Kultuur ja Elu 3/2014


Kultuur ja Elu 2/2014

 

 

 Meeliülendavas rongkäigus liiguti orkestrihelide saatel linnuse hoovi.

Eesti kaitselahingutes osalenud sõjamehi pole unustatud

tekst ja fotod: Kuno Raude,
22. juulil 2014

Ilma, vanust ja tervisehädasid trotsides sõitsid II maailmasõjas koos relvavendadadega teistest Euroopa riikidest Punaarmee vastu võidelnud Eesti sõjamehed 19. juulil 2014 Põltsamaale Jõgevamaa Vabadusvõitlejate Ühenduse ja Eesti Vabadusvõitlejate Liidu (EVL) korraldatud Eesti vabadusvõitlejate XXII kokkutulekule. Kokkutulekust võtsid osa relvavendade esindajad Soomest ja Lätist, Riigikogu, Kaitseliidu, Põltsamaa linna ja Jõgeva maakonna ning Johan Laidoneri Seltsi esindajad. Ja nagu ikka, kostus ka seekord kokkutulnute seas nurinat: „Kus on meie pea- ja kaitseminister?”

22. kokkutulek algas 1924. aastal püstitatud Põltsamaa Vabadussõja ausamba (hävitatud 1940, taastatud 1989) jalamil, kus seisid auvalves noorkotkad ja kodutütred, lehvisid EVL-i piirkondlike ühenduste võitluslipud. Jõgeva Vabadusvõitlejate Ühenduse juhatuse esimees Arnold Kull meenutas oma sõnavõtus Eesti Vabadussõja võitnud sõjamehi ning II maailmasõjas Saksa armee koosseisus võidelnud vabadusvõitlejaid. „Me seisame Põltsamaa vabadussamba jalamil, et mälestada neid vapraid sõjamehi, meie vanaisasid, tänu kellele võideti Vabadussõda. Samuti mälestame II maailmasõjas võidelnud vabadusvõitlejaid, kes langesid Eesti vabaduse eest. Mälestame neid kui Eesti Vabariigi kaitsjaid ja meie kodu loojaid, tänu neile võime meie nüüd elada vabas Eestis,” ütles Arnold Kull.
Vihmasajus asetasid Vabadussamba jalamile pärjad Eesti Vabadusvõitlejate Liidu ning Eesti vabadusvõitlejate piirkondlike ühenduste esindajad, külalised Soomest ja Lätist, Kaitseliidu ülem brigaadikindral Meelis Kiili, Jõgeva maavanem Viktor Svjatõšev ja Põltsamaa linna esindajad, admiral Johann Pitka Relvavendade Ühenduse esindajad ning paljud teised kokkutulekule saabunud. Kõlas automaatidest lastud saluut.


Vabadussamba jalamil mälestati neid vapraid sõjamehi, tänu kellele võideti Vabadussõda ja kes langesid II maailmasõjas võideldes Eesti vabaduse eest.

Vabadussõja mälestussamba jalamilt suundus rahvas samas pargis kasvava Konstantin Pätsi tamme juurde, mille riigivanem istutas parki 78 aastat tagasi Põltsamaa linna 10. sünnipäeval. Just selle tamme lähedusse istutasid Jõgeva Vabadusvõitlejate Ühenduse juhatuse esimees Arnold Kull, Eesti Vabadusvõitlejate Liidu juhatuse esimees Gunnar Laev ning Põltsamaa linnapea Jaan Aiaots „Vabadusvõitlejate tamme”, mis jääb sajanditeks meenutama XXII kokkutulekut Põltsamaal. „Vabadusvõitlejate tamm seisku siin vabaduse, ühtehoidmise ja teineteisemõistmise märgina,” ütles tamme pühitsemisel EELK Põltsamaa koguduse õpetaja Markus Haamer.
Pärgade asetamisele ja tamme istutamisele järgnes kokkutulekust osavõtjate meeli ülendav värvikirev rongkäik orkestrihelide saatel Põltsamaa linnuse suunas. Teel linnuse hoovi asetati pärg Põltsamaa represseeritute mälestusmärgi juurde. Postkontori seinal paikneva mälestustahvli juures mälestati linnapea Jaan Aiaotsa algatusel 1941. aasta suvesõjas langenud põltsamaalasi.
Linnuse hoovist läksid kokkutulekust osavõtjad samas paiknevasse Põltsamaa EELK Niguliste kirikusse, kus toimus Eesti vabadussõdades langenute mälestuseks jumalateenistus. Jumalateenistuse järel andis Kaitseliidu ülem brigaadikindral Meelis Kiili kiriku altari ees autasustatutele üle Eesti Reservohvitseride Kogu, Eesti Endiste Metsavendade Liidu ja Eesti Vabadusvõitlejate Liidu Tallinna Ühenduse asutatud teeneteristid.
Peale jumalateenistust jätkus vabadusvõitlejate kokkutulek linnuse hoovis, kus XXII kokkutuleku peakorraldaja Arnold Kull ja Eesti Vabadusvõitlejate Liidu Tallinna Ühenduse esimees vanemleitnant Tiit Põder heiskasid kokkutuleku lipu. Linnuse hoovi toodi kohalike kodutütarde ja noorkotkaste saatel Tori Eesti sõjameeste mälestuskirikus süüdatud tuli. Kokkutuleku tule süütas Kaitseliidu Jõgeva maleva pealik Mati Kuusvere.


Vabadusvõitlejate kokkutulek Põltsamaa linnuse hoovis.


Kokkutuleku avakõnes ütles 88-aastane Arnold Kull: „Eesti armeed, kus olime valmistunud teenima, polnud enam, eesti mehed võitlesid II maailmasõjas, aga mitte Suur-Saksamaa eest, vaid Eesti riikliku iseseisvuse taastamise nimel. Elasime üle kõik koledused: kes viidi sõjavangina Venemaale, kes tegi läbi Tšehhi põrgu, kes kannatas tööpataljoni alandust. Osast said metsavennad, lootus kippus kaduma, hirm tuleviku ees püsis. Seda enam tundsime rõõmu, kui Eesti ometi vabaks sai ja selgus, et me polnud asjata võidelnud ja oma ideid aastakümneid kandnud. ... Samas peame ka tänasel päeval olema valvsad, sest teame, milline on olukord Ukrainas. Meie idanaabriks on riik, kes ei lase kunagi unustada minevikus läbielatud õudusi.”
K
a tuletas Arnold Kull meelde, et Saksa sõjaväe koosseisus Eesti kaitselahingutest osavõtnud Eesti vabadusvõitlejate esimene kokkutulek toimus 23 aastat tagasi, 21. septembril 1991. aastal Põltsamaa lähedal Adaveres, mis oli loogiliseks jätkuks 22. juulil 1989 samas toimunud XIV Vabadusristi päevale, eesmärgiks üleriigilise Eesti Vabadusvõitlejate Ühenduse loomine. Olgu siinjuures meelde tuletatud, et esimene idapataljonide, piirikaitse rügementide ja 20. Eesti diviisi võitlejate kokkutulek toimus Tori Kihelkonna Muinsuskaitse Seltsi eestvedamisel 8. juulil 1991 Tori vallas täpselt seitse kuud enne Eesti Vabadusvõitlejate Liidu asutamist 8. veebruaril 1992 Tartus.
Eesti Vabadusvõitlejate Liidu esimees Gunnar Laev: „Algaastatel oli liidul üle 4000 liikme, tänaseks on see arv langenud 1100-le. Sõjas käinuid on liidu liikmetest 70 protsenti, ülejäänud on noorliikmed, kes jagavad meie aateid ning on tõotanud jätkata organisatsiooni püstitatud suundadel.” Gunnar Laev kutsus üles kaasama vabadusvõitlejate organisatsioonide tegevusse noori isamaaliselt mõtlevaid inimesi: „Me saame teha kõik meist oleneva, et organisatsioon, mille oleme loonud, jätkaks ka siis, kui meid enam ei ole. Eesti rahvas peab olema valmis ise oma riiki kaitsma, kui olukord seda nõuab. Praeguses rahvusvahelises olukorras, mis paljuski meenutab Teise maailmasõja eelseid sündmusi, on see eriti tähtis.”
Kaitseliidu ülem brigaadikindral Meelis Kiili: „Isamaalisust, kodumaa-armastust ja vabadust väljendatakse sõnadega, aga mõõdetakse tegudega. Julgen öelda, et see rahvas, kel on oma ajalugu ja minevik, kes kirjutab oma ajalugu läbi tegude, on tulevikku. Teie olete läbi oma elu, tegemiste, tahte ja ohverduste andnud Eestile nii palju, see on loonud vundamendi Eesti vabadusele. Luban teile, et seda vundamenti, mille teie olete vabadusele rajanud, kannavad nooremad põlvkonnad edasi ja me hoiame vabadust. Kaitseliidu ülemana­ tänan teid kõiki selle eest, mida olete tänaseni teinud ja mida teete veel edaspidi.” Ukrainast rääkides ütles kindral: „Iga päev ja iga tund peame oma vabaduse eest seisma. Me näeme, mis toimub Ukrainas, me näeme, et tänane Venemaa ei austa riikide vabadust ja inimeste tahet. Seetõttu on meie kohus olla kindel oma tahtes, sest kindlameelne rahvas hoiab ja väärib vabadust.”
Sõnavõtuga esines Jõgeva maavanem Viktor Svjatõšev, kes tänas vabadusvõitlejaid selle eest, et nad on rasketel aegadel hoidnud kõrgel Põltsamaal sündinud Eesti lippu. Kokkutulekust osavõtnute ees esinesid Põltsamaa linnapea Jaan Aiaots, Riigikogu liige Margus Tsahkna, külalised Lätist ja Soomest, Eesti Vigastatud Sõjameeste Ühingu juhatuse esimees dr Jüri Teras ning paljud teised. Jüri Teras väljendas Eesti vabadusvõitlejate sügavat rahulolematust endise kaitseministri Urmas Reinsalu ettepanekul 10.04.2014 vastuvõetud „Kaitseliidu seaduse, kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse” üle, mille kohaselt loetakse veteranideks vaid „rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil osalenuid”. Seaduse vastuvõtmine ning rakendamine on ajanud tülli vabadusvõitlejad, kaitseväe-, piirivalve- ja politseiveteranid ühelt poolt ning nn missiooniveteranid teiselt poolt. Vabadusvõitlejate ees esinenud riigikogu liige Margus Tsahkna lubas palju pahandust tekitanud seaduse juurde riigikogus tagasi tulla. Mida arvavad sellest koalitsioonikaaslased, näitab aeg.
IRL Rahvuslaste ühenduse esimees Tarmo Kruusimäe luges kokkutulnuile ette Euroopa Parlamendi liikme Tunne Kelami pöördumise, ette kanti ka kaitseminister Sven Mikseri tervitus kokkutulekul osalenutele.
Tervitustele ja sõnavõttudele järgnenud kontserdil esinesid Eesti Sõjameeste Pärnu Ühenduse meeskoor dirigent Helle Kullamaa juhatusel, Võru Sõjameeste Ühenduse ansambel Heino Pehki juhatusel, Tartu vabadusvõitlejate meesansambel Uno Uiga juhatusel, Põltsamaa kultuurikeskuse- ja Pajusi rahvamaja kollektiivid, kenad laulunoorikud Saaremaalt jpt. Kokkutulekul päeva jooksul toimunu jäädvustas ajaloo tarvis videolindile teatud-tuntud filmimees Andres Sööt.
Kokkuvõttes võib öelda, et Eesti vabadusvõitlejate XXII kokkutulek oli parim, mida alates 1995. aastast olen näinud. Filigraanselt läbi mõeldud tegevuskava, eeskujulik teostus, ladus koostöö Põltsamaa linnavalitsuse, Jõgeva maavalitsuse, Jõgeva Kaitseliidu, kohalike ettevõtjate, Eesti Vabadusvõitlejate Liiduga. Arnold Kull, vitaalne ja ülimalt täpne mees ning tema meeskond, on seadnud Eesti vabadusvõitlejate kokkutulekute korraldamise lati ülimalt kõrgele, mis jääb suureks eeskujuks noorematele aatekaaslastele tulevikus. Palju tänu kõikidele, kes aitasid kokkutuleku ladusale korraldamisele kaasa!


 


 

kirjuta meile! toimetus tellimine reklaam arhiiv