Kultuur ja Elu 3/2014


Kultuur ja Elu 2/2014

 

 

 


Vabadussõjalased tuleb rehabiliteerida

tekst ja fotod: Jaanika Kressa

Eestis leidus üksainus kindel linn, kus tänavu juleti välja teha 80 aasta tagustest sündmustest. 17. septembril avati Haapsalu kultuurikeskuses vabadussõjalastele pühendatud näitus.
Korraldajad on veendunud, et töögrupp peab laienema ja näitus hakkab rändama linnast linna, täienedes igal pool kohaliku stendi võrra. Pikemas perspektiivis püstitati Haapsalus kaks eesmärki: vabadussõjalased tuleb rehabiliteerida, nende järeltulijate ees tuleb vabandada riiklikul tasandil ning vabadussõjalaste mälestuseks luuakse Haapsallu mälestuspark.
Idee selline näitus korraldada, sai alguse ühest linna aukodaniku Heino Noore ja volikogu esimehe Jaanus Karilaidi pealtnäha peaaegu juhuslikust telefonivestlusest, mis algas üle 90-se ja alla 40-se vahel hoopis teisel teemal. Tegelikult pole juhuseid olemas: aeg oli küps selleks, et vabadussõjalaste ümber seni püsinud kõrvulukustav vaikus murda.
Vastupidiselt Heino Noore esialgsele kartusele, et selle mõttega ei tulda kaasa, olid kõik, kelle poole ettevõtmise korraldamise käigus pöörduti, vastuvõtlikud. „Kõik, kellega rääkinud olen, tunnevad respekti. Arusaamine, et vabadussõjalastega seonduv on tühimik Eesti ajaloos, mis tuleks lahti rääkida, süveneb. Viimasel ajal on ju puudutatud seda teemat ka filmides ja seetõttu teatakse iga aastaga neid sündmusi üha rohkem. Ei ole enam see aeg, nagu iseseisvuse taastamise alguses, mil Pätsi ja Laidoneri võeti ikka väga tõsiselt. On küll piinlik, kui palju on neil mälestussambaid ja bareljeefe, vabadussõjalastel ei ole mitte midagi,” rääkis Jaanus Karilaid Kultuurile ja Elule.
Haapsalu näituse jaoks valmis rahvusarhiivi arhivaari Ivar Kaigu koostatud 23 stendi ja ideaalis peaks näitus hakkama täienema ja mööda Eestit ringi liikuma. Vabadussõjalaste teemat muu töö kõrvalt juba kaua uurinud ajaloolane Jaak Valge pidas Haapsalu näituse avamisel põhiettekande, alustades nende hea nime taastamist sellega, et rääkis lahti, et vabadussõjalased ei teinud koostööd natsionaalsotsialistliku Saksamaaga ega olnud suuremad juudivihkajad kui kõik teised inimesed samal ajal. Valge rõhutas, et vabadussõjalaste hindamisel on oluline vaadelda neid just ajastu kontekstis.

Haapsalu volikogu esimehe Jaanus Karilaiu sõnul oli Artur Sirk vaieldamatult üks andekamaid eesti poliitikuid ja tema unustamine ei jäta meist kui rahvusest head muljet. „Ei saa väärida vabadust see rahvas, kes on valelik iseenda vastu. Ma ei tegutseks, kui ma ei tajuks ajaloolist ebaõiglust,” kinnitas Karilaid, et on selle tõeni jõudnud iseseisvalt ajalugu uurides.
„Ma lugesin näiteks vabadussõjalaste häälekandjat Võitlus, mis oli täiesti professionaalne ajaleht, selle toimetaja Juhan Libe oli hea ajakirjanik. Selles lehes tõid vabadussõjalased muu hulgas ära ka kriitika enda kohta, enesekriitika muide on peremehe tunnus! Seda lehte soovitan kõigile, sest seda on huvitav lugeda ja see on sümpaatselt toimetatud,” selgitas Jaanus Karilaid, kust ta oma vabadussõjalaste kohta käivad põhiteadmised on saanud. Et vaikiv aeg aga siiamaani kestab, kuigi Eesti on ammu vaba, on Karilaiu sõnul arusaamatu, ent just see paneb oletama, et ajaloolist valet võib olla veelgi rohkem, kui me oskame arvata.
„Igal ajal ja igas liikumises leidub ka kaabakaid ja aferiste, aga rahva toetus on see, mille järgi me poliitikuid mõõdame. Vabadussõjalaste liikumine oli üle-eestiline ja nad olid rahvale lähedal. Just rahva tahe oli see, mis 1934. aastal Eestis katki murti – Päts ei olnud riigimees, Laidoner ka mitte, Eenpalu oli nende tööriist. Ja selline bolševistlik vaimsus kandub edasi, enda huvides valetab kohati ka meie praegune võim ja mis põhiline – Eestis on ajalooline debatt pidamata!”
Lahendusena näeb Karilaid vabadussõjalaste ees vabandamist. Seda peaks tema sõnul tegema riigivõim, läbi presidendi või Riigikogu: „See on sümboolne, kuid põhimõtteline žest. Mida me veel teha saame? Vaid vabandada nende perekondade ees. Me saame tunnistada: andke andeks, meie erakondlik armukadedus oli niivõrd suur, et otsustati tõmmata üks rahvast armastav liikumine maha. Siit on näha kui oluline on erakondlik kultuur või selle puudumine. Sellist poliitilist äralõikamist ei oleks saanud juhtuda – ilma häbitundeta.”
Karilaid usub, et on lähiaja küsimus, millal vabadussõjalased rehabiliteeritakse, sest tõde vaatab ju näkku, hakates ise elama. Ühiskondlik teadvus on muutunud paremuse poole, seda suures osas tänu Indrek Hargla näidendile „Wabaduserist”, mis on Eesti Draamateatris praegu mängukavas ja mille on lavastanud Hendrik Toompere jr. Sama usub Karilaid Evy Laamanni raamatust „Tõde ei põle tuleski”: ka see raamat hakkab käivitama laiemaid protsesse, sest tulevikus loetakse seda kindlasti rohkem kui praegu.
Haapsalu mälestusnäituse korraldajad saatsid näituse avamise kutse ka kaitsepolitseile. Neiltki oleks oodatud rohkem küpsust, nende esindaja oleks Karilaidi sõnul mõjunud tervendavalt. Ent nagu juba öeldud, paralleelid vaikiva ajastu ja tänapäeva vahel on ju otsesed. Riigimehelikkust on vähe, julgust vabandada ei ole. Kindlasti kardetakse ka Vene saatkonnalt mingeid noote saada, eelkõige kardetakse aga enda positsiooni pärast ja sellepärast ollakse vait.
„Eks see on eestlaste instinkt, et alati, kui tuleb uus võim, püütakse minnakse sellega koos, et ellu jääda. Peremehetunnet on meil liiga vähe, see nõuab identiteedis tugevaid aluseid. Mingi võti peab ometi olema! Kust tekiks rahvuslik kokkuhoidmine? See on miljoni küsimus... On vaja olla rohkem riigis peremees. Kas seda peab õpetama koolis, kodus? Vabadust ei tohi panna raha keelde, peame julgema olla nagu viikingid, leidma oma tee. Niikaua kui me oma ajalugu varjame ja peidame, seni imetleme me bütsantsi kultuuri võimutehnikaid, seda, et eesmärk pühitseb abinõu. Kui me aga tahame avatud ühiskond olla, peame sellest lahti saama. 1934. aasta on meie ajaloo sõlmpunkt ja meie allaheitlikkus 1939. aastal on selle otsene tulemus. Tõde tuleb tilgutada tilk tilga haaval, kuni tõe määr läheb nii kõrgeks, et enam keegi ei soovi avalikult Pätsi ja Laidoneri 1934. aasta tegevust õigustada,” on Jaanus Karilaid tulevikkuvaatav.
Vabadussõjalastele pühendatud mälestusnäitus liigub Haapsalust edasi Kuressaarde ja teeb hiljem Eestile tiiru peale. Eestimaa, su mehemeel pole mitte surnud veel. 


 

kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv