Kultuur ja Elu 2/2007


Kultuur ja Elu 1/2007

 

 

 

 Ajaloolane Vello Helk.

Eestlased on okupandid?

tekst: VELLO HELK (Vaba Eesti Sõna)

Venekeelses meedias tooni andvast ajalootõlgitsusest õhkub rahvuslikku vaenu. Miks Kapo ei võta midagi ette, küsib Taanis elav eesti ajaloolane Vello Helk, kellele Eesti ajakirjandus eriti sõna ei anna.

Üha tugevnev mõjuagentide ja teiste moskvameelsete kommentaaride laine, esialgu võrgus, aga vilksamisi juba ka paberlehtedes, on loomas uut Eesti ajaloo versiooni, mis läheb kaugemale okupatsiooniaegsest. Siis rõhutati vähemalt eestlaste ja venelaste kestvat sõbralikku koostööd, mille vastaseid peeti reeturiteks, keda tuli elimineerida.
Aga nüüd kujuneva versiooni järgi tendentsiga, et praegune Eesti on venelaste põlisala, kus juba muinasajal tunnustati Venemaa ülemvõimu. Polnud ju ka Eesti ega eestlaste mõistet, see on hilisem leiutis. Olid ainult mingid venelastest sõltuvad alaarenenud suguharud. Vene kirsasaapa eelkäijad olid juba selle maa pinnale jätnud sügavad jäljed, vene kaupmeeste kapital mängis Kolõvanis tähtsat osa.
XIII sajandil tulid aga saksa fašistide eelkäijad ristirüütlid ja vallutasid selle ala, viisid ka Moskva õige usu asemel sisse oma vale usu. Kuna Venemaal oli tollal palju tegemist oma idavaenlastega, ei saadud kahjuks seda takistada, kuid Aleksander Nevski tõkestas 1242 Peipsi jäälahingus tollaste fašistide edasitungi. Vabastamine pidi jääma ootama paremaid aegu, aga venelased pole unustanud varem ega unusta ka täna oma põlisvaldusi.
Nende taasvallutamine võttis aega. Vahepeal orjastasid tookordsed vallutajad kohaliku rahva, kelle tööjõudu kasutati nende võimu konsolideerimiseks. Eralduse markeeringuks leiutati neile koguni oma keel, kindluse mõttes selline, mida kultuursetel inimestel, eriti venelastel, on peaaegu võimatu õppida.

Taasvallutamise katsetel oli tähtis tappes ja küüditades elimineerida seda rahvast, kes orjatöö kollaboratsiooniga hoidis üleval oma võõraid isandaid. Sellist vastase nõrgendamist viidi näiteks läbi Liivi sõja ajal, eriti edukalt Põhjasõjas, mille tulemusena see ala tuli tagasi Venemaa rüppe ja sai nautida paarisaja-aastast rahuaega. Kahjuks lubas heatahtlik tsaar kohalikel võõrvallutajate esindajatel säilitada osa privileege (Balti erikord), millega nad jätkasid nende poolt orjastatud alamrahva ekspluateerimist. Seda püüdis tõkestada vene tsaarivalitsus, valgustatud monarh Alexander I vabastas talurahva pärisorjusest.
Kartes kontrolli kaotamist leiutasid sakslastest eelfašistid, nn estofiilid, eesti rahva ja panid aluse nn ärkamisajale. Selle eesmärgiks oli kohaliku rahva ülesässitamine suure sõbraliku vene rahva vastu, kelle alal see ju elas ja tegutses. Need, kes nimetavad end eestlasteks, on ju tegelikult saksa mõisnike esimese öö õiguse produktid ja igalt poolt sisse rännanud kahtlased elemendid, keda seob nende ühine, teiste jaoks raskesti mõistetav keel. Kahjuks on suur vene rahvas talunud neid liiga kaua oma põlisalal.
Neil õnnestus lääne imperialistide abiga Venemaa kaotust I maailmasõjas kuritarvitades nn Vabadussõjas, mis tegelikult oli kodusõda, luua midagi, mida nad nimetasid Eesti Vabariigiks. Seda soodustas Venemaa suure geeniuse Lenini järeleandmine, kes oma põhjatus tarkuses nägi ette, et see moodustis nagunii pole elujõuline, vaid peagi leiab tee tagasi suure Venemaa rüppe. See läks ka täide, sest kui selle juhtkonnas lõid läbi saksa võõrvallutajate pärilikud geenid ja viidi sisse fašistlik diktatuur, likvideeriti see 1940. aastal N Liidu abiga, mida toetas suurem osa rahvast, kellel polnud veel kadunud arusaam loomulikust kuulumisest suure vene rahva külge.
Alustati ka rahvuskeha puhastamist fašistlikest elementidest, mida katkestas kahjuks saksa okupatsioon, mille ajal võimutsesid jälle fašistid ja hävitasid palju suure vene rahva sõpru. Hoolimata nii saksa fašistide kui ka nende kohalike mõttekaaslaste ägedast vastupanust vabastas võidukas Punaarmee 1944. aastal selle ala ja taastas normaalse olukorra. Fašismi pisikud olid aga tugevalt juurdunud. Nende väljarookimine kestis üsna kaua ja pole täiesti õnnestunud, nagu näitab Eesti nn taasvabanemine aastal 1991.
Nüüd tuleks teha hoopis puhtam töö, nii et kaoks see fašistlik rahvaliik, kes on liiga kaua okupeerinud Venemaa põlisala ja jääks ainult puhas venekeelne ja -meelne, kes võiks end asukoha nime säilitades nimetada tõelisteks eestimaalasteks.
See pole kahjuks mingi aprillinali, vaid on lapitekilised nopped võrgukommentaaridest, mõningate omapoolsete samalaadiliste ebaloogiliste täiendustega.

Lõpuks üks ilmekas tsitaat vene Delfist:
”Sõltumatust ei ole ja ei saa ka kunagi olema niisugusel räpasel lamelõustalisel rahvusel nagu tšuhnaa... Ronisid metsast välja ja arutavad kosmilistes mastaapides ja samasuguse kosmilise tobedusega, lihtsalt vastik.”
Kas Kapo arvates pole ka see vaenu õhutamine, vaid ainult normaalne kommenteerimiskeel?


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv