Kultuur ja Elu 2/2007


Kultuur ja Elu 1/2007

 

 

 

 Järvamaal Koeru kalmistul taasavati Vabadussõjas langenud Hans Weinbergi hauamonument. Foto M. Koppel.

Et elaks Eesti ja oleks vaba

tekst: M.-M. Koppel

6. aprillil 2007 taasavati Järvamaal Koeru kalmistul Vabadussõjas langenud ülemleitnant Hans Weinbergi hauamonument.

Koeru kirikus asuval Vabadussõja kangelasi mälestaval kivitahvlil, millelt pärineb ka antud loo pealkiri, on kuldsete tähtedega raiutud 35 nime. Nende seas neli meest põlisest, Põhjasõja aega ulatuvate juurtega Weinbergide suguvõsast:

Weinberg, Friedrich-August - Metsla külast, sünd. 22.05.1893, langenud lahingus 22.07.1919 enamlaste vastu Narva all. Maetud Narva-Jõesuu surnuaeda.
Weinberg, Hans - Metsla külast, sünd. 6.04.1892, langenud lahingus 3.01.1919 enamlaste vastu Irboska all. Maetud Koeru.
Weinberg, Johannes - Metsla külast, sünd. 3.11.1885, surnud 2.07.1919 plekilisse soetõppe Tartu kaitseväe haiglas. Maetud Koeru.
Weinberg, Artur-Heinrich - Metsla külast, sünd. 22.07.1899, surnud 4.03.1919. Ligemad andmed puuduvad.

Vabadussõjas langenud Koeru kihelkonna kangelaste mälestussamba nurgakivi õnnistati 27.08.1933 ja pühitseti 1934. aastal. See mälestis ja mälestus Vabadussõja kangelastest hävitati punavõimude poolt 1941. aastal. Koeru kihelkonna rahvas oli visa ja taastas Vabadussõja mälestussamba 1943. a, kuid taastulnud punavõim purustas selle uuesti 1947. aastal. Ent punavõimurite kiuste sai Eesti uuesti iseseisvaks ja seda kinnitas ka Vabadussõja mälestussamba taaspüstitamine 1997. aastal.
Paljude punavõimude poolt 1941. a hävitatud mälestussammaste seas ei olnud paraku erandiks ka Vabadussõjas langenud Hans Weinbergile püstitatud hauamonument Koeru kalmistul, mis oli Soomes valmistatud. Kuid detailid säilisid läbi okupatsiooniaja ja see kergendas taastamistöid.

Ent kui toona väärtustas äsjaloodud Eesti riik vabaduse eest langenud sõdurit sel määral, et 23.02.1919 korraldati Hans Weinbergile riiklikud matused, siis tema ausamba taasavamine tänavu, 6. aprillil toimus omaalgatuse korras ning ilma Eesti vabariigi ametivõimude osavõtuta. Justkui poleks see kellelegi korda läinud ega huvi pakkunud. Hans Weinbergi mälestise taastamine ei olnud kohalikule võimule ilmselgelt meeltmööda. Ka Koeru valla ajalehe Koeru Kaja aprillinumbris ei olnud sellest sündmusest eelnevalt miskipärast ridagi, mistõttu inimesed ei teadnud sel päeval kalmistule ka tulla. Oli tunne, nagu teeksime Eesti Vabariigis selle riigi loomise eest langenud mehe mälestist taastades midagi illegaalset. Eks see näitab seda, et Eesti Vabariik on olemas küll vormiliselt, kuid kolhoosiaegsed mõtteviisid, suhtumised ja käitumismallid on visad kaduma.

Näib, et sisuliselt ei ole Eesti riik Koeru veel jõudnud, vähemalt kohaliku vallavalitsuse tasandil küll mitte. Aga selline on suhtumine ja nii käitutakse Vabadussõja kangelaste mälestusega ja meelespidamisega Koerus praegu. Kui küsida mõnelt kohalikult elanikult või vallavalitsuse esindajalt Koeru kalmistule maetud Vabadussõja kangelase haua asupaika, vaevalt ta oskaks seda näidata, ta pole tõenäoliselt sellest inimesest iial oma elus midagi kuulnud ja kirikus tahvlile raiutud nimed ei ütle tegelikkuses inimestele midagi. Need on paraku nõukogude okupatsiooni viljad ja mälugenotsiidi tagajärjed, et oma kihelkonna kangelasi ei teata ega tunta, nende mälestuse jäädvustamist ning hoidmist vajalikuks ei peeta. Hans Weinbergi sünnikodus Metsla külas Preediku talus elavad üürilised, kes põletavad talu kõrvalhooneid. Küll on kerge hävitada seda, mis ei kuulu sulle ja mida sa ise loonud ei ole…

Kes oli Hans Weinberg?

Hans Weinberg (Veinberg) sündis 06.04.1892 Järvamaal, Koeru kihelkonnas, Karinu vallas, Metsla külas, Preediku talus 8-lapselises perekonnas. Talunikust isa soovis näha oma poega tulevase taluperemehena, kuid Hans igatses hariduse poole, mis sageli tekitas lahkarvamusi vanematega. Hansu unistuseks oli õppima asumine Tartu Hugo Treffneri Gümnaasiumisse.
Hans osales aktiivselt Metsla küla isetegevusringides ja oli kõva laulumees ning näitemängudes osaleja. 1912. aasta sügisel, peale isa surma, suundus ta siiski oma unistuste kooli õppima.
I maailmasõja puhkedes kutsuti Hans 1914. aasta sügisel Vene Tsaariarmee teenistusse, Helsingi Luureohvitseride kooli. Ta vabanes sealt revolutsiooniliste sündmuste ajal ja asus taas Tartus õpinguid jätkama.
1918. aasta detsembris läks vabatahtlikuna Vabadussõtta, kus oli 2. jalaväepolgus 12. roodu ülemaks. Langes Petseri vabastamise lahingute ajal 3. veebruaril 1919. aastal Rogosina küla all.
Hiljuti ilmus Eesti Ajalooarhiivi allikapublikatsioon "2. jalaväepolgu ajalugu", autoriteks Juhan Mõttus ja Enn Kippel, milles lk 151 on äratoodud lipnik Söödi päevikus leiduv kirjeldus 03.02.1919 peetud lahingutest ning ka 4. roodu ülema Hans Weinbergi langemisest 3. veebruaril just siis, kui rood oli tema juhtimisel sooritamas vaenlase haaramist.
Hans Weinberg oli üks neid tundmatuid kangelasi, kes koos oma relvavendadega võitles ja maksis vere hinda selle eest, et Eesti elaks ja oleks vaba. Meie kohus on teha kõik selleks, et see nii ka jääks. Jääb üle loota, et tee Hans Weinbergi kalmule ei rohtu ja nende südikate meeste vaimsus ning mehemeel ei kao.


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv