Kultuur ja Elu 4/2006


Kultuur ja Elu 3/2006

 

 

 

 


 


Kaadrid filmist Mehed unustatud armeest.

Mehed unustatud armeest

tekst: Margit-Mariann Koppel

21. novembril esilinastus Tallinnas kinos Sõprus dokumentaalfilm “Mehed unustatud armeest”, mis jutustab loo Eesti vahikompaniist 4221 – Saksa armees sõdinud eesti meestest, kes sõja lõppedes valvasid natsiliidreid Nürnbergi protsessi ajal, olles USA okupatsiooniarmee koosseisus. Filmi autor ja stsenarist on Indrek Treufeldt, režissöör Kalle Käesel.

Filmikeel on üks mõjusamaid meediume. Indrek Treufeldtile võib esimese käeproovi ning julguse puhul õnne soovida. Esiteks on eesti film ühe uue tugeva dokumentaalfilmitegija võrra rikkam. Teiseks on Treufeldt võtnud endale selle filmiga müüdipurustaja rolli ja lati kõrgele tõstnud. Märk on maas ning üks valge laik eesti ajaloos kellele õnneks, kellele meelehärmiks, jälle vähem.

Filmi õnnestumisele ja sujuvale kulgemisele on kaasa aidanud teatud aukartus ja aupaklikkus ajaloo ees, põhjalik uurimuslik eeltöö ja materjali läbitöötamine, läbimõtlemine, mida toestab tugev allikakriitiline ajalooline arhiivimaterjal, millele lisavad omakorda värvi veel elusolevate asjaosaliste meenutused. Aines on tegijad kõvasti kaasa haaranud ja üles kütnud, siiski on jäädud eelarvamusteta ajaloolise dokumentalistika piiridesse, esitades toimunut kui ajaloolist materjali, püüdmata anda hinnanguid.

Filmi temaatika on rabavalt julge, üllatav ning mitmeski mõttes mõtlemapanev, avades ajaloo tahu sootuks uuest vaatevinklist. Ebamugav hakkab seda filmi vaadates tõenäoliselt neil, kelle silmis ei lähe see teema sugugi ametliku, võitjate ajaloo skeemiga kokku. Eriti ootamatu dušš on see film neile, kel kombeks otsustada inimese olemuse üle mundri põhjal. See film näitab neid Saksa armees sõdinud eesti mehi sootuks uues valguses, siiski olnut ilustamata ja neist kangelasi vormimata. Kuid kui inimene on olnud Eesti armees, punaarmees, Saksa armees, Soome armees ja nt metsavend kah veel, tekib õigustatud küsimus: kes ta siis õieti on? Kuidas sai juhtuda, et Saksa armees sõdinud eesti mehed valvasid oma juhte? Kas me olime selles suurriikide malepartiis süüdlased, tööriistad, ohvrid või võitlejad? Kellena me end ise tunneme?

Filmi autori ja stsenaristi Indrek Treufeldti sõnul on see film lugu eestlaste rollist sõjajärgses maailmas või eestlaste saatusest Euroopas. Autor ise ei arva seda iseäranis tundlikuks ja ebamugavaks teemaks, sest Euroopa-asjadega tegeleva ajakirjanikuna peab ta loomulikuks, et käsitletakse ka ajaloolisi lugusid. Küsimusele, kui palju ta varem ise sellest asjast teadis, vastas Treufeldt, et faktist endast oli ta teadlik, kuid täpsemad andmed puudusid. Ta teadis, et esimene rahuvalveüksustes kasutusele võetud sini-must-valge embleem järgis USA tööteenistuslaste embleemi. Algset impulssi filmi tegemiseks ta ei oskagi seletada, ilmselt oli see seotud Eesti rahuvalvemissioonidega. Filmi tegemine võttis aega kaks aastat ja tõeline ajalooalane kaevetöö toimus põhitöö kõrvalt. Kes on ise samalaadset tööd teinud, suudab seda hindamatut vaeva ja pühendumist ning selle tähendust mõista. Seda ei korva ükski rahanumber ega vaatajate reiting.

Küsimusele, mis oli filmi tegemise puhul kõige keerulisem, vastas Indrek Treufeldt, et kõige raskem oli selgitada, millised olid ameeriklaste tegutsemise juriidilised küljed. Kuidas nad ikkagi otsustasid, et võtavad tööle Saksa poolel võidelnud eestlased? Seda juriidilist skeemi ei õnnestunudki lõplikult selgitada, sest päringud USA arhiividesse ja valitsusasutustesse ei andnud tulemusi.
Kõige enam üllatas filmitegijat ennast meeste elujõud. Vahikompaniis teeninud on kogenud nii erinevaid ajalooperioode ja võime. Nad on kõigist saatuse keerdkäikudest edukalt välja tulnud. Treufeldt ei ole kindel, kas filmitegemine tema seisukohti muutis. Pigem siiski täiendas ja süvendas tema teadmisi. “Kunagi ei tea lõplikku tõde – otsiv ja uuriv vaim ei tohi raugeda,” lausub Indrek Treufeldt.

Kas minevikupained tuleks selgeks rääkida, et saaks need selja taha jätta? Kas Teie meelest on ajaloolise õigluse huvides ja ühiste väärtuste nimel vaja anda õiguslik hinnang ka kommunistide poolt sooritatud kuritegudele ja kommunistlikule totalitaarrežiimile?
I.T.: “Ma arvan, et formaalne deklareerimine ei muuda olukorda. Oluline on enesetunnetus. Arvan, et Euroopas on teatud arvamus olemas, ehkki see ei ole ametlikult formaliseerunud. Viimase sõja käsitlused sõltuvad võitjate-kaotajate paradigmast – seda on raske väärata.”

USA on Balti leegionäride võitlust tunnustanud ja hinnanud selle olevat motiividelt ja ideloogia poolest erinevaks ülejäänud Saksa sõjaväe omast. Uurisin Indrek Treufeldtilt, millise pilguga ta ise sündmustikule vaatab? Olime selles maailmavägevate võitluses vaid suurrriikide kahuriliha või oli meil selles sõjas ka oma võitlus pidada? Kas vabadusvõitlejad väärivad tema arvates ka Eestis riiklikku tunnustust või tuleb nad hukka mõista ja olematuks vaikida seepärast, et nende meeste saatus ja elutraagika oli kanda vihatud ja võitjate ajalukku mittesobivat “vale” mundrit? “Antud loo kontekstis on oluline, et USA juba neljakümnendate lõpus kujundas seisukoha Saksa poolel võidelnud eestlaste suhtes. Hilisem diskussioon selles küsimuses on olnud sageli eksitav,” vastab sellele küsimusele Indrek Treufeldt.

Kummastav on vaid, et neid mehi, kellest film jutustab, kellele see on justkui pühendatud ja kindlasti ka mõeldud, esilinastusel ei viibinud. Kas ETV ei pidanud vajalikuks vabadusvõitlejate organisatsioonidele kutset saata või unustas samuti, nagu unustati (kaotati ametlikust ajaloost) selle väeosa olemasolu, millest filmis jutt?

Produtsent Renita Timaki arvates ei olnudki vabadusvõitlejate viibimine esilinastusel viibimine kõige olulisem, sest film tuleb nagunii ETV-s ekraanile.


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv