Kultuur ja Elu 1/2007


Kultuur ja Elu 4/2006

 

 

 

 Jüri Estam: Soros toob meile nii head kui halba. Fotomontaaz.

Kui avatud peaks olema avatud Eesti?

tekst: Jüri Estam

Ajakirjanik Jüri Estam tahaks näha rohkem filtreerivat avatust, kriitilise mõtlemise õpetamist ja suutlikkust loobuda kõigest, mis kahjustab eestlust.

Minu elu esimene pool USA-s ja Lääne-Euroopas oli selline, et puutusin harva kokku manitsusega olla avatud või saada avatumaks. Arvan, et „avatus“ on esiteks uuema aja moeröögatus või ideoloogia, ja teiseks on Ameerika ja Saksamaa ja Rootsi sellised kohad, kus keegi ei tule õpetama, et „teie praegune olemine ei kõlba, peaksite selle asemel olema nii- või naasugused“.
Mul on paar-kolm põhjust, miks avatuse teema on paeluvaks muutunud minu paarikümne „Eesti aasta“ vältel.
Esimene neist on George Sorose „avatud fondide“ institutsioon, mille harusid see miljardär kõikjale Ida-Euroopasse külvas, nagu Johnny Appleseed, kes veetis 49 aastat Ameerika lagendikel ainsa kangelasliku eesmärgiga – külvata võimalikult palju õunaseemneid kõikjale, kuhu silm ja käsi ulatusid.
Huvitav on mulle ka suhteliselt uus ideoloogiline nähtus, mida nimetaksin püüdeks sundida inimesi olla avatud, ja siis on ka küsimus sellest, kuidas saavutada üksmeel kahe näiliselt vastandliku toime vahel, millest üks on vajadus olla loominguline ja rakendada kujutusvõimet (s.t mitte olla suletud ja rabe), teine aga on tahtmine jääda iseeneseks – seda nii indiviidina kui kultuurina, millel on palju traditsioone.
Minu kui kirjutava inimese kalduvus on küllaltki tihti haarata sõnaraamatu ja aforismide ning sententside raamatute järele. Kui lepime alguses kokku, mille üle arutame, kulgeb ülejäänu mõistuspärasemalt. Paraku ei kuulu näiliselt nii lihtne sõna nagu avatus lihtsasti defineeritavate mõistete hulka. Avatus vs eneseks jäämine ja ideaalne avatuse määr on sellised teemad, mis avavad end täiuslikumalt alles neist kirjutades.

Avatuse kaks äärmust

Inimene on noorena kõige avatum. Vaata, kuidas kutsikad tulevad kohe su juurde sõbrustama, kui välja arvata ettevaatlikumad isendid, ja isegi nemad tahavad tegelikult ligidale astuda, lehvitades saba ka siis, kui miski sisimas sunnib ettevaatusele. Kõik noorolendid on kui käsnad, mis lausa peavad enesesse kõike imema. Lapsepõlv tähendab ilu, puhtust, rikkumatust ja avatust – see on aeg enne, kui inimlaps avastab, mida tähendab skepsis. Mäletan hetke, mil umbes kuue- või seitsmeaastasena hoomasin, et ei eksisteeri reeglit, mis ütleks, et isale ja emale on vaja absoluutselt kõigest rääkida. See oli hetk, mil lahkusin paradiisiaiast. Palju varem oli käivitunud see protsess minu peas, mis aitab valida hea ja halva vahel. Inimese avatus on paradoks – peame olema avatud selleks, et saada teada, mis on kahjulik. Olen jätkuvalt tänulik selle eest, et mu kadunud isa oskas mind, kui Ameerikasse elama läksime, korduvalt heroiini eest hoiatada. See lõi mu teadvuses vilkuva hoiatussildi, mis mind kaitses. Elu lõpuni kordub küsimus: mis on mulle ja mu ühiskonnale kasulik? Täiskasvanud inimesel võiks olla välja kujunenud kreedo või kood, mille järgi ta elab, ka siis, kui see kreedo ise ajaga täieneb. Ühes äärmuses on liigne avatus ja teises on kivistumine.

Avatuse kasulikud pooled

On valdkondi, kus suletus on ohtlik või isegi hukatuslik. Esiteks on see nii isikute suhtes, kes silmaklappidega käivad, või kes elavad sel määral probleemsete käitumisviiside eituses, et see pärsib nende isiklikke elusid ja tekitab probleeme lähedaste jaoks. Teadmatus sellest, mis ümberringi toimub, on ohuks ka gruppidele. Eriti dramaatiliselt võivad asjad lõppeda hõimude ja kultuuride jaoks, kes ei ole uuenemissuutlikud. Kas oleksime jäänud iseseisvaks, kui muistsetel eestlastel oleksid olnud sama head relvad kui ristirüütlitel? Vastus võiks isegi olla „jah“, kui meid oleks arvuliselt rohkem olnud. Ka tiibetlastel oli ajast ja arust kaitsevägi 1950. aastal, kui hiinlased tulid neid „vabastama“. Küsimused kaitsevahendeist ja „iiverelvast“ peaksid meid huvitama ka tänapäeval. Tehniline innovaatilisus ei saa eksisteerida avatuseta. Saareriigi Jaapani elanikud austavad traditsioone, aga oskavad teiste kultuuride leiutisi parendada sel määral, et sellest on kujunenud üks Jaapani edu saladus, mitte et neil ei oleks oma leidureid. See on uuenev traditsiooniline kultuur, kust eestlastel tuleks üht-teist eeskujuks võtta. Soomelt samuti.
Selline siseriiklik asi nagu poliitika peab samuti olema avatud. Oleme valinud demokraatia, sest see on parem diktatuurist, aga Eesti demokraatial on palju puudusi. Sotsioloog Andrus Saar osutas hiljuti Eesti Raadios sellele, et tavalist kodanikku lastakse otsustamisele ligi ainult valimiste ajal, mis on kaugel tegeliku demokraatia ideaalist.
Paljudele, minule enesele kaasarvatud, ei ole Eesti meedia „peatee“ avatud.
Olles omandireformi lähedalt jälginud, tean, et see protsess on palju korrumpeerunum kui rahvale paistab, eriti mõningate omavalitsuse tasandil.
Saates „Pealtnägija“ räägiti äsja, et ainult Sandor Liive, Edgar Savisaar ja käputäis teisi inimesi teavad tegelikult, mida tahetakse maksumaksjate rahaga ette võtta tuumaenergia osas.
Need on ainult üksikud näited Eesti osalt avatud – osalt suletud avalikust elust. Kui eksisteerib üldse valdkond, kus avatus ja läbipaistvus ning ausus on esmatähtsad, siis on see demokraatia. Avatuseta kõngeb demokraatia ega vääri demokraatiaks nimetamist. „Raha ruulib“ praegu Eesti poliitikas, nagu Ülo Matteus hiljuti täie õigusega kirjutas. Häälteostmine ei ole kunagi õige, aga meil see lausa lokkab. Meil on nii palju salatsemist ja keerutamist, ja nii palju valskust ning demagoogiat, et mul hakkab lausa kõhe. Veel mõned sammud samas suunas, ja terendab uuesti aasta 1934.

George Sorosest ja neoliberaalsest kolmainsusest

Ei ole teist inimest, kelle nimi oleks lähemalt seotud avatuse mõistega kaasaja avalikkuse silmis, eriti neis riikides, kus ta oma ideid käiku laseb ja avalikku ellu sekkub.
Nagu Eesti demokraatia käekäiku vaadates tuleb peale kõhedustunne, nii olen paraku tundnud ambivalentsi ja isegi muret, vaadates mitmeid asju, millega Soros Ida-Euroopas tegeleb. Algaastail oli raskem sajaprotsendilise kindlusega pihta saada Sorose nähtusele. Igatahes ei saa ma kuidagi olla õnnelik „sorosismi“ kahe aspektiga.
Üks on vaen, millega Sorose mentor Popper suhtus hõimudesse kui väidetava tagurluse põlastusväärsesse kehastusse, ja teine on mood, kuidas neoliberalism kasutab selliseid mõisteid nagu avatus, läbipaistvus ja „tasased mänguväljakud“, et raiuda aknaid Itta, mille läbi nõukogude ajal vaesestunud ühiskondi poolmuidu üles osta.
Neoliberaalset kolmainsust, mis räägib kapitali, kaupade ja teenuste ning inimeste vabast liikumisest, on kasutatud juba sadu aastaid selleks, et vallutada enesest nõrgemaid ja vaesemaid territooriume. Zhou Enlailt pärineb kuulus tsitaat, mille kohaselt diplomaatia on sõja jätkamine teiste meetoditega või siis teisel tasandil.Tegelikul tulnuks tal lisada, et välisinvesteeringud ja nn kaubavahetus kujutavad endast samuti ohtusid, ja mina lisaksin omakorda, et eriti pisikestele kultuuridele. Isegi suured kultuurid nagu hiinlaste oma peaks mäletama, kuidas nn oopiumisõjad välja nägid. Briti impeeriumi peamine süüdistus oli tollal, et Hiina ei ava end ärimeestele. Tänapäeval avatakse turgusid vähem vägivaldselt, aga sama meelekindlalt.
Kui tuua näiteid liigsest avatusest, siis mina ei loe normaalseks, et müüme oma maa muulastele. Nõustuksin hädapärast pikaajalise rendileandmisega, kui raha hirmsasti vaja läheb, aga mitte müümisega. Optimaalsest olukorrast on kaugel ka see, et eestlased töötavad „Eesti“ pankades ja ajalehtedes üksnes palgatöötajatena, kasum läheb riigist välja ja finantskontroll nii oluliste harude üle puudub meil endil peaaegu et sootuks. Kuidagi ei saa väita, et ajakirjandus ja pangad ei oleks strateegilised harud. Ônneks paistab skandinaavlasi huvitavat siin pöörlev raha ja nad on küllaltki leebed, mis puutub meie sisepoliitikasse sekkumisse, mida ei saa öelda vene kapitali suhtes, mille sisseimbumise kohta KAPO on hoiatanud. Vladimir Putin kasutab EU konkurentsi võimaldavaid reegleid meie vastu moel, milleks EU reeglid üldse mõeldud pole, s.t poliitilise kontrolli suurendamiseks Eesti-siseste otsustamisprotsesside üle, ja meie laseme end tallekeste kombel lihtsalt maha koksata.
Kokkuvõttes: Soros toob meile nii head kui halba. Majanduses ja transiidiäris näen avatuses sama palju sõltuvuse tekitamist ja julgeolekuriske kui lüüsi, mis viib meie okupatsiooniaegse kolmanda maailma staatusest samale tasandile, nagu ümbritsev läänemaailm.
Kas liivi ansambel „Tulli Lum“ on tagurlik? Kas folkloori ja vanade kommetega Altja kõrtsis tutvumas käivad maarahva liikmed on primitiivsed? Kui mind sunnitakse valima Tulli Lum lauljanna Julgi Stalte ja George Sorose „raha ruulib“ lähenemise vahel, on pikemata selge, et mina eelistan „tagurlust“. Kus on kirjutatud, et hõim ei suuda areneda? Hõim lausa peab olema avatud, muidu seisab hukk silme ees, aga targasti ning valikuliselt.

Multikultuursusest, homoseksuaalsusest ning ultimatiivsest avatusest

Lihtsas ettekirjutuses, et sina ja mina PEAME olema avatud ja ei tohi olla sallimatud, on metsikult palju väge. Avatus ja sallivus on näiliselt süütud sõnad, aga tihtipeale kasutavad neid manipulatiivsed inimesed. Kogu progressiivne maailm on ju salliv! Millisest teisest kontekstist see „progressiivsuse“ sõna nii tuttavana ette tuleb? Paljudele noortele inimestele saab korrata: ole progressiivne, ära ole kinnine, ära ole primitiivne, ära ole sallimatu, ja ta kapituleerub enesele aru andmata, et tegi seda püssipauguta, enesele aru andmata, et palju parem kui olla avatud, on olla suuteline iseseisvalt mõtlema ja valima. Erinevalt venelastest, kelle propagandaponnistused kipuvad olema ka tänapäeval jämedakoelised, on Madisson Avenue – see on nimelt tänav, kus töötavad ameerika reklaamigurud – süvenenud ülima põhjalikkusega inimaju funktsioonidesse ja teinud enese jaoks asjalikult selgeks terve rea tõesti toimivaid protsesse, nende hulgas televisioonipubliku ja tarbijate manipuleerimine, ja sellele lisaks ka selle, kuidas teha efektiivset lobitööd. Lääs või õigemini üks väga sihikindel ja väsimatu osa Läänest on see, kes manitseb meid sallivusele. Ent äkki meenub mu artikli algus, kus mainisin, et avatust kui sellist on pagana raske defineerida? Palju oleneb siis inimeste agendast, kes teiste inimeste ajusid töötlevad. Ja siit veel kord avatuse juurde: ainult kõige väljakujunenumad ja enesekindlamad inimesed ei varise kokku, kui neid süüdistatakse selles, et nad on sallimatud.
Soovin, et homoseksuaalide ja heterode vahel valitseks vaherahu. Minusugune hetero ei torgi teid, ja vastupidi. Homoseksuaalsus lihtsalt eksisteerib, pole mõtet seda eirata. On primitiivne kiusata nn seksuaalvähemusi (ma ei räägi siin pedofiilidest ega roimareist). Kui inimesed tahavad üksteisega pikaajaliselt koos elada nii, nagu mina teen oma elukaaslasega, võiksid abielu legaalsed eelised laieneda Eestis kõikidele inimestele, kes soovivad abieluvälise abielu formaliseerimist. Me vajame uut seadust, mitte ainult homodele, aga kõikide inimeste jaoks, kes koos elavad abiellunutele sarnaselt. Nii oleks normaalne, et minu elukaaslane saaks langetada otsuseid minu eest, juhul kui satuksin näiteks meelemärkusetult haiglasse.
Aga multikultuursus? Minusugune hõimudesse entusiasmi ja hoolivusega suhtuv inimene suhtub respektiga igasuguste hõimude ja suguharude suurtesse poegadesse ja tütardesse. Ma ei unusta eales Dalai Laama käe soojust, kui mulle anti võimalus tema kõnet Tartu Ülikoolis mitme aasta eest tõlkida. Ta nimelt hoidis mu kätt õige kaua selle tegevuse vältel ja see oli hea.
Rassism on loll. Määrav inimese juures ei ole tema nahavärv või keel, mida ta räägib, vaid tema teod. Suhtun lugupidamisega või ei tunne lugupidamist vastavalt sellele, kuidas keegi käitub. Olen sama karm (leebe) kõikidega. Aga miks minusugust inimest ksenofoobiks sõimata, kui ütlen, et muretsen Eesti ja eestluse tuleviku pärast, ja et meie võimel integreerida on lausa matemaatiliselt ja sotsioloogiliselt defineeritavad piirid? Mingil hetkel ei ole see protsess, mida läbi teeme, enam muulaste integreerimine, vaid kustukummi kasutamine meie kallal ja eesti karakteri ning olemuse vääramine või koguni mõrvamine.
Multikultuur on minu jaoks igasuguse spetsiifikata null, kuigi multikultuuri altaril käiakse tänapäeval kummardamas, nagu see oleks mingi suur saavutus. Tegelikult on multikultuursus veriste kätega valgete inimeste ja kodudest ahelais minema viidud orjade traagilise loo uus etapp. Multikultuuris ei ole mingisuguseid suuri iseeneslikke väärtusi.
Mina muide ei usu, et õigus kolida ükskõik kuhu peaks olema minu inimõigus. Eriti mõtlen ma selliseid kohti, mis on väikeste ja ohustatud kultuuride viimasteks pelgupaikadeks. Tõepoolest – millised suured uued väärtused on tekkinud, tänu multikultuursusele, peale selle, et igavavõitu kodumaise köögiga Inglismaal einestamine on muutunud vähem üksluiseks? Ometi ei liiguta mind briti toidu teema teps, see on suuresti banaalne. Traagiline selle asemel (ja traagilisus on banaalsuse vastand) on viis, kuidas mittespetsiifiline ja minakeskne globaliseerimine hävitab raugemata innuga viimase sellest, mis on maailmas maagiline – paljude liikide (taimed, putukad, loomad) ja inimkultuuride kaleidoskoopse isikupära. Multikultuursus nivelleerib, mitte ei rikasta. Banaalne avatus, mis kustutab väikseid rahvaid – see on ka eestluse vaenlane.
Avatuse ideoloogiat surutakse asustusriikidest peale vahetevahel sellise raevukusega, et see paneb võpatama. Nii näiteks kirjutab Kalifornias elav Ross Mayfield, kes oli kunagi president Lennart Meri nõustaja, oma blogis „valvsast sallivusest“, stiilis, mis tekitab minus tunde, et kui meie ei aksepteeri ultimatiivset nõuet muutuda kohe praegu sallivaks (aga mille suhtes?), saadetakse verekoerad meile kallale. Või siis saab saatanat ajada välja ainult saatana abiga, ehk väidetava sallimatuse vastu saab võidelda ainult ise Ku Klux Klaniks muutudes? Mis toimub ühe inimese peas, kes käsitleb sallivuse teemat käteväänamise võtmes?

Avatus – mille suhtes?

Minu tegevuste hulka kuulub enesekehtestamise ja eneseteostuse koolituste läbiviimine. Nendele kursustele kogunenutele ütlen alati, et inimesel tuleb elada omaenda agenda alusel. Kui mitte, jääb kursuslase elus valitsema teiste inimeste suva.
Sama on ka avatusega. Üks võimalus on elada teiste inimeste taktikepi järele, kes avaldavad survet elada niimoodi või naamoodi. Teine võimalus on olla selektiivselt avatud, mis eeldab malbust ühelt poolt, aga mis on samas filtreeriv, vastavalt meie endi vajadustele. See viib mõtteni reaktiivsest avatusest ja proaktiivsest ehk selektiivsest avatusest. Reageeriv inimene võib teha järeleandmisi paljudes situatsioonides, kus meid survestatakse ja töödeldakse. Alternatiivina sellele võib inimene olla proaktiivselt avatud, mis tähendab olukordadega tutvumist omaenda initsiatiivil ning selliste valikute tegemist, mis meile endile kasu toovad. Avatud – miks mitte, aga mille suhtes?

Kas eestlased on küllalt avatud?

Püüe vastata sellele küsimusele käib tegelikult vastu ühele mu põhimõttele, ja nimelt sellele, et ei maksa püüda teha üldistusi olukorras, kus rääkida tuleb paljudest erinevatest inimestest. Eestlaste hulgas on palju ratsionaalseid inimesi.
Teema, mis mind antud juhul huvitab, on Lääs ja sealt tulevad ohud, millest paljud on Eesti eestlastele isegi tänapäevani jäänud võõrasteks või vähetuntuks. Paljude põlisrahvuste liikmed haigestusid ja neist omakorda palju surid, kuna nende immuunsüsteemid ei suutnud neid kaitsta tundmatute haiguste eest, mida konkistadoorid ja teised vallutajad endaga kaasa tõid. Mõtlen sõna “haigused” selle otseses tähenduses. HIV-sse ja AIDS-i nakatunud Eesti elanike arv oleks praegu palju madalam, kui eestlased oleksid 15–20 aasta eest olnud teadlikumad ohtudest, mis tulevad kaasa sellega, et Eesti raputab maha nõukogude liiduvabariigi staatuse.
Läänega põkkumise tähenduses oleks Eestile hea, kui siin oleks vähem umbusku ja rohkem skepsist. Umbusu all mõtlen sensitiive, horoskoope jms. Läänes esineb rohkem küünilist “kes keda” stiilis manipuleerimist, kui osatakse ette kujutada. Mitte, et postsovetlik Ida-Euroopa ei oleks ise piisavalt julm, aga viisid, kuidas inimesi Läänes haneks püütakse, kasutatakse ja manipuleeritakse, on paljudele siinsetele inimestele endiselt võõrad. Olen vaadanud aastaid abitult pealt, kui erinevate uute usulahkude esindajad püüavad inimesi Eesti tänavail ja bussides. Ühe osa selliste usulahkude puhul on tegemist filigraanselt väljatöötatud peibutavate süsteemidega, kus süsteem ise saab rohkem, kui see, keda süsteemi värvatakse. Kõige hullemad nendest süsteemidest on üles ehitatud nõrkade või kannatavate inimeste ülesleidmisele ja nende ärakasutamisele.
Lääs on neis asjus juba nii “paadunud”, et ei unusta eales kommunikatsiooniala õppejõudu Teksases, kes meile kogu semestri inimeste veenmise loenguid luges. Tema oli veendunud, et isegi “tere” ütlemine on teatud mõttes manipuleeriv tegu.

Selektiivsest avatusest

Emake loodus rakendab ikka ja jälle puhastavaid ja selekteerivaid filtreid, et eraldada head pahnast, näiteks maksa kui elundi näol. Liigne avatus, ilma tõekspidamisteta ja filtrita, mis kaitseks meid halva eest, on sama halb, kui sihitu triivimine.
Keskmine eestlane ei ole minu arust liialt suletud, vaid sageli hoopis liiga heausklik ja avatud. Omaette trikk on suuta muutuda valivamaks ja skeptilisemaks, tapmata sealjuures seda head inimest, kes peitub paljudes meist. Muidugi tuleb olla avatud, kuidas me muidu õppida ja areneda saame, avatuseta ei saa olla ei osalusdemokraatiat ega loomingut. Ometi tahaksin näha rohkem filtreerivat avatust, kriitilise mõtlemise õpetamist, ja suutlikkust sülitada välja see, mis on isiklikult kahjulik, koos kõige sellega, mis kahjustab eestlust.


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv