Kultuur ja Elu 2/2007


Kultuur ja Elu 1/2007

 

 

 

 


Venekeelse Delfi ähvardused

tekst: jüri liim

 

Peale 2006. aasta 9. mai punalahinguid ilmus venekeelses Delfis sõimu ja ähvardusi eestlaste ja suuresti ka artikli autori Jüri Liimi aadressil.

Fašist sülitas Kapole näkku

Stardipaugu neile sõimudele ja tapmisähvardustele lajatas Delfi internetikanal oma venekeelse artikliga, millisele oli pealkirjaks pandud “Fašist pljunul v litso KAPO”. (“Fašist sülitas Kapole näkku”). Selliseid solvavalt laimavaid väljendusi Delfi juhtkirjas oli veelgi…ja siis hakkasid tulema kommentaarid, millised on vägagi kõnekad selle seltskonna osas, kes oli punalippude all Tõnismäel. Näitamaks, et selle “pronksmoolokiga” on lausa riiklikest julgeolekuhuvidest lähtuvalt vaja radikaalseid lahendeid ette võtta, toon siinkohal ära mõned näited. Need väljendused mõjutasid suuresti ka minu levitatud ütelusi televisioonis. Ei saa ja ei tohigi pidevalt vaikida ja kõiki solvanguid ning mõnitusi vaikselt alla neelata. Eestimaa ja eestlaste au ning väärikus maksab ka midagi. See, et eestlasi läbi aegade alatasa vene rõveda sõimuga üle kallatakse, on ka neis (ning samaväärsetes) kommentaarides tavaline asi, kusjuures sõna fašist on sõimuvalingutes kõige leebem väljendus.
Kord tembeldati Delfis mind ka kommunistiks, kes ma ei ole mitte kunagi olnud. Esitan neid ütelusi eestikeelses tõlkes. Alljärgnevas tekstis tulevad esitamisele mõned selles kanalis kahel päeval üllitatud kommentaarid. Kuid ka nendest peaks piisama arusaamiseks ja veendumiseks selle seltskonna ja meid endiselt anastavate tsiviilokupantide tegelikus olemuses. Need on ülimalt laimavad, solvavad ja ähvardavad ning seda mitte ainult allakirjutanu osas, vaid suuresti ka meie riigi ja rahva osas. Neid tekste lihtsalt tuleb esitada, avalikustada. Taolist räiget sõimu ja tapmisähvardusi ei tohi unustada.
Samas ei ole need ähvardamised anonüümsed, sest arvuti jätab kanalisse oma jälje autorist, vähemalt selle koordinaadid. Nende stalinistide rõveduste osas oli üheks viimaseks suurepäraseks näiteks 2006. aasta detsembrikuu venekeelne Keskerakonna häälekandja “Pravo i Pravda” (Õigus ja Tõde). Seega siis on neil nagu kõigeks Õigus ja eestlaste osas öeldu(d) Tõde!!!


Kuidas tõhusalt tappa eestlasi

Seda, et eestlased on kõik fašistid on juba ammugi kõigile teada ainult, et mitte kõik ei ütle seda veel välja.

Jah, need natsikud on täiesti ülbeks muutunud.

Mis siin imestada kui parlamendis on kaks fashistliku kallakuga parteid-ülejäänud aga on kaasatundjad.

Ja algab püha sõda!

Kui ei oleks venelasi, siis eestlasi poleks üldse alles jäänud.

Teid räpaseid natsikuid oleks pidanud metsades rohkem maha laskma, sellist lõusta aga juba ammugi (J. Liimi kohta).

Neile tuleb kõigile pimedat teha, et ei sipleks. Fashisti peletised.

Laseme õhku ka kõik fashistide ausambad.

Ei ole fashismi – ei ole probleeme.

Kes andis neile kahele lurjusele loa piketi korraldamiseks? (Böhm, Randmaa aadressil).

Jaaaaa, varsti neli inimest surevad ühel ja samal päeval – arvake ära kes? (Liim, Madisson, Saar, Savitsh).

Fashistid on kõikjal, nad muteeruvad kui viirused.

Jube kui palju natsionalistlikult hoolivaid napakaid on võimu juures.

Võib alata kodusõda ja siis kellegile…

Käputäis mitteväärtuslikke eestlasi siiani peavad end võitlejateks vabaduse eest. Mitte mingisugust vabadust Eestil ei ole – 99% ulatuses sõltusite Nõukogude Liidust, nüüd aga 50% ulatuses sõltute Venemaast. Mis kuradi riiki te ehitasite, kasutasite kõike nõukogulikku.

Mis okupandid need nõukogude sõdurid olid. Nad neid kuradeid vabastasid fashismist. Rõõmustage ogarad! Kuid ei, nad veel esinevad. Kellele teid eestlasi vaja on! Ise kirjutasite alla lepingule, mitte keegi teid ei okupeerinud. Oli eestlaste hulgas ka kommuniste ja on neid ka nüüd. Kuid siin on üks aga. Isegi kui nad ajalugu koostavad, siis teevad seda ikkagi omamoodi. Tähendab, et kõiki neid tuleb saata meditsiinilisele läbivaatusele.

Tahaksin ma näha neid nelja rämpsu Narvas Lenini kuju kõigutamas, kujutan ette, mida siis nendega ette võetaks.

Eesti Fashistidele! Kõik fashistid Venemaale! Vene natsid, see ei ole kohalike üle irvitamine. SEAL teid esimestena tehaksegi märjaks.

Ei mitte Venemaale, vaid Valgevenesse. Seal NEID VÄGA armastatakse…aga võib ka Pihkvamaale. Seal valatakse viina…surmajärgselt, kuid joovad seda õiglased timukad…

Aga kas ma võiksin moodustada armee pseudodemokraatliku Eesti pinnal ja võtta tarvitusele meetmeid taastamaks selles riigis demokraatiat.

Kes neile kahele fasikule andis loa tulla transparentidega miitingut segama teades, et see on provokatsioon? Eks ikka need samad fashikud!

Venelased tegid Eestimaa iseseisvaks, nüüd aga on veel süüdlased.

Uus 1945. aasta mai on möödapääsmatu.

Tänapäevased eesti fashistid avalikult kuulutasid sõja. Meie tõelised vaenlased istuvad valitsuses, sest kõik see toimub valitsuse vaikival nõusolekul ja kooskõlastatakse riigi natsliku ideoloogiaga, millist viiakse läbi juba viisteist aastat. Sellest unistavad eestlased, kes on riikliku fashistliku ideoloogia propaganda poolt ära lollitatud.

Külvad eestlasi – lõikad fashismi.

Nad annavad kõige eest vastust tulevikus, nii viie aasta pärast.

Venemaal väga armastatakse isikuid pribaltikumist, rohkem kui nigereid ja eriti veel Voronezhis.

Lõhkeainet võivad hankida ka venelased ja nemad on veelgi meeletumad.

Pronkssõdur lisaks võidutähisele veelgi võimenduvalt saab poliitiliseks sümboliks, oluliseks punktiks Eesti venelaste lõplikuks liitumiseks.

Eesti Antifašistlik Komitee, mis tegutseb Venemaa rahade ja programmide alusel, tegi kanalis avalduse, millest esitan ainult paar lõiku:

Fashisteerivad kodanikud Eestis. Me anname valitsusele iseseisvaks selle küsimuse lahendamiseks aega üks nädal (siis läkski käima kriminaalasi).
Üks kolmandik kohalikest on skisofreenikud, kliinikus neid hoida aga on kallis, vot nii nad tegutsevadki ja teevad, mida tahavad; lippudega lehvitavad, transparente tassivad, monumente kallavad üle värviga. Neile ei tehta midagi, sest on OMAD.

Eesti natsionaliste toetavad välismaised närakad – mis eesmärgil? Eesmärk aga on üks: valmistada ette platsdarm kallaletungimiseks Venemaale.

Kui keegi kasvõi näpuga puudutab monumenti – Eestimaa jääb ilma eesti keelt rääkivast elanikkonnast.

Eestlasi ajalugu nägema üldse ei ole õpetatud. Seni kuni sakslast juuksuri juures teenindati, eestlasi kupatati sealt minema. Venelased vabastasid neid kahekümnenda sajandi pahedest. Nüüd aga on välja ilmunud provokaatorid, kes peavad end sakslasteks.

Personaalsed võllapuud

Ka siin läheb asi samas stiilis edasi, antud juhul siis allakirjutanu aadressil. Neid tuleks samuti käsitleda, sest homme võib olla stalinlike veskikivide vahel ükskõik kes meist. Seda muidugi juhul, kui hakatakse bolševike tegude või ähvarduste vastu. Võtan ka siin käsitlusele ainult mõned ähvarduste stiilinäited.

Aitäh Delfile, et lõppeks ometi kirjutasite: ta on fashist.

Ta ise kirjutas alla oma saatusele.

Teeme talle vaikselt ära ja kogu lugu.

Ravime teda mahalaskmise teel kuulipilduja valanguga läbi ajude.

Annaks jumal, et seda kärarikast fashisti kusagil pimedas nurgas ära koristataks.

Need, kes Venemaal tapavad, need tapavad selliseid nagu…

Maitse voolu peletis.

*Andke ta venelaste kätte ja ei mingeid probleeme. Mitte keegi ei saa teada kus on tahauake.

Sõjaaja seaduste järgi tuleks teda…

Aga sureb ta mitte oma surma, selliseid kaua ei ela.

Selle peletisega seoses tahaks loota – muide oma saatuse ta juba määras. Kahju ainult, et tema pärast võib veel keegi meie hulgast kannatada.

Poisid! Seda peletist on vaja ära tappa.

Seda turakat on vaja pussitada.

Selliseid tuleb erituusikuga saata Siberisse, kuuski puntrasse korjama.

Juurikul on varsti “shikir bashka” (tatari keeles-pea maha raiuda), kui just keegi meie slaavi vendadest teda ei sandista, enne kui teda Ljubjankale viiakse ümberkasvatamiseks. Usun, et sind kiiresti pannakse paigale, kuigi elad oma ajaloolisel kodumaal.

Ta tahab varjata oma kommunistlikku minevikku praeguse valitsuse ees.

Nagu rääkis üks väega tubli inimene: ei ole inimest, ei ole probleemi (Stalin)

Juriidiliselt okupatsiooni ei olnud! Me kõik elasime Nõukogude Liidus – aga sellised nagu sina reetsite meie ühise kodumaa ja kukutasite selle.

Tappa on vähe! Vot sandistada, et vaevleks, see on paras.

Siberisse teda õigeaegselt ei saadetud ja ongi tulemus käes.

Teda tuleks deporteerida Venemaale.

Liim, võta välja Ameerika lipuke ja lehvita neile objektiivi.

Mehed, rushitsid! Püüdke see peletis kinni ja käituge temaga nagu tegid seda essesslased. Kahju ainult, et meil kahte tanki ei ole, kuid paar dzhiipi selleks sobivad ka. Seome ta jalgupidi … ja hakkame tasakesi laiali sõitma. Aga muidu nad viimasel ajal tihtikorraldavad oma essesslaste kogunemisi. Seega tuleks ka nendega käituda nende endi essess moodi.

Meie taadid oleks teda 1945 aastal maha nottinud nagu marutõbist koera, kuid ilmselt magasid maha.

Kes annab tshuvaki aadressi?

Minu aadress kanalis anti ja päris mitmes kohas. Samuti esitati telefoninumber (vana). Pakuti välja korraldada minu elukohta ka iga-aastaseid ristikäike. (Tõsiseid probleeme mitme nädala jooksul mul ka oli.) Tapmisähvarduste kõrvale lisati ka terve rea Liim’ide koordinaadid ja telefoninumbrid ja seda üheselt mõistetava vihjava eesmärgiga. Need oleksid järgmised LIIM’id: Aaro, Agne, Allan, Anneliis, Arne, Edgar, Elvi, Jaan, Liidia, Madis, Mati, Riina, Stig, Terje, Toivo ja veel ka nende nimekaime oma elupaikade ja telefoninumbritega.

Lõpetuseks veel midagi samaväärset Delfi venekeelsest kanalist:

Ah mis fashist ta on! ENSV Ülemnõukogu liige! (Olin Eesti Vabariigi Ülemnõukogu liige.) Fashistid oleks ta koheselt üles riputanud – kuradi kommu.

Tal on fashistideni nagu Kuuni.

Ta ei ole väärt kandma fashisti nimetust. Sellised nagu tema vorpisid ettekandeid NKVD’le ja koostasid Siberisse saadetute nimekirjasid…

Seni kuni võimu juures on sellised peletised, maal rahu ei saa olema.

See oli ainult osa nendest kahe päeva jooksul kanalisse paisatud ähvardustest viiekümne kuuel leheküljel. 10.–11. maile järgnenud päevade repertuaar oli veelgi rikkalikum. Kuid ka esitatu näitab suurepäraselt, kellega meil on tegu Tõnismäel, millised on nende mõttelaad ja pürgimused. Need on ka näiteks, et paraku me ei ole siiani lahti saanud nõukogulikust taagast, nõukogude tegelastest ja neid soosivate erakondade toetusest. Seega siis siiani kestab meie riigis okupatsioon nende isikute näol, nende ideoloogia ja nende pühapaikade näol edasi. Kuna võimudelt taoliste asjade osas mitte mingisugust reageerimist ei ole tulnud ega ilmselt tulegi, siis saab siin olla ainult üks järeldus: Eestlasi tappa on uhke ja hää.

Teatavasti Delfi üks tähtsatest tegelastest Mart Pukk lubas mulle 2006 aasta kevadel, et kõrvaldab eestlaste ja ka minu aadressil kanalisse sätitanud arvukaid ähvardusi edastanud ja toimetanud isiku. Seda minuga kokkuleppel, et sellisel juhul ma ei kaeba Delfi kanalit kohtusse. Kõigi eelduste kohaselt oleks ma selle kaebuse võitnud.
Nagu nüüd on selgunud, Mart Pukk mind lihtsalt pettis, samas tunnistades ka oma võimetust. Nimelt olid Delfi kanali peremehed tulnud järeldusele, et mainitud toimetaja on tegutsenud väga edukalt ja tublilt.
Selle tubli, Delfis pukki jäänud Eesti ja eestlaste vaenuliku toimetaja nimi pidavat olema Igor Kuldmaa.

Kuid seoses Delfi peldikuseinaga on olemas veel üks tähelepanuväärne sündmus. Nimelt tegutses-töötas mainitud venekeelses kanalis aeg tagasi Venemaa saatkonna üks tegelastest. Vast ei olegi enam vaja kanali mõrvarlikelt räigete tekstide üle imestada. Koolitamine on olnud korralik ja seda tänini. Ikka jätkuvalt sõimatakse Delfi venekeelses kanalis jubedalt eestlasi, ähvardatakse meie riiki ja valitsust. Kindlalt see ennemalt ei lõpe kui kanal suletakse, vähemalt venekeelne. Seda tulebki kindlalt teha.


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv