Kultuur ja Elu 4/2006


Kultuur ja Elu 3/2006

 

 

 

 


 


Budapesti kesklinnas 23. oktooberil 2006. Märulipolitsei on valmis iga hetk tegevusse astuma.

Sõnumeid Ungarist ja ungarlastest

tekst ja fotod: Mart Niklus

20.–23. oktoobril 2006 toimus Budapestis Endiste Poliitvangide ja Kommunismiohvrite Rahvusvahelise Assotsiatsiooni (INTER-ASSO) 14. kongress, kus Eestit esindasid lähimineviku kommunismivangid Mart Niklus ja Kalju Mätik.

Tartu Linnamuuseum Ungari 1956.a ülestõusu 50. aastapäevale pühendatud ettekandekoosoleku. Tartu Ülikooli Raamatukogus avati Ungarile pühendatud fotonäitus. Tartu Postimees pühendas erilehekülje ungari köögile pealkirja all “Ungarlased vahetavad Eestis rolle”. Tartu O. Lutsu nim Linnaraamatukogus toimus Ungari kirjandusõhtu.
Loetelu viimase aja “Ungari sündmustest” Tartus võiks ju veelgi jätkata. Igal juhul tõendavad esitatud andmed, et huvi kauge hõimurahva vastu on Eestis endiselt püsiv – millele omakorda on lisa andnud eestlaste visiidid madjarite maale (muidugi ka vastupidi).
INTER-ASSO on mittetulunduslik valitsusteväline organisatsioon, mis ühendab liikmesriikide (praegu 15) rahvuslikke organisatsioone ja kommunistlike diktatuuride poolt represseeritud kodanikke, eesmärgil esindada ja kaitsta nende õigusi ja huvisid nii kohalikul kui ka rahvusvahelisel (nt Europarlamendi) tasandil. Vastavalt põhikirjale on INTER-ASSO eesotsas selle kongressidel perioodiliselt valitav viieliikmeline presiidium. Presiidium käib koos ka kongresside vaheaegadel.
Iga-aastased kongressid on varem toimunud nt Brnos (Tšehhi, 1997), Dubrovnikus (Horvaatia, 2001), Slantsev Brjagis (Bulgaaria, 2002), Bratislavas (Slovakkia, 2003), Kiievis (Ukraina, 2004), Zinnowitzis (Saksamaa, 2005) jm. Korraldamise aegu on püütud ühendada rahvuslike mälestuspäevadega – 7. kongress 16.–19. juunil 1998 Berliinis seoses idasakslaste kommunistlike rõhujate vastase ülestõusu 45. aastapäevaga 17. juunil 1953. Tänavune kongress kattus ajaliselt Ungari 1956. a revolutsiooni 50. aastapäeva tähistamisega ning oli arvult juba teine, mis Ungari pealinnas kokku kutsutud (INTER-ASSO 9. kongress oli siin oktoobris 2000).
Balti riikides ikka veel välja juurimata postsovetliku (et mitte öelda: neokommunistliku) mentaliteedi, tõrjuva või ignoreeriva hoiaku tõttu punase terrori läbi kannatanutesse pole ei Leedus, Lätis ega ka Eestis suudetud veel ühtegi INTER-ASSO kongressi kokku kutsuda (selle riiklikust finantseerimisest rääkimata).
Saabunud kutse kohaselt pidid kongressi delegaadid (kaks igast riigist) saabuma Budapesti hotelli „Platánus” 20. oktoobri pärastlõunal ning sealt lahkuma 23. oktoobri hommikul. Tegelikuks tööks jäi seega kaks päeva: laupäev 21. oktoober ja pühapäev 22. oktoober. Tiheda programmiga esimene päev möödus kongressisaalis, teine päev sisustati põhiliselt väljaspool. Kummalisel kombel polnud kongressi programmis delegaatide jaoks ette nähtud osavõttu riigipüha tähistamisest koos ungari rahvaga esmaspäeval 23. oktoobril või ka osalemist 1956. aasta revolutsiooni tähistava monumendi avamise riiklikul tseremoonial selsamal päeval.


Jüri Estam Ungari moodi – Tamás “Lõvi” Pintér
Meesterahvas nimega Tamás Pintér liikus 21. oktoobri õhtul Ungari parlamendi juures oleval Kossuthi väljakul, kaasas Ungari lipp. (Selgituseks: Pintéril on purjelaev, lipp pärines sealt.) Ta oli lippu koju viimas ja läks parajasti üle tee, kui korraga kargas parlamendi ees ühest autost välja neli meest, sõimas teda ja lasi ta suhtes kohe ka käed käiku.
Ründajad paraku ei teadnud, kellega on tegu. Pintér on mitte ainult Ungari Teatri- ja Filmikunsti Akadeemia dotsent, vaid ka Ungari üks paremaid kaskadööre (hetkel pealegi kaskadööride liidu esimees). Ta on osalenud kaskadöörina ja võitlusstseenide juhendajana enam kui neljasajas filmis ning filmimaailmas tuntakse teda hüüdnime Lõvi järgi. Sarnaselt eriväelase karastusega Estamile, pole niisiis Pintérgi just papist poiss. Sellega ongi seletatav, miks neli peksa anda tahtjat talle häda teha ei suutnud.
“Viisin laevalippu koju. Tulin parajasti üle vöötraja, ja äkki peatus üks uhiuus BMW. Autost anti signaali ja röögiti mulle: “Mida kuradit sa, räpane kodutu, tuled siia väljakule sittuma?!” Ma ei mõistnud, milles asi. Tulid kohe lööma, kuid loomulikult ma kogusin end. Nad ei suutnud mind pikali lüüa, olen neist ikkagi osavam. Siis lõin juba mina nemad pikali. Pärast tulid minu taha ka väljakul viibijad,” meenutas Pintér juhtunut Ungari eratelekanali HírTV 22. oktoobri hommikusaates, lisades pahaselt: “See on ennekuulmatu! Kuidas saab olla, et inimene ei tohi Ungaris jalutada Ungari lipuga?!”
Pintér polnud nähtavasti midagi kuulnud ei Jüri Estamiga ega Jüri Böhmiga aset leidnud juhtumitest. Või kui oligi, siis küllap arvas, et Eestis 2006. a kevadel toimunud, sama jaburad kui ebaseaduslikud “lipuintsidendid” ei saa kohe kuidagi korduda Ungaris, pealegi juba sama aasta sügisel…


Ungari Jüri Liim – György Budaházy

“Nõukogude vabastajatele” püstitatud mälestusmärgi suhtes “lugupidamatuse” ilmutamine tõi Ungariski kaasa tuntud vabadusvõitleja tagakiusamise. Kolme lapse isa, 37-aastane ettevõtja György Budaházy (loe: djördj budahaazi) kuulutati üle riigi tagaotsitavaks pärast seda, kui ta oli eemaldanud tänavu 18. septembril Budapestis puhkenud ülestõusu avapäeval Vabaduse väljakul asuvalt “vabastajate mälestusmärgilt” sirbi ja vasara. Sest ajast peale varjab mees end kui mõni põrandaalune revolutsionäär, vahetades iga päev elukohta. Hiljuti asus teda jälitama koguni Budapesti politsei mõrvajuhtumite osakond. Taga kiusatakse ka ta lähedasi, tungides korterisse tihtipeale öösel ja politseitõendit esitamata. Sellele vaatamata mõjutab Budaházy oma tegevusega endiselt Ungari revolutsioonisündmusi, tehes “põranda altki” pidevalt pressile avaldusi, esinedes maskeerituna massimeeleavaldustel ja pälvides rahvusvahelistegi inim- ja kodanikuõiguste kaitse organisatsioonide tähelepanu ja toetust.

Kongress

Peakorraldaja oli Ungari poliitilistel motiividel represseeritute organisatsioon POFOSZ. Kongressist võtsid osa delegaadid Albaaniast, Bosnia & Hertsegoviinast, Bulgaariast, Horvaatiast, Leedust, Lätist, Rumeeniast, Saksamaalt, Slovakkiast, Sloveeniast, Tšehhist ja Ungarist. Kuuldavasti ainelistel põhjustel jäid saabumata delegaadid Poolast ja Ukrainast (Venemaad INTER-ASSO liikmesriikide hulgas pole). Kohal viibis vaatlejaid Ungarist ja Saksamaalt, samuti ungari-saksa ja bulgaaria-saksa tõlke. Üldse oli osavõtjaid poolesaja ringis.
Kokkutulnuid tervitas Ungari endine (1993–1994) peaminister Peter Boross. Seejärel tutvustas dokumentatsiooniprojekti „Kommunistlike diktatuuride meenutus­kohad 20. sajandi Euroopas” Ruth Gleinig (Saksamaa), osavõtjatele jagati välja põhjalik ja rikkalikult illustreeritud ülevaade (115 lk) seesuguste kohtade olemasolust ainuüksi Budapesti linnas. Aruandekõne kongressile esitas INTER-ASSO president Jure Knezovi (Horvaatia), käsitledes selles ajajärku eelmisest kongressist saadik (sh 4. septembril 2005 Leedus korraldatud rahvusvaheline teaduskonverents “Vilnius 2005”) ning rõhutades, et juba oma algusest peale on INTER-ASSO nõudnud kommunistliku ideoloogia kuritegelikuks kuulutamist ning selle praktikasse rakendanute karistamist.
Ivan Stanchev (Bulgaaria) kurtis, et üha rohkem endisaegseid kommunismiehitajaid on riigis juhtivaid poliitilisi ja ühiskondlikke positsioone enda kätte haaramas (tuleb tuttav ette?) ning et nende rahvusliku organisatsiooni bürood ähvardab selle asukohahoone mahamüümise tõttu tänavale tõstmine. Hubert Prochazka (Tšehhi) kõneles endiste poliitvangide vajadustest ning kommunistlikke kuritegusid käsitlevate dokumentide näitusest Brüsselis. Pçteris Simsonsi (Läti) ettekande pealkiri oli “Poliitiliselt represseeritud Läti kodanikud: 16 aastat pärast sõltumatuse taastamist”. Ta käsitles ka arhiivide ja muuseumide koostööd Nõukogude kommunistliku okupatsiooni tagajärgede uurimisel Lätis ning jagas delegaatidele välja kaunilt kujundatud läti- ja ingliskeelse albumi “Hooligem sellest, mida kivid meile jutustavad: 1940-1990”; kogumikus esitatakse Läti lähiajaloo kronoloogia ning kirjeldatakse sõnas ja pildis selle riigi neljas provintsis (Vidzeme, Kurzeme, Zemgale, Latgale) kommunismiohvritele püstitatud mälestusmärke.
Kalju Mätik meenutas 1939. a Hitler-Stalini pakti ja Balti riikide inkorporeerimist Nõukogude Liitu. Siinkirjutaja tutvustas koosolijatele Tallinnas käesoleval aastal ilmunud suurteost “Estonia 1940-1945” (1335 lk) ning kinkis seejärel eksemplari mainitud raamatust INTER-ASSO presidendile.
Läbirääkimiste osas arutati muudatusi INTER-ASSO põhikirjas ja puudutati liikmemaksude probleemi (500 EUR aastas). Valiti uus eestseisus järgmises kooseisus: president Jure Knezovi (Horvaatia), viitsepresident Roland Bude (Saksamaa), liikmed Hubert Prochazka (Tšehhi), Pçteris Simsons (Läti) ja Tomás Kiss (Ungari). Sekretariaat on endiselt Zagrebis (Horvaatia) aadressil: Vojnovieva 15, HR-10000 Zagreb, Hrvatska/Croatie.
Istungite protokollis meenutatakse juba 11. kongressil 2003. aastal Slantsev Brjagis Mart Nikluse esitatud resolutsiooni: kuulutada 17. juuni rahvusvaheliseks kommunismi vastu võitlemise päevaks. Kalendrid on ju täis leina- ja mälestuspäevi, samal ajal kui kommunism pole maailmast ikka veel kuskile kadunud (meenutagem kas või arvukaid poliitilisi mõrvu Venemaal, ohvriterohket sõda Tšetšeenias või ka iga-aastaseid punapidustusi Tallinna “vabastajate monumendi” ümber Tõnismäel!). “Kuritegude karistamata jätmine on üleskutse uutele kuritegudele” (Lech Walêsa). Seetõttu on minevikusündmuste ümber toimuva nutu ja hala asendamine tänapäevase ja teadliku, aktiivse ja koordineeritud antikommunistliku tegevusega ülemaailmses ulatuses tingimata vajalik – üksnes muutunud suhtumine toimunusse garanteerib, et kommu­nistlikud kuriteod enam iial ei saaks korduda. Kongress mainitud seisukohta kinnitas ning palus see Euroopa institutsioonidele edastada. Niipalju kui teada, pole nt Brüsselis tühipaljast sõnakõlksutamisest kommunismi aadressil kaugemale jõutud. Aga eks sealgi istu kompartei kasvandikud ametis…

Resolutsioon

Kongressi resolutsioon, mis tööpäeva lõpul üksmeelselt vastu võeti, kõlab vabas tõlkes ligikaudu järgmiselt:
„INTER-ASSO kongress, mis 20.-23. oktoobril 2006 Budapestis tänu POFOSZi veenvale ja suurejoonelisele külalislahkusele aset leiab, hindab ungari rahva 50 aastat tagasi toimunud kangelaslikku ülestõusu kui signaali vabaduse, tõe, õigluse ja demokraatia aatest, mida ka pärast aastakümneid kestnud rõhumist kommunistliku terrori näol pole suudetud kustutada /--/ Teie võitlus polnud asjatu!
Selle eest avaldab INTER-ASSO ungari rahvale lugupidamist, tunnustust ja austust – eelkõige veel praegu elavatele ohvritele ja võitlejatele kommunismi vastu ja vabaduse eest.
Vastutavaid isikuid valitsustes, samuti avalikkust kutsutakse üles neid teeneid lõpuks vääriliselt hindama ning laskma osaks saada hüvitust nendele, kes veel elavad.”


Monument “Pesti poiss”, pühendatud 16-aastasele János Vargale, kes relvastatuna 1956. aasta ülestõusust osa võttis ning selle eest hiljem 13 aastaks kinni läks, oli ümbritsetud süüdatud küünalde, lillede ja lippudega.

Mõned märkused

Korraldajatele tunnustuse ja tänu avaldamisest hoolimata ei saa ära jätta ka mõningaid kriitilisi märkusi. Kongress toimus tavalisest klassitoast üksnes pisut suuremas koosolekusaalis, milles jäi puudu nii varasematele kongressidele omasest väärikusest (nimesildid, rahvuslipud jm), konverentsitehnikast (paljundusvõimalused jm) kui ka värskest õhust. Osavõtu asemel mõnest pompoossest üritusest võinuks delegaatidele korraldada ekskursioon nt Budapesti “Terrori Majja”. Endistviisi lähetavad mõned riigid rahvusvahelisele kongressile isikuid, kes ei valda piisavalt ühtegi selle töökeelt (saksa, inglise, vene, varem ka prantsuse), kellele toimuva arusaadavaks tegemisel kulutatakse rohkesti väärtuslikku tööaega ning tõlkide palkamisel muidugi tekitatakse ka lisakulutusi. Kahtlane, kas kongressi kohta kohalikus massiteabes sedapuhku üldse midagi ilmus, kuna ajakirjanikke näha polnud. Vajaka­jäämisi püüti vabandada ettevalmistustega ümmarguse aastapäeva tähistamiseks.
22. oktoobril kulus päeva esimene pool bussiekskursioonile kesklinna vaatamis­väärsustega tutvumiseks, seejärel aga kalmistute külastamiseks. Tähelepanu äratas usin traattõkete püstitamine Parlamendihoone ümbrusesse ja politseinike rohkus.
Uuel linnakalmistul (Köbánya, Kozma utca 8-10 a 301-os parcellas Új, pidulikult avatud 23. oktoobril 1989) langetati pea siia sängitatud tuhandete kommunismi­­ohvrite mälestusmärkide ees. Siin on ka 16. juunil 1958 poomise läbi hukatud ning 21. veebruaril 1961 sellele kalmistule ümber maetud presidendi Imre Nagy viimne puhkepaik. Monumendi juurde, mis oli avatud 23. oktoobril 1992, asetasid INTER-ASSO kongressi delegaadid pärgi ja lilli. Pidasin siin lühikese kõne minagi, eestlaste pärja lindil oli tekst: „A Magyarország szabadságáért elesetteknek, az észt vdlt politikai foglydktól” (Ungari vabaduse eest langenutele Eesti endistelt poliitvangidelt).
Kongressi delegaatidele olid üle antud nimelised kutsed osavõtuks Ungari 1956. aasta revolutsiooni 50. aastapäeva tähistamise pidulikust kontsert-aktusest Riigiooperis sama päeva õhtul algusega kell 18.30. Läbi kahtlase väljanägemise omandanud tänavate viidi meid bussiga juba aegsasti kohale, et hoonesse sissepääsul läbida ülimalt põhjalik turvakontroll ning hiiglaslikus, mitme rõduga teatrisaalis sisse võtta meile ette nähtud istekohad. Kõnedega esinesid Ungari Vabariigi president László Sólyom, peaminister Ferenc Gyurcsány jt, mille sisu üksnes üldjoontes võis taibata, kuna saalis viibinud arvukate välismaalaste jaoks sünkroontõlget polnud. Kõrgetasemeline sümfooniaorkester kandis ette L. v. Beethoveni ja B. Bartóki helitöid. Pidulikul koosolekul viibisid kaks kuningat, kümmekond presidenti (sh kõigi kolme Balti riigi omad), arvukalt muid kõrgeid külalisi. Sõna sai üksnes Austria president Heinz Fischer – arvatavasti seetõttu, et kunagi olid Austria ja Ungari ühtne kuningriik ning et 1956. aastal oli just naaberriik Austria see, kes võttis vastu tuhandeid Ungarist pärit põgenikke. VIP-id paigutati valitsuse looži, ülejäänud publikuga neid kokku ei lastudki. Ooperimaja kõrvalruumides pakuti külalistele head ja paremat, riigipead jt viidi aga kiiresti Parlamendihoonesse, kus Ungari kogu ajaloo vältel tõenäoliselt enne­olematu turvasüsteemi tingimustes korraldati neile riiklik õhtusöök. Ette rutates lisan, et ka 23. oktoobril hoiti mujalt saabunud kõrgeid külalisi tavakodanikest rangelt lahus, kuna Ungari praegune valitsus (järgides lähimineviku traditsioone) ju ei soovinud, et sõnumid sellest, missuguses õhkkonnas tänavust aastapäeva Ungari pea­linnas tähistatakse, riigijuhtide endi kaudu mööda maailma laiali läheksid.
Ometi soovisime meiegi tegelikkusest riigis rohkem teada saada kui ainult see, mis ametlikel üritustel meietaoliste jaoks ette oli nähtud.

Revolutsioon?

Otsustasime Kaljuga, et me ei lahku Budapestist 23. oktoobri varahommikul, nagu esialgu oli kavandatud, vaid võtame kätte ja teeme riigipüha kaasa selle täies ulatuses.
Päev tuli päiksepaisteline ja pildistamiseks soodne, õhusooja oli oktoobri lõpu kohta harjumatult palju, 20 kraadi ümber. Mida rohkem aeg edasi läks ja mida lähemale kesklinnale jõudsime, seda rahvarohkemaks muutus tänavapilt. Giide, tõlke ja ihukaitsjaid meil muidugi polnud, püüdsime omal jõul selgusele saada, mis on toimumas või siis juhtuma hakkab. Vastati (kas naljatades või tõemeeli): „Revolutsioon!” Budapesti peatänaval ja selle ümbruses sammus tuhandeid, võib-olla kümneid tuhandeid igas vanuses inimesi, käes suuremad või väiksemad puna-valge-rohelised riigilipud (mõnedel neist keskele lõigatud ümmargune auk, millega rõhutati seal varem olnud punase viisnurga eemaldamist), suund Corvin Mozi kino ja Parlamendihoone poole, kus 1956. aastal just peamised lahingud olid toimunud. Kõlasid vilekoor ja trummipõrin, koguti allkirju, kanti loosungeid ja plakateid, millest mõned olid ka võõrkeelsed, nt tõlgituna: „Gyurcsány, su „Tere hommikust” on samuti vale!”, „Gyurcsány jõuk on ´56. aasta rõhujate järglane!” (viited peaministri valetamistele, et saada uuesti valituks ja omandada võim), „Madjarite maa pole müügiks!” jt. Taeva all tiirlesid helikopterid, maapealne ühistransport seisis paigal. Esialgu polnud näha kuigi palju märulipolitseinikke, siis aga sõitis mürinal kohale hulk riigilippe kandvaid mootorrattureid, lõpuks ka poolakaid sõnadega „Poznañ – Budapest”, Ungari ja Poola lipud ühe ja sama varda otsa tõmmatud (viide 1970. a rahutustele mitmes Poola linnas).
Eelmainitud kino läheduses olev monument “Pesti poiss” (autor: Lajos Györfi, 23. oktoobril 1996. aastal avatud pronksskulptuur 16-aastasele János Vargale, kes relvastatuna 1956. aasta ülestõusust osa võttis ning selle eest hiljem 13 aastaks kinni läks) oli ümbritsetud süüdatud küünalde, lillede ja lippudega. Siinsamas peeti sütitavaid kõnesid, üles­astujateks juba soliidses eas inimesed, kes 1956. aasta sündmustest nähtavasti isiklikult olid osa võtnud. “Varem võideldi vabaduse, nüüd aga demokraatia eest!”


“Terrori Majas” ekspositsioonis hõivas keskse koha “kontrrevolutsiooni” mahasurumiseks mõeldud Nõukogude Liidu tank, selle taustaks sadade, tõenäoliselt siinsamas hukkunud või surnuks piinatud inimeste portreed.

Terrori maja

Kätte hakkas jõudma pärastlõunane aeg. Olin kindlalt otsustanud veel enne pimenemist ära käia eelmainitud “Terrori Majas” – kunagise KGB (kaasa arvatud kodulinna Hall Maja), Stasi, Securitate jt tüüpi inkvisiitorlikus asutuses, kus alates 24. veebruarist 2002 on avatud antikommunistliku sisuga muuseum (Terror Háza Múzeum, Andrassy útca 60). Mööda linna paar kilomeetrit jalutanud ning vastutulnuid küsitledes leidsingi otsitud koha üles.
Juba eemalt paistis silma tänavale toodud sovetliku elulaadi ja Nõukogude sõjatehnika näitus (üks tank olevat isegi käima saadud). 1880. aastast pärineva mitmekorruselise hoone fassaad oli ääristatud küünalde, lillede ja hukkunute nimetahvlitega. Sissepääs muuseumi oli vaba, siin toimub ka uurimistöö, võimalik oli mitmes keeles saada teavet selle kohta, mis selles hoones kunagi on toimunud, kus parajasti viibitakse, kes on kes või mis on mis. Keskse koha ekspositsioonis hõivas “kontrrevolutsiooni” mahasurumiseks mõeldud Nõukogude Liidu tank, selle taustaks sadade, tõenäoliselt siinsamas hukkunud või surnuks piinatud inimeste portreed. Ekspositsioon on suurelt osalt kujundatud temaatiliselt ja ruumide kaupa, nt “1956. aasta revolutsiooni saal”, “Ungari poliitilise politsei ülema Peter Gabori kabinet”, “N Liidust pärinevate nõuandjate ruum”, “Värvivahetajad”, “Elu kommunismi tingimustes”, “Õigusemõistmine”, “Ümberasustamine”, “Interneerimine”, “Gulag”, “Kirik”, “Kardinal Mindszenty” jne. Taas ei jõua kõike nähtut ümber jutustada. Mainin vaid, et kuni sulgemiseni õhtul oli muuseum külastajatest tulvil ning seal oli võimalik sisse astuda nii tänapäevaselt sisustatud kohvikusse kui ka sellest mitte just kaugel olevasse kunagisse hukkamiskambrisse…

Edasi eilsesse

Jõudnud õhtul oma peatumispaikka tagasi, vaatasid hotelli Reception´i inimesed tõsisel ilmel TV otseülekannet Budapesti kesklinnast. Märulipolitsei, kes meeleavaldajate suhtes senini ennast suhteliselt tagasihoidlikult üleval oli pidanud, oli vahepeal nähtavasti kuskilt uusi instruktsioone saanud ja pimeduse saabumisel tundmatuseni aktiviseerunud. TV ekraanilt nägin nüüd minagi, kuidas Ungari pealinnas aeti inimesi laiali pisargaasiga, “märgistati” veekahuritega, tulistati kummikuulidega, peksti ja mõnitati. Taas voolas veri samades kohtades, kus 50 aastat tagasi, ehk küll laipadeni sedapuhku arvatavasti ei jõutud. Kalju ja mina ei teadnud, et samaaegselt viibisid Budapestis ka ajakirjanikud Toomas Kümmel ja Juku-Kalle Raid Tallinnast, kes said siit dokumentaalset materjali filmi “Edasi eilsesse – diktatuuri­võimalused XXI sajandi alguse Euroopas” jaoks. Üksikasjalikumat ülevaadet Budapestis nüüd ja varem toimunust võibki lugeda nende artiklist „Szabadság! Terror oma rahva vastu: nagu uus ´56” (Keskus 11/06, lk 20-23).
Kalju, kes samuti hilisel õhtutunnil „Platánusesse” saabus, oli vahepeal jõudnud meie eeloleva ööbimise asjad joonde ajada. Meile tuli järele ja viis autoga Budapesti äärelinna oma sugulaste juurde ajakirjanik Géza Gecse. Üllataval kombel sattusime välismaal nüüd kokku endiste tartlaste Dr phil Elvira ja Dr phil Emil Csirpák´kidega. Meile sai osaks külalislahke vastuvõtt, meelde tuli mitmeid ühiseid tuttavaid, kasutusse tuli isegi eesti keel!
Unustasin õiges kohas mainimata, et veel kongressi toimumise ajal otsis meid hotellis üles kohalik estofiil, Budapesti ajalooõpetaja András Mészáros, kes on tõlkinud eesti kirjandust ungari keelde ning huvitav vestlus toimus muidugi meie kaunis emakeeles…
Pärast paar tundi kestnud öörahu Csirpák´kide kodus jõudsime mitu korda ühistransporti vahetades 24. oktoobri varahommikul Budapesti lennujaama, kust Czech Airlines meid läbi Praha ja pärast umbes sama kaua kestnud lendu elusalt ja tervelt kodumaale tagasi tõi. Tallinnas oli meile vastu tulnud kohalik ungaroloog Tõnu Kalvet, kes ka reisi ettevalmistamisel palju oli kaasa aidanud.
Seoses tagasiteekonnaga tuleb mainida, et alles nüüd avanes meile võimalus heita pilk värskele ajakirjandusele ning selle kaudu täpsemalt teda saada, mis Ungari pealinnas äsja oli toimunud või kuidas viimase aja arenguid selles riigis mujal maailmas kommen­teeritakse. Piirdume siinkohal üksnes mõnede pealkirjadega: “Tänavalahingud juubeli puhul”, “Teine ülestõus” (Der Tages­spiegel, 24.10.2006); “Ungari tähistab 1956. aasta ülestõusu aastapäeva, kuid protestid heidavad sellele sünge pitseri” (International Herald Tribune, 24.10.2006); “Valitsusevastased protestid: rahutused tumestavad Ungari 1956. a ülestõusu aastapäeva” (Financial Times, 24.10.2006); “Politsei surub maha protestid Ungaris” (USA Today, 24.10.2006); “Ikka ja jälle vabaduse eest” (Der Stacheldraht, nr 8/2006). Kas võimulolijatel nende ja teiste sõnumite pärast olukorrast riigis ka häbi peaks olema, selle kohta andmeid pole. (Vt ka György Schöpflin, “Ungari: maa ilma tagajärgedeta. Kuidas kavatseb praegune valitsus püsima jääda, on esialgu lahtine”, Postimees, 4.10.2006).

Mida veel juurde lisada?

Budapest on suursuguste ehitistega, puhaste tänavatega, rikkaliku kultuurieluga ja eht-soomeugriliku rahvastikuga umbes 2 miljoni elanikuga metropol Doonau kallastel. Noorema põlvkonna inimestel teistes riikides on võib-olla raske uskuda, et pisut rohkem kui pool sajandit tagasi valitses Ungaris Moskvast juhitud kommunistlik diktatuur ning et 1956. aastal võitlesid linna tänavatel mehed, naised ja lapsed punaimpeeriumist kohale saadetud sõdalaste ja tankide vastu. Hukkus umbes 2600 tsiviilisikut, 600 Nõukogude sõjameest, 200 000 ungarlast põgenes Läände. Kangelasliku ülestõusu mahasurumisele järgnesid uued repressioonid: surmanuhtluse täide­viimise alampiir vähendati 16 eluaastale, üksnes 1956. aastal viidi täide 156 surmaotsust. Kommunistlikest kurjategijatest on paljud elus veel tänapäevalgi, täiesti arusaamatutel põhjustel neid inimsusevastaste kuritegude eest (nagu ka mõnes postsovetlikus riigis) vastutusele võetud pole…
Ungarlased pole nii orjameelsed nagu seda on nt eestlased (praegusaja moe kohaselt: Eestimaa inimesed, eestimaalased jne). Ungaris osatakse austada ja mälestada nii kangelasi kui ohvreid. Meil seni kahjuks ainult viimaseid…
Vox populi, vox Dei (rahva hääl on Jumala hääl). Valitsus, kes oma rahvast sugugi ei hooli ja sellega lausa raksu läheb, pole midagi väärt. Jääb vaid üle loota, et millalgi saab Ungari tõeliselt demokraatliku ja korruptsioonivaba valitsuse ning et selle maa paljukannatanud, kuid väärikale rahvale saab osaks senisest parem tulevik.
Meil Eestis on nüüd aga uus, kommunismivaba minevikuga president, kes pealegi on varem töötanud Raadio Vaba Euroopa eestikeelse, teadagi mis meelsusega toimetuse juhina. Endise kommunismivangina loodan, et Toomas Hendrik Ilvese valimine meie riigivalitsemise etteotsa avab senisest paremad perspektiivid INTER-ASSO mõne järgmise kongressi pidamiseks Eestis. Kauneid kohti rahvusvahelise kokkutuleku korraldamiseks, vabadustarmastavate ideede arendamiseks ja JOKK-mentaliteedist lahtisaamiseks on siin ju küllalt!
Sedapuhku lepiti aga kokku, et järgmine INTER-ASSO kongress toimub 2007. aastal Prahas.


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv