taistolased ja muud Moskvameelsed kommunistid.
Tänapäeva noortel hakkab ununema, missugune oli Nõukogude Liit. Hiina oli neile tuntud kapitalismi paradiisina, kus töölised distsipliini all hoitakse ning kuhu firmad ähvardavad kolida, kui omal maal tulumaksud ja muude kui juhatajate palgad ei alane.
Aastaid tagasi jagati mitmetes maades, ka Soomes, põhikoolide (vöi vastavate koolide) lõpuklasside õpilastele natside poolt juutide hävitamist kirjeldav brošüür ”Rääkige sellest oma lastele”. Kas oleks põhjust koostada vastav teatmik sallimatuse ohtudest kommunismi hävituste põhjal?
Kommunismi käsitlev ”Rääkige sellest oma lastele” teose vaste ei jõuaks valmis mitte kusagil lääneriigis, välja arvatud ehk Ameerika Ühendriikides. Pahempoolsed kas uputaksid kogu projekti või suruks peale nii palju lisatingimusi, kergendusi, kompromisse ja selgitusi, et lõplik tekst vahendaks kommunismist vaid teatud karmusega muljeid. Kui võimatu saaks tegelikkuseks, et teos ilmuks lahjendamatult, oleks selle koht avalikus sõnas ettearvatult kindel.
Kõigis lääneriikides, ka Ameerika Ühendriikides, omi seisukohti avaldav haritlaskond, toimetajad ja kultuurivägi kuulutaksid suure häälega, et teos on räigelt ühekülgne, solvab hea poole püüdlevaid inimesi, õhutab viha, eelarvamusi ja sallimatust (jah, just seda!) ja põhiliselt juhib tähelepanu kõrvale nii Ameerika Ühendriikide kui kogu maad katva kapitalismi pahedest. Just nii reageeriti teose ”Kommunismi must raamat” suhtes, kuigi seda koolidesse ei jagatud.
Oksanen toob esile, et kui juhtide suud sulgeb kaubanduspoliitika, tuleks kunstiväel purustada vaikus kommunismi võluvõimu ümber. Kuid ta talutab kitse kapsamaa kärneriks, sest liiga suur osa kunstnikkonnast – mida julgemalt seisukohti võtvad, seda innukamalt – ootasid kuuekümnendatel-kaheksakümnendatel aastatel läänemaade langemist ja illusioonide kokkuvarisemise järel suur osa neist, muudki kui kommunistid, põlgavad veelgi lääne võidukäiku.
On kaunis soovida nagu Oksanen, et kunagi läänemaade nii-öelda intelligentsi seas kommunistide mõrvakeldrid ärataksid sama tugevat vastikust ja nende ohvrid sama kiivast kaastunnet kui natside ohvritele on osaks saanud. Kuid enne kui see saab tegelikkuseks, jõutakse paavstiks valida avalik lesbi.”

Kremli vari Soome kohal

”Helsinkin Sanomate” peatoimetaja Janne Virkkunen jätkas arutelu:
”Üks soome tipp-poliitik ütles kunagi eraviisilises jutuajamises, et Soome ja Nõukogude Liidu suhetest ning Soome idapoliitikast on raske pidada arutelu, sest poliitikute noor põlvkond võtab nõukogude naabri liturgiaid sõprusest tõena. Tegelikkuses on selle tipp-poliitiku sõnul küsimus siiski selles, et asju prooviti ajada, kuigi need tuli selle aja kommete kohaselt katta sõpruspoliitika sõnahelinaga.
Vaieldamatult olid seitsmekümnendad aastad soomendumise hingelisel tasemel raske aastakümme. Poliitiline lähiajalugu tõestab, et riigi üldist edu saadi hoitud, kuid samas ei suudetud ega igal pool ka tahetud takistada soomendumist, mis ilmnes aeglaselt edeneva vaimse laostumisena.
Võiks arvata, et lõpuks ka Soomes on soomendumisega kaasnenud hingelistest ahelatest lahti saadud. Ehk siiski mitte. Meie ajale on iseäralik see, et Kremli vari keerleb mingil kombel veelgi Soome kohal. Soomes ei osata veelgi mõistlikult arutleda kommunistliku impeeriumi hoolimatuse ja miljoneid inimhingi viinud ühiskonna katsetamise üle.
Paljudel soomlastel on veelgi – mõnel kummalisel põhjusel – raske käsitleda kommunismi kuritegusid samal kombel kui Adolf Hitleri Kolmanda Riigi kuritegusid inimkonna vastu.
Euroopa Nõukogus koostati möödunud aastal resolutsioon, milles mõisteti hukka kommunismi julmused. Soomlased sotsiaaldemokraadid hääletasid vastu, sest nimetatud resolutsioon oli nende meelest parempoolsete propaganda. Loomulikult see oli seda, kuid imelik, miks pidi resolutsioonist lahti ütlema?
Tuleb märkida, et soomlastel on natside kuritegudest kerge aru saada ja hukka mõista, kuid täiesti vastavad GULAGid Nõukogude Liidus ja Ida-Euroopa satelliitriikides ei saa samasugust kohtlemist.
Lõpptulemuseks on olukord, kus Nõukogude Liitu enam ei ole ja endised satelliitmaad on vabad Euroopa Liidu ja ka NATO liikmed, kuid sellele vaatamata soomlased minevikust lahti ei pääse.
Soome arutelude õhkkonna üks probleeme on see, et meil puudub eurooplaste vaatenurk. Seal paistab maailm teisiti kui kitsast soomlase vaatenurgast, mis liiga tihti kommenteerib vaid siinseid juhtumeid ja jätab valgustamata, mis mujal toimub.”

Aruteluga ühines välisminister Erkki Tuomioja, samuti riigiteaduste doktor ja välisasjade nõunik Alpo Rusi ning sotsiaaldemokraatide kandidaat Osku Pajumäki. Nii Anhava, Tuomioja, Rusi kui Virkkunen esitasid oma artiklites häid tähelepanekuid, mis näitavad olulisi asju ainevaldkonnas peetava arutelu keerukusest. Arendav arutelu on võimalik vaid siis, kui ei minda tagakiusamisteni. Ainult Osku Pajumäki näitas kommenteerides oma ajaloo tajumise puudusi. Ega ta ilmselt saa aru, et huumor ja nostalgia, kriitikata igatsus, on täiesti eri asjad.
Äsja soome keeles ilmunud raamatus ”Peokingades Siberisse” kirjutab Sandre Kalniete sellest, kuidas huumor on aidanud lätlasi siis, kui nõukogude väed okupeerisid Läti:
”Naabrid ja sõbrad jutustasid lõbusaid jutte sellest, kui harimatud, kergeusklikud ja rumalad nõukogude okupandid olid. Omavahel naerdes nii-öelda ”vabastatud ” lätlased kompenseerisid sügavat alandust, mida okupatsioon neile tähendas. See oli psühholoogiliselt põhjendatud enesekaitse viis, mis aitas säilitada enesest lugupidamise ja tunda vähemalt sisimas ennast okupantidest paremana. Tegelikult oli see põgenemine tõelisest elust illusoorsesse maailma, kus mõistus võidab füüsilise ülekaalu. Ka mul oli lõbus, kui kuulasin vanaema Milda jutte vene ohvitseride naistest, kes tulid teatrisse satsidega siidist öösärkides. Samasuguse huviga räägiti Punaarmee sõduritest, kes poes imestasid, et saia ja võid võib tõesti osta iga päev ja piiramatult. Need jutud püsisid elavana kogu nõukogude okupatsiooni aja. Olen rääkinud vanaema Milda jutte oma poja Janicsele. Sama tehakse teistes peredes.
Kui sirvida esimese okupatsioonikuu ajalehti, võib aru saada, miks inimesed Lätis ei suutnud tõsiselt suhtuda nõukogude propagandasse ja selle keelde. Kasutati samu hüüdlauseid ja keelepilte, mis olid kasutusel Venemaal. Kui huvitavalt kõlasid lätlaste kõrvus sellised väljendid kui Mägikotkas Stalin või Nõukogude Liit – maailma võimsaim riik, Moskva – maailma kauneim linn. Sellist võib esitada inimesele, kes ei ole käinud kusagil mujal ja kes on just õppinud lugema. Lätlased olid sel ajal üks Euroopa kõrgemini koolitatud rahvusi üliõpilaste ja ülikooli lõpetanute suhtarvu arvestades.”

Ka mina mäletan neidsamu jutte, eriti seda, kuidas vene ohvitseride naised pidasid öösärke õhtukleitideks ja kuidas Siberis varrastel kudumine oli tundmatu oskus.
Jah, huumor on viis tulla välja täbaratest olukordadest, ega mina ole keelanud huumorit oma ”Parnasso” artiklis, nagu mõne soomlase meelest paistis. Soomlaste nõukogude-nostalgia ei ole siiski huumor, see on nostalgia. Propagandalaule ei laulda naljana, vaid vaimustuses ja pisar silmanurgas. Taistolaste minevikust ei räägita anekdoote, vaid seda meenutatakse igatsusega. Soomes ei ole sündinud sellist huumori liiki, milles vastamisi oleksid taistolane ja parempoolne või taistolane ja keskerakondlane või kasvõi taistolane ja uus Venemaa.

Erinevad arusaamad kommunismist ja ajaloost

Nooremast põlvest leidub palju noori, kes ei saa aru, mis siin kommunismi-arutelus õieti kohises, sest koolides on räägitud Stalini tagakiusamise ohvritest ja nõukogude okupatsiooni alla jäänud maade saatusest. Nad toetuvad sellele, et on näinud teemakohaseid dokumentaalfilme ja ei saa aru, miks näiteks mina räägin vaikimise terrorist oma ”Parnasso” artiklis. Ega see vaikimine enam kehti, nad märgivad, nagu Osku Pajumäkigi oma sõnavõtus ütles. Kui nii kord on, miks Soome riik ei tee, nagu Alpo Rusi nõuab? Miks Stasi-materjale ei avaldata?
Vanemal sugupõlvel on kommunismiviha avalik, parempoolsed varjutavad kogu arutelu kommunismivihaga ja pahempoolsed vaikivad oma aadete vigadest või märgivad, et tänapäeva pahempoolsetel ei ole midagi tegemist kommunisimi kuritegudega ja ei ole mingit õigust süüdistada neid Stalini tagakiusamiste ohvrite pärast, sest neid ei või süüdistada enne nende sündimist juhtunud tagakiusamiste eest. Viimases neil ongi õigus, aga samas nad toetavad Stalini müüti, mille järgi nõukogude terror oleks piirdunud vaid Stalini ajaga.
Üks asi, mis noortel kommenteerijatel veel meelest läks, oli see, et just nendegi sugupõlvele mõjub rohkem see, millest Hollywood tahab rääkida ja mida näidata kui need tõsiasjad, mida koolides arutatakse. Psühholoogide järgi on inimese empaatiavõime piiratud. Kui inimese teadvusesse söödetakse uudisvoog, kus on palju surnuid, ei suuda inimene nende inimeste suhtes empaatiat tunda, sest surnuid on liiga palju.
Sellepärast mõjuvad kunst, kirjandus ja ka üksikisiku lugu, peategelase kaudu rääkivad Hollywood-filmid inimestele rohkem kui külmad numbrid ajalootunnis. Sellepärast mõjutab Hollywood rohkem seda, kelle suhtes lääneriikide inimesed tunnevad empaatiat, kui seda, mida kooli ajalootunnis paugutatakse. Kooliõpetus ei toimu üksikisikute juttude kaudu. Kuna suuri kirjeldusi kommunismi kuritegudest on vähe, tunneb läänemaade inimene kommunismi kuritegude ohvrite suhtes vähem empaatiat. Nooremad põlved ei tunne enam isiklikult inimesi või tunnevad vähem inimesi, kes oleksid sattunud totalitaristliku rõhumise objektideks.
Minust nooremale sugupõlvele õpetatakse siiski juba teistsugust ajalugu kui minu põlvkonnale või vanematele. Taistolaste lapsed on saanud pahempoolsuse juba emapiimaga ja pahempoolsus pärandub soome kultuuriperedes. Nende lastele esindab pahempoolsus kõike positiivset, hoolimist ja võrdsust.
Mina kasvasin omalt poolt selles, et pahempoolsus esindab vallutajaid. Imelik küll, see on tõenäoliselt suurim vahe minu ja mu eakaaslaste, muude soome roheliste humanistide maailmapildi vahel.

Kui tõde ei selgitata, jääb vaid mälestus, mitte ajalugu

Kuigi Soomet ei okupeeritud, kasvab Soomes nüüd sugupõlvi, kellel on omavahel erinevad arusaamised kommunismist ja ajaloost. Ja sellepärast kehtib see, mida Slavenca Drakulic ütleb ajaloo arusaamise kohta, ka Soomes ja ehk ka Eestis.
Drakulic räägib oma isast, kes kunagi ei rääkinud neljast aastast, millal ta võitles Teises maailmasõjas partisanina Tito juhtimisel. Ta tahtis unustada ja aastaid pidas Drakulic seda tervise ja enesesäilitamistungi märgiks. Drakulic on siiski kindel, et viimase sõja tegid võimalikuks nii isa vaikimine kui ametlik versioon ajaloolistest sündmustest aastatelt 1939–1945.
Kuigi Drakulicu isa ei rääkinud oma kogemustest ega Drakulicul olnud tema jutte, oli tal mälestusi. Drakulicu, nagu ka tema sugupõlve arusaamisi möödunust vormisid illusioonid ja ajalooõpikud, mis muutsid ajaloo kommunistliku partei ideoloogiale sobivaks. Ajalooraamatud on ülevoolavalt täis legende tõsiasjade asemel, Tito armee pealetunge, tema suuri võitlusi ja veelgi suuremaid võite. Tito fašismivastane armee tappis 1945-nda aasta kevadel Austrias armutult kümneid tuhandeid Kroaatia iseseisva fašistiriigi sõdureid, kes olid taganemas ja kavatsesid liitvägedele alla vanduda. Kui Drakulic sai aastakümneid hiljem teada neist suurtest massimõrvadest, ei saanud tema pead enam keerata, sest temal oli juba eriti selge arusaamine, et partisanid olid fašismivastased sangarid. Sellel perioodil ei võinud mingid ajaloolised faktid, mida Drakulic sai hiljem kuulda, kustutada varase lapsepõlve mälestusi sellest, kes olid head ja kes pahad.
Drakulicu sugupõlv kasvas suureks, õppimata kunagi ajalugu – nende tuntud ajalugu oli vale, pettus. Ja alles sellest aru saades mõistis Drakulic, kui kerge oli sõja alustamine tõsiasjade puudumisel. Poliitilistel juhtidel oli kerge ära kasutada selliseid ettekujutusi nagu Drakuliculgi oli. Neil oli kerge kasutada enda huvides inimeste tundelist mälu ja kasvatada viha selle najal. Totalitaarses ühiskonnas, kus ei ole õiget ajalugu, on igaühel kogumik samasuguseid mälestusi nagu Drakulicul. Olukord muutub ohtlikuks, kui nende mälestuste kõrval ei ole midagi muud. Poliitilised juhid said toetuda nendele mälestustele, segada neid populaarse mütoloogiaga ja korrata propagandat teleris lõpmatult. Inimestel on raske kaitsta end sellise propaganda eest, kui ei ole ühist ajalugu, millesse kõik võivad uskuda.
Niisiis Drakulic ehmus sõdade lõppedes, kui ta koges sama vaikimist, sama vastumeelsust tõe leidmiseks ja samasugust tõsiasjade väänamist. Ta kohtas nüüd juba kolmandat korda ajaloo ”null-aastat”. Esimene sündis isa sugupõlvega, Teise maailmasõjaga ehk kommunistide revolutsiooniga. Kõik varasem ajalugu kirjutati uuesti. Teine kord tuli kommunismi kokkuvarisemise järel, kui kommunism tuli unustada ja ajaarvamist ehk ajaloo kirjutamist alustada aastast 1990.
Ja kolmas kord nüüd, viimase sõja järel. Horvaatias võib märgata üldist vastumeelsust rääkida üldse sõjast, nagu seda ei oleks kunagi olnudki. Veel kergem on arvata, et inimesed on sellest küllastunud ja tahavad jätta mineviku selja taha ning mõelda tulevikule. Poliitikud samastuvad rahva enamusega ja jutlustavad sõnumist ajaloo uue tühja lehekülje keeramisest, sest paljud neist on olnud võimul varemgi ega taha kanda vastutust möödunud sõja eest. Kuid kui tõde ei selgitata, leiab järgmine sugupõlv ühel päeval end olevat täpselt samas olukorras kui minu Teise maailmasõja järgne sugupõlv. Neil on toeks vaid tolmunud pilte ja veriseid lugusid ja need vahelduvad vastavalt sellele, kummal poolel nende vanemad olid. Aga neile jääb vaid mälestus, mitte ajalugu.”

Mis teeb mind eestlaseks?

Eesti ajakirjandus on alati käsitlenud minu rahvuslust õigesti. Soome ajakirjandus omalt poolt on korduvalt määratlenud mind olevat eesti päritolu. Eriti selle kommunismi teemaga seoses on asja toonitatud. Ka muudes aruteludes on minu arvamusi põhjendatud sellega, et olen eestlane ja eestlaste kommunismikriitika on arusaadav.
Eestlaseks on mind Soomes määratletud ka selle pärast, et mulle meeldib hoidiste tegemine, olen hingeline ja üle kõige olen nüüd keeldunud hääletamast pahempoolseid, nagu minusugune humanist ja kunstnik peaks oma eakaaslaste kombel tegema. Olen kuulnud palju kordi seda, et uuspahempoolsus on hoopis midagi muud kui pahempoolsus varem on olnud, kuid see ei muuda minu seisukohta. Ja see teeb mind minu sugupõlve kultuuriringkonnas eestlaseks, mitte soomlaseks.


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv