Kultuur ja Elu 4/2006


Kultuur ja Elu 3/2006

 

 

 

 


 


Veel rahuliku 1932. vana-aasta õhtu ärasaatmise idüll, Lydia koos abikaasaga.

Ühest jõulupildist valgustatud elu

tekst: Kristin Aasma
fotod: Monika Suursoho erakogust

Läinud sajandi teise kümnendi tuntuim fotograaf Haapsalus oli Johannes Grünthal, kel oli ka oma õppestuudio. Seal õppis nii noormehi kui tütarlapsi, nende hulka kuulus ka meie loo peategelane Liidia Paas.

Haapsalu oli läinud sajandi esimesel poolel fotograafide meka – eriti suvel, mil meri ja muda meelitas linnakesse suvitajaid, tsaariajal keisripere liikmeidki. 19. sajandi algul alanud kuurordielu edenes ning 1920.–1930. aastatel kihasid Haapsalu promenaadid, kaldapealsed ja kuursaalid batisakstest, kes oma suvemälestusi ja endid nendes meeleldi jäädvustada lasid. Haapsalust kõneldi kui tulevasest Eesti Veneetsiast, teoksil oli Paralepa arenduskava, suviti valiti rannakuningannasid, 1920. aastate lõpul ilmus tantsusaalidesse uus moetants tšarleston ja tavaks olid saanud vabaõhukontsertid. Fotograafide töö väljus ateljeehämarusest kaldapealsetele, kus valmis lugematul arvul rõõmsate ja rahulolevate suvitajate grupipilte.
Haapsalu tuntuimaid fotograafe läinud sajandi teisest kümnendist alates oli Johannes Grünthal.(1
Grünthalil oli oma õppestuudio, kus õppis nii noormehi kui ka tütarlapsi. Nende hulka kuulus ka selle loo peategelane, neiu Liidia Paas, kellest sai Grünthali fotograafiaõpilane 1919. aastal.
Liidia (või nagu ta ise kirjutas – Lydia) oli sündinud Haapsalus 4. oktoobril 1904. aastal postiametniku Kaarel Paasi ja tema naise Mari kuuenda lapsena. Tal oli viis õde ja kolm venda. 15-aastaselt otsustas Lydia minna õppima ilupiltnikuks, hiljem ühines temaga ka noorem õde Valentina.


1920.–1930. aastatel kihasid Haapsalu promenaadid, kaldapealsed ja kuursaalid suvitajatest, kes endid meeleldi jäädvustada lasid, esiplaanil Lydia Tarem.

Mälestusi vähe, pilte palju

Mälestusi Lydia õpingutest ja neiupõlveajast on pärimusekandjaini – lähisugulasteni – vähe säilinud. Samuti pole palju teada tema hilisema elu üksikasju, sest nagu paljude teiste tema saatusekaaslaste – Siberi-teele saadetute – puhul, kõneldi Lydiast hiljem sosinal või lausa vaikimisi, et hoida teavet lapsesuu või kurja keele eest. Tema põlvkonnakaaslased on juba Toonelas. Nii on enamus eluseiku jäänud mälestustesse katkendlikuna. Siinolevad põgusad killud põhinevad Lydia Taremi õetütre Monika Suursoho meenutustel.
Õnneks on tänu Lydia Taremi elukutsele ning sugulaste alalhoidlikkusele ja julgusele säilinud suur hulk fotosid (osa nendest korralikult albumitesse kleebituna), mis mälestustekatkeid omal kombel ühendavad, olles loomulikult läbinud nii professionaalse pilgu kui tõenäoliselt ka hilisema aja nõuetest tuleneva valiku.
Neiu Lydia foto viib mõtte sellele, et tollastel rannakuninganna valimistel oleks ta võinud teistele preilidele tublit konkurentsi pakkuda. Neiu näib ka tahtekindla, ettevõtliku ja söakana, sellisena, kes 20. sajandi alguse tütarlapse tavamudeli piire julges ületada.
1928. aastal abiellus Lydia Martin Taadleriga (pärast nime eestistamist Tarem). Nende kohtumise lugu me kahjuks ei tea ja elust sõjaeelsetel aastatelgi on säilinud üksnes fotod.
Krimmisakslasest Martin Taadler töötas Haapsalus Lääne-Saare prefektuuris kriminaalpolitsei assistendina. Abielupaar asus elama Karja tänava majja nr 27, kus asus ka noore proua fotoateljee, mis varem oli kuulunud fotograaf Grünthalile.
1920.–1930. aastate fotodelt õhkub rahulikku elukulgu, tüünet väikelinna- ja pereelu, mis suviti elavamaid pöördeid võttis. Korraldati väljasõite loodusesse ja teistesse linnadesse. Suur osa oli seltsielul perekonnasõprade ja sugulastega ning muidugi suvituselul. Mängiti malet ja kaarte. Perepea maleseltskonda kuulunud Hans Alver (Haapsalu linnapea 1929–1941) ja lähemate peresõprade sekka Jaan Poska tütar, arst Ksenia Poska.
Suur hulk fotosid pärinevad 1933. aasta suve pikematest väljasõitudest Tallinna, Tartu, Pärnu, Narva ja Viljandi. Käidi Viljandimaal Parveotsa talus sugulastel külas. Ehkki pereelu saladusi hoiti tollal võõraste pilkude eest kiivalt varjul, ei puudu siivsad jäädvustused kahest lähedasest eluseltsilisest magamistoaski.
1930. aastate keskpaiku ollakse taas kodukesksemad. On suviseid pilte Haapsalust koos vanematega, Eesti Skautide Maleva 3. suurlaagrist, mis toimus Paralepas 10.–20. juulini 1936, hulgaliselt olmefotosid ja muidugi traditsioonilised jõulupildid.
1938. aastal ilmub albumisse Saaremaa-teema – abikaasa suunati tööle Kuressaare politseijaoskonda. Lydia oli hiljem jutustanud mingitest ebameeldivatest kogemustest Kuressaares, mille tõttu ta jäi edasi Haapsallu. 1939. aastal töötas Martin Tarem Noarootsis.
Omaette peretraditsioon oli perepildi (vahel ka koos külalistega) tegemine jõulude ajal. 1939. ja 1940. aasta jõulud olid tujuküllased. Fotodel säravad õnnelikud näod, kuid Lydia ja Martini murrangulise saatuseaastani olid jäänud loetud päevad.


Viimane pilt jõuludest 1939, koos abikaasaga. See Siberis kaasas kantud foto andis Lydiale hingesoojust ja lootust raske aja üleelamisel.

Siber, kaotusvalu, koduigatsus

1941. aasta juuniküüditamisel saadeti kriminaalpolitsei assistent Martin Tarem Kirovi vanglasse. Kuuendat kuud lapseootel Lydia jäi teel Siberisse ilma oma kauaoodatud lapsest – pojast – ning ei puudunud palju, et temagi oleks surnud. Tänu hoolitsevale kaasvangile ta siiski paranes. Pärimus vestab, et naine nägi und, milles teatati tema mehe surmaaeg ja koht. Martin Tarem suri 17. oktoobril 1941 Sverdlovski oblastis Sevurallagis.
Lydia Taremi uueks elukohaks sai Slobodskoi linn Kirovi oblastis.
Sõjaaegseid katsumusi, nälga ja kaotusvalu olevat ta suutnud ületada, tohutut koduigatsust aga mitte. 1946. aastal põgeneti kolmekesi – peale tema veel Asta Nöör ja Asta Kaju – Eestisse. Lydial õnnestus elada mõnda aega Haapsalus vanematekodus (Kalevi tn 32), kuni temast võimudele teada anti ning veebruaris 1947 tagasi Siberisse saadeti.
Lydia ülejäänud Siberi-aastatest pärineb juba arvukalt fotosid. Taas üksi võõrsil, tegeles ta lastega, asutades Slobodskoi koolis fotoringi. Kaadrisse on jäänud lapsi, töökaaslasi, naabreid, loodust. Kaamera ei unustanud teda ennastki – taas elurõõmsa, kohati naerusuise ja alati sirgeselgsena. Ta katsetab ka värvifotoga.
Lydia vabanes juulis 1954. Kuna kodulinnas elamine oli talle keelatud, sai uueks koduks Pärnu – taas üksi, kuid omastele lähemal.
Tollest ajast on tema õetütrel vähe rääkida. Vahel kohtuti, käidi üksteisel külas. Tädi elanud üksi, teeninud elatist kudumisega ja kaevanud liigesevalu.
Elu lõpul lubati tal elada Haapsalus. Lydia Tarem suri 4. augustil 1979 ja on maetud Haapsalu surnuaeda.
Pool elu, kõik Venemaal oldud aastad oli ta endaga kaasas kandnud seda jõulupilti.

1) (Läänemaa muuseum: Talis Vare, Ilupiltnikud endisaegses Haapsalus, http://www.muuseum.haapsalu.ee/index.php?lk=10883).


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv