Kultuur ja Elu 2/2003


Kultuur ja Elu 1/2003

 

 

 

 Eesti mure

tekst: ants sild

Eesti taasiseseisvumise õnne ja rõõmu on piisavalt palju kirjeldatud ja kiidetud. Tahaks kõnelda Eesti murest, mis musta hobusega tuleb üle mäe....

Muret tekitav on eestlaste jätkuv, metsarahvalik lihtsameelsus, mõtteprimitivism, mis välistab rahvuslike huvide teema tõstatamise. Too meelelaad on kujundanud kombe keerata selg eesootavate katastroofide poole ja harjumuse mitte silma vaadata natsiooni kiire allakäigu probleemidele.
Arenenud maailm mitte ainult et arutleb pidevalt oma rahvuslike huvide teemadel, vaid deklareerib neid igal sammul selgelt formuleeritud dokumentidena. Ametlik Eesti aga vaikib või siis poeb, saba jalge vahel, põletavate probleemide eest põõsasse.
Ameerika Ühendriikide presidendi kõne algab alati rahvuslike huvide meenutamisega, esinemise lõpul kordab ta igaks juhuks, nagu vanaaegne kooliõpetaja üle, millised on ühendriiklaste rahvuslikud huvid. Et meeles peetaks ega unustataks. Vene juhtiv geopoliitiline mõtleja Aleksandr Dugin kirjutab: Venemaa peab jälle saama suurriigiks, derþaavaks, või siis polegi tema olemasolul enam mõtet. Kirjutab selleks, et eesmärki silmist ei kaotataks, et riik vastavalt rahvuslike huvide juhtmõttele käituks ning tegutseks.

Eksistentsi küsimus

Rahvuslik huvi on suurriiklike VIP-ide jaoks mitte päevapoliitiline retoorika, vaid eelkõige riigi olemasolu jaoks keskne, eksistentsiaalne teema. Kaheteistkümne taasiseseisvusaasta jooksul pole ma aga juhtunud lugema tõsiseltvõetavat käsitlust Eesti rahvuslike huvide kohta. Analüüsist kõnelemata. Mõtlen selle all rahvuslikul tasandil aktsepteeritud dokumenti, millel seadusandja ja üldtunnustatud autoriteetide allkirjad. Seda on teinud üksikud, rahva südametunnistuse häält esindavad intelligendid (Mati Hint, Hain Rebas, Jaan Kross), vabadusvõitlejad (Heino Noor, Valdur Raudvassar jt) või siis üldsuse eest varjul olnud organisatsioonid. Neist viimane, Eesti Rooma Klubi ütleb ühes oma hiljutises pöördumises: “/—/ meie riigi huvides oleks /—/ modelleerida Eesti normaalne funktsioneerimine, muutumise ja arengu eeldused ning keskenduda selliste regulatsioonimehhanismide loomisele, mille toime oleks kooskõlas rahvuslike ideaalidega.”
Klubi tingivas kõneviisis esitatud avalduses kõneldakse siiski rahvuslikest ideaalidest, mitte rahvuslikest huvidest, mida ju – tõdegem veelkord – pole otseselt sõnastatud. Niisiis pole nendega võimalik ega vajalik arvestada ja nende kahjustamine ei saaks endaga kaasa tuua sanktsioone. Siit on ainult samm põhiseadusest möödahiilimiseni (kakskeelsuse kehtestamise propaganda) või iseseisvusaatega mängimiseni (Eesti Vabariigi kirglikele vaenlastele kodakondsuse kinkimine jms), milliste ilminguteni on ka jõutud ning millest hiljutine laste toomine õpetajate-kasvatajate saatel Pronkssõduri juurde purjutavate punaveteranide hulka oli üks markantsemaid. Kuna lastekaitset juhib nüüd komsomoli keskkomitee endine sekretär, siis on selge, et tegevust moraalseks kuritööks keegi ei tunnista.

Ideaalideta

Iseseisvus on rahvuslik ideaal, mille nimel on võideldud, võideldi ja tuleb ka tulevikus võidelda. Ideaali saavutada ja säilitada aitab vaid huvi. Kui indiviid kaotab eksistentsihuvi, jääb temast järele vaid kotitäis konte. Kui riik minetab või hülgab rahvuslikud huvid ehk annab need käest esimese ettejuhtuva hulguse nõudmisel, saab temast hunnik inimprahti, mille tuul pillub laiali oma tallermaile...
Eesti rahva tõsine mure on tema halb ajalooline mälu ja vägivallata vastupanufilosoofia kultiveerimine argpükslike juhtide poolt. See sunnib veelkord meelde tuletama, et iseseisvusel on isikliku, kultuurilise, majandusliku, poliitilise ja riikliku iseseisvuse tasand. Meil rõhutatakse vaid viimast ja ülistatakse liialdatult majanduslikku iseseisvust. Kõik ülejäänu aga unustatakse või jäetakse natsiooni enesealalhoiutahtega seostamata. Sellest siis ka võõrandumine võimust, ükskõiksus ja usaldamatus võimukandjate suhtes. Pikkamööda minetatakse niimoodi poliitiline ja kultuuriline iseseisvuski. Esimese märgiks on võtmepositsioonide püsimine vanade kommunistide käes, teise ilminguks vene ja inglise keele massiivne pealetung eestikeelsele kultuuri- ja eluareaalile.

Võit või kaotus?

Antoine de Saint-Exupery‘ on kirjutanud: “Ma aiman /—/ võitude juhtmõtet: see, kes kindlustab endale kirikuteenri või tooliandja koha ehitatud katedraalis, on lüüa saanud. Aga igaüks, kes kannab oma südames ehitatavat katedraali, on juba võitja. Võit on armastuse vili.”
Eesti mure on, et siin keerati häbitult selg võitude juhtmõttele – ohvrile ja armastusele. See on muutmas võitu kaotuseks, kutsunud esile näruse kähmluse kirikuteenri ja tooliandja koha ihaldajate vahel, mille varjus kaob katedraali ehitamise mõte kogunisti ning mida ära kasutades kurikaelad ja kollaborandid ronisid pjedestaalile.
Üksteist ülistades peavad nad nüüd seal oma 75ndaid ja 100ndaid sünnipevi...
Eesti suurim mure on see, kuidas tõsta tõelisele aujärjele need isamaa pojad ning tütred, kes iseseisvuse ideaaliks ülendasid ja rahvuslikest huvidest mitte ei kõnelnud, vaid nende eest otsustavalt võitlusse asusid.


 


kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv