Kultuur ja Elu 2/2007


Kultuur ja Elu 1/2007

 

 

 

 Eesti Ülemnõukogu Presiidiumi esimees J. Vares tankistidel külas.

Kuklalasuga “enesetapp” –
mõrvatud Järvamaa praosti Harald Meri materjalid

tekst: Jüri Liim

Esitamisele tulevad Jüri Liimi poolt kogutud materjalid tema käsikirjast “Mõrvarid ei värise”. See kajastab 1990. aasta varakevadist Türi kaksikmõrva.

Sissejuhatus

Hiljuti käsitleti meie infokanalites ja kohati isegi üpris mahukalt Johannes Vares-Barbaruse surma, seoses 60 aasta möödumisega sellest juhtumist. Kajastati seda sündmust kui enesetappu. Endiselt nii, nagu nõukogude hilisemast perioodist ENSV ajaloos on kompartei ideoloogide poolt tallele pandud. Vares-Barbaruse ajastule järgnenud stalinlikel aastatel aga selgitati tema surma põhjust kui tulihingelise bolševiku raskest ja kiirest haigusest tulenenut.
ENSV KGB asejuht Vladimir Pool pole aga 2006. aastal Barbaruse surma kohta käivas kirjutises 100 % kindel tema enesetapus. KGB veteran kahtleb selles põhjendatult. Kes muu, kui just tema peaks tolleaegsest juhtumist teadma teistest paremini või vähemalt kahtlema ENSV noil aastatel esitatud selgituste õigsuses. Ja neid kahtlusi nüüd küll ei saa rajada kriminaaltoimikute kättesaamatusele arvamusel, et seal on tallele pandud tõde.
Tol sõjajärgsel ajal ja palju hiljemgi veel tehti kõike nii, nagu olud ette nägid. Täistõde oli ikka viimasel kohal. Kas seoses Varesega kriminaaltoimikusse panna tõde või soovitavat kombineerimist, oli juba hoopis teine küsimus. Kombineerimisega ja endale kasulike legendide loomisega on nõukogude julgeolekuorganid alati tegelenud, kui meenutada Poola sõjaväelaste massimõrva, valet Narva, Tartu, Tallinna pommitamisest või meie pealinna vabastamise lahingutest jne.
Vahel käisid julgeoleku tööstiili hulka ka tunnistajad. Need olid kas sihilikult ette valmistatud, juhuslikult või ka asjaoludest lähtuvalt sündmuse juurde sattunud või sinna viidud. Panid sellised isikud tähele aga kõike seda, mida nad soovijate vajadustest lähtuvalt pididki nägema. Need olid kõige kindlamad tunnistajad. Sellised tunnistajad raiusid nagu rauda ja ikka kindlas usus, et nägid kogu tõtt.
2006. aastal lähenes oma kahtlustes ja lossi situatsioonide esitamisel tõele ka Daniel Märtmaa. Ega ta siis ilmaasjata ole oma arutelu jäädvustanud sõnaga “enesetapp” ja seda küsimärgiga. Küsimärke aga jätkub. Siinkohal tasuks sellest rivist meenutada ainult ühte – “end mahalasknu” asendit vannitoas: selili lamamine, jalad tugevalt vastu ust. Teise variandina selg vastu ust.
Kuidas ta siis end maha lasi? Kas seistes näoga vastu vannitoa ust ja siis ülitäpselt selili prantsatades? Või heitis enne mahalaskmist selili, surus jalad tihedalt vastu ust!? Või tegi veel teistsugust võimlemist. Kujutage ette seda keerukat ja tülikat tegevust enne paugutamist...

Nekroloogid

Johannes Varese surmast kirjutati pea kõikides ENSV tolleaegsetes väljaannetes. Esitan siin ainult ühe sellise. Et kaasajal on Eestis, eriti mullu ja tänavu, jälle käivitatud vene laste ning noorukite stalinistliku kasvatamise variatsioonid, millised tipnevad pogrommidega, siis lähen taolise ideoloogiaga ka aega peale sõda, kus sellega alustati.
Noore põlvkonna kasvatamine stalinlikus vaimus oli tol perioodil ja rida aastaid hiljemgi tugevalt päevakorral. Nii ilmus Vares-Barbaruse surmast lugu ka 1946. aasta lasteajakirjas Pioneer nr11/12. Kaane siseküljel Mart Raua luuletus “Lein lipud langetas…” ja Hugo Angervaksa luuletus “Poeet ja bolševik”. Esileheküljel leinaraamis lahkunu foto. Edasi lehekülje pikkune nekroloog, selle kõrval kirjutis “Stalinlik konstitutsioon”. Ideoloogide arvates oli see (ja on ka vastavatele kaasaegsetele tegelastele) igati väärikas ja täiesti põhjendatud kõrvutamine.
Nagu kõik väljaanded, nii ei räägi ka Pioneer haigusest, vaid targu hoopis muust: “29. novembril kaotas eesti rahvas surma läbi oma suure riigimehe ja armastatud luuletaja Johannes Vares-Barbaruse, keda koos kogu rahvaga leinab ka meie noorsugu”. Nekroloogis ei puudu ka midagi stalinlikule kummardamisele omast: “…meie kõigi juht ja sõber maeti 4. detsembril Metsakalmistule…”

Tõe selginemine

1989. aasta suvel kavandasin ja rajasin Harjumaal olnud Kautla talu maadele monumendi “Punase hävituspataljoni 1941. aasta ohvrite mälestuseks.”. Kividele paigutatud tahvlitel oli jäädvustatud pikk rivi kapten Mihhail Pasternaki poolt juhitud punaväelaste poolt metsikult tapetud inimeste nimesid ja pea sama pikk nimistu mahapõletatud taludest.
Mainitud aasta 30. juuli avamisele kutsusin peamise sõnavõtjana osalema Eesti Muinsuskaitse Seltsi esimehe Trivimi Velliste, mälestusmärki sisse õnnistama aga selleaegse Järvamaa praosti Harald Meri koos Ambla kirikuõpetaja Tõnu Linnasmäega. Ega tol ajal keegi taolistest üritustest eriti julenudki osa võtta, mainitud mehed aga olid täis patriootilist julgust ja müts maha nende ees.
Rahvast tuli ümbruskonnast ja kõikjalt Eestist kohale ääretult palju – väljad olid täis erinevaid transpordivahendeid. Sõavõtud kõlasid resoluutselt ja seda ka praost Meri osas. Velliste rääkis nagu oleks olnud lahingus ja ega ka mina sõna vaka all hoidnud. Praost Meri ütles kõige muu hulgas prohvetlikud sõnad, mis ajasid rahva hulka peitu pugenud vene rahvusest punased marru: “Venelased on alati meid, eestlasi tapnud ja tapavad taas, kui selleks võimalus avaneb.” Seda sõnavõttu kuulsid kõik kohalolijad. Kuid jutt ei ole siin mitte nendest sõnadest.
Pärast ürituse lõppu oli mul pikem vestlus praostiga. Ta tegi mulle tõsise pakkumise, tulla tema juurde Türile, et ta annab mulle edasi kättesaadud ja kogutud materjalid eestimaalaste küüditajatest ja teistest meiega veriselt käitunud isikutest. Ta ütles: “Tule siis, kui selleks rohkem aega varud, sest erinevat dokumentatsiooni on vägagi mahukalt. Ega sellega nii kiire ka ole, tule siis, kui võimalik. Kui need materjalid on minu käes juba nii kaua olnud, siis ootavad veel. Nood hapuks ei lähe mitte kunagi.”

Lahkamismaterjalid

Kõige muu hulgas ta ütles: “Minu kätte on sattunud juba ammu ka Vares-Barbaruse surmaga seonduvad venekeelsed dokumendid. Esimeseks, see on üks peale Varese surma tehtud käsitsi kirjutatud mustand lahkamisest. Ma arvan, et seda tehti otseselt lahkamiskambris. Teiseks ka masinkirjas ametlik allkirjade ja pitsatiga dokument, kuhu oli kantud mustandis olevad lahkamise tulemid. See näitab minu arvates absoluutselt üheselt, et Vares ei lasknud end maha – ta tapeti ja väga üheselt mõistetava lasuga. Millele järgnes ka teine. Esimene lask oli paljurääkiv ning milline stiil oli ja on olnud läbi aegade omane just nõukogude vene julgeolekule.”
Sellised Meri tunnistused muidugi äratasid minus suurt huvi. Seda ka sel põhjusel, et just eelnevalt olin uurinud piirkonnas 1941. aastal punase hävituspataljoni sooritatud kuritegusid.
Praost selgitas pärimise peale edasi: “Lahkamistunnistuses on kirjas, et Vares-Barbarusel oli kuklahaav, milline oli kaelalüli kõrvalt tunginud pähe. Kui nüüd õieti mäletan, siis pehmeid kudesid läbides, ilma luid vigastamata. Lahkamise käigus võeti kuul kolju sisekudedest välja. Millisest relvast on see pärit, käsikirjalises materjalis ei mainitud, küll aga masinkirjas dokumendis. Kuid lahkamisaruandesse oli lisatud veel midagi imelikku. “Teine kuul on tunginud rindkeresse südame piirkonda, kusjuures selle lasu on hukkunu ajaliselt sooritanud palju hiljem”. Esimest lasku pidasid eksperdid selle teksti põhjal surmavaks. Teise osas sellist märkust ei olnud.
Praost jätkas: “Kuid see ei ole veel kõik. Lahkamistõendite juures oli veel üks venekeelne, kirjutusmasinal trükitud tekst. See oli lühikese käsu vormis julgeoleku-NKVD tähisega paberile pandud. Selle sisu ütlen nüüd sulle mälu järgi: “Lahkamistulemustega ei saa olla rahul, need on koostatud puudulikult. See oli meie julgeoleku uurimistulemuste põhjal enesetapp. Kogu materjal on vaja ümber töötada. Kui on vaja, siis leidke kasvõi teine koolnu ja käsitlege teda vastavalt vajadustele (!!! J. L). Teie poolt tehtud esmased lahkamisekspertiisi dokumentaalsed materjalid kuuluvad hävitamisele ja koheselt. Arvestage oma lahkamise toimingutes ka sellega, et matus võib olla avalik. Käsin teid kohe asuda tegutsema.” Allkiri oli mitteloetav. See oli käsk mingile vene nimega, vist sõjaväelasest arstile, kelle nime mul praegu meelde ei tule. Tean ühe tolleaegse isiku kaudu veel seda, et käsk täideti osaliselt. Vähemalt üks kolmest või neljast lahkamismaterjalide eksemplaridest minu arusaamist mööda ühe lahkamises osalenu või materjalide hävitaja poolt salaja päästeti-peideti. Kuidas need minu kätte sattusid, pajatan täpsemalt siis, kui Türile tuled. Kinnitan sulle, mul on palju mineviku veriseid kuritegusid paljastavaid ja ka muid pea samaväärseid materjale, milliseid olen juba pikemat aega omanud ja mis on kindlasse kohta peidetud.”
Praost rääkis veel nii mõndagi Varesega juhtunust. Tegin Kautlas enda tarbeks märkmeid, kuid kõik öeldu oleks jäänud ilma selletagi raudselt meelde. Eriti kindlalt jäädvustus Meri poolt öeldu aga mällu seoses järgmise aasta varakevadise traagikaga, millega seonduvat on võimatu unustada.
Loomulikult olid praosti poolt öeldud sõnad tähtsad, kuid siiski mitte üllatavad. Nõukogude Liidu ajaloost on teada arvukalt kuritegusid, mida igati eitati ja milliste osas hiljem tõde ikkagi päevavalgele tuli.
Praosti külastamist lükkasin ikka edasi ja edasi, plaanides seda teha 1990. aasta kevadel. Aega nappis, sest ülemnõukogus (hilisem EV Ülemnõukogu) oli tegemisi kuhjaga. Siis aga tuli 1990. aasta varakevad ja Türi kaksikmõrv. Harald Meri ja tema koduabiline tapeti metsikult. Hiljem leitud laipadel oli näha koletuid piinamisjälgi. Praosti Türi elamus aga oli sooritatud tugev läbiotsimine. Alles seejärel hoone süüdati.
Juba enne kevadist mõrva selgus, et praost oli Vares-Barbaruse surmamaterjalide omamisest teatanud ka Enn Leissonile. Ilmselt seetõttu, et Leisson tegi televisioonis saateid KGB-st. Endist BAM-i ühe sektori kom­sorgi hakati inimeste poolt pidama suureks punaste vastaseks – muide absoluutselt alusetult. Sain teada ka sellest, et vastav saade pidi televisioonis tulema, kuid eetrisse minek muudkui viibis ja viibis. Leisson käis ka praost Meri juures läbirääkimistel ja mitte üks kord.
Samas seletas Leisson ülemnõukogus ja eriti peale mõrvakomisjoni moodustamist (kus ta hakkas iseennast nimetama komisjoni esimeheks): “No see nüüd küll ei ole õige asi. Nõukogude võimu taolises Varese mõrvamise asjas küll süüdistada ei tohi. See teeb sotsialistlikule kodumaale ainult kahju.”
Vähesel määral jõudis siiski avalikkuse ette taoliste materjalide olemasolu praosti arhiivis ja seda juba enne mõrtsukatööd. Mainisin seda ka mina.
Dokumentaalsete materjalide küsimuses käisin Türil oludega tutvumas koos Mart Laariga pärast ülemnõukogu vastava komisjoni moodustamist. Põlengupaigas saime ebameeldivate üllatuste osalisteks, mis pani ainult pead vangutama – kuidas ikka nii on võimalik? Meil tekkis õigustatud küsimus, kuidas viiakse mõrvapaigas läbi uurimist ja käitutakse materjalidega, erinevate paberitega, mis olid loobitud lahtise uksega kuuri alla? Tuul oli neid ka õue pillutanud. Ajapikku hakkas järjest rohkem selginema ka see, et Leissonil oli kaksikmõrva loos vägagi küsimusi tekitav roll.

Valvurid räägivad

Peale Türi tragöödiat üritasin praostilt teadasaadud infole lisa saada. Leidsin üles ühe mehe, kes oli tol ajal lossi välisvalves. Too mulle siiski ühte ja teist rääkis, kuid pelgas kõike kohutavalt. Kõige olulisem oli üks inimene, kes minuga mõni aeg pärast Türi kaksikmõrva kontakti võttis, soovides siiski jumalakeeli anonüümseks jääda. Miks üks neist koledalt kartis ja teine jumalakeeli soovis anonüümseks jääda, selgub nende tähelepanekutest.
Esimene üpris eakas mees kinnitas, et oli tol ajal lossis siiski olulisel nägijakohal. Selle mehe jutust selgus järgmist.
Tolle “enesetapu” päeva varahommikul, enne kukke ja koitu sisenesid lossi NKVD vormis kas vanemleitnandi või kapteni aukraadis olev sõjaväelane koos ühe portfelli käe otsas hoidva eraisikuga. Kusagil tunni või veidi vähema aja möödudes kõlas hoones kume lask. Natukese aja pärast tuli ohvitser lossitrepile ja käsutas tunnimehi lahkuma. Ka lossist tuli keegi veel välja.
Teine (minu arusaamist mööda ka mingi (sise) valves olnu), ise minuga kontakti võtnu kinnitas eelöeldut, aga rääkis lisaks veel midagi veidrat, kuid mitte võimatut. Lossi sees oleva kõige tähtsama valvemehe olevat need kaks sisenenud tegelast enne paugu kõlamist vägisi laadinud kõrini viina täis. See tegelane olevat ka veel palju hiljem olnud meelemõistuseta ja kohutavalt haisenud viina järgi. Palju hiljem aga kõlanud veel üks lask.

Müstika

Seega lasi siis Vares end ühel ja samal päeval kaks korda maha. Isegi bolševike kõikvõimsa ideoloogiaga varustatule on see supererakordne saavutus. Vares kihutas esimese kuuli kuklasse. Jupp aega hiljem aga avastas, et värk ei mõiganud kohe teps mitte ning põrutas seejärel teise kuuli omale rindu. Igal juhul on see kõva saavutus.
Kui jätta müstika kõrvale, siis ei saa aga välistada, et mõlemad lasud tehti suhteliselt üheaegselt. Seejärel paigutati veel veritsev koolnu paigale. Vajalikul momendil tegi aga keegi veel kolmandagi lasu, ainult “põmmu” eesmärgil, mida hilisem lossivalve kuuliski kui ühte lasku.
Samas unustasid need lossi külastanud isikud vist ära majapidajanna. Too pannud tähele nende tegevust, kuulnud ka laskusid ning hirmuga vist pages sel momendil lossist. Hiljem naastes soovitas naine uutel lossijõudnutel kohe vaadata Varese eluruumidesse, sest seal vist olevat midagi juhtunud.
Hilisemal perioodil olevat vastav organ organiseerinud ka Varese naise, tema venna ja veel mõne isiku tapmise, surmad olid taas lavastatud nagu enesetapud või õnnetusjuhtumid. Looja karja pidid minema just need, kes olid millestki teadlikud, aimasid tegelikkust või kahtlustati nendepoolset teadmist.

Raskused kirjadega

Esialgu hakati Varese jumalagajätukirjaks lugema tema üht käsikirjalist kirjutist. Jumalagajätu sõnumit oli vaja just ENSV mõnede tegelaste tarbeks ja ilmselt ka Kremlile. Sellega aga oli raskusi, sest tema käekirja ei osatud hästi järele teha. Seepärast vorbiti see valmis trükitähtedes. Esimese klassi juntsu tasemel kirjutas oma lõpule õigustust haritlane?! On, mille üle mõtiskleda!
Kuid Varese tegelik, mitte hüvastijätukiri oli tükk aega enne traagilist juhtumit küll olemas. See oli mitte jumalagajätuks, vaid veelkordselt ENSV parteiladvikule. Selles kirjas ta väljendas taas oma rahulolematust praeguse korraga, pettumust selles. Ta ei olnud nõus ka paljude meetmetega, millised pöörasid või hakkasid pöörama pea peale Eestimaa elu ja olu. Neis küsimustes kutsuti Vares-Barbarus suvekuudel ka Moskvasse “vaibale”. Peamiseks arupärimise teemaks seal olnud – miks nurised? Sellest visiidist sai luuletajahing teatud vapustuse.
Kuid oli veel teinegi, hilisem ja veelgi resoluutsem kirjapanek. Vast põhjusel, et talle EKP poolt mitte midagi ei vastatud või ei tehtud seda rahuldavalt. Teiseks mõjus talle jätkuvalt šokeerivalt ka Moskvas käimine.
See teine, veel kabinetis olev kiri sattus lossis tegutsevate NKVD kaastöötajate kätte, kes punase luuletaja järgi pidevalt nuuskisid. Kõike ikka vene kombe järgi “toverjai no proverjai – “usalda, kuid kontrolli”. Kättesaadud kirjutis toimetati Moskvasse ja tehti ka vastav ettekanne Stalinile. Jossif olevat leidnud, et see “vorona” tuleb likvideerida, et ta ei kraaksuks (ne krakal), olles sellega kui tööliste ja talupoegade riigi reetur.
Räägitu põhjal sai mulle selgeks, et jutustaja ei olnud mitte lihtne lossi sisevalvur, vaid pidi nüüd küll kindlalt tegutsema süsteemis tugeval kohal ja omama usaldust. Ta pidevalt kinnitas, et isegi kaasajal ei ole midagi muutunud ja ka temaga võib kõike veel juhtuda, kui nimi avalikkuse ette tuleb. Kõik oli mõistetav, sest oli aasta 1990.

Reeturile reeturi palk

Kui Varese surma kriminaaltoimik on Moskvas, siis ei ole raske eeldada, et see võib mitte sisaldada tõde. Varese mõrvamine näitaks ju, et tollel ajal sunniti Eestile ja eestlastele kõike peale vägisi. Sellisel juhul saaks veel kord kinnitust ka meile üldteada fakt, et Eesti ei astunud Nõukogude Liitu mitte vabatahtlikult. See tõde tollest “luulebolševikust” näitaks järjekordselt nõukogude võimu ja võimurite tõelist palet ka selles küsimuses. Ega selles palge, tõekspidamiste või valede vorpimise osas nüüd küll muutusi ei ole olnud ega ole ka näha. Süsteem on alati rajanud arvestused reeturitele ja ka edaspidi saab tuginema käsilastele ja marionettidele.
Enesetapuks kuklalasku teha on oi kui keeruline, kui inimene muidugi ei oma superpikka kätt ja väga lühikese toruga relva. Kõigele sellele lisaks teha veel põrandal keerulise pikaliviskamisega ukse barrikateerimist... Mis aga puudutab Varese saatuse lõppvaatust, siis, nagu ütles omal ajal Kanadas elanud 105-aastane Eesti Vabadussõdalaste Liidu liige härra Oiderma: “Reetur saab ikka reeturi palga.”
Oma surma aga teenis eesti rahva reetur NKVD barbarite poolt barbaarselt nii, nagu vääriline tema nimele, Barbarus. Rahvas hindas tema tegusid samuti vääriliselt, pannes ta juba eluajal laulu sisse: “Vares vaga, saba taga. Saba all on trükikoda…” Muidugi partei trükikoda.
Praost Harald Meri surm oli minu arvates ära määratud juba ainuüksi selle lahkamisdokumendi mainimisega. Muidugi tuleb põhjusena siia kõrvale kindlalt paigutada veel andmete omamine eestlaste represseerijatest ja timukatest, samuti üheksakümnendatel aastatel tegutsenud seaduserikkujate kohta oluliste materjalide või teadmiste omamine.

Ajakirjanduslik lõppsõna

Terve möödunud aasta suve ja sügise oli mul seoses praost Meriga kummaline periood. Minult hakkasid teatud isikud välja pressima, et ma annaksin neile üle seoses Türi kaksikmõrvaga omaalgatusliku uurimisega teadasaadud situatsioonid ja materjalid. Omal ajal olen ma neist asjadest teatud määral kirjutanud. Minult on läbi aegade pidevalt päritud ühte ja teist. Selles osas olen rääkinud pärijatele ainult mõningaid episoode. Tuleks öelda, et tolmutamist nende Türi mõrvade ümber on olnud palju. Küsimuseks jääb – miks? Mainitud perioodil aga nõuti: kiire on –lugu peab päevavalgust nägema enne valimisi! See teeb vägagi ettevaatlikuks.
Esitatud kirjatüki andsin avaldamiseks ühele olulisele meie vabariigi ajalehele. Avaldamine muudkui viibis ja viibis. Siis sain teada, et kirjutis anti hinnata meie mingile prokuratuurile ja seejärel ka ühele Keskerakonna eksperdile. Mõlemad pooled olevat leidnud, et sellisel kujul seda kirjutist avaldada ei tohiks. Ja ei avaldatudki.
Mulle põhjendati olukorda, et need ju puha surnud inimesed ja ma ei ole esitanud mitte ühtegi elavat tunnistajat. Anti ka mõista, et kirjutis oli läbinud veel mingeid struktuure. Ühesõnaga huvitav, huvitav…
Tahaksin lõpetuseks veel meenutada. Läbi aegade ei ole minu poolt avaldatud erinevaid materjale algselt tõsiselt võetud. Hiljem aga on ikkagi selgunud, et ma ei olnud mitte millegagi eksinud.

* * *

Artikli autor Jüri Liim pidas samal teemal ettekande Langenud Vabadusvõitleja Päeval teadlase ja vabadusvõitleja Jüri Kuke mälestusele pühendatud XI aulakonverentsil Tartu Ülikooli aulas 24. märtsil 2007. a..


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv